Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Δημοκρατική Φωνή της Ηπείρου | 17.4.2021

Τι σχεδιάζετε για την επόμενη μέρα στο δημοσιονομικό πεδίο; Θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση;

Δημοσιονομική ευελιξία υπάρχει και, όπως φαίνεται από την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – με την οποία ευθυγραμμιζόμαστε – και από σχετικές συζητήσεις στο Eurogroup, αυτή θα συνεχιστεί και το 2022. Μάλιστα αναγνωρίζεται ότι, προτού ληφθούν νέες αποφάσεις για τη μετέπειτα περίοδο, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος.

Είναι σημαντικό ο χρόνος έναρξης της απόσυρσης των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας να προσδιοριστεί με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπονομευτεί η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης και των κρατών-μελών της.

Εφόσον η κατάσταση στο υγειονομικό πεδίο βελτιωθεί τους επόμενους μήνες, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, σταδιακά και προσεκτικά, στην εφαρμογή μέτρων με πιο αναπτυξιακό προσανατολισμό, τα οποία θα στηρίξουν τη μετάβαση στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Τέτοιου είδους πολιτικές πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης να αποκτήσει ρυθμό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα επιστρέψει μέσω της ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.

Εμείς, ως Οικονομικό Επιτελείο και συνολικά ως Κυβέρνηση, συνεχίζουμε, με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα, να εργαζόμαστε για τη στήριξη και την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να λάβουμε, μέχρι σήμερα, μέτρα 38 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2021, αποφεύγοντας ωστόσο τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

 

Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία;

Έχουμε, από την πρώτη στιγμή, τονίσει ότι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν για την Κυβέρνηση κομβική προτεραιότητα και βασικό άξονα για την επίτευξη υψηλών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ρυθμών ανάπτυξης. Αυτή την πολιτική ακολουθήσαμε πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκειά της, στο μέτρο του δυνατού. Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε και μετά το πέρας της πανδημίας.

Υπενθυμίζω ότι έχουμε μειώσει με μόνιμο τρόπο, μεταξύ άλλων, τον εισαγωγικό συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ προχωρήσαμε – μέσα στην πανδημία – και σε πρόσθετες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, μη μόνιμες μειώσεις φόρων, μειώνοντας το ΦΠΑ στην εστίαση και τις μεταφορές, μειώνοντας ή και μηδενίζοντας την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, καταργώντας την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μειώνοντας, περαιτέρω, τις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών.

Προσδοκούμε, όταν ξεπεράσουμε τη δοκιμασία της υγειονομικής κρίσης, ανάλογα και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, είτε να μονιμοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις προσωρινές παρεμβάσεις, είτε να προχωρήσουμε σε νέες.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από το «χτύπημα» της φοροδιαφυγής με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, και η υλοποίηση δράσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Πρόκειται για πολιτικές που ήδη υπηρετούμε.

 

Συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πολίτες ακούνε για πολλά δισ. ευρώ. Τι να περιμένει ο μέσος πολίτης; Θα έχει επίπτωση θετική στην ζωή του;

Ασφαλώς και η ορθή αξιοποίηση των πόρων, ύψους 32 δισ. ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», θα έχει πολλαπλά – άμεσα και έμμεσα – οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.

Με έργα και δράσεις όπως, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας, η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, η δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας,  η ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών – από τη φορολογική διοίκηση και την πολεοδομία μέχρι τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ασφάλιση –, η ενίσχυση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, η προώθηση της δια βίου μάθησης και ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η υλοποίηση έργων υποδομών (αντιπλημμυρικά, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρική διασύνδεση νησιών, δίκτυο 5G στους αυτοκινητοδρόμους κ.ά.) θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην τόνωση του εισοδήματος όλων των πολιτών.

Παράλληλα, με την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», θα επιτύχουμε έμμεσα οφέλη με τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας σε ένα πιο ανθεκτικό, καινοτόμο, εξωστρεφές, πράσινο και ψηφιακό αναπτυξιακό μοντέλο.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μια πιο ευημερούσα κοινωνία, σε μια πιο ανθεκτική οικονομία και σε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

 

Εκλέγεστε στην περιφέρεια, στην Φθιώτιδα, και εκεί όπως και εδώ στην Ήπειρο γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ήπειρος σε τι μπορεί να ελπίζει; Θα υπάρξει περαιτέρω βοήθεια;

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι πόροι του θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες σε υποδομές και κρίσιμους τομείς για τις τοπικές κοινωνίες.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αξιοποίηση πόρων ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, χρηματοδοτώντας ευρεία γκάμα έργων (πράσινες αστικές αναπλάσεις και οδικό δίκτυο, χωροταξικός σχεδιασμός και ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων).

Ειδικότερα, για την Ήπειρο, ενδεικτικά, προβλέπονται έργα ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης σε περιοχές όπως η Πρέβεζα και η Άρτα, ενώ θα επωφεληθεί από επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών και την  προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε την περασμένη Τρίτη ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας, με μέτρα συνολικού ύψους 5,7 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «κούρεμα» ή και διαγραφή χρεών. Τι απαντάτε;

Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, η Αξιωματική Αντιπολίτευση επιδόθηκε σε ρεσιτάλ ανέξοδης πλειοδοσίας, παρουσιάζοντας μια σειρά ατεκμηρίωτων, εξόφθαλμα υποκοστολογημένων προτάσεων.

Προτάσεις που η πραγματική κοστολόγησή τους ξεπερνά, με συντηρητικούς υπολογισμούς, τα 15 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό, δε, της ανευθυνότητας και της αναξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μιλά για νέα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες από τον Μάρτιο έως το τέλος του περασμένου έτους, μετατρέποντας μια εκτίμηση για το 2021 σε «θέσφατο» για το 2020, πλειοδοτώντας σε χρέη που δεν έχουν δημιουργηθεί!

Υπόσχεται, επίσης, «κούρεμα» χρέους, θυμίζοντας σε όλους τη «Σεισάχθεια» του 2015, και τη μετέπειτα προσφυγή της χώρας σε νέο Μνημόνιο. Προφανώς, δεν έχει καν διαβάσει τον νέο Νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, που ρητά προβλέπει τόσο «κούρεμα» χρέους όσο και πλήρη διαγραφή χρέους, σε όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό καθεστώς αυστηρών ελέγχων.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό τα διαθέσιμα, εγχώρια και ευρωπαϊκά, μέσα, εργαλεία και πόρους, ώστε η χώρα να βγει όρθια από αυτή την κρίση και να εισέλθει σε τροχιά ισχυρής, βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Οι πολίτες έχουν μάθει να διακρίνουν την υπευθυνότητα από τον λαϊκισμό και τον σεβασμό στα πραγματικά στοιχεία από την παραποίηση και τη διαστρέβλωσή τους.

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στη Βραδυνή της Κυριακής | 11.4.2021

Κύριε Υπουργέ, η νέα στήριξη στις επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν τον Απρίλιο λόγω κορονοϊού είναι αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης των αποθεματικών του κράτους, αλλά και εξαιτίας της ανάγκης που αντιληφθήκατε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Ωστόσο, πολλοί ρωτούν το κράτος μέχρι πότε θα έχει για να δίνει χρήματα σε μια οικονομία που δεν εισπράττει;

Πράγματι, επί 14 μήνες, το Κράτος λειτουργεί με μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες.

Παρόλα αυτά, παραμένει «άγρυπνος φρουρός», στηρίζοντας, στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Δρα έγκαιρα, μεθοδικά και στοχευμένα, ενισχύοντας και επεκτείνοντας, ανάλογα με τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, το «δίχτυ προστασίας» της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη, το ταμείο του Κράτους αντέχει. Και τούτο διότι έχουμε κάνει ορθολογική και συνετή χρήση των ταμειακών διαθεσίμων. Παράλληλα, καλύπτουμε τις εκροές με συστηματική και φθηνή χρηματοδότηση της οικονομίας από τις διεθνείς αγορές, από τις οποίες έχουμε συνολικά αντλήσει 22 δισ. ευρώ από την αρχή της θητείας μας.

Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία, για όσο χρειαστεί.

 

Υπάρχουν χρήματα, εάν χρειαστεί η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων σε ένα ενδεχόμενο 4ου κύματος κορονοϊού; Έχετε κάνει ως αρμόδιος υπουργός ανάλογη πρόβλεψη;

Μετά από πολλούς μήνες σκληρής μάχης με την πανδημία και τις επιπτώσεις της, την κοινωνία όρθια, τις επιχειρήσεις ζωντανές και τα ταμειακά διαθέσιμα σε ασφαλή επίπεδα, δικαιούμαι να υποστηρίξω ότι, ως Υπουργείο Οικονομικών, αντιμετωπίσαμε υπεύθυνα και διορατικά αυτή την έκτακτη, ακραία και παρατεταμένη συνθήκη αβεβαιότητας.

Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο.

 

Μετά την 7η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, θα υπάρξει και 8η;

Η δυναμική της οικονομίας ακολουθεί, υποχρεωτικά, τη δυναμική της πανδημίας.

Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο υγειονομικό πεδίο, ακόμα και τον μήνα Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποδείξει, έμπρακτα, ότι βρίσκεται στο πλευρό πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, στο μέτρο του εφικτού, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

 

Εξετάζετε τα κεφάλαια επανεκκίνησης να μην απευθύνονται μόνο στις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά να πριμοδοτήσουν και άλλους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται;

Ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ, αναζητούμε διαρκώς νέους πόρους για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης σε διευρυμένο φάσμα επιχειρήσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, το εργαλείο επιδότησης μέρους των παγίων δαπανών και το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για τις επιχειρήσεις.

 

Πότε προβλέπετε το πρώτο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί;

Το πρώτο έργο υλοποιείται ήδη, από τα πρώτα μάλιστα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» – ύψους 112 εκατ. ευρώ – που κατήρτισε η Κυβέρνηση για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop κ.λπ.) από μαθητές και φοιτητές.

Το συγκεκριμένο έργο, όπως και ορισμένα άλλα που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου, ξεκινούν πριν την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αμέσως μετά την τελική έγκριση του Σχεδίου, η χώρα μας θα λάβει, σε πρώτη φάση, προκαταβολή ύψους 4 δισ. ευρώ, από την οποία θα καλυφθούν και οι πόροι έργων, όπως το συγκεκριμένο.

 

Η Αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δίνετε ψίχουλα στους πληγέντες του κορονοϊού. Και με την αφορμή, ποια είναι η μέριμνά σας για στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού την επόμενη μέρα της πανδημίας;

Η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2021. Μέτρα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους πληγέντες από την πανδημία. Το ύψος και το εύρος αυτών μιλά από μόνο του. Συνεπώς, είναι προφανές ότι οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης είναι παντελώς αβάσιμες.

Όσον αφορά στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η Κυβέρνηση έχει ενισχύσει το πλέγμα μέτρων κοινωνικής πολιτικής, αυξάνοντας κατά 600 εκατ. ευρώ τον προϋπολογισμό για τα καταβαλλόμενα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χορηγώντας – εμπροσθοβαρώς – διευρυμένο επίδομα θέρμανσης προκειμένου να διευκολυνθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, υλοποιώντας το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης δανείου για ενήμερα και μη νοικοκυριά που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία, επεκτείνοντας επιδόματα ανεργίας, στηρίζοντας τους μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, εισαγάγαμε στο τέλος Νοεμβρίου, για πρώτη φορά, νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι άστεγοι και οι γυναίκες θύματα βίας, που φιλοξενούνται σε ξενώνες, να λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ υλοποιούμε το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία», που διασφαλίζει την ένταξη και επανένταξη αστέγων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, εξασφαλίζοντάς τους σπίτι, οικοσκευή, τα έξοδα των λογαριασμών τους για δύο χρόνια και επιδοτούμενη θέση εργασίας και ψυχοκοινωνική στήριξη.

 

Σίγουρα δεν περιμένατε να ασκήσετε την πολιτική που θα θέλατε κάτω από τέτοιες πρωτόγνωρες συνθήκες. Το μείγμα της οικονομικής πολιτικής θα ήταν διαφορετικό αν δεν υπήρχε η πανδημία, με βάση και τα όσα είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Σήμερα που όλα αυτά έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει καμία σταθερά, χρειάζεται να γίνει restart και από την αρχή να ξετυλίξετε την πολιτική σας με νέα αναβαθμισμένη εντολή του ελληνικού λαού;

Η Κυβέρνηση, μέχρι την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, υλοποιούσε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, μειώνοντας κατά μόνιμο τρόπο φορολογικούς συντελεστές (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.) και προωθώντας αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο αρχικός μας σχεδιασμός δεν εκτροχιάστηκε. Μεταβλήθηκαν απλώς, όπως είναι φυσικό, οι προτεραιότητες, για να στηρίξουμε την κοινωνία.

Μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης, με μεγαλύτερη ένταση, θα εξαντλήσουμε τον όποιο δημοσιονομικό χώρο, ώστε, μέχρι τη λήξη της καθορισμένης κυβερνητικής θητείας, να υλοποιήσουμε και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις μας.

 

Συνέντευξη_Υπουργού_Βραδυνή_11042021

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην Καθημερινή της Κυριακής | 28.3.2021

 Άνω των 14 δισ. η στήριξη για φέτος – Διπλή αποζημίωση για ιδιοκτήτες ακινήτων στα μέσα Απριλίου

 

Συνέντευξη στην Ειρήνη Χρυσολωρά

 

Θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης το 2021, ποσό διπλάσιο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, αποκαλύπτει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προαναγγέλλοντας και νέα μέτρα για τον Απρίλιο, που θα περιλαμβάνουν αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληρωμών επιταγών. «Είμαστε έτοιμοι ακόμη και για το δυσμενέστερο σενάριο» για τον Απρίλιο, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ». Εν μέσω πρωτοφανούς δημοσιονομικής πίεσης, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει ότι η χώρα έχει ταμειακά διαθέσιμα 30 δισ. ευρώ, ενώ έχει δανειστεί 22 δισ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, απευθύνοντας προειδοποίηση για σύνεση, προκειμένου να μην ανέβει το κόστος δανεισμού. Αφήνει ανοικτό να συνεχιστούν οι φοροελαφρύνσεις το 2022 και μιλάει για προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και αντίστοιχη εναρμόνιση του ΕΝΦΙΑ, αλλά με συνεκτίμηση των συνθηκών της πανδημίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εξάλλου, μπορούν να προσβλέπουν, υπό προϋποθέσεις, σε διπλή αποζημίωση του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, στα μέσα Απριλίου.

– Η παράταση της πανδημίας και του lockdown θέτει θέμα συνέχισης των μέτρων στήριξης και τον Απρίλιο. Τι σχεδιάζετε επ’ αυτού; Υπάρχει κάτι ειδικό για τους χειμαζόμενους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης;
– Στην οικονομία, η κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, έχει αποδείξει, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης περιπέτειας, ότι δρα έγκαιρα, μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Λάβαμε, με ευθύνη έναντι της κοινωνίας και της οικονομίας, ευρύ πλέγμα μέτρων, για να περιορίσουμε, στον βαθμό του εφικτού, τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Αυτό πράξαμε και πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώνοντας νέα δέσμη παρεμβάσεων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με την ενεργοποίηση πρόσθετων εργαλείων στήριξης του παραγωγικού ιστού της χώρας, όπως είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο κάλυψης παγίων δαπανών και το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» για τις επιχειρήσεις.
Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε και για τον μήνα Απρίλιο, επεκτείνοντας τα αποτελεσματικά μέτρα που μέχρι σήμερα έχουμε λάβει για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, με τη διοχέτευση του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής στην πραγματική οικονομία, την αναστολή βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων και την παράταση αναστολής πληρωμών αξιογράφων. Σχεδιάζονται επίσης πρόσθετες παρεμβάσεις, ως κεφάλαιο επανεκκίνησης, για κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα, όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση, με στόχο να στηριχθούν κατά τα πρώτα βήματα επιστροφής τους στην κανονικότητα.

– Θεωρείτε ότι είναι αρκετά τα μέτρα για τη ζημία που έχει γίνει στην οικονομία;
– Κυρία Χρυσολωρά, όλοι μας θα επιθυμούσαμε το κράτος να καλύψει πλήρως τις απώλειες της οικονομίας, η οποία λειτουργεί μερικώς. Ομως, η επιθυμία μας πρέπει να συμβαδίζει με την πραγματικότητα και τους περιορισμούς που αυτή θέτει.

Με αυτή τη λογική, το 2020 ελήφθησαν μέτρα στήριξης ύψους 24 δισ. ευρώ. Δημοσιονομικά, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ για το 2021 αναμένεται πλέον να υπερβούν τα 14 δισ. ευρώ, περίπου διπλάσια από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία, όσο η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης το επιβάλλει.

– Ποια είναι η σημερινή σας πρόβλεψη για άνοιγμα της οικονομίας; Θα είναι ο Απρίλιος ακόμη ένας χαμένος μήνας ώς ένα βαθμό; Πώς θα είμαστε το Πάσχα; Και πώς θα είμαστε το καλοκαίρι, μετά και την πρόσφατη απόφαση της Βρετανίας για πρόστιμο σε όσους ταξιδέψουν έως τα τέλη Ιουνίου;
– Η επαναφορά της λειτουργίας της οικονομίας στην κανονικότητα συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο.
Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για το χρονικό σημείο ανοίγματος της αγοράς.

Εκτιμώ ότι η συντελούμενη πρόοδος στο πεδίο των εμβολιασμών θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο προς τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος.

Μπορώ, όμως, να σας πω ότι, από την πλευρά μας, ως υπουργείο Οικονομικών, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και είμαστε απολύτως έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλα τα σενάρια για τον μήνα Απρίλιο, ακόμα και στο δυσμενέστερο.

Οσον αφορά τον τουρισμό, η χώρα μας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με ασφάλεια ξένους επισκέπτες, από τα μέσα Μαΐου. Ευελπιστούμε ότι το 2021 θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό κομμάτι των περυσινών απωλειών, περίπου διπλασιάζοντας τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι όποιες εκτιμήσεις, παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά αβέβαιες και ευμετάβλητες.

– Ταμειακά αντέχουμε;
– Εχουμε κάνει διορατική, ορθολογική και συνετή χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας.

Ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού, επί μήνες, καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία καλύπτονται από τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, αυτά διαμορφώνονται περίπου στα 30 δισ. ευρώ. Δηλαδή, επίπεδα αρκετά ασφαλή.

Αυτό οφείλεται στη συστηματική και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της οικονομίας από τις διεθνείς αγορές. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 22 δισ. ευρώ από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

– Ανησυχείτε μήπως κάποια στιγμή ανέβει το κόστος δανεισμού μας, ενώ δεν θα έχουμε ακόμη φτάσει σε επενδυτική βαθμίδα;
– Το κόστος δανεισμού μιας χώρας εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, που άλλοι μπορεί να ελεγχθούν και άλλοι όχι. Συνεπώς, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί.

Να εφαρμόζουμε επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές σε περιόδους όπως η σημερινή, αξιοποιώντας την υφιστάμενη –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– δημοσιονομική ευελιξία, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

chr-staikoyras-stin-k-ano-ton-14-dis-i-stirixi-gia-fetos-dipli-apozimiosi-gia-idioktites-akiniton-sta-mesa-aprilioy0
«Tο 2020 ελήφθησαν μέτρα στήριξης ύψους 24 δισ. ευρώ. Δημοσιονομικά, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ για το 2021 αναμένεται πλέον να υπερβούν τα 14 δισ. ευρώ, περίπου διπλάσια από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού», τονίζει στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

 

Να υλοποιούμε διαρθρωτικές αλλαγές και να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να πετύχουμε, το συντομότερο δυνατόν, ταχεία ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Να αναλαμβάνουμε ορθές πρωτοβουλίες, όπως είναι η πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των υφιστάμενων δανείων προς το ΔΝΤ, προκειμένου να βελτιώνεται η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Ολα αυτά ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας, βελτιώνουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και αξιολογούνται θετικά από τις αγορές. Οπως απεδείχθη με την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση 30ετούς ομολόγου, πράξη που αντανακλά την πλήρη επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

– Ποια είναι η μεγάλη σας αγωνία για την επόμενη μέρα; Η ανεργία, τα λουκέτα; Πώς σχεδιάζετε την άμυνά σας σε αυτά τα προβλήματα;
– Πανευρωπαϊκά, υπάρχει προβληματισμός για τη μετά κορωνοϊό εποχή εξαιτίας της πρωτόγνωρης σε ένταση και έκταση υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της.
Εμείς, μέχρι σήμερα, τα έχουμε καταφέρει συγκριτικά ικανοποιητικά, τόσο στο επίπεδο της συγκράτησης των θέσεων εργασίας όσο και σε αυτό της ανακοπής των μαζικών λουκέτων. Και το πετύχαμε αυτό διότι «παίζουμε» τόσο άμυνα όσο και επίθεση.

Για παράδειγμα, μέτρα όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», οι αναστολές φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας της εργασίας.

Παράλληλα, βγαίνουμε και στην «επίθεση», με πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα κίνητρα πρόσληψης 100.000 νέων εργαζομένων, η επιδότηση δόσεων δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η κάλυψη ενοικίων.

Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το 2022

– Τι περιθώρια για φοροελαφρύνσεις αφήνει η χαλάρωση του 2022; Θα συνεχιστεί η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και θα επεκταθούν οι τελευταίες; Θα υπάρξει και φέτος μειωμένη προκαταβολή φόρου;
– Έχουμε αποδείξει ότι αξιοποιούμε τον όποιο δημοσιονομικό χώρο επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Έτσι πράξαμε το 2021, με πολιτικές όπως αυτές που αναφέρατε. Για το 2022, θα προχωρήσουμε στις όποιες πρωτοβουλίες στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων την κατάλληλη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας, σε συνάρτηση με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Βλέπετε, άλλωστε, ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και δυναμική στις εξελίξεις. Ολα στην ώρα τους, λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική στόχευση της σταθερής και συστηματικής μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως υλοποιείται από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν αλλάζει.

Οι αντικειμενικές θα αναπροσαρμοστούν, για τον ΕΝΦΙΑ θα δούμε

chr-staikoyras-stin-k-ano-ton-14-dis-i-stirixi-gia-fetos-dipli-apozimiosi-gia-idioktites-akiniton-sta-mesa-aprilioy1
«Η επιστροφή στη δημοσιονομική “κανονικότητα” είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη». (Φωτ. SHUTTERSTOCK)

 

– Θεωρείτε ότι στηρίξατε επαρκώς τους ιδιοκτήτες ακινήτων;
– Η πρώτη ενέργεια που κάναμε, το καλοκαίρι του 2019, ήταν η μόνιμη και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι αρκετοί ιδιοκτήτες σήκωσαν σημαντικό βάρος κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, και τους ευχαριστώ δημόσια γι’ αυτό.

Προσπαθούμε να καλύψουμε τις όποιες καθυστερήσεις, όταν αυτές οφείλονται στην κυβέρνηση. Ηδη, με τις σημαντικές πληρωμές της τελευταίας εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων διαμορφώνεται περίπου στις 971.000, και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα άνοιξε, μέχρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Ενώ δρομολογούμε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την καταβολή διπλής αποζημίωσης στο τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο, χωρίς δήλωση για τον τελευταίο μήνα.

– Θα αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες φέτος και θα μειωθεί ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ή θα μείνουν ως έχουν;
– Η μεταρρύθμιση στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εχει επεκταθεί η κάλυψη του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού στο 98% του πληθυσμού εντός σχεδίου, από 85% που ήταν όταν αναλάβαμε. Ετσι, διευρύνεται η φορολογική βάση.

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η πανελλαδική εκτιμητική άσκηση από τους πιστοποιημένους ιδιώτες εκτιμητές, ώστε να εναρμονιστούν οι αντικειμενικές αξίες με τις εξελίξεις στην αγορά, ή αυτό που συχνά χαρακτηρίζουμε ως εμπορικές αξίες.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο ψηφιακός χάρτης, που θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν και να ενημερωθούν για τα στοιχεία του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Θα ακολουθήσει η εναρμόνιση των συστατικών του ΕΝΦΙΑ στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει, ώστε να επιτευχθεί δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης σε ένα δημοσιονομικά ουδέτερο περιβάλλον.

Για το τελευταίο, ωστόσο, αυτό βήμα λαμβάνουμε υπόψη και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί όλη αυτή την περίοδο στην ελληνική οικονομία, αλλά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να επιτευχθεί –με ασφάλεια– ο στόχος της κοινωνικά δικαιότερης και οικονομικά αποτελεσματικότερης φορολόγησης στην ακίνητη περιουσία. Πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων από την αρμόδια ομάδα εργασίας και θα ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα.

– Τι προσδοκάτε με την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής»;
– Πριν από δύο εβδομάδες, κατατέθηκε επισήμως το αίτημα της κυβέρνησης προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παράταση του προγράμματος.

Αυτό είναι γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, γιατί όλες οι συστημικές τράπεζες –μέχρι το τέλος του 2022– μπορούν να έχουν επιτύχει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων. Κάποιες, πιθανότατα, και μέσα στο 2021.

Επί της ουσίας, σε δυόμισι έτη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει επιτευχθεί μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία. Μείωση που ήδη ξεπερνάει το 35%, καθώς τα κόκκινα δάνεια περιορίστηκαν στα 47,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, από 75,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

– Πώς προβλέπετε ότι θα κινηθεί η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την επιστροφή στη δημοσιονομική «κανονικότητα», μετά το τέλος της πανδημίας, σε συνάρτηση και με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας; Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σε αυτή την προοπτική;
– Η επιστροφή στη δημοσιονομική «κανονικότητα», μετά το τέλος της πανδημίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη.
Και τούτο διότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η επιλογή του χρόνου έναρξης της απόσυρσης των μέτρων στήριξης της οικονομίας, ώστε να μην υπονομευτεί η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πολύ θετική εξέλιξη αποτελεί η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –η οποία ευθυγραμμίζεται με τη θέση μας– για συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, σε συνδυασμό με την αποφυγή της πρόωρης απόσυρσης των μέτρων ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Τούτο δε να γίνει με αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος από το 2023 και μετά.

Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες επικείμενες αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας, αυτές πρέπει να «συντονίζονται» καλύτερα με την πραγματική οικονομία, να επιτυγχάνουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, να προστατεύουν και να ενθαρρύνουν τις δημόσιες επενδύσεις και, τέλος, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή τους.

 

kathimerini.gr

Συνέντευξη_ΥΠΟΙΚ_Καθημερινή_280321

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο sputniknews.gr | 3.3.2021

O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλάει στο Sputnik για το δημοσιονομικό κόστος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, τα ταμειακά διαθέσιμα, τα χρήματα που θα πάρει φέτος η χώρα από Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι οικονομικές αστάθειες και προκλήσεις που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού-και- στην ελληνική οικονομία είναι πάρα πολλές. Τα έσοδα είναι μειωμένα, ο τουρισμός που αποτελεί τη «βιομηχανία» μας είναι λαβωμένος, εργοδότες και εργαζόμενοι ζητούν συνεχή στήριξη λόγω απώλειας των εισοδημάτων τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στο Sputnik εξηγεί ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον η ελληνική οικονομία αντέχει, με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 34,2 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένοντας, όπως λέει σε ασφαλή επίπεδα, ενώ επισημαίνει ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε ένα νέο μνημόνιολόγω των μειωμένων εσόδων και των αυξημένων δαπανών. Εκτιμά επίσης ότι οι εθνικές οικονομίες θα επιστρέψουν «στα προ κρίσης επίπεδα περί τα τέλη του 2022».

Όπως αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας, «το μηνιαίο κόστος των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις “κόκκινες” περιοχές –μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική– ανέρχεται περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ, καθώς το 67% του τζίρου της οικονομίας παράγεται σε αυτές τις περιοχές».

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι για κάθε 15 ημέρες με κλειστό λιανεμπόριο τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας περιορίζονται κατά περίπου 1-1,2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός εξηγεί ότι τα μέτρα στήριξης έχουν φτάσει τα 11,6 δισ. ευρώ για το 2021 «ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό».

Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαιώνει πάντως ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και να τη στηρίζει για όσο απαιτηθεί «εντός, πάντα, των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και κρατώντας τις απαραίτητες εφεδρείες».

Από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο το χαρακτηρίζει «μια τεράστια πρόκληση» καθώς «δεν περιλαμβάνει μόνο επενδυτικούς πόρους αλλά και ένα μείγμα μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις», η χώρα μας αναμένεται να λάβει 32 δισ. ευρώ, ενώ μόνο για φέτος σύμφωνα με τον υπουργό, η χώρα θα λάβει 5,5 δισ. ευρώ.

Συγκρατημένα αισιόδοξος είναι για τα έσοδα που μπορεί να έρθουν φέτος από τον τουρισμό. Πέρυσι, όπως είπε, «εισπράξαμε 4,3 δισ. ευρώ, έναντι 18,2 δισ. ευρώ το 2019» εκτιμώντας ότι το 2021 τα έσοδα θα διπλασιαστούν.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Χρήστο Σταϊκούρα:

– Με την πανδημία του κορονοϊού να κλείνει έναν χρόνο και την Ελλάδα να βρίσκεται σε καθεστώς lockdown με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και τη στήριξη που πρέπει να παρέχει το κράτος σε εργοδότες και εργαζόμενους, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας πόσα είναι; Πιστεύετε ότι επαρκούν μέχρι να τελειώσει ο «πόλεμος» με τον κορονοϊό;

Συμπληρώσαμε, πράγματι, έναν χρόνο από την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα και την είσοδο της χώρας μας στη δίνη αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Μιας κρίσης που, αναμφίβολα, θα αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ανθρωπότητα. Ο δρόμος για την έξοδο από την πανδημία έχει ανοίξει, χάρη στα εμβόλια, ωστόσο, χρειάζεται ακόμη χρόνος για να χτιστεί το απαιτούμενο «τείχος» ανοσίας στην κοινωνία και να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην οικονομική ζωή της χώρας.

Ως κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, δράσαμε άμεσα, με σχέδιο, σύνεση και διορατικότητα, απλώνοντας ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λάβαμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας τα οποία, στον έναν χρόνο της κρίσης, έφτασαν τα 27 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και υπερβαίνοντας κατά πολύ οποιοδήποτε πακέτο στήριξης δόθηκε στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Μέτρα τα οποία συνεχώς διευρύνουμε, επεκτείνουμε και εμπλουτίζουμε, ανάλογα με τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία θα βγει όρθια και ότι ο παραγωγικός ιστός της χώρας θα ξαναβρεί τον βηματισμό του μετά την παρούσα δοκιμασία και θα εκκινήσει από μια νέα αφετηρία βιώσιμης ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο πλευρό της κοινωνίας, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για όσο απαιτηθεί, εντός, πάντα, των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και κρατώντας τις απαραίτητες εφεδρείες. Ισορροπούμε με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, μεταξύ των μεγάλων αναγκών και των πεπερασμένων πόρων, τους οποίους διευρύνουμε, κυρίως με επιτυχημένες εξόδους στις αγορές, αλλά και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προγράμματα.

Χάρη στην αναγνωρισμένη αξιοπιστία της κυβέρνησης, έχουμε διασφαλίσει την απρόσκοπτη και φθηνή πρόσβαση στις αγορές, από τις οποίες μπορούμε να αντλούμε με ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού πόρους, αναπληρώνοντας τις εκροές των ταμειακών διαθεσίμων –που σήμερα διαμορφώνονται στα 34,2 δισ. ευρώ– ώστε αυτά να παραμένουν σε ασφαλή επίπεδα.

– Πόσο κοστίζει στην ελληνική οικονομία κάθε μήνα η μη λειτουργία σημαντικών κλάδων, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση;

Είναι σαφές ότι η πορεία της οικονομίας –τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς– συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης. Συνεπώς, όσο παρατείνεται η διάρκεια της πανδημίας και παραμένουν σε ισχύ οι -αναγκαίοι για την προστασία της δημόσιας υγείας- περιορισμοί, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στην πραγματική οικονομία και στα δημόσια οικονομικά.

Στην περίπτωση της οικονομίας μας, που εμφανίζει υπερ-εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το κόστος της κρίσης είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και τούτο διότι, κλάδοι όπως ο τουρισμός και η εστίαση πλήττονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα από την επέλαση της πανδημίας.

Μέχρι στιγμής και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το μηνιαίο κόστος των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις «κόκκινες» περιοχές –μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική– ανέρχεται περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ, καθώς το 67% του τζίρου της οικονομίας παράγεται σε αυτές τις περιοχές. Όσο οι περιορισμοί παρατείνονται, τόσο μεγαλύτερο καθίσταται το εν λόγω κόστος. Ενδεικτικά, για κάθε 15 ήμερες που παραμένει κλειστό το λιανεμπόριο, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας περιορίζονται κατά περίπου 1-1,2 δισ. ευρώ, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 0,7% και οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας επιβαρύνονται κατά 0,8%-0,9%.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι όσο η οικονομία υπολειτουργεί, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών για ολοένα μεγαλύτερη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με παράλληλη συμπίεση των κρατικών εσόδων. Ήδη, ο λογαριασμός των μέτρων στήριξης έχει φτάσει τα 11,6 δισ. ευρώ για το 2021 – ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, όσο περισσότερο γίνεται, νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πραγματικά αδύνατον –για οποιαδήποτε χώρα και οικονομία– να καλύψει πλήρως τη ζημία της υγειονομικής κρίσης.

– Το Ταμείο Ανάκαμψης δείχνει ότι θα αποτελέσει το μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο της ελληνικής οικονομίας. Πότε, τελικά, περιμένουμε εκταμίευση των 32 δισ. ευρώ; Σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν οι πόροι; Και πόσες επιχειρήσεις υπολογίζετε ότι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό;

Η χώρα μας θα λάβει συνολικά περίπου 32 δισ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων και δανείων, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτά, τα 5,5 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν φέτος.

Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης –από τα οποία η χώρα μας θα επωφεληθεί περισσότερο, χάρη στη διαπραγματευτική επιτυχία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης– συνιστούν μια μοναδική, ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Ευκαιρία για ανάκαμψη και είσοδο της χώρας μας σε τροχιά δυναμικής, διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια, αναβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων. Ευκαιρία την οποία είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε, εργαζόμενοι σκληρά, με σχέδιο, ταχύτητα και μεθοδικότητα.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί και μια τεράστια πρόκληση, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο επενδυτικούς πόρους, αλλά και ένα μείγμα μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις. Στόχος αυτού του ευρωπαϊκού εργαλείου είναι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναπτυξιακή επίπτωση, μέσω της κινητοποίησης των μέγιστων δυνατών ιδιωτικών πόρων.

Για τον σκοπό αυτό, ολοκληρώνουμε με γοργούς ρυθμούς την τελική μορφή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και θα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επόμενο μήνα. Σχέδιο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο. Βασικοί άξονες του Σχεδίου πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και το νέο αυτό πρότυπο, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το τρίπτυχο απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή και οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Στα προγράμματα που θα ξεκινήσουν άμεσα, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης, θα υπάρξουν προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων, τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Υπάρχουν, επίσης, ψηφιακά έργα που είναι σε εξέλιξη και θεωρούμε με βεβαιότητα ότι θα ενταχθούν στο Ταμείο, όπως είναι η «Διαλειτουργικότητα» του Δημοσίου και το «Υπολογιστικό Νέφος» του Δημοσίου (G-Cloud). Ενώ, έχουμε ζητήσει να ενταχθούν έργα, όπως είναι ο E65 και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Επίσης, έχουμε, πλέον, τη δυνατότητα να προεντάσσουμε έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την προοπτική ένταξης της χρηματοδότησής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για έργα και προγράμματα ώριμα, όπως π.χ. το «Εξοικονομώ», που μπορούν να έχουν υψηλή απορρόφηση μέσα στο 2021.

– Η πανδημία μπορεί να φέρει νέο μνημόνιο; Δηλαδή, ο εκτροχιασμός των εσόδων, λόγω των ειδικών συνθηκών, μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα στη δημοσιονομική μας πολιτική; Και πώς θα τα αντιμετωπίσετε;

Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται. Καταρχάς, τα έσοδα του προϋπολογισμού είναι, πράγματι, σημαντικά μειωμένα και οι δαπάνες σημαντικά αυξημένες, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά δεν προκύπτει εικόνα εκτροχιασμού.

Ενδεικτικά, τα έσοδα από φόρους τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 3,66 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 8,2%, έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη –απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός– διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, αλλά το εύρος της αποτυπώνει τη διατήρηση μιας ικανοποιητικής κουλτούρας πληρωμών, παρά την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία.
Επιπλέον, λειτουργούμε εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, με τη δημοσιονομική ευελιξία που έχει δοθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και με συμφωνημένες πολιτικές με τους εταίρους. Προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε μία υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, που ναι μεν περιέχει επεκτατικά μέτρα, αλλά σε λελογισμένη βάση. Συνεπώς, δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός.

Παράλληλα, όπως προανέφερα, έχουμε πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους, συμμετέχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και δανειζόμαστε από τις αγορές με χαμηλό κόστος, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλή επίπεδα.

Με τα σημερινά δεδομένα και για όσο καιρό διαρκεί η υγειονομική κρίση, θα ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση, που αξιολογείται ως επιτυχημένη από εταίρους, διεθνείς θεσμούς, αγορές, επενδυτές και οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και η οποία, όπως, αναγνωρίζεται από την κοινωνία, είναι η βέλτιστη δυνατή υπό τις παρούσες, πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Όταν τελειώσει αυτή η κρίση, θα ξεκινήσει η ανασυγκρότηση και ανάταξη, με σταδιακή προσαρμογή των δημοσιονομικών μας, όπως εξάλλου θα γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσαρμογή πρέπει να γίνει, και θα γίνει, μέσω της αναπτυξιακής διαδικασίας, υλοποιώντας τον μεταρρυθμιστικό μας σχεδιασμό και αξιοποιώντας με αποδοτικό, δίκαιο και διαφανή τρόπο τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους.

– Ο τουρισμός για την Ελλάδα αποτελεί μια σταθερή πηγή εισοδήματος για τη χώρα. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας για την σεζόν που έρχεται; Τι μπορεί να μας αποφέρει; Ή είναι δύσκολο να υπολογιστεί, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών;

Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα, συνεισφέροντας καθοριστικά στο ΑΕΠ της χώρας. Αποτελεί πολύτιμο αγωγό κεφαλαίου και θέσεων απασχόλησης, ακόμη και μέσα στην κρίση, ενώ, θεωρείται από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, επιδρώντας θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, με κατακόρυφη και συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια.

Δυστυχώς, λόγω και των χαρακτηριστικών της υγειονομικής κρίσης, το 2020 η χώρα μας στερήθηκε 13,9 δισ. ευρώ από τον τουρισμό, αφού η υποχώρηση, σε σχέση με το 2019, ήταν της τάξεως του 76,5%. Εισπράξαμε 4,3 δισ. ευρώ, έναντι 18,2 δισ. ευρώ το 2019.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν, σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο συνεχίζεται.

Ευελπιστούμε ότι το 2021, σε συνάρτηση και με την πρόοδο των εμβολιασμών διεθνώς και με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό κομμάτι των περυσινών απωλειών, διπλασιάζοντας τουλάχιστον τα έσοδα σε σχέση με πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι οποίες εκτιμήσεις, παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά αβέβαιες και ευμετάβλητες.

– Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας για τις οικονομίες θα είναι ίσες –αν όχι χειρότερες– με την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; Εάν ναι, πότε θα αισθανθούμε αυτές τις συνέπειες;

Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης είναι πράγματι πολύ έντονες και δυσμενείς και αυτό το βιώνουμε ήδη, παγκοσμίως.

Είναι, συνεπώς, λογικό να υπάρχει παραλληλισμός με τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929. Η διαφορά όμως, είναι ότι, σε σχέση με τη Μεγάλη Ύφεση, ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την επούλωση των «πληγών» θα είναι –ευτυχώς –αισθητά μικρότερος.

Με τα σημερινά δεδομένα, ευελπιστούμε ότι με τη συμβολή των «όπλων» της ιατρικής επιστήμης, καθώς και με τα εργαλεία, δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα, που ήδη αξιοποιούμε ή έχουμε στη διάθεσή μας, σε όλη την Ευρώπη, θα καταφέρουμε να επιστρέψουν οι εθνικές οικονομίες μας στα προ κρίσης επίπεδα περί τα τέλη του 2022, δηλαδή μέσα σε μια διετία, ενώ για την ανάκαμψη μετά τη Μεγάλη Ύφεση χρειάστηκαν από τέσσερα έως 10 χρόνια, ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε χώρα.

– Μετά από έναν χρόνο πανδημίας μπορούμε να έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Την έχει ωθήσει στην ψηφιοποίηση; Για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες διαδικτυακές συναλλαγές; Μεγάλο μέρος του εμπορίου μεταφέρθηκε τελικά στο διαδίκτυο;

Η πανδημία έδωσε μεγάλη ώθηση στην ψηφιοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, άρα και της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη σημαντική ύφεση και την αρνητική επίπτωση της πανδημίας στην κατανάλωση, οι ηλεκτρονικές πληρωμές ανήλθαν στα 30,5 δισ. ευρώ το 2020, έναντι 31,6 δισ. ευρώ το 2019. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των πωλήσεων μέσω διαδικτύου αυξήθηκε κατά 18% το 2020, σε σύγκριση με το 2019.

Η ψηφιοποίηση θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βασική προτεραιότητα της πολιτικής της κυβέρνησης. Πολιτική η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ίδιου του κράτους, μέσα από την εφαρμογή συστημάτων νέας τεχνολογίας, και κομβικής σημασίας έργα, όπως είναι –στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών– η επέκταση της χρήσης διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθμιση του TAXISNET κ.ά.

– Χτίσιμο αφορολόγητου: Θα χρειαστούμε τελικά οι φορολογούμενοι τις χάρτινες αποδείξεις ή όχι; Επίσης, σκέφτεστε οι μειώσεις ΦΠΑ σε κάποια αγαθά που ισχύουν σήμερα, λόγω των ειδικών συνθηκών να παραμείνουν και μετά το τέλος της πανδημίας; Τι θα γίνει με τα ενοίκια, θα ισχύσουν οι ελαφρύνσεις και τον Απρίλιο;

Τα μέτρα που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας είναι προσωρινού χαρακτήρα, δηλαδή για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση, όπως προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ωστόσο, σε συνάρτηση με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, στόχος μας είναι, όταν κλείσει η παρένθεση της δοκιμασίας αυτής, ορισμένες από τις μειώσεις φόρων που εφαρμόσαμε ή κάποιες άλλες, να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρατε, κάθε μήνα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με σύνεση, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο και τον τρόπο λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας.

sputniknews.gr

Ο Υπουργός Οικονομικών στο capital.gr (video) | 2.3.2021

Του Τάσου Δασόπουλου 

Δεν πρόκειται να επανέλθει για την Ελλάδα η υποχρέωση για επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ που ίσχυε ως το 2019 τονίζει στην συνέντευξή του στο Capital.gr ο Yπουργός Oικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, οι ανατροπές που έφερε η κρίση του κορονοϊού σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, οδηγούν πολλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ (μαζί και την Ελλάδα) αλλά και θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ, να τάσσονται υπέρ της συνέχισης των μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους για όσο χρειαστεί και της παράτασης της δημοσιονομικής ευελιξίας και για το 2022. Μάλιστα από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει πάλι ο διάλογος για τους δημοσιονομικούς κανόνες στην κατεύθυνση του να “συντονίζονται” καλύτερα με την λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Ξεκαθαρίζει δε ότι σε κάθε περίπτωση, η δημοσιονομική προσαρμογή θα γίνει μέσω της ανάκαμψης και όχι με μέτρα λιτότητας.

Εκτός από τα 27 δισ. για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν διατεθεί ήδη από το Μάρτιο του 2020, έως και το τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, ο κ. Σταϊκούρας προαναγγέλλει την νομοθέτηση μέσα τον Μάρτιο άλλων δύο μέτρων:  Της κάλυψης παγίων δαπανών και του προγράμματος γέφυρα ΙΙ για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων που θα εφαρμοστούν τον Απρίλιο.

Τονίζει επίσης ότι έχουν σχεδιαστεί και νέα μέτρα στήριξης, για τα οποία υπάρχει και σήμερα ένας αρχικός σχεδιασμός, αλλά θα υλοποιηθούν το καλοκαίρι.

Ο Υπουργός Οικονομικών συναρτά εμμέσως την εφαρμογή της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με την επανεκκίνηση της οικονομίας και το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί έως τότε.

Τέλος, προαναγγέλλει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, την ολοκλήρωση της ανταλλαγής μετοχών για την εμβληματική επένδυση του Ελληνικού.

Κύριε Υπουργέ, αν το lockdown διαρκέσει για όλο τον Μάρτιο ή και παραπάνω θα συνεχίσετε να μέτρα στήριξης και τον Απρίλιο και αν χρειαστεί και τον Μάϊο; Αντέχει κάτι τέτοιο το δημόσιο ταμείο; 

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εισαγωγή σε τίτλους, αλλά την θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη. Στον ένα χρόνο της κρίσης, η ελληνική Πολιτεία έχει βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 27 δισ. ευρώ.

Να δούμε τα μεγάλα μεγέθη:
-544.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν μοιραστεί 6,8 δισ. μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών.
-Έχει δοθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού, σε 1,7 εκατ. δικαιούχους ύψους περίπου τριών δισ. ευρώ.
-Ενάμιση δισ. ευρώ, είναι το κόστος της πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.

Στον ίδιο διάστημα είχαμε επίσης:
– Παρατάσεις επιδομάτων ανεργίας, που αθροίζουν στο 1 δισ. ευρώ.
-ΤΕΠΙΧ ΙΙ και εγγυοδοτικά προγράμματα, που μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει 31.235 επιχειρήσεις, με δάνεια 7,5 δισ. ευρώ.
-Απαλλαγή καταβολή δημοτικών τελών από κάποιες επιχειρήσεις, με κόστος 200 εκατ. ευρώ.
– Κλαδικά προγράμματα, για τον πρωτογενή τομέα με κόστος 300 εκατ. ευρώ.
– Μειώσεις ΦΠΑ στην εστίαση και τις μεταφορές με κόστος 200 εκατ. ευρώ.
– Κάλυψη τόκων δανείων επιχειρήσεων, με κόστος 240 εκατ. ευρώ
– Μείωση ενοικίων και καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες ύψους 84 εκατ. Το πρόγραμμα γέφυρα με επιδοτήσεις δόσεων ύψους 72 εκατ. ευρώ. Επίσης έχουμε δώσει 1 δισ. στην υγεία. Προσπάθησα να σας δώσω σε έναν χρόνο τι έχουμε δώσει για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Βεβαίως όσοι περισσότεροι είναι οι περιορισμοί και όσο περισσότερο εκτείνονται χρονικά, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος για την οικονομία και τόσο δεν θα μπορέσει καμία πολιτεία σε όλο τον κόσμο να καλύψει το σύνολο των απωλειών για μέρος τμήματος της ελληνικής κοινωνίας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 32,8 δισ. ευρώ, είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, βεβαίως χαμηλότερα από ότι πριν ένα χρόνο αλλά ενισχύονται συνεχώς, μέσα από τις επιτυχημένες εκδόσεις που κάνουμε στις αγορές όπως η τελευταία με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου με το κόστος το χαμηλότερο που έχει δανειστεί ποτέ η χώρα. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο αντλήσαμε 5,5 δισ. ευρώ από τις αγορές από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πέρα από την ρύθμιση των 24 άτοκων έως 48 δόσεων για τις υποχρεώσεις Μαρτίου – Ιουνίου του 2020 το διάστημα από τον Ιούλιο του 2020 και μετά έχουν μείνει απλήρωτοι φόροι εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Για τις οφειλές αυτές ετοιμάζεται κάποια ειδική ρύθμιση; 

Εκτός από την ρύθμιση αυτή, στο μεσοδιάστημα, έχουμε πάρει κι άλλες αποφάσεις. Οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών αυτής της περιόδου, έχουν μετατεθεί για το τέλος της ρυθμιζόμενης περιόδου. Υπάρχουν επίσης προγράμματα που έχει ψηφίσει η ελληνική πολιτεία, για να βοηθήσει πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω κορονοϊού. Υπάρχουν επίσης. προγράμματα και στο τραπεζικό σύστημα, για τις αναστολές δανειακών υποχρεώσεων. Άρα συνολικά σε αυτό που λέγεται χρέος του Πολίτη, ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία έχουν γίνει πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ανασάνουν. Υπάρχει αναστολή πληρωμής σε 406.362 συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ. Το κρίσιμο θέμα από εδώ και πέρα, είναι να βοηθήσουμε αυτά τα νοικοκυριά να ανασάνουν ακόμα περισσότερο με τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ο στόχος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την διόγκωση του ιδιωτικού χρέους να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να είναι σε επίπεδα τα οποία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε.

Υπάρχει η προσδοκία για επανάληψη της μείωσης της προκαταβολής φόρου και το 2021 για τις πληττόμενες επιχειρήσεις Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν για εφαρμοστεί το μέτρο και για φέτος; 

Η βασική προϋπόθεση, είναι να δούμε πως θα λειτουργήσει η οικονομία μέχρι τότε. Ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά και πολύ μεγάλη δυναμική στην λήψη των μέτρων. Παρακολουθούμε και ακολουθούμε τις επιλογές της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο έτσι ώστε με γρήγορα αντανακλαστικά, να βοηθήσουμε την κοινωνία. Αν με ρωτήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες είναι η προτεραιότητες, εκτός από την καταβολή της επιστρεπτέας 6, έχουμε στα σκαριά το μηδενισμό των ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο, έχουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα ΙΙ, το οποίο θέλουμε να τρέχει τις επόμενες εβδομάδες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να επιδοτήσουμε τις δόσεις δανείων για να ελαφρύνουμε το ιδιωτικό βάρος που μπορεί να συσσωρευτεί. Έχουμε ένα πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών που συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τρέξει προς τον Απρίλιο, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, έχουμε το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων από το Υπουργείο Ανάπτυξης περίπου 200 εκατ. ευρώ. Άρα τις επόμενες 40 ημέρες εστιάζουμε στον τομέα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Βλέποντας τις επιλογές της Κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, θα έχουμε καλύτερη ορατότητα για το πώς κινούνται τα δημόσια οικονομικά, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να λάβουμε επιπλέον πρωτοβουλίες προς το καλοκαίρι όπως κάναμε και πέρσι. Βασικό στοιχείο είναι να είσαι κοντά στην επιχείρηση και στα πρώτα βήματα της επιστροφής στην κανονικότητα

Δηλαδή πότε να περιμένουμε την κάλυψη των παγίων δαπανών και το γέφυρα ΙΙ να νομοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή; Μέσα στον Μάρτιο θα περάσουν από την Βουλή. Στόχος μας είναι μέσα στον Απρίλιο, να εφαρμοστούν και τα δύο μέτρα εκεί τελειώνουμε με τα μέτρα στήριξης ή θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι άλλο; 

Στον προϋπολογισμό, είχαμε 7,5 δισ. ευρώ μέτρα για το 2021 για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά, από 7,5 δισ. αυξήθηκαν στα 11,6 δισ.. Τα, 11,2 δημοσιονομικά και 400 εκατ. ρευστότητας στην οικονομία. Αυξήθηκαν, γιατί σε σχέση με τον προϋπολογισμό, οι περιορισμοί στη λειτουργία της οικονομίας είναι πιο σημαντικοί και σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Αυτά τα μέτρα που σας είπα, είναι μέρος των 11,5 δισ.. Υπάρχουν και άλλα μέτρα κι άλλες σκέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα, που θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Άρα δεν εξαντλείται εδώ το οπλοστάσιο μας. Σας είπα ότι προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα και τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε νέες δράσεις.

Λέτε ότι το καλοκαίρι θα σχεδιάσετε νέα μέτρα ή τα έχετε σχεδιάσει και τότε θα τα εφαρμόσετε; 

Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς, το πως κατανέμονται αυτά τα νέα μέτρα. Άρα, προφανώς υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός. Αλλά όσο υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα μπορεί να μεταβληθεί αυτός ο βασικός σχεδιασμός, πάντα λειτουργώντας προς όφελος της κοινωνίας. Το αν θα χρειαστεί κάτι επιπλέον ή θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια από τα μέτρα ανάλογα με το πώς κινείται η πραγματική οικονομία είναι κάτι που θα αξιολογήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.

Κύριε υπουργέ έχετε άριστη γνώση των δρώμενων στην Ε.Ε.. Είναι δεδομένο πια ότι η δημοσιονομική χαλάρωση θα συνεχιστεί. Υπάρχει ενδεχόμενο το 2022 να επανέλθουμε πανευρωπαϊκά σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών στόχων; Θα αποκτήσει ξανά η Ελλάδα την υποχρέωση να επιτυγχάνει ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ; 

Η υγειονομική κρίση είναι παγκόσμια και ευρωπαϊκή. Το Μάιο του 2020 αποφασίσαμε σε επίπεδο Eurogroup και ECOFIN την δημοσιονομική ευελιξία για το 2020 Αυτή επεκτάθηκε για το 2021 και έχουμε πει πριν το καλοκαίρι να δούμε την εικόνα όπως διαμορφώνεται στο υγειονομικό, το οικονομικό και το κοινωνικό επίπεδο, για να αξιολογήσουμε το 2022. Σήμερα, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η ΕΚΤ, εκτιμούν ότι η Ευρώπη και όλα τα κράτη μέλη της θα γυρίσουν στο επίπεδο του 2019, σε ότι αφορά την ανάπτυξη, περίπου στο τέλος του 2022. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει η δημοσιονομική ευελιξία να εξακολουθήσει να υφίσταται και την επόμενη χρονιά.
Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, – αυτό είναι θέση και της ελληνικής Κυβέρνησης – δεν πρέπει να αποσυρθούν πριν βεβαιωθούν ότι υπάρχουν ικανοποιητικοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή ισχυρή ανάκαμψη. Γιατί η ανάκαμψη θα οδηγήσει στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και μεταγενέστερα στη δημοσιονομική σταθερότητα και όχι τα μέτρα λιτότητας για να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα σας.

Θέμα προς συζήτηση είναι και η αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε την αναθεώρηση πριν την υγειονομική κρίση και εκτιμώ ότι θα συνεχίσουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 όταν – όπως εκτιμώ – επανέλθει η δημοσιονομική ισορροπία στην Ευρώπη με διαφορετικούς όρους όμως από ότι έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα.

Τι καλό μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων;

Προφανώς να μην υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχου όχι να είναι εκτός του πλαισίου που λειτουργεί η πραγματική οικονομία σήμερα. Αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεύτερον να υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των μέτρων στήριξης της οικονομίας. Τρίτον σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει μεσομακροπρόθεσμα το δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρώπη αυτό να έχει χαρακτηριστικά και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και δημοσιονομική ευελιξία. Σας θυμίζω ότι στο σύμφωνο σταθερότητας υπήρχε μία πρόβλεψη που δεν εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Ελλάδος. Η αρχή ότι, αξία δεν έχει τόσο αυτό που λέγεται πρωτογενές πλεόνασμα όσο το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές πλεόνασμα Τι σημαίνει αυτό με πολύ απλούς όρους. Ότι αν μια χώρα βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, η ύφεση δεν πρέπει να προσμετράται ουσιαστικά στους δημοσιονομικούς κανόνες γιατί ουσιαστικά σε οδηγεί στη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων που επιβαρύνουν την ύφεση σε σχέση με την προσπάθεια που έχει κάνει μία χώρα. Η Ελλάδα έχει, κάνει μία τρομερή δημοσιονομική προσαρμογή, με απίστευτες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας την οποία και σήμερα ευχαριστώ. Βγάζοντας, όπως σας περιέγραψα την ύφεση, που ήταν πολύ βαθιά τα μνημονιακά χρόνια, ουσιαστικά η Ελλάδα έχει κάνει την μεγαλύτερη προσαρμογή στην Ευρώπη. Τούτο επιτεύχθηκε με μεγάλο κόστος:  Με αυξήσεις φόρων, με μειώσεις δαπανών με μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών από διαφορετικές κυβερνήσεις με διαφορετική ένταση και έκταση και διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό είναι τα τρία στοιχεία τα οποία έχουμε θέσει στο τραπέζι επιμένουμε και η πλειοψηφία των χωρών θεωρώ ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.

Άρα μου λέτε ότι στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δεν θα ξαναδούμε;

Με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα, όχι.  Πάντως παράλληλα με τα μέτρα στήριξης προχωρούμε ως χώρα και μεταρρυθμίσεις. Εκτός από τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας προωθούμε και αναβαθμίζουμε και το μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών υλοποιούμε πλήθος μεταρρυθμίσεων. Σας θυμίζω το πλαίσιο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μικρό χρονικό διάστημα για την προσέλκυση Επενδύσεων ιδιωτών και συνταξιούχων στην Ελλάδα (σ.σ. το πλέγμα μέτρων του Non Dom) το οποίο προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Θα θυμίσω τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο από σήμερα ξεκινάει να υλοποιείται σε τμήμα συμπατριωτών μας, επιχειρήσεων και αφορά το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Σας θυμίζω τις ρυθμίσεις που κάνουμε για να εξυγιάνουμε δημόσιους φορείς που επιβάρυναν με πολλά εκατομμύρια τον προϋπολογισμό.

Να σας πω τέλος ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από πολύ στενή συνεργασία και πολλή δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα,  σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, σε ότι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και την επένδυση στο Ελληνικό, και αυτή αφορά στην υπογραφή της σύμβασης διανομής και τις διαδικασίες εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων έτσι ώστε να προχωρήσει με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς το έργο στο Ελληνικό.

 

capital.gr

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην Οικονομική Καθημερινή | 28.2.2021

Συμφωνείτε με την πρόταση για διαγραφή δημοσίου χρέους που διακρατεί η ΕΚΤ;

Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας;

 

Η ΕΚΤ είναι πλήρως ανεξάρτητη και η λειτουργία της διέπεται από κοινά συμφωνημένους κανόνες.

Μπορεί, και αυτό πράττει, να παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά ομολόγων προκειμένου να επιτύχει τη θεσμική αποστολή της, που είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεισφέρει αποφασιστικά στη διατήρηση μιας ευνοϊκής ισορροπίας στις αγορές κρατικών ομολόγων, στις οποίες όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, απολαμβάνουν πλήρη πρόσβαση σε ιστορικά χαμηλά επιτόκια.

Στην περίπτωση της χώρας μας, καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή εξέλιξη παίζει και η αυξημένη αξιοπιστία της ασκούμενης – σε εθνικό επίπεδο – οικονομικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα – θα έλεγα επιβαλλόμενη – συζήτηση, η οποία ήταν προγραμματισμένο να γίνει πριν την πανδημία, και αναβλήθηκε εξαιτίας της ενεργοποίησης της ρήτρας γενικής διαφυγής.

Αναλόγως των εξελίξεων στο πεδίο της πανδημίας, είναι πιθανό η συζήτηση αυτή να ξεκινήσει αργότερα εντός του έτους.

Η γνώμη μου είναι ότι οι όποιες αλλαγές γίνουν στο Σύμφωνο Σταθερότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, να προστατεύουν και να ενθαρρύνουν τις δημόσιες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς προτεραιότητας όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και, τέλος να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

Η Ελλάδα, όπως πάντοτε, θα συμμετάσχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, συνεισφέροντας με ισχυρή βούληση και άρτια επεξεργασμένες θέσεις, εξασκώντας σταθερά έναν αξιόπιστο και εποικοδομητικό ρόλο.

 

 

Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους την επόμενη της πανδημίας;

Συμφωνείτε με την προσέγγιση της Κομισιόν για στοχευμένες παρεμβάσεις σε βιώσιμες επιχειρήσεις;

Η υγειονομική κρίση προκάλεσε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό σοκ, και ως εκ τούτου οποιαδήποτε πρόβλεψη καθίσταται δύσκολη.

Η συνεχιζόμενη πανδημία χτυπά άμεσα την πραγματική οικονομία, σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση που επηρέασε την πραγματική οικονομία μέσα από το τραπεζικό σύστημα και την αγορά ομολόγων.

Σε αυτή την πρωτοφανώς δύσκολη συγκυρία, κύριο μέλημά μας ήταν και παραμένει, η  προστασία του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, δηλαδή της απασχόλησης και των επιχειρήσεων, από κινδύνους που προέρχονται από έλλειψη ρευστότητας, μέσα από έγκαιρα και στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις ροές εισόδου-εξόδου επιχειρήσεων και την ανεργία, η διαχείριση της κρίσης στον τομέα αυτό ήταν αποτελεσματική.

Με τα σημερινά δεδομένα και για όσο καιρό διαρκεί η υγειονομική κρίση, θα ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση, που αξιολογείται ως επιτυχημένη από διεθνείς θεσμούς.

Όταν τελειώσει αυτή η κρίση, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ξεκινήσει η ανασυγκρότηση και ανάταξη, με σταδιακή προσαρμογή των δημοσιονομικών μας. Η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ταχύτητα της προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό μέγεθος του πλήγματος που δέχθηκαν οι εθνικές οικονομίες, κάτι που συναρτάται άμεσα με την προϋπάρχουσα διάρθρωσή τους.

Ο πυρήνας της θα πρέπει να έχει ισορροπημένο μίγμα ανάμεσα σε δύο στοιχεία.

Πρώτο, την μέγιστη δυνατή υποστήριξη της ανάκαμψης. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στην πλευρά της προσφοράς, ώστε να επιτύχουμε την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση από το στάδιο της κρίσης στο στάδιο της κανονικότητας.

Δεύτερο, τη λελογισμένη, αποδοτική – αποτελεσματική, δίκαιη και διαφανή αξιοποίηση των, σε κάθε περίπτωση ανεπαρκών, δημοσιονομικών πόρων.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος για την έκβαση της προσπάθειας, παρ’ όλες τις αναμφίβολες δυσκολίες.

Ανιχνεύω ότι όλοι στην Ευρώπη, διδαγμένοι από τη διαχείριση της προηγούμενης κρίσης,  είμαστε εμπειρότεροι και σοφότεροι, στη διαχείριση οικονομικών κρίσεων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και σχέδιο.

Έχουμε προχωρήσει, ήδη, με σημαντική επιτυχία, στην υλοποίηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στους πολίτες, που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης, ενώ δρομολογούμε ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα προχωρούμε στη σταδιακή εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αποτελεί μία ολιστική και σύγχρονη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τέλος, σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, προωθήθηκαν παρεμβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να αναστείλουν πληρωμές δόσεων δανείων και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Real News | 21.2.2021

Το κράτος μέχρι πότε θα στηρίζει επιχειρήσεις και εργαζομένους λόγω της πανδημίας; Υπάρχουν τα ταμειακά αποθέματα για να στηριχθούν όλοι;

Η συνέχιση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τόσο στη χώρα μας όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέεται άμεσα με την πορεία της πανδημίας. Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση, από την αρχή της πρωτόγνωρης αυτής δοκιμασίας, βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο για όσο απαιτηθεί, με σύνεση, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ισορροπούμε – και θα εξακολουθήσουμε να ισορροπούμε – με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, μεταξύ των μεγάλων αναγκών και των πεπερασμένων πόρων, τους οποίους διευρύνουμε, κυρίως με επιτυχημένες εξόδους στις αγορές, αλλά και αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε συστηματικά για την ταχύτερη δυνατή εκταμίευση και αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχουμε ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το Πρόγραμμα SURE.

Επί 12 μήνες, με τη συνετή και διορατική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία, παρά τα μειωμένα έσοδα και τις αυξημένες δαπάνες.

Αντιθέτως, εάν είχαμε ακολουθήσει την ανεύθυνη πλειοδοσία στην οποία επιδίδεται η Αντιπολίτευση, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.

Για τον χώρο της εστίασης, ετοιμάζετε ειδικό πρόγραμμα στήριξης;

Η Κυβέρνηση έχει απλώσει «δίχτυ προστασίας» σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση σε όσους πλήττονται περισσότερο από την υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις της. Ο κλάδος της εστίασης είναι γεγονός ότι δέχτηκε, και εξακολουθεί να δέχεται, από τα μεγαλύτερα πλήγματα. Γι’ αυτό και έχει στηριχθεί με σημαντικούς πόρους και μέτρα, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Από τους περίπου 409.000 εργαζόμενους που διαθέτει ο κλάδος, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, οι 259.000 έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας από την αρχή της πανδημίας. Όσον αφορά τον τζίρο, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2020 οι επιχειρήσεις του κλάδου απώλεσαν έσοδα ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές ενισχύσεις που έλαβαν την ίδια περίοδο, μέσω των μέτρων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και των αναστολών συμβάσεων εργασίας, ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η εστίαση έχει επωφεληθεί από πρόσθετα μέτρα, όπως είναι η μείωση ή πλήρης απαλλαγή ενοικίων, η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και οι αναστολές  φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του κλάδου για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, λάβαμε και περαιτέρω μέτρα στήριξης, όπως είναι η αύξηση των κατώτατων ορίων ενίσχυσης από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης από τον 6ο κύκλο του χρηματοδοτικού εργαλείου θα ανέλθει στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι με υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και δικαίου, στηρίζουμε έμπρακτα, στον βαθμό που μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους σκληρότερα δοκιμαζόμενους τομείς και κλάδους.

Είναι πάντως αδύνατον, και αυτό ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να καλυφθούν όλες οι ανάγκες αυτών των κλάδων, όταν μάλιστα αυτές, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας, συσσωρεύονται επί μήνες.

 

Πάντως, ανεξάρτητα από τις κινήσεις που κάνει η Κυβέρνηση και εσείς στο υπουργείο Οικονομικών, μετά το τέλος της πανδημίας λουκέτα θα υπάρξουν. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες των εμπορικών επιμελητηρίων. Τι λέτε;

Από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε δεκάδες μέτρα στήριξης, για να περιορίσουμε στο ελάχιστο εφικτό τον αντίκτυπο της πανδημίας στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

Μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, μέσω των πρώτων 5 κύκλων της οποίας έχουν στηριχθεί συνολικά 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ. με 6,8 δισ. ευρώ, καθώς και το ΤΕΠΙΧ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, μέσω των οποίων έχουν διοχετευθεί συνολικά 7,1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις. Επιπλέον, προχωρήσαμε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην κάλυψή τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό επί του ονομαστικού μισθού για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού – στο πλαίσιο της οποίας, 1.700.000 εργαζόμενοι έλαβαν συνολικά 2,9 δισ. ευρώ –, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, στην υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στην αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, στις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στις μειώσεις του ΦΠΑ, στη μείωση, ή ακόμα και μηδενισμό, της προκαταβολής φόρου, στη μείωση ενοικίου έως και κατά 100%, στην επιδότηση επιτοκίου όλων των δανείων, στην αναστολή πληρωμών αξιογράφων κ.λπ.

Παράλληλα, εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε τη φαρέτρα μας με νέα εργαλεία στήριξης τους αμέσως επόμενους μήνες, όπως το πρόγραμμα κάλυψης παγίων δαπανών και το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε βελτίωση των όρων στους 3 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και δράσεις έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα σημαντικό ανάχωμα στην επέλαση της πανδημικής κρίσης. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας επισημαίνεται, άλλωστε, σε όλες τις εκθέσεις, όπως αυτή της ΓΣΕΒΕΕ, που αναφέρει ότι «τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έχουν πετύχει τον στόχο συγκράτησης της απασχόλησης και έχουν ανακόψει, προς το παρόν, τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων».

Βέβαια, η κρίση πλήττει με μεγαλύτερη σφοδρότητα οικονομίες όπως αυτές της Ελλάδας, λόγω της υπερ-εξάρτησής τους από τον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός, εστίαση κ.λπ.).

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Με ακόμη πιο στοχευμένα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όσο θα προχωράμε προς την έξοδο από το τούνελ της υγειονομικής κρίσης, και με το σταδιακό χτίσιμο μιας «γέφυρας» από τα μέτρα στήριξης στα μέτρα ανάταξης της οικονομίας, με βασικούς πυλώνες τη μείωση φορολογικών συντελεστών και την περαιτέρω προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα διαμορφώσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους για την υπέρβαση των σημερινών δυσκολιών και την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων στη φάση της ανάκαμψης της οικονομίας.

 

Σας ανησυχεί η αύξηση του ελλείμματος για το 2021, την ώρα που και το χρέος θα είναι υψηλότερο, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα;

Οι αυξημένες κρατικές δαπάνες, σε συνδυασμό με τη μείωση των δημοσίων εσόδων, αναπόφευκτα, οδήγησαν σε αύξηση ελλειμμάτων και δημοσίων χρεών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ελλείμματα και χρέη που είναι, επίσης, επόμενο να διευρύνονται περαιτέρω, όσο παρατείνονται η πανδημία και οι, αναγκαίοι, περιορισμοί στη λειτουργία των οικονομιών.

Έτσι, προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έλλειμμα και χρέος εκτιμάται ότι θα είναι εφέτος υψηλότερα απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Εντούτοις, η δημοσιονομική χαλάρωση που ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, ως Κυβέρνηση, ασκούμε λελογισμένη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού των δημόσιων οικονομικών. Η ισχυρή ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν, επίσης, τα «κλειδιά» για τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Χρέος το οποίο, άλλωστε, αναγνωρίζεται διεθνώς, από θεσμούς, εταίρους, αγορές, επενδυτές και οίκους αξιολόγησης, ότι είναι βιώσιμο, χάρη στο προφίλ του, δηλαδή τη μακρά περίοδο ωρίμανσης και τις διαχειρίσιμες ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες, ενώ το κόστος δανεισμού της χώρας κινείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

 

Κάποιοι υποστηρίζουν πως με τα χρήματα που δίνετε λόγω της πανδημίας, στρώνετε το χαλί για πρόωρες κάλπες. Τι απαντάτε;

Όσοι διατυπώνουν αυτό τον ισχυρισμό, αναγνωρίζουν, προφανώς, ότι η Κυβέρνηση στήριξε και στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ταυτόχρονα, όμως, παραβλέπουν ότι η Κυβέρνηση έχει αποκλείσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της και στη διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για την όσο γίνεται ταχύτερη ανάκαμψη, την ολόπλευρη περαιτέρω ισχυροποίηση της χώρας και την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

 

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πρόσφατα ότι η χώρα μας θα αποπληρώσει νωρίτερα μέρος του χρέους της προς το Δ.Ν.Τ. Γιατί προχωράτε σε αυτή την κίνηση;

Πράγματι, η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την πρόωρη αποπληρωμή ποσού ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ από τα υφιστάμενα δάνεια που έχει λάβει από το Δ.Ν.Τ. Από το ποσό αυτό, περίπου 1,6 δισ. ευρώ λήγουν φέτος, ενώ το υπόλοιπο το 2022.

Τα οφέλη της κίνησης αυτής, που είναι η δεύτερη που γίνεται από τη σημερινή Κυβέρνηση, είναι πολλαπλά για τη χώρα μας, καθώς βελτιώνει τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, μειώνει τον επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, εξοικονομεί δαπάνες για τόκους, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη εταίρων, επενδυτών, αγορών και οίκων αξιολόγησης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, στέλνοντας μηνύματα αξιοπιστίας και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

Συνέντευξη Τύπου Χρ. Σταϊκούρα για οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά θέματα | 12.2.2021

Λαμία, 12 Φεβρουαρίου 2021

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου.

Συνέντευξη, με αντικείμενο τον Απολογισμό προς τους πολίτες της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων της περιοχής μας.

Θα μου επιτρέψετε, σήμερα, να αναφερθώ σε 12 συγκεκριμένα θέματα, στα οποία υπήρξαν θετικές εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας:

 

 

1ον. Υποδομές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Έρευνας – Καινοτομίας.

Εγκρίθηκε η υπαγωγή του έργου «Υλοποίηση Φοιτητικών Εστιών και λοιπών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία» στο νόμο περί ΣΔΙΤ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή 7 σημαντικών επενδυτικών ομίλων.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά βεβαία την κατασκευή αυτού του – πολύ σημαντικού για την περιοχή – έργου.

Σας παρουσιάζω την εκτίμηση της Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ για τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο ΣΔΙΤ Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Φεβ. 2021:  Ολοκλήρωση Α’ Φάσης – Προεπιλογή Υποψηφίων

Μάρ. 2021:   Έναρξη ΒΙ Φάσης – Ανταγωνιστικός Διάλογος

Ιούλ. 2021:  Ολοκλήρωση ΒΙ Φάσης – Ανταγωνιστικός Διάλογος

Σεπτ. 2021:  Έναρξη ΒΙΙ Φάσης – Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών

Δεκ.  2021:  Ολοκλήρωση ΒΙΙ Φάσης – Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου

2022:   Υπογραφή Σύμβαση Σύμπραξης (ανάλογα με το χρόνο ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο).

Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λαμία, και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη θέση της περιοχής στον εθνικό χάρτη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

 

2ον. Υποδομές, Δομές και Λειτουργίες Υγείας.

 • Στελεχώθηκε και εγκαινιάστηκε η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, αφού εγκρίθηκε, από τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, ο Οργανισμός Λειτουργίας του.
 • Διαμορφώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 6 νέες κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας.
 • Πριν λίγες μέρες, αναπτύχθηκαν 7 ακόμη νέες μόνιμες κλίνες ΜΕΘ, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αυξάνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Νοσοκομείου, σε συνδυασμό με την Τροποποίηση του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Σημειώνω πως όλες οι νέες κλίνες ΜΕΘ έχουν μόνιμο χαρακτήρα, άρα μιλάμε για μια ουσιαστική αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και για μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τη Λαμία, τη Φθιώτιδα, και τη Στερεά Ελλάδα.

 • Ενισχύονται με ανθρώπινο δυναμικό οι δομές υγείας, αφού το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε 16 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ενώ αναμένεται άμεσα και η προκήρυξη 33 θέσεων επικουρικού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

 

3ον. Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας.

Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, από το 1997 έως και σήμερα, επί 23 χρόνια, έχει περάσει από διάφορα στάδια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Παρόλα αυτά, εδώ και 18 μήνες, όπως αναλυτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα σας ενημερώνω, έχουν γίνει πολλά προς την κατεύθυνση ωρίμανσης του έργου.

Πώς φθάσαμε όμως σε αυτό το σημείο;

Ξεκινήσαμε σχεδόν από το μηδέν, και ξετυλίξαμε το κουβάρι της ωρίμανσης του έργου.

Η ωρίμανση εδράστηκε σε 3 άξονες, τεχνική, νομική και χρηματοοικονομική.

Μεταξύ άλλων:

 • επικαιροποιήθηκαν οι κτιριολογικές ανάγκες των Δικαστικών Υπηρεσιών Λαμίας,
 • εκπονήθηκαν νέες μελέτες και έγινε επαναχωροθέτηση του Έργου, σε μεγαλύτερη έκταση κατά 50%,
 • μεταγράφηκε η έκταση στη μερίδα του Υπουργείου Οικονομικών στο υποθηκοφυλακείο Λαμίας και εκδόθηκε σχετικό πιστοποιητικό,
 • δηλώθηκε η έκταση από την Κτηματική Υπηρεσία Λαμίας εμπρόθεσμα στο Κτηματολόγιο και εκδόθηκε αποδεικτικό δήλωσης δικαιώματος πλήρης κυριότητας,
 • εκδόθηκε παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του σκοπού παραχώρησης,
 • εντάχθηκε το έργο στον προγραμματισμό για κατασκευή ή ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων μέσω ΣΔΙΤ.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, επιτεύχθηκε πρόσφατα η θετική εισήγηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας.

Ομοίως, θετική υπήρξε και η εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ προς τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για το εν λόγω Έργο και αναμένεται η σύγκλισή της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

4ον. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Μετά από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και τους συναρμόδιους Υπουργούς, ο Δήμος Λαμιέων απέκτησε τη δυνατότητα να επέμβει ουσιαστικά στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, διαφυλάσσοντας τις υποδομές και εγκαταστάσεις της ΠΕΛ.

Με επισπεύδων το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναζητούνται εναλλακτικές, βέλτιστες λύσεις, συνολικά, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του εμβληματικού για την πόλη περιουσιακού στοιχείου.

5ον. ΛΑΡΚΟ.

Έγινε η προκήρυξη 2 παράλληλων και ξεχωριστών ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών, για περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπήρξε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από 6 επιχειρηματικά σχήματα, με αξιόπιστη επιχειρηματική δραστηριότητα, εντός και εκτός Ελλάδος.

Απομένει η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 2/4/2021, σύμφωνα με τον, μέχρι σήμερα, σχεδιασμό.

Παράλληλα, η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας στηρίχθηκε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, σε επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 35 εκατ. ευρώ για το 2020, παρά τη στενότητα των κρατικών πόρων που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια ευρώ, διατέθηκαν για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Η εταιρεία μάλιστα, έχει αιτηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη συνέχιση λειτουργίας της, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Επιπλέον, με επισπεύδον το Υπουργείο Εργασίας, εξετάζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, για την αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων στην επιχείρηση.

 

 

 

6ον. «Κόκκινα σπίτια» στη Μαλεσίνα.

Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σχετική διάταξη για το θέμα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής επί πολλές δεκαετίες.

Η περιοχή οριοθετείται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Το ζήτημα ανέκυψε, καθώς το Δημόσιο προέβαλε στο Κτηματολόγιο ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε ακίνητα που είχαν αποδοθεί για αποκαταστατικούς σκοπούς στους τότε δικαιούχους, λόγω του σεισμού του 1894 στην Αταλάντη.

Με τη εν λόγω διάταξη, θα δοθεί ένα οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τους κατοίκους που δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο, ενώ παράλληλα θα οριστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, βάση της οποίας όσοι δεν δικαιώθηκαν από το Κτηματολόγιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα προς αξιολόγηση σε επιτροπή, και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εφέτος.

 

7ον. Έργα σε Δήμους.

Ενδεικτικά και μόνο:

Δήμος Στυλίδας

 • Υπεγράφη απόφαση δωρεάν παραχώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων για στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Στυλίδας.
 • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Κτηματική Υπηρεσία Λαμίας), συνεργάζονται με το Δήμο Στυλίδας για την ωρίμανση των έργων ανάπλασης της παραλίας Ραχών και αναστύλωσης, ανακατασκευής και ανάδειξης της γέφυρας στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας.
 • Εργαζόμαστε στενά με τα Υπουργεία Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και προσεχώς θα υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα για την αναβάθμιση του Λιμανιού της Στυλίδας.

 

Δήμος Καμένων Βούρλων

 • Επανακαθορίστηκε η οριογραμμή αιγιαλού για τον Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Επιδιώκεται να δρομολογηθεί το έργο της αποχέτευσης Καμένων Βούρλων.
 • Εξασφαλίσθηκαν πρόσθετοι – εκτός προϋπολογισμού – πόροι για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου.

 

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

 • Εξασφαλίσθηκαν πρόσθετοι – εκτός προϋπολογισμού – πόροι για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου.
 • Δρομολογήθηκαν πρωτοβουλίες τραπεζικής υποστήριξης της περιοχής.

 

Δήμος Δομοκού

 • Εξασφαλίσθηκαν πρόσθετοι – εκτός προϋπολογισμού – πόροι για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου.
 • Δρομολογείται η υλοποίηση του έργου αξιοποίησης γεώτρησης στην Άνω Αγόριανη.

Δήμος Μακρακώμης

 • Χρηματοδοτήθηκαν έργα συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.
 • Αναζητήθηκε και βρέθηκε η βέλτιστη λύση με την πιστώτρια τράπεζα, ώστε να αποφευχθούν μέτρα κατάσχεσης στα Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας.

 

Δήμος Λοκρών

 • Εξασφαλίσθηκαν πρόσθετοι – εκτός προϋπολογισμού – πόροι για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου.
 • Ρυθμίστηκε το θέμα της εξαίρεσης από τη λειτουργία του Κτηματολογίου, ακινήτων που είχαν συμπεριληφθεί στην κτηματογραφημένη περιοχή του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Αταλάντης.
 • Αντικαταστάθηκε το Δίκτυο Ύδρευσης στον Έξαρχο.
 • Χρηματοδοτήθηκε η Κυρτώνη, για πλήθος τοπικών έργων.
 • Επιλύθηκαν ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) Μαλεσίνας.

 

Παράλληλα:

 • Χρηματοδοτήθηκε η Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας, αφού αναδείχθηκε η σπουδαιότητά της, ακόμη και μέσα στην περίοδο της πανδημίας.
 • Χορηγήθηκαν δωρεάν tablet σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου & Λυκείου Υπάτης, καθώς και στο Σύλλογο Πολυτέκνων Φθιώτιδας.
 • Υλοποιήθηκαν – ως πρώτη Βιομηχανική Περιοχή της Ελλάδας – έργα αναβάθμισης στην ΒΙΠΕ Λαμίας.

 

Πέραν όμως αυτών, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο εμβληματικά έργα, στις περιοχές της Ανατολικής Φθιώτιδας και του Δομοκού.

Συγκεκριμένα:

 

 • Δόθηκε οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης στην Ανατολική Φθιώτιδα, με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για Αποκατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης.

Ήδη, το συγκεκριμένο ποσό πιστώθηκε στον Δήμο.

Σημειώνεται πως από τις συγκεκριμένες πηγές υδρεύονται τρία Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Στυλίδας: οι Ράχες, το Αχλάδι και η Παλαιοκερασιά.

Πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας έργο υποδομής, που έρχεται αφενός να ανταποκριθεί στις ζημιές που προέκυψαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ», αφετέρου να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, δίνοντας οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Φθιώτιδας.

 

 • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οΤΟΕΒ Ξυνιάδας χρηματοδοτείται με ποσό 000 ευρώ, για την αποκατάσταση των αρδευτικών υποδομών και δικτύων στις περιοχές που επλήγησαν.

Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων, η περιοχή να θωρακιστεί από μελλοντικά πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

 

8ον. Αποφασίστηκε η αποζημίωση πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση αποδίδεται το 100% της αποζημίωσης στους πρώην εργαζόμενους σε συνεταιριστικές τράπεζες, μεταξύ άλλων και στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, ενώ αυξάνεται το ποσοστό της προνομιακής ικανοποίησης των πρώην εργαζομένων στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο 80%.

Σταδιακά, και ανάλογα με τις χρηματοροές της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκκαθάριση.

 

9ον. Μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού – ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μόνο για την Π.Ε. Φθιώτιδας, μέχρι σήμερα:

 • 47,6 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 808 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 4.853 ευρώ.
 • 40,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 355 δάνεια, έχουν ήδη εγκριθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ έχουν εκταμιευθεί 36,2 εκατ. ευρώ.
 • 5,9 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε 868 ΑΦΜ.
 • 15,9 εκατ. ευρώ έχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα, για τη στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων της Π.Ε. Φθιώτιδας έχει χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 110 εκατ. ευρώ.

10ον. ΙΑΝΟΣ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ανακοίνωσε συγκεκριμένες, άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Μεσογειακού Κυκλώνα “Ιανός”.

Συγκεκριμένα:

1ον. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων:

Αντιπλημμυρικά έργα για την αντιμετώπιση των ζημιών στην ΠΕ Φθιώτιδας ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά αφορούν στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο Σπερχειό ποταμό και στα αντιπλημμυρικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ.

 

2ον. Εφάπαξ Ενίσχυση 8.000 ευρώ προς επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

3ον. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τις ζημιές λόγω θεομηνίας από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, που ο μέσος χρόνος παροχής της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις για τις ζημιές τους από θεομηνία ήταν μεγαλύτερος από δύο έτη, η πρώτη απόφαση χορήγησης προκαταβολής 20% επί της ζημιάς δημοσιεύθηκε στις 26.10.2020.

Στη Φθιώτιδα, 29 επιχειρήσεις λαμβάνουν 136.138 ευρώ, ως προκαταβολή 20%.

 

4ον. Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών.

 • Άμεση αποζημίωση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ.

Η στενή συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη καταβολή αποζημιώσεων.

 • Επιχορήγηση ζημιών σε εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα και έγγειο κεφάλαιο για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 • Διασφάλιση 2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τους ΤΟΕΒ της περιοχής.

 

5ον. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών.

Με τις απαραίτητες ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δρομολογούνται:

 • Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή.
 • Εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ προς κατοικίες.
 • Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης.

Ήδη, έχουν πληρωθεί 230.766 ευρώ, ως αποζημίωση νοικοκυριών.

 

6ον. Χρηματοδότηση Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες.

Έχουν καταβληθεί 3.550.000 ευρώ.

 

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών διαμορφώνει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο κρατικής αρωγής για φυσικές καταστροφές.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως θα δείτε σήμερα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.

11ον. Αθλητισμός.

Οι αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωση του εμβληματικού αθλητικού κέντρου στην τοποθεσία «Καμαρίτσα» στη Λαμία, προχωρούν.

Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης και αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησής της.

Είμαστε σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Δήμο Λαμιέων, ώστε το έργο «Στάδιο Καμαρίτσας» να ενταχθεί προς χρηματοδότηση.

Σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις επί του θέματος.

 

12ον. Στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε με 150 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το YπΑΑΤ ενέκρινε την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης, τον Δεκέμβριο του 2020, συνολικού ύψους 257 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κατά 14 εκατομμύρια ευρώ.

Με εθνικούς πόρους αποζημιώθηκαν οι πληττόμενοι ελαιοπαραγωγοί τύπου «επιτραπέζιας ελιάς καλαμών», ενώ με συγχρηματοδοτούμενους πόρους δόθηκαν ενισχύσεις ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ σε 143.650 αγρότες, μέτρο που αφορά όλες τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Επιπλέον, με ειδική Κοινή Διάταξη των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι αποζημιώσεις καθίσταντο αφορολόγητες και ακατάσχετες.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων που έλαβε από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, έθεσε το ζήτημα της μη συμπερίληψης των παραγωγών βρώσιμης ελιάς στη Δράση «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19».

Για το θέμα αυτό, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνεχίζουμε, δεσμευμένοι στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των πρωτοβουλιών που έχουν ξεκινήσει, προκειμένου η Φθιώτιδα να βελτιώσει τις υποδομές της και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Ευχαριστώ τους φορείς της αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης, για την αξιόπιστη και εποικοδομητική συνεργασία.

Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, δεν πρέπει να σταματήσουμε.

Έχουμε μόνο μία επιλογή.

Ενωμένοι, να πάμε μπροστά, ξεπερνώντας μια ακόμα δοκιμασία, την πανδημία.

 

 

video της ιστοσελίδας mag24.gr

 

 

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο mononews.gr | 10.2.2021

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλά για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του νέου αυστηρού lockdown στην Αττική για το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης και τις παρεμβάσεις «γέφυρα» που προγραμματίζονται για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη.

Το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για να σταθεί όρθια η οικονομία όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση, αλλά και τις παρεμβάσεις «γέφυρα» για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη περιγράφει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξή του στο mononews.gr, λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου lockdown.

Χαρακτηρίζοντας πολύ πρόωρη την συζήτηση για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αναφέρει πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη βελτίωση των όρων για τους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, νέο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, στα πρότυπα του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» ενώ ξεκαθαρίζει πως η επιδότηση παγίων δαπανών θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα.

Ο υπουργός ασκεί σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντας πως «εάν είχαμε ακούσει την Αντιπολίτευση θα είχαμε οδηγηθεί σήμερα σε άδεια ταμεία», ενώ ξεχωρίζει ως τρεις μεγάλες προκλήσεις την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, την ταχύτητα εκταμίευσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους.

 

Ερ. Σκοπεύετε να καταθέσετε συμπληρωματικό προϋπολογισμό; Ποιο χρονικό περιθώριο έχετε θέσει ως ανώτατο όριο για να προχωρήσετε σε μια τέτοια κίνηση και για πόσες επιπλέον δαπάνες μιλάμε, πέραν του κονδυλίου των 7,5 δισ. ευρώ, που, ούτως ή άλλως, προβλέπεται;

Απ: «Στη διάρκεια των 11 μηνών που έχουν συμπληρωθεί από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, έχουμε αποδείξει, έμπρακτα, ότι με γρήγορα αντανακλαστικά, υπευθυνότητα, σχέδιο και συνετή διαχείριση του ταμείου της χώρας και των δημοσίων οικονομικών, ανταποκρινόμαστε, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, στις προκλήσεις αυτής της πρωτοφανούς αβεβαιότητας. Με ορθές, έγκαιρες και μελετημένες παρεμβάσεις – όπως αυτές που ανακοινώσαμε προχθές – στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας, στον βαθμό του εφικτού, το αποτύπωμα αυτού του παγκόσμιου εξωγενούς σοκ στην ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, η πορεία της οικονομίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Και στο πεδίο αυτό, παρά την ελπιδοφόρα έλευση των εμβολίων, η κατάσταση εξακολουθεί, σαφώς, να είναι δύσκολη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Οι περιορισμοί στη λειτουργία της αγοράς, εξαιτίας της μετάδοσης των μεταλλάξεων της νόσου του κορoνοϊού, επεκτείνονται παγκοσμίως.

Στη χώρα μας, μετά και τις τελευταίες αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο, το συνολικό κόστος της πανδημίας, σε μηνιαία βάση, υπολογίζεται στα 2,7 δισ. ευρώ. Υψηλότερο από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη μεγαλύτερης, αμεσότερης, αλλά και πιο στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την υπέρβαση του κόστους των 7,5 δισ. ευρώ που έχουμε εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2021 για μέτρα στήριξης.

Ήδη, το συνολικό κόστος των μέτρων που έχουν ληφθεί, για το πρώτο τρίμηνο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για εργαζόμενους και ανέργους, των αναστολών υποχρεώσεων και άλλων παρεμβάσεων, διαμορφώνεται στα 5,9 δισ. ευρώ. Εντούτοις, είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όσο ο βαθμός δυσκολίας παραμένει ο ίδιος ή αυξάνεται, θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ή θα διευρύνονται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται τα υφιστάμενα μέτρα -όπως ήδη πράξαμε, με έμφαση στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή-, ώστε η κοινωνία και η οικονομία να μείνουν όρθιες και να ξαναβρούν, το συντομότερο, τον βηματισμό τους, μετά το πέρας της παρούσας δοκιμασίας. Και όλα αυτά χωρίς να εκτροχιάσουμε τα δημόσια οικονομικά».

Ερ. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως με «ψίχουλα» δεν μπορείτε να κρατήσετε ζωντανές τις επιχειρήσεις. Κινείστε όντως πιο συντηρητικά απ’ ό,τι μπορείτε με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας; Ως πότε αντέχει το κρατικό ταμείο οριζόντια μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις;

«Η Κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, ακούει τον σφυγμό της κοινωνίας, αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τις δυσκολίες, κατανοεί τους προβληματισμούς, σέβεται τις αγωνίες των πολιτών. Γι’ αυτό και διαχειρίζεται τις συνέπειες της πανδημίας με ευελιξία, σύνεση, ψυχραιμία, προνοητικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, πράττοντας το καλύτερο δυνατό μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση συνηθίζει τη μαξιμαλιστική ρητορική, πολλαπλασιάζοντας, με περίσσεια ευκολία και δίχως κανέναν υπολογισμό ή «λογαριασμό», τα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε φορά η Κυβέρνηση. Η κριτική που αναφέρατε είναι εντελώς ανεδαφική και επικίνδυνη.

Ανεδαφική, γιατί η ελληνική οικονομία και κοινωνία στηρίζονται με πόρους που, στο τέλος Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι θα αγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, ένα χρόνο μετά την εμφάνισή της.

Από την αρχή της πανδημίας, λάβαμε και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια σειρά από μέτρα διατήρησης της απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, ορισμένα εξ αυτών, είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου για περίοδο 6 μηνών στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι μειώσεις του ΦΠΑ, η μείωση, ή ακόμα και μηδενισμός, της προκαταβολής φόρου, η μείωση ενοικίου έως και κατά 100%, η επιδότηση επιτοκίου όλων των δανείων, η αναστολή πληρωμών αξιογράφων, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κ.ά.

Πολλά από τα παραπάνω μέτρα, διευρύνονται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται διαρκώς, ανάλογα με τη δυναμική της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε επέκταση της πλήρους απαλλαγής από την καταβολή ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο, παρατείναμε για πολλούς μήνες τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε καφέ, μη αλκοολούχα ποτά, μεταφορές, κινηματογράφους, θεατρικές παραστάσεις και τουριστικό πακέτο, ενώ διευρύναμε την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ένα τμήμα της οποίας χορηγείται άμεσα εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας επισημαίνεται σε όλες τις εκθέσεις, όπως η πρόσφατη έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, που ανέφερε ότι «τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έχουν πετύχει τον στόχο συγκράτησης της απασχόλησης και έχουν ανακόψει, προς το παρόν, τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων».

Η ρητορική της ανεύθυνης πλειοδοσίας και παροχολογίας, που σταθερά και εμμονικά ακολουθεί η Αντιπολίτευση, είναι, επίσης, επικίνδυνη, διότι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών, υπονομεύοντας την ανάκαμψη, αρχικά, και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη της χώρας. Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση αποδεικνύει ότι δεν αντιλαμβάνεται ούτε τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ως Κυβέρνηση, συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα και σωφροσύνη τα ταμειακά διαθέσιμα, μεριμνώντας όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο, με το βλέμμα και στη μετά κορονοϊό εποχή. Κινούμαστε σε μια δύσκολη άσκηση, όπου καλούμαστε να σταθμίζουμε και να ισορροπούμε μεταξύ των απεριόριστων αναγκών και αιτημάτων και των πεπερασμένων πόρων, τους οποίους προσπαθούμε να διευρύνουμε, κυρίως, με επιτυχημένες εξόδους στις αγορές. Αρωγός μας σε αυτή την προσπάθεια, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στους κυβερνητικούς χειρισμούς, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση της χώρας σε φθηνό δανεισμό.

Και τα καταφέρνουμε. Επί 11 μήνες, με μειωμένα έσοδα και αυξημένες δαπάνες, στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία, διατηρώντας πάντα σε ασφαλή επίπεδα τα ταμειακά μας διαθέσιμα. Ταμειακά διαθέσιμα που διαμορφώνονται πέριξ των 32 δισ. ευρώ, έναντι 37 δισ. ευρώ πριν από την υγειονομική κρίση, και βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα κατά τα 2/3, κυρίως, χάρη στις 8 επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων τις οποίες πραγματοποίησε η Κυβέρνηση τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Εάν είχαμε ακούσει την Αντιπολίτευση, θα είχαμε οδηγηθεί σήμερα σε άδεια ταμεία».

Ερ. Η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών θα είναι υπαρκτή και αφού περάσουμε τον κάβο της υγειονομικής κρίσης. Στην επόμενη αυτή φάση, πάμε σε μια νέα λογική παρεμβάσεων/μέτρων στήριξης/κινήτρων που θα πρέπει να δρομολογηθούν, ώστε, σε συνδυασμό με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, να επιταχυνθεί μια βιώσιμη ανάκαμψη;

Απ: «Είναι σαφές ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης δεν θα ξεπεραστούν αυτομάτως μετά τη λήξη της. Ως Κυβέρνηση, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία και μετά το τέλος της πανδημίας. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μέτρα και πολιτικές που επιλύουν ζητήματα του σήμερα και θέτουν στέρεες βάσεις, ώστε να εισέλθουμε σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης, και εν συνεχεία ανάπτυξης, στη μετά κορονοϊό εποχή.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης, έχουμε ήδη δρομολογήσει μέτρα «καταλύτες», όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που εφαρμόζονται από 1-1-2021, και η επιδότηση παγίων δαπανών. Ενώ, επεξεργαζόμαστε τη βελτίωση των όρων για τους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και ένα νέο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, στα πρότυπα του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ». Η επιδότηση παγίων δαπανών θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί να μην είναι επιστρεπτέα. Προγραμματίζεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mybusinesssupport της ΑΑΔΕ τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους έως 32 δισ. ευρώ για τη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ολοκλήρωση της τελικής μορφής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο».

Ερ. Κληθήκατε να διαχειριστείτε από ένα δύσκολο πόστο μια πρωτοφανή κατάσταση. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πιεστούμε ως χώρα περισσότερο από άλλες στην επαναφορά των δημοσιονομικών μας στην κανονικότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων, μόλις εκτονωθεί η πανδημική κρίση; Τι κλίμα εισπράττετε από τους συναδέλφους σας στην Ευρώπη;

Απ: «Η χώρα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, πέτυχε να έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Διαθέτει πρόσβαση στους ίδιους ευρωπαϊκούς πόρους, συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης, και μάλιστα ωφελείται περισσότερο από αυτό, ενώ έχει πρόσβαση στις αγορές με χαμηλό κόστος δανεισμού. Παράλληλα, ασκεί υπεύθυνη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, ώστε να διασφαλιστεί ότι, μετά την πανδημία, θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τις πολλαπλές υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της πρωτόγνωρης περιόδου που όλοι βιώνουμε. Ενδεικτικά, σας θυμίζω την πρόσφατη δήλωση του προέδρου του Eurogroup, Paschal Donohoe, που πιστοποίησε ότι η χώρα μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και πως οι αλλαγές που συντελούνται έχουν θετική επίδραση στις αγορές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν θα είμαστε η εξαίρεση στο μετά κορονοϊό ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής».

Ερ. Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες εστίες ανησυχίας στην ελληνική οικονομία, που είναι ικανές να απειλήσουν τον μεγάλο στόχο για μια γρήγορη ανάκαμψη, στο βασικό σενάριο που έχουμε εκτόνωση της πανδημίας σε λίγους μήνες; Τι πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτές;

Απ: «Είναι γεγονός ότι το επόμενο διάστημα ανοίγονται μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις. Η αντιμετώπισή τους θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, πόσο απρόσκοπτα και πόσο γρήγορα θα γίνει η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση και την αβεβαιότητα του 2020 στην ανάκαμψη και την αισιοδοξία. Στο μονοπάτι, δηλαδή, που είχε ξεκινήσει να μπαίνει η χώρα από τον Ιούλιο του 2019 και έως το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης.

Η βασικότερη πηγή ανησυχίας είναι ο χρόνος επανόδου της οικονομικής λειτουργίας στην πλήρη κανονικότητα. Κάτι που εξαρτάται σημαντικά από τον έλεγχο και τον σταδιακό τερματισμό της πανδημίας. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το διάστημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αρνητική επίπτωση στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μάλιστα εάν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό η τουριστική περίοδος, που δίνει ώθηση στα έσοδα της χώρας και στηρίζει την απασχόληση. Ως Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων κλάδων και χτίζουμε σταδιακά μία «γέφυρα» από τα μέτρα στήριξης, στα μέτρα ανάταξης της οικονομίας. Με βασικούς πυλώνες τη μείωση φορολογικών συντελεστών και την προώθηση παρεμβάσεων μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

Δεύτερη πηγή ανησυχίας είναι ο χρόνος εκταμίευσης των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκταμίευση η οποία πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, αφού οι εν λόγω πόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι μπορούν να λειτουργήσουν, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, ως καταλύτης για την ανάκαμψη των οικονομιών και την επανεκκίνησή τους σε πιο υγιείς βάσεις. Από τη δική μας πλευρά, ως Ελλάδα, ήμασταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, και τελικά μέχρι σήμερα ανάμεσα στα 16 κράτη-μέλη, που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο που θα αποτελέσει την πυξίδα για τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των πόρων. Παράλληλα, εργαζόμαστε ως Κυβέρνηση για τη δημιουργική και όσο γίνεται ταχύτερη απορρόφησή τους.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση είναι η αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος της χώρας, του υψηλού ιδιωτικού χρέους. Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε αποδείξει, από την αρχή της θητείας μας, ότι το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Προς αυτή την κατεύθυνση νομοθετήσαμε και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά επιδότηση δανειοληπτών που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην κύρια κατοικία. Ακόμη, σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναλάβαμε πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εν μέσω πανδημίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αναστολή πληρωμής των δόσεων του δανείου τους ή να το ρυθμίσουν, ώστε να μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Επιπροσθέτως, η σταδιακή εφαρμογή του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα ολιστικά και αποτελεσματικά. Με την παραπάνω στρατηγική, προχωράμε στην επούλωση των «πληγών» της υγειονομικής κρίσης και στη διασφάλιση των προϋποθέσεων, ώστε το 2021 να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας πορείας».

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο newmoney.gr | 24.1.2021

Νέο πακέτο με στοχευμένα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με μοχλό τα 5,5 δισ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη προαναγγέλλει ο υπουργός ΟικονομικώνΧρήστος Σταϊκούρας σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο newmoney.gr

Ο υπουργός Οικονομικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των φορολογικών συντελεστών το 2021, μιλά για ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και επισημαίνει ότι βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι με το εμβόλιο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από την υγειονομική κρίση και την επιστροφή στην κανονικότητα, εμμένει στη πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,8% το 2021, εκφράζει αισιοδοξία ότι το τουρισμός θα ανακτήσει φέτος ένα σημαντικό μέρος των απωλειών, υπογραμμίζει ότι παρά την αναπόφευκτη διόγκωση το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αποτροπή μιας νέας γενιάς «κόκκινων δανείων». Ο υπουργός και βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ χαρακτηρίζει, τέλος, αυθαίρετη και εκτός πραγματικότητας την πρόβλεψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επιστροφή σε μνημονιακές πολιτικές και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με σύνεση και σεβασμό στις θυσίες των πολιτών.

Κύριε Υπουργέ, στην αρχή της νέας χρονιάς και ενώ αντέχει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η εικόνα που έχετε για το ποσοστό της ύφεσης τα επόμενα τρίμηνα, κατά πόσο συμβαδίζει με τις προβλέψεις σας;

-Είναι γεγονός ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με όλο και περισσότερο όμως ελεγχόμενες καταστάσεις. Η κρίσιμη διαφορά συγκριτικά με την περίοδο του πρώτου κύματος, είναι ότι πλέον έχουμε στη φαρέτρα μας και το «όπλο» για την αντιμετώπισή του. Το εμβόλιο παρέχει τη δυνατότητα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και να μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της παγκόσμιας, πρωτοφανούς και πολυεπίπεδης δοκιμασίας. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και η αποκατάσταση της κανονικότητας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, θα γίνει σταδιακά. Όπερ σημαίνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό περιορισμούς, ενώ η αβεβαιότητα της υγειονομικής κρίσης, θα χρειαστεί, παγκοσμίως, χρόνο για να αρθεί πλήρως.

Αβεβαιότητα που αποτυπώνεται στις συνεχείς αλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται, διεθνώς, στις προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών μεγεθών.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, με τα σημερινά δεδομένα, οι εκτιμήσεις μας για ύφεση 10,5% το 2020 και ανάπτυξη 4,8% εφέτος, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Άλλωστε, δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα η εικόνα για το 2020, καθότι δεν γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής, το ύψος στο οποίο διαμορφώθηκε το ΑΕΠ της χώρας το περυσινό 4ο τρίμηνο. Πάντως, οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης ευθυγραμμίζονται με τη συνισταμένη των εκτιμήσεων διεθνών και εγχώριων θεσμών, οίκων αξιολόγησης, τραπεζών και φορέων, που τοποθετούν τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας στο 4,2% για το τρέχον έτος.

Πώς η Κυβέρνηση θα μπορέσει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, όντας δε σταθερά προσηλωμένη στη βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους; Το 2010 το χρέος έφτασε το 127% και χάθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, τώρα που φτάνει το 210%, τι;

-Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ανάγκασε τόσο την Ελλάδα όσο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουν σε αύξηση δημοσίων δαπανών. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν σημαντικές και γρήγορες αποφάσεις, ενεργοποιώντας μέτρα, τόσο στο δημοσιονομικό πεδίο όσο και για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Δημοσιονομικοί στόχοι και περιορισμοί ήρθησαν, ώστε οι Κυβερνήσεις – μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας – να έχουν την αναγκαία ευελιξία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της. Εντούτοις, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες σε συνδυασμό με τη μείωση των δημοσίων εσόδων, οδήγησαν, αναπόφευκτα, σε αύξηση του δημοσίου χρέους σε όλες τις χώρες. Αύξηση η οποία όμως, στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του χρέους, όπως πιστοποιούν ευρωπαϊκοί θεσμοί, οίκοι αξιολόγησης, επενδυτές και αγορές. Ως γνωστόν, η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται τόσο με το ύψος, όσο και με το προφίλ του. Το προφίλ του ελληνικού δημοσίου χρέους, από το 2012 και μετά, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έχει χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης, μία από τις μεγαλύτερες – διεθνώς – μεσοσταθμικές διάρκειες και ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Επιπρόσθετα, ως Κυβέρνηση ασκούμε λελογισμένη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε σταδιακή αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξάνοντας τον παρονομαστή του κλάσματος χρέος/ΑΕΠ.

Και πώς θα διαμορφώσετε συνθήκες για τη διατήρηση ασφαλούς ύψους κρατικών διαθεσίμων;

-Με μειωμένα έσοδα λόγω φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών και περιορισμών στη λειτουργία της οικονομίας, καταφέραμε να προστατεύσουμε – στον μέγιστο δυνατό βαθμό – την κοινωνία και την οικονομία, αξιοποιώντας με ορθολογισμό και σύνεση τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, μεριμνούμε για την αναπλήρωση των εκροών με εισροές, κυρίως από επιτυχημένες εξόδους στις αγορές, με παρά πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού. Διαχειριζόμαστε, και θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε, τα δημόσια οικονομικά με σεβασμό στις μεγάλες και πολύχρονες θυσίες των πολιτών.

Σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας μας ανέρχονται σε 34,5 δισ. ευρώ. Στόχος της δανειακής στρατηγικής της Κυβέρνησης για το 2021, είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων με σταθερές εκδόσεις χρέους (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα). Ενδεικτικά, ήδη από την αρχή του έτους αντλήσαμε 2 δισ. ευρώ μέσω πράξεων επαναγοράς και επανέκδοσης υφιστάμενων ομολογιακών εκδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες-μέλη της ομάδας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τράπεζες υπολογίζουν ότι για τα νέα «κόκκινα» δάνεια, λόγω πανδημίας, απαιτούνται 5 δισ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 10 δισ. ευρώ. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι;

-Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κίνδυνος δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων είναι υπαρκτός. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορούμε ως Κυβέρνηση να προβούμε σε εκτιμήσεις, καθότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά πρωτίστως το τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μεγίστης σημασίας, με προεκτάσεις στην εύρυθμη λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας, ως Κυβέρνηση υλοποιούμε πολιτικές που θα περιορίσουν μια νέα γενιά «κόκκινων» δανείων. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, σχεδιάσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για τη στήριξη, μέσω κρατικής επιδότησης, δανειοληπτών οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και έχουν δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην 1η κατοικία. Μάλιστα για πρώτη φορά επιβραβεύονται με το πρόγραμμα αυτό και συνεπείς δανειολήπτες.

Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται στα 23,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον κόστος 280 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021. Παράλληλα, εξετάζουμε και συζητάμε με τους θεσμούς την εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος επιδότησης δανείων και για τις επιχειρήσεις.

Τελικά, οι τράπεζες δανείζουν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις;

-Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, όχι βέβαια στον βαθμό και την έκταση που επιθυμούμε ή είναι εφικτό. Τόσο μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, από το οποίο δόθηκαν 1,9 δισ. ευρώ, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, από το οποίο 2,5 δισ. ευρώ – από τα συνολικά 4,6 δισ. ευρώ – κατευθύνθηκαν προς αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, στο τελευταίο υποπρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ο μέσος όρος της χρηματοδότησης κυμαίνεται στις 60.000 ευρώ – απόδειξη ότι τα ποσά κατευθύνονται σε μικρότερες επιχειρήσεις – ενώ στον 2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας το χαρτοφυλάκιο είναι συγκριτικά μεγαλύτερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ποσοστό εγκρίσεων των αιτήσεών τους αγγίζει το 82%. Σύντομα, μάλιστα, θα ενεργοποιηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ένα μικρό εγγυοδοτικό πρόγραμμα για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με μέγιστο δάνειο 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Ενισχυτικά στα παραπάνω, σημειώνεται ότι το 91% των ωφελούμενων από τους 4 κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής – ένα άκρως επιτυχημένο χρηματοδοτικό εργαλείο απευθείας ενίσχυσης των επιχειρήσεων από το Κράτος – έλαβε συνολικό ποσό έως 20.000 ευρώ ο καθένας, δηλαδή ήταν, κυρίως, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προχώρησε στην εφαρμογή της αναστολής πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματικών, έως τον Μάρτιο του 2021. Συνολικά, έχουν λάβει αναστολή 405.473 δάνεια, ύψους 28,4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους 21,2 δισ. ευρώ. Ενώ, τέλος εφαρμόστηκε και η επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, με την ένταξη 22.998 επιχειρήσεων σε αυτή τη δράση, με ποσό ενίσχυσης 312,2 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση 54.686 δανείων.

Όλα αυτά τα μέτρα και τα εργαλεία αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση στηρίζει – με ουσιαστικό τρόπο – την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να ξεπεράσει την παρούσα δοκιμασία με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Με τον νέο πτωχευτικό νόμο υποστηρίζετε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις. Με ποιες όμως συνοδευτικές αποφάσεις; Καθυστερούν; Γιατί;

-Καταρχάς, δεν πρόκειται για «πτωχευτικό νόμο». Το νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο αναφέρεστε, έχει ως στόχο την αποφυγή της πτώχευσης, γι’ αυτό και περιέχει δύο άξονες: την πρόληψή της, μέσω της δημιουργίας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, και την αντιμετώπιση αυτής, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Εφόσον ο οφειλέτης ρυθμίσει όλες τις οφειλές του, σε έως 240 δόσεις, τότε διασώζει ολόκληρη την περιουσία του.

Εάν, ωστόσο, ένας οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του, ακόμη και με ευνοϊκή ρύθμιση, σε έως 20 έτη, τότε στην πράξη έχει ήδη πτωχεύσει. Το σημαντικό είναι ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή του από όλες τις οφειλές, εφόσον δεν είναι δόλιος, έτσι ώστε να λάβει μια δεύτερη ευκαιρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το βάρος των οφειλών παύει να μετακυλίεται στις επόμενες γενιές, οι οποίες μέχρι σήμερα οδηγούνταν στην αποποίηση κληρονομίας, και ο οφειλέτης αποκτά μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία, για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς χρέη. Παράλληλα, προβλέπονται και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στις – αναγκαίες για την εφαρμογή του νόμου – αποφάσεις, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Ήταν εξαρχής δεδομένο ότι, λόγω του όγκου και των σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που ρυθμίζουν οι αποφάσεις αυτές, θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή τους. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες και ήδη ένας σημαντικός αριθμός είναι έτοιμος, ενώ η κατάρτιση των υπολοίπων προχωρά με εντατικούς ρυθμούς.

Το κλείσιμο της αγοράς σημαίνει «χασούρα» 3 δισ. ευρώ κάθε μήνα. Από εδώ και στο εξής, τα μέτρα στήριξης των τελευταίων μηνών θα είναι πιο «στοχευμένα», διότι εξαντλούνται τα περιθώρια;

-Από την αρχή της πανδημίας, ως Κυβέρνηση δράσαμε με σχέδιο και προνοητικότητα, λαμβάνοντας έγκαιρα, στοχευόμενα και αποτελεσματικά – όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς – μέτρα. Υλοποιήσαμε σημαντικές παρεμβάσεις, για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε την απασχόληση και να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στους πιο αδύναμους.

Παρεμβάσεις που συνεχώς επεκτείνονται, εμπλουτίζονται και ενισχύονται, στον βαθμό και τον χρόνο που χρειάζεται, ώστε να ανταποκριθούν στη δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και επιδεικνύουμε γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία. Συνολικά, το 2020 τα μέτρα στήριξης διαμορφώθηκαν στα 24 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμό του 2021. Πέραν αυτού όμως, διασφαλίσαμε και διασφαλίζουμε επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία για όσο χρειαστεί.

Τους επόμενους μήνες, προσδοκούμε ότι οι εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο θα επιτρέψουν να μειωθούν, σταδιακά, οι περιορισμοί στη λειτουργία της οικονομίας. Αυτό, εκ των πραγμάτων, συνεπάγεται μείωση της ανάγκης για κρατική στήριξη με τη σημερινή της μορφή. Αφενός, θα στηριχθούν, με ακόμα πιο στοχευμένα μέτρα, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που δέχθηκαν ισχυρότερο πλήγμα από την υγειονομική κρίση. Αφετέρου, αξιοποιώντας στον βέλτιστο βαθμό όλα τα εγχώρια και ευρωπαϊκά εργαλεία, μέσα και πόρους, θα επιτύχουμε την ταχύτερη και ισχυρότερη δυνατή ανάταξη και ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας.

Από τον Τουρισμό τη φετινή χρονιά τι αναμένετε;

-Ο Τουρισμός είναι ένας κλάδος υψίστης σημασίας για την ελληνική οικονομία. Κλάδος με κατακόρυφη και συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πολύτιμος αγωγός κεφαλαίου και θέσεων εργασίας, ακόμη και μέσα στην κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τον κλάδο έφθασαν τα 19 δισ. ευρώ το 2019, ενώ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτόν είναι πάνω από 360.000.

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στον Τουρισμό ήταν, αναπόφευκτα, σημαντικές: εξαιτίας των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 76,3% στο 11μηνο του 2020, υποχωρώντας στα 4,2 δισ. ευρώ, έναντι 17,9 δισ. ευρώ στο 11μηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Κυβέρνηση σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πλέγμα μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. Η στήριξη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για όσο χρειαστεί.

Προσδοκούμε ότι το 2021, σε συνάρτηση με την πρόοδο των εμβολιασμών διεθνώς και με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, οι τουριστικές εισπράξεις θα μπορέσουν να καλύψουν σημαντικό μέρος των περυσινών απωλειών. Σήμερα, οι οποίες εκτιμήσεις, παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά αβέβαιες και ευμετάβλητες.

Η αξιωματική αντιπολίτευση προβλέπει επιστροφή στις μνημονιακές πολιτικές. Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο;

-Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν φημίζεται για τις προβλέψεις της. Ούτε τώρα, ούτε παλαιότερα ως Κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο. Και αυτό διότι λειτουργούμε εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, με τη δημοσιονομική ευελιξία που έχει δοθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και με συμφωνημένες πολιτικές με τους εταίρους.

Από την 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός;

-Μόνο όσοι δεν έχουν σημαντική μείωση τζίρου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους ή δεν έχουν ένα συγκεκριμένο ελάχιστο μηνιαίο τζίρο κατά την περίοδο αναφοράς. Στόχος του εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είναι η ενίσχυση των πραγματικά πληγεισών, από τα περιοριστικά μέτρα, επιχειρήσεων. Και αυτό ήδη έχει γίνει, στους τέσσερις πρώτους κύκλους, σε 482.271 μοναδιαίους δικαιούχους. Ενώ το ποσό που θα διοχετευτεί στην αγορά από τους πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα υπερβεί τα 7 δισ. ευρώ.

Πώς θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι μετά την άρση της αναστολής;

Η Κυβέρνηση έθεσε, εξαρχής, ως προτεραιότητα, τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και την προστασία, όσο είναι εφικτό, των εισοδημάτων των εργαζομένων. Και το καταφέραμε ικανοποιητικά, μέσα στην κρίση, καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Υλοποιήσαμε μέτρα όπως είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Με τη σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας, η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης προϋποθέτει βιώσιμες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και έχουμε υλοποιήσει μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων, οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η μείωση, ή ακόμα και μηδενισμός, της προκαταβολής φόρου, η μείωση ενοικίου, η επιδότηση επιτοκίου όλων των δανείων και η αναστολή πληρωμών αξιογράφων. Ενώ, σύντομα θα ενεργοποιήσουμε ένα νέο εργαλείο επιδότησης πάγιων δαπανών των πληγεισών επιχειρήσεων.

.

Παράλληλα, με το βλέμμα στο αύριο, εφαρμόζοντας διαρθρωτικές αλλαγές και αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εντάξουμε την Ελλάδα στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης και θα διασφαλίσουμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Το επίδομα θέρμανσης, ποιο ποσό και ποιους αφορά;

Το Υπουργείο Οικονομικών χορηγεί εφέτος διευρυμένο επίδομα θέρμανσης, προκειμένου να διευκολυνθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Συνολικά, 692.879 δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα, ύψους από 80 έως 650 ευρώ ο καθένας. Με το νέο σύστημα επιδότησης, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης ανά οικισμό. Επίσης, για πρώτη φορά, εκτός από την αγορά πετρελαίου, επιδοτείται και η αγορά φυσικού αερίου και υγραερίου, ενώ σε οικισμούς με λιγότερους από 2.500 κατοίκους καλύπτεται και η αγορά καυσόξυλων και πέλετ.

Συνολικά, το ποσό που θα διατεθεί για το επίδομα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται από χώρες όσον αφορά στην κατάθεση του εθνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης απομακρύνει το ενδεχόμενο απορρόφησης κονδυλίων και για τη χώρα μας μέσα στους επόμενους μήνες;

-Όχι, το πλάνο εκταμίευσης πόρων προς την Ελλάδα – η οποία είναι εκ των πλέον ωφελημένων κρατών από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναλογικά με το ΑΕΠ της – δεν θα επηρεαστεί. Αντιθέτως η προκαταβολή έχει αυξηθεί στο 13%, και ορισμένα επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που έχουν ισχυρή πιθανότητα να υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου, ξεκινούν πριν από την τελική έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, με ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Άλλωστε, στον κανονισμό του Ταμείου προβλέπεται ότι μπορούν να περιληφθούν έργα, προγράμματα και επενδύσεις από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Το 2021 προβλέπεται άμεση αξιοποίηση κονδυλίων ύψους 5,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισημάνθηκε στο Ecofin την περασμένη Τρίτη, η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, και τελικά μέχρι σήμερα ανάμεσα στα 16 κράτη-μέλη, που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέδιο το οποίο έχει διττό στόχο: αφενός, να αποτελέσει στέρεα βάση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα, και αφετέρου, να αναπροσανατολίσει την ελληνική οικονομία σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τις επενδύσεις και την κοινωνική συνοχή.

Έχετε πλάνο για την αντιμετώπιση ενός τρίτου σκληρού απαγορευτικού;

-Το σχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο επεκτείνεται σε βάθος έτους, λαμβάνει υπόψη του ακόμη και τα δυσμενέστερα σενάρια. Γιατί μπορεί να ελπίζουμε και να αισιοδοξούμε για το καλύτερο, αλλά πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Εξάλλου, αυτό αποτυπώθηκε και στον Προϋπολογισμό του 2021.

Μπορεί, βεβαίως, ο σχεδιασμός μας να πηγαίνει σε βάθος χρόνου, ο βηματισμός μας όμως διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση τα υγειονομικά δεδομένα που υπάρχουν.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ποιες αλλαγές έχει φέρει στο δικό σας πεδίο; Οι της αντιπολίτευσης λένε ότι ψηφιοποιείται η γραφειοκρατία…

-Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας αποτελεί τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, η οποία προωθείται συστηματικά από την Κυβέρνηση. Κατά το τελευταίο έτος προχώρησε, με ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό, η ψηφιοποίηση σειράς διαδικασιών του Δημοσίου, η τηλεργασία και, γενικότερα, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, μέσω πολύ προηγμένων δικτύων.

Στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, θα σας αποδείξω αμέσως ότι, όχι μόνο έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, αλλά και η πρόοδος αυτή περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία, απλουστεύοντας και ψηφιοποιώντας κομβικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων:

Δημιουργήθηκε ο «ηλεκτρονικός φάκελος δανειολήπτη». Πρόκειται για μια νέα πληροφοριακή εφαρμογή που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να επιταχύνει τις διαδικασίες εξέτασης καταπτώσεων για δάνεια που έχουν ληφθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και, παράλληλα, να καταργηθεί η φυσική διακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων που εντάσσονται στους αντίστοιχους φακέλους.

Αναπτύχθηκαν από την ΑΑΔΕ, μέσα στη δίνη της πανδημίας, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εφαρμογή μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα “My Business Support”, μέσω της οποίας, μεταξύ άλλων, υποβάλλονται οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Επίσης, τέθηκαν σε λειτουργία η πλατφόρμα “My Θέρμανση” για το επίδομα θέρμανσης, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις COVID για τη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια, η πλατφόρμα συναλλαγών με το κοινό “My AADE live”, ώστε οι φορολογούμενοι να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως για την έκδοση κλειδάριθμων του Taxisnet κ.ά.

Επιταχύνθηκε η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία της πλατφόρμας “My Data”, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», οι δικαιούχοι του οποίου ενημερώνονται από αυτή για την πορεία της αίτησής τους.

Προωθούνται η ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών της χώρας, η επέκταση της χρήσης διασυνδεδεμένων online ταμειακών μηχανών, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, η αναβάθμιση του TAXISNET κ.ά., αξιοποιώντας και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να δημιουργηθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Σας ανησυχεί το αποτύπωμα της πανδημίας στο πεδίο της προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων;

-Θα με ανησυχούσε εάν ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Οικονομικών στεκόμασταν με «σταυρωμένα τα χέρια», χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την πανδημία, για να μην υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων. Όμως η Κυβέρνηση προχωρά, μεθοδικά και αποφασιστικά, σε παρεμβάσεις που έχουν στόχο να άρουν τα όποια εμπόδια για την πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας. Μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, προωθούμε, όπως προανέφερα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, υπερβαίνοντας με αυτό τον τρόπο γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, υλοποιούμε διαρθρωτικές αλλαγές, ενισχύουμε με ρευστότητα την πραγματική οικονομία, προωθούμε τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας, έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, αφού παγκόσμιοι κολοσσοί, όπως οι Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte και Volkswagen, έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην Ελλάδα, δίνοντας σήμα εμπιστοσύνης στη χώρα και στο, ιδιαίτερα ικανό, ανθρώπινο δυναμικό της. Βεβαίως, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να αξιοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο, με κοινωνική ανταποδοτικότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα, τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που διασφαλίσαμε και οι οποίοι θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να επενδύσουμε σε κρίσιμους τομείς με πολλαπλασιαστικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, όπως είναι η πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι υποδομές, η αγροτική πολιτική, η απασχόληση, η έρευνα και η καινοτομία κ.ά.

Με τη στρατηγική μας, με σκληρή δουλειά από όλους – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενους – και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα πόλο έλξης ξένων κεφαλαίων.

 

newmoney.gr

InstagramYoutube