Κατάθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών | 25.11.2022

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Α΄ του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση, όταν αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε. Οι απαλλαγές αυτές ευθυγραμμίζονται με αντίστοιχες απαλλαγές του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), δεν αφορούν άλλες δράσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς άμυνας (π.χ. ανθρωπιστικές αποστολές) και επεκτείνονται και στο πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει.

 

Το Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο υφιστάμενο νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Η εν λόγω Πρόσθετη Πράξη υπεγράφη από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) κα. Μελίνα Τραυλού, η οποία εκπροσώπησε τη ναυτιλιακή Κοινότητα βάσει ειδικού πληρεξουσίου που της έχει παρασχεθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του 91,56% του συνόλου της χωρητικότητας των διαχειριζόμενων από εταιρείες του άρθρου 25 ν. 27/1975 πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

Με την Πρόσθετη Πράξη στο νέο Συνυποσχετικό, αυξάνονται σε 60 εκατ. ευρώ ετησίως – συμπεριλαμβανομένου του έτους 2022 – τα εγγυημένα δημόσια έσοδα από την οικειοθελή παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Η οικειοθελής παροχή, με βάση το ισχύον έως σήμερα Συνυποσχετικό, που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2019, ανερχόταν σε 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

 

Το Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου εισάγει επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις-τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α., του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Με τις ρυθμίσεις αυτές υλοποιούνται αναπτυξιακά μέτρα και μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Ειδικότερα:

 1. Παρατείνονται έως τις 30.6.2023 οι μειωμένοι και υπερμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, οι υπηρεσίες εστίασης, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, το τουριστικό πακέτο, τα εισιτήρια θεάτρου, αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση και στους απινιδωτές κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται ότι από την 1η.1.2023 έως και τις 30.6.2023 τα εισιτήρια κινηματογράφων υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%.
 2. Παρατείνεται, μέχρι το τέλος του 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Έτσι, η παράδοση των ιδιοκτησιών δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. έως 31.12.2024.
 3. Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 4. Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40%, για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.
 5. Με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται έως τις 15.12.2022 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.
 6. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποσυμφόρηση των φορολογικών υπηρεσιών, προσδιορίζεται η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου, με την έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου μέσω της κατάργησης του ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.
 7. Παρατείνονται τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023, αντίστοιχων με τα τέλη που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία.
 8. Απλοποιούνται οι όροι και η διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.
 9. Παρατείνεται, μέχρι τις 31.12.2024, το καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης των οχημάτων δημόσιας χρήσης του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, το οποίο λήγει στις 1.12.2022. Αυτό επιφέρει απλούστευση φορολογικών διαδικασιών κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.
 10. Διευκολύνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής του ν. 4152/2013, μέσω της συνέχισης της αναστολής ισχύος από 28.10.2022 έως και 27.10.2023, της διάταξης που αφορά στις προϋποθέσεις πιστοποίησης ανεξάρτητου εκτιμητή και την παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.
 11. Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομάδων, η οποία είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους μετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν περιοριστεί αλλά δεν έχουν εκλείψει, εφαρμόζεται και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το έτος 2021 και προβλέπει ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Επιπροσθέτως, στο Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις που στοχεύουν στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας του δικτύου των κρατικών ενισχύσεων, μέσω της αποσαφήνισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων» (ΚεΜΚΕ) και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) και του καθορισμού της διαδικασίας ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων. Ακόμη, προβλέπεται ότι για την ηλεκτρονική καταχώριση, επεξεργασία και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ελληνική επικράτεια αναπτύσσεται και λειτουργεί το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), με κύριο στόχο τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων, μέσω και της διαλειτουργικότητας. Με την ενσωμάτωση των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και ορθότερη εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων.

 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, στο Μέρος Γ΄ ρυθμίσεις μισθολογικού χαρακτήρα, όπως η κατάργηση διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ν. 4354/2015 και ν. 4336/2015 περί ενιαίου μισθολογίου, η αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανακύπτουσες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σχετικές ανάγκες, η προσαύξηση των εξόδων διανυκτέρευσης για τη νησιωτική χώρα, για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καθώς και η τροποποίηση του ανώτατου ορίου επιχορήγησης των ΟΤΑ, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν οι ΟΤΑ στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά.

 

Με άλλες διατάξεις αναπτυξιακού και οικονομικού χαρακτήρα, ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών και προτείνονται ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), τους όρους ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και την τροποποίηση του ν. 4307/2014 περί ειδικής διαχείρισης, ως προς τα ζητήματα της παράτασης και του καθορισμού των αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης.

 

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων, από 10/12/2022 έως και 20/1/2023.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικ. Υποθέσεων της Βουλής | 24.11.2022

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι ο 4ος που καταθέτει η σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο 3ος που συντάσσεται σε συνθήκες διεθνών κρίσεων, σφραγίζοντας μια «πυκνή» – σε εξελίξεις και επιτεύγματα – τετραετία.

Πρόκειται για έναν ιστορικό, συμβολικό και κομβικό Προϋπολογισμό.

Ιστορικός, διότι είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός τα τελευταία 12 έτη που συζητείται εκτός μνημονιακού προγράμματος, αλλά και πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας.

Συμβολικός, διότι με αυτόν συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύνταξη του πρώτου υποθετικού λογαριασμού των εσόδων και εξόδων του 1823, που αποτέλεσε τον προπομπό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και όπως τότε, ο Αδαμάντιος Κοραής είχε διορατικά χαρακτηρίσει ως «στοιχείο ελευθερίας του πολίτη» τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έτσι και σήμερα, αυτός ο συμβολισμός αναδεικνύεται, υπογραμμίζεται και επιβεβαιώνεται, εκ νέου, με την ανάκτηση της οικονομικής αυτονομίας της χώρας μας.

Και τέλος, είναι και κομβικός, διότι είναι ο Προϋπολογισμός επιστροφής της χώρας στη δημοσιονομική ευστάθεια.

 

Μέσα από τις σελίδες του Προϋπολογισμού:

 • αναδεικνύεται η υπηρέτηση του διττού στόχου της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης,
 • αποτυπώνεται η σταθερή αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο απειλείται με ύφεση,
 • καταγράφονται οι πολιτικές ενίσχυσης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην οικονομία,
 • επιβεβαιώνεται η ήδη συντελούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
 • επικυρώνονται οι κυβερνητικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, και
 • ενσωματώνεται η αναγκαία περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτισή του.

 

Τελικά, είναι ένας Προϋπολογισμός συνέπειας, συνέχειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, ανοδικών κινδύνων, έντονης μεταβλητότητας και υψηλής αβεβαιότητας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Διερχόμαστε μια παρατεταμένη περίοδο διεθνών αναταράξεων, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή και πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διαβρώνοντας τα εισοδήματα των πολιτών και αφήνοντας ευκρινές αποτύπωμα στην αναπτυξιακή δυναμική όλων των χωρών, πλέον και της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει τον 3ο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας εικοσαετίας, με την Ευρώπη να πλήττεται εντονότερα.

Το 1/3 των χωρών της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται ότι θα εμφανίσει τουλάχιστον 2 διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης εφέτος και το επόμενο έτος.

Σε αυτή τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, η ελληνική οικονομία προβάλλει σθεναρές αντιστάσεις, επιδεικνύει μεγάλες αντοχές, διαθέτει ισχυρή δυναμική και διακρίνεται από θετικές προοπτικές.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά.

Προβλέπεται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 5,6% για το 2022, και 1,8% για το 2023.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023.

Υψηλότερο κατά 45 δισ. ευρώ, ή κατά 25%, από το 2018!

Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής ανάπτυξης.

 

Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2022.

Και με τριπλάσιο ρυθμό το 2023.

Δηλαδή, κάθε χρόνο η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα όρια της στασιμότητας ή ακόμη και της ύφεσης σε κάποιες χώρες.

Αυτό είναι απόδειξη ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

2ον. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά.

Η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών του εθνικού πλούτου.

Εφέτος εκτιμάται ότι θα επιτύχουμε ιστορικό υψηλό στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων στην Ευρώπη την επόμενη τριετία.

Η χώρα μας γίνεται πόλος έλξης πολλών επενδύσεων.

Αυτό αποτυπώνεται στην προσέλκυση παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την πρωτιά της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό δείκτη χρηματαγοράς MSCI.

Αυτό αποδεικνύεται από την έρευνα της EY, σύμφωνα με την οποία τρεις στους τέσσερις επενδυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα γίνει ακόμη πιο ελκυστική τα προσεχή τρία έτη.

Αυτό, τέλος, καταγράφεται στην Έκθεση του Economist, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κατά την τελευταία τριετία, σημειώνοντας άνοδο κατά 16 θέσεις.

 

Παράλληλα, η Ελλάδα εξάγει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Η δε εξαγωγική βάση της διαφοροποιείται σημαντικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Η Ελλάδα έχει πλέον έξι κατηγορίες αγαθών, των οποίων οι εξαγωγές ξεπερνούν το 1% του ΑΕΠ, όταν πριν την έναρξη της κρίσης χρέους υπήρχε μόνο μια.

Μάλιστα καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση στις εξαγωγές αγαθών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες προσεγγίζουν πλέον ποσοστά βιομηχανοποιημένων χωρών, όπως είναι η Γερμανία.

 

3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται.

Έχει ήδη υποχωρήσει περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε μηνιαία βάση, σε σχέση με το 2019, προσεγγίζοντας πλέον, σε ετήσια βάση, το επίπεδο του 2010.

Αυτή η υποχώρηση είναι ιδιαίτερα εμφανής στις γυναίκες και τους νέους ανθρώπους.

Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τα 4,1 εκατ. πολίτες.

 

Αυτό το στοιχείο, μαζί με τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, έχουν ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφώνεται στα 33 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2022, υψηλότερο και από το 2ο τρίμηνο του 2019, όταν δεν υπήρχαν οι πρωτόγνωρες, παγκόσμιες κρίσεις.

 

4ον. Τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνονται σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

 

5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, υποχωρεί εντυπωσιακά.

Το δημόσιο χρέος, μέσα σε μία τριετία, προβλέπεται ότι θα έχει υποχωρήσει κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες, και αναμένεται να πέσει κάτω από το 160% του ΑΕΠ το 2023.

Σύμφωνα δε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στους κόλπους της Ευρώπης από το 2019.

 

Επίσης, εκτιμούμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωθεί σημαντικά εφέτος, στο 1,6% του ΑΕΠ, με τα δημόσια οικονομικά να επιστρέφουν σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όπως αυτά υλοποιούνται τα τελευταία έτη, είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για το 2022 και για το 2023.

Πεποίθησή μας είναι ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντι στην αβεβαιότητα της περιόδου και τη μεταβλητότητα των αγορών, καθώς και διαβατήριο για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.

 

6ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται.

Η Ελλάδα βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εισήλθε σε αυτό το καθεστώς το 2018.

Προχθές μάλιστα δημοσιεύθηκε και η 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα.

Πρόκειται για μία Έκθεση-σταθμό, με την οποία ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα μας.

Τέλος, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε 11 φορές την τελευταία τριετία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, φτάνοντας πλέον μία θέση κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όλα αυτά τα επιτεύγματα, πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεγάλες απαιτήσεις και τις πρωτοφανείς προκλήσεις της περιόδου.

Είναι επιτεύγματα συλλογικά, της κοινωνίας και της πολιτείας, για τα οποία εργαστήκαμε από κοινού μεθοδικά, συνεκτικά και υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Με μία κοινωνία σφυρηλατημένη δομικά μέσα από μακροχρόνιες δυσκολίες, και με μία Κυβέρνηση υπεύθυνη και σοβαρή, τα καταφέραμε!

Τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους.

Αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, χτίσαμε ισχυρά θεμέλια, δημιουργήσαμε ανθεκτικές γραμμές άμυνας και επιδεικνύουμε θετικές προοπτικές, από σημαντικά καλύτερη θέση.

Και αυτό αναγνωρίζονται από το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας.

 

Όμως δεν παραγνωρίζουμε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή.

Το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο και μειώνεται, αλλά παραμένει υψηλό.

Η χώρα βγήκε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, αλλά δεν διαθέτει ακόμη επενδυτική βαθμίδα.

Τα «κόκκινα» δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά, αλλά το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υπήρξε – πανευρωπαϊκά – δημοσιονομική ευελιξία, απαιτείται όμως δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα.

Υπήρξε ενίσχυση της ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, αλλά η νομισματική πολιτική γίνεται όλο και πιο συσταλτική.

Και συνεχίζουμε να πλέουμε σε τρικυμιώδη διεθνή γεωπολιτικά ύδατα.

 

Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση αυτής της πραγματικότητας.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες.

Συναισθανόμαστε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των συμπατριωτών μας.

Κατανοούμε – απόλυτα – ότι το «κύμα» ακρίβειας που σαρώνει τον κόσμο, «ροκανίζει» το εισόδημα των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων, ασκώντας τρομερές πιέσεις σε εθνικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Και πράγματι, το πρόβλημα του υψηλού και επίμονου πληθωρισμού υπερβαίνει σε ένταση, εύρος και διάρκεια τις αρχικές εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, καλούμαστε να διαφυλάξουμε όλα όσα με κόπο – νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Κυβέρνηση – πετύχαμε.

Γι’ αυτό και ο Προϋπολογισμός έχει ως βασικούς άξονες πολιτικής, αφενός, τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη, και, αφετέρου, την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας, τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας και την ολόπλευρη ενίσχυση της πατρίδας μας.

Συγκεκριμένα:

 

1ος Άξονας: Μέτρα, ύψους 8,3 δισ. ευρώ, 3,5 δισ. ευρώ για νοικοκυριά και 4,8 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μέτρα, όπως είναι:

 • Η επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
 • Η επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά τιμολόγια μέσω του power pass και άνω του 80% μέσω των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.
 • Η επιδότηση του 80% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχές αγροτικής χρήσης.

Επιπλέον, για το 2023, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν – εφόσον χρειαστεί – μελλοντικές δαπάνες της ενεργειακής κρίσης.

 

2ος Άξονας: Μέτρα, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επιπλέον του μηχανισμού επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου.

Μεταξύ άλλων:

1ον. Εφάπαξ ενίσχυση, ύψους 250 ευρώ, τις προσεχείς εβδομάδες, σε 2,3 εκατ. συμπατριωτών μας, χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δικαιούχους επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος, μαζί με την αντίστοιχη εφάπαξ ενίσχυση του Απριλίου, υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ.

 

2ον. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησής του, καλύπτοντας πλέον 1,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος, τόσο από το επίδομα όσο και από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

 

3ον. Επιδότηση 250.000 αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων, επιδότηση 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές, μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, και επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες.

 

4ον. Χορήγηση προπληρωμένης κάρτας για αγορά καυσίμων κίνησης, επιδότηση πετρελαίου κίνησης και επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα γυμναστήρια, στις σχολές χορού, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στο τουριστικό πακέτο.

 

3ος Άξονας: Μέτρα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Μέτρα, όπως είναι:

 • Η νέα, τρίτη, αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Η μονιμοποίηση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα 2,2 εκατ. εργαζομένων και μειώνοντας το μισθολογικό βάρος των επιχειρήσεων.
 • Η μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 1,2 εκατ. εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
 • Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, υπό όρους αύξησης του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.
 • Τα κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση, με απαλλαγή ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, από τους 6 στους 9 μήνες.

 

4ος Άξονας: Μέτρα, ύψους 355 εκατ. ευρώ, για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Μέτρα, όπως είναι:

 • Η μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 500.000 δημοσίους υπαλλήλους.
 • Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Η διευθέτηση παγίων μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Η αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του Ε.Σ.Υ.

 

5ος Άξονας: Μόνιμα μέτρα, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, για τους συνταξιούχους.

Με την αύξηση κατά 7,75% των κύριων συντάξεων το 2023, η πρώτη ύστερα από 12 χρόνια.

Και με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε 1 εκατ. συνταξιούχους.

 

6ος Άξονας: Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγης και της κατοικίας.

Με μέτρα, όπως είναι:

 • Η χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια.
 • Η κοινωνική αντιπαροχή.
 • Η μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ».
 • Το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω / Εξοικονομώ» για κενά σπίτια.
 • Η πολεοδομική χρήση «Κοινωνική Κατοικία».
 • Η ανάκληση παραχωρήσεων δημοσίων ακινήτων που δεν έχουν εκπληρώσει τον σκοπό της παραχώρησης.
 • Η ταχεία διαδικασία καθορισμού αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα ακίνητα, όπου εμπλέκεται το Δημόσιο.

 

Παράλληλα, με διατάξεις που εισάγονται αυτές τις ημέρες στη Βουλή:

 • Παρατείνεται, μέχρι τέλος 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
 • Παρατείνεται, μέχρι τέλος 2024, η μη επιβάρυνση με ΦΠΑ της παράδοσης των ιδιοκτησιών, μέχρι τέλος 2024.
 • Παρατείνεται, για δύο επιπλέον έτη, η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40%, για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.
 • Παρατείνεται, για 2 επιπλέον έτη, η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

 

Στόχοι της στεγαστικής πολιτικής είναι:

 • Η μείωση του υψηλού κόστους στέγασης.
 • Η αύξηση της ιδιοκατοίκησης νέων.
 • Η στήριξη σε νέους και νέα ζευγάρια για στεγαστική αποκατάσταση.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση παλαιών ακινήτων.
 • Η άμβλυνση στρεβλώσεων στη στεγαστική αγορά.
 • Η τόνωση της αγοράς ακινήτων.
 • Η στήριξη της οικοδομής και της ιδιοκτησίας.
 • Και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

 

7ος Άξονας: Μέτρα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας.

Συνολικά, οι κοινωνικές παροχές είναι αυξημένες κατά 1,6 δισ. ευρώ εφέτος και κατά 456 εκατ. ευρώ του χρόνου.

Με τις δαπάνες του Υπουργείου Υγείας να είναι αυξημένες κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019, και να ανέρχονται στα 5,2 δισ. ευρώ.

 

8ος Άξονας: Η βέλτιστη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι δαπάνες του Προγράμματος θα ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ, στα 12 δισ. ευρώ το 2023, διπλάσιες από το πρόσφατο παρελθόν, εκ των οποίων τα 3,6 δισ. ευρώ είναι από το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εάν κανείς προσθέσει και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προβλέπονται συνολικές εκροές προς την πραγματική οικονομία ύψους 15,4 δισ. ευρώ εντός του 2023.

 

9ος Άξονας: Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας, με αυξημένες δαπάνες για αγορές οπλικών συστημάτων.

Με δαπάνες για αγορές οπλικών συστημάτων ύψους 5,8 δισ. ευρώ την διετία 2022-2023, έναντι ετήσιας δαπάνης 500 εκατ. ευρώ κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Η χώρα θωρακίζεται και ισχυροποιείται.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας παρουσίασα, όσο πιο συνοπτικά μπορούσα, διατρέχοντας τον Προϋπολογισμό, την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, τις θετικές – παρά τους ανοδικούς κινδύνους – προοπτικές της, τις μεγάλες – κυρίως εξωγενείς – προκλήσεις, και τις πολιτικές τόσο στήριξης της κοινωνίας, του συνόλου αυτής και, κυρίως, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όσο και ανάπτυξης της οικονομίας.

Πολιτικές που διακρίνονται από σύνεση και ρεαλισμό, από δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά σε αυτή την Αίθουσα, ακούσαμε χθες, από τους Εισηγητές της Αντιπολίτευσης, μηδενιστική κριτική, οικονομικούς τυχοδιωκτισμούς και πλειοδοσία παροχών.

«Πρωταθλητής» σε αυτά τα «γήπεδα» παραμένει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ που επαναλαμβάνει μοιραία για τη χώρα λάθη του παρελθόντος, παραλυτικά προσκολλημένος στις αυταπάτες, τις ψευδαισθήσεις, τις ιδεοληπτικές εμμονές και την πολιτική ανευθυνότητα.

ΣΥΡΙΖΑ που ως Κυβέρνηση, βάλτωσε την οικονομία όταν όλη η Ευρώπη ευημερούσε, επέβαλε κεφαλαιακούς περιορισμούς, αύξησε τους φόρους και οδήγησε σε τεράστιες απώλειες κεφαλαίων τις τράπεζες.

ΣΥΡΙΖΑ που ως Αντιπολίτευση άλλα υποσχόταν, και τελικά ως Κυβέρνηση άλλα έπραξε.

Υποσχέθηκε υψηλή ανάπτυξη, και τελικά πέτυχε στασιμότητα στην τετραετία.

Υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, και τελικά δημιούργησε τη γενιά των 300 ευρώ.

Υποσχέθηκε μείωση φορολογικών βαρών, και τελικά επιδόθηκε – από ιδεολογική εμμονή – σε δεκάδες αυξήσεις φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

Υποσχέθηκε άσκηση κοινωνικής πολιτικής, και τελικά έκοψε το ΕΚΑΣ και επέβαλε ή αύξησε τις εισφορές υγείας.

Υποσχέθηκε αύξηση του αφορολόγητου ορίου, και τελικά – παρά τις θεατρινίστικες απειλές περί παραιτήσεων – προχώρησε σε μείωσή του.

Υποσχέθηκε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, και τελικά τον αύξησε.

Υποσχέθηκε επίλυση του υψηλού όγκου των «κόκκινων δανείων» μέχρι το τέλος του 2015, και τελικά τα παρέδωσε στο ποσοστό του 2014.

Υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει κανένας πλειστηριασμός, και τελικά νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από το 2017, γιατί όπως υποστήριζε «είναι καλοί για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους».

Υποσχέθηκε ότι θα προστατευθεί η 1η κατοικία, και τελικά νομοθέτησε την οριζόντια κατάργηση της προστασίας της το 2019.

 

Σήμερα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται τα πάντα στους πάντες, ανεύθυνα, ατεκμηρίωτα, ακοστολόγητα, επικίνδυνα, τυχοδιωκτικά.

Οι πολίτες όμως έχουν νωπές μνήμες από τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ.

Έπαθαν και έμαθαν.

 

Γι’ αυτό και επιλέγουν την Κυβέρνηση που διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την απρόσκοπτη στήριξη της κοινωνίας, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Την Κυβέρνηση που προσελκύει επενδύσεις, μειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Την Κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας και δικαισύνης.

Την Κυβέρνηση που αναβάθμισε το κύρος, τη θέση και την εικόνα της χώρας στην παγκόσμια σκηνή.

Την Κυβέρνηση που θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας, χτίζει ισχυρές, διεθνείς συμμαχίες, αναβαθμίζει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας.

Την Κυβέρνηση που οδηγεί, με ασφάλεια, το «καράβι» της οικονομίας σε δύσκολους καιρούς, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και εγγυητή προόδου για τη χώρα.

Την Κυβέρνηση της σοβαρότητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας.

Την Κυβέρνηση της συνέπειας και της σταθερότητας.

Την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και για την επόμενη τετραετία.

 

2022-11-24 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Προϋπολογισμός_2023

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε Επ. Ερωτήσεις Βουλευτών του ΣΥΡΙΖA για το ιδιωτικό χρέος | 21.11.2022

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρασε Επίκαιρες Ερωτήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖAκας. Έφης Αχτσιόγλου και κ. Βασίλη Κόκκαλη για το ιδιωτικό χρέος

 

 

Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από δύο επισημάνσεις σας, με τις οποίες συμφωνώ.

Και θεωρώ ότι μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες επί αυτών.

1η Επισήμανση: Το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.

2η Επισήμανση: Σε περιόδους κρίσεων, όπως είναι οι διαδοχικές, πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις που διερχόμαστε την τελευταία τριετία, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος δημιουργίας νέου, πρόσθετου ιδιωτικού χρέους.

Αυτές τις επισημάνσεις τις έχω επαναλάβει, πολλές φορές, δημόσια.

Το ζητούμενο είναι τι έχουμε πράξει ως ελληνική πολιτεία, την τελευταία περίπου δεκαετία, για να περιορίσουμε το πρόβλημα και τους ανοδικούς κινδύνους.

Γιατί το πρόβλημα δεν γεννήθηκε σήμερα.

 

Υπενθυμίζω, συνεπώς, τα εξής, που φαίνεται από την Ερώτησή σας να έχετε λησμονήσει, ή να θέλετε να λησμονηθούν:

1ον. Το ύψος του ιδιωτικού χρέους που παραλάβαμε το 2019, από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπερέβαινε τα 238 δισ. ευρώ.

Άρα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε, σωρεύθηκε και διογκώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, και εξακολουθεί να είναι, και σήμερα, υπαρκτό και οξύ.

 

2ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Ο κ. Τσίπρας, στις 5 Οκτωβρίου 2015, στις προγραμματικές δηλώσεις της τότε Κυβέρνησής του, είχε τονίσει ότι «με τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων».

Υποστήριζε ότι, με την 3η αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα επιτυγχάνονταν.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, στις 31 Οκτωβρίου 2015, είχε αναφέρει στην Ολομέλεια:

«…μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων».

Διαψεύστηκαν παταγωδώς.

Ο κ. Τσακαλώτος, τον Ιανουάριο του 2019, παραδέχτηκε ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας είναι τα “κόκκινα” δάνεια….».

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα «κόκκινα» δάνεια στο επίπεδο του Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή περίπου στο 43,5% του συνόλου των δανείων.

 

3ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μάιο του 2017, νομοθέτησε την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Χαρακτηριστικά, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος, στις 30 Ιουλίου 2017, δήλωνε:

«Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους».

Είχαμε, όμως, και τη δήλωση του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάρδα, στις 3 Δεκεμβρίου 2017.

Υποστήριζε χαρακτηριστικά:

«Κακώς τα στελέχη της Ν.Δ. νομοθετούσαν την προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς (….). Αν η Ν.Δ. είχε ξεκινήσει τους πλειστηριασμούς, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ομαλά».

 

4ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δεκέμβριο του 2017, έφερε τροπολογία για αυτεπάγγελτη δίωξη και αυτόφωρη διαδικασία για όσους εμποδίζουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

 

5ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νόμο 4354/2015, προέβλεψε ρητώς ότι οι αδειοδοτούμενες εταιρίες διαχείρισης δανείων νομιμοποιούνται να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων.

Επομένως, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλιζε τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης από τις εταιρίες διαχείρισης, δηλαδή διενέργειας δικαστικών και εξώδικων ενεργειών επί των απαιτήσεων που τους μεταβιβάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας πλειστηριασμού.

 

6ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεσμοθέτησε την υποχρεωτικότητα από την πλευρά των πιστωτών στην αποδοχή των ρυθμίσεων που προτείνονταν.

Για παράδειγμα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Νόμου 4469/2017, προβλεπόταν η παροχή πρότασης αναδιάρθρωσης, εφόσον συναινέσει η πλειοψηφία των πιστωτών, καθώς η θέσπιση οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και το κοινοτικό δίκαιο.

 

7ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομοθέτησε το δικαίωμα των δανειοληπτών να εξαγοράζουν τα δάνειό τους κατά τη μεταβίβαση των απαιτήσεων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, με τον Νόμο 4354/2015.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Υποστήριζε χαρακτηριστικά:

«Η Κυβέρνηση δεν θα ζητήσει από τους πιστωτές μας να δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους στην τιμή που θέλουν να τα εξαγοράσουν τα funds. Δεν θα το θέσω (στους δανειστές μας), γιατί δεν είναι λογικό».

 

8ον. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε – οριζόντια – την προστασία της 1ης κατοικίας, τον Φεβρουάριο του 2019.

 

Παρέθεσα αυτά τα 8 σημεία, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή την αίθουσα.

Γιατί οι αυταπάτες και οι οβιδιακές μεταμορφώσεις έχουν και τα όριά τους.

Μάλλον όμως όχι, όταν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ.

 

Όμως, τι κάναμε εμείς:

1ον. Υλοποιήσαμε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 55 δισ. ευρώ, προκειμένου να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, αποτρέποντας – στο μέτρο του εφικτού – τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Μέτρα, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, τα προγράμματα «Γέφυρα Ι» και «Γέφυρα ΙΙ», τα προγράμματα εγγυοδοσίας, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, τα μέτρα επιδότησης του ενεργειακού κόστους, οι στοχευμένες ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.ά.

Ενώ έχουμε καταθέσει Σχέδιο Νόμου για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αυξάνει σε 24 τις μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών.

 

2ον. Νομοθετήσαμε και αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία για την ορθή παρακολούθηση και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όπως είναι η ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης.

 

3ον. Ενισχύουμε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προκειμένου αυτές να ρυθμίζουν διμερώς μη-εξυπηρετούμενα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

 • Έχουν ρυθμιστεί επιτυχώς 746.000 μη-εξυπηρετούμενα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους 43 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο 2019 μέχρι και σήμερα.
 • Δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων σε 408.632 δάνεια, ύψους 29 δισ. ευρώ, από τα μέσα Μαρτίου 2020.

 

4ον. Υλοποιήσαμε το Πρόγραμμα «Ηρακλής», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη σημαντική μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Σήμερα, ο όγκος αυτός έχει μειωθεί από το 44% του συνόλου των δανείων στα μέσα του 2019, σε λιγότερο από 10% σήμερα.

Συνεπώς, ο «Ηρακλής», εκ του αποτελέσματος, πέτυχε.

Και αυτό αναγνωρίζεται σήμερα, παγκοσμίως.

 

5ον. Υλοποιούμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με βάση τον Νόμο 4738/2020.

Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 2.072 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 373 εκατ. ευρώ.

Μόνο τον τελευταίο μήνα, πραγματοποιήθηκαν 500 περίπου νέες ρυθμίσεις οφειλών και έπεται ακόμη πιο δυναμική αύξηση αυτών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ρύθμισης οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ εντός των επόμενων μηνών.

Αυτές οι επιδόσεις, αν και δεν είναι ακόμη οι επιθυμητές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι καλύτερες από τα σχήματα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα 12 έτη.

Ενδεικτικά, στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

 

Αναφορικά με την έλλειψη νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων να προχωρήσουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως ακούσατε πρόσφατα κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της 20ής Οκτωβρίου, υπάρχουν 12 αποφάσεις, μία εκ των οποίων είναι αντίθετη από τις υπόλοιπες έντεκα.

Για το ζήτημα αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών τοποθετήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Δεν έχω να προσθέσω κάτι για τη θέση της Κυβέρνησης.

Άλλωστε, έχει ήδη εκδοθεί η Απόφαση 1873/2022 του Αρείου Πάγου, που παραπέμπει το ζήτημα στην Πλήρη Ολομέλεια του Δικαστηρίου, καθότι, όπως αναφέρει στο σκεπτικό της, «δημιουργείται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος και είναι αναγκαίο για την ενότητα της νομολογίας, με δεδομένη την ανακύψασα στη νομολογία διάσταση ως προς το θέμα της νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων υπό το καθεστώς των Νόμων 3156/2003 και 4354/2015».

 

Αναφορικά με το ζήτημα πιθανής εγγραφής εγγυήσεων του «Ηρακλή» στο δημόσιο χρέος, και τη δέσμευσή μου ως προς αυτό, όπως ζητά η Αξιωματική Αντιπολίτευση, γνωρίζετε ότι δεν έχει ο Υπουργός Οικονομικών τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε αποφάσεις Ανεξάρτητων Ευρωπαϊκών Οργάνων.

Όμως, ως Κυβέρνηση, μαζί με τους θεσμούς και τους εταίρους, έχουμε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας.

Άλλωστε, η δομή και τα χαρακτηριστικά του «Ηρακλή» έχουν την έγκριση όλων των θεσμών, δηλαδή της Ε.Ε., της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του ΔΝΤ, και φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ας περιμένουμε, συνεπώς, τις ανακοινώσεις.

Θα συνιστούσα σε ορισμένους να μην προτρέχουν!

 

Και κάτι ακόμη: σήμερα, η Αξιωματική Αντιπολίτευση εμφανίζεται αντίθετη στον «Ηρακλή».

Όμως, το 2019, ο κ. Τσακαλώτος αντέδρασε έντονα στη γνωστοποίηση της είδησης ότι οι θεσμοί ενέκριναν το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Επεσήμανε, ο πρώην Υπουργός, στις 10 Οκτωβρίου 2019:

«Η πατρότητα του σχεδίου “Ηρακλής” για τα “κόκκινα” δάνεια ανήκει στην προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Και προσέθετε:

«Η ΝΔ πανηγυρίζει για την έγκριση του σχεδίου “Ηρακλής” σε χρόνο ρεκόρ, λιγότερο από 3 μήνες. Για άλλη μία φορά παρουσιάζει ως επιτυχία δική της ένα σχέδιο που είχε ήδη επεξεργαστεί η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το είχε διαβουλευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθιστώντας το ώριμο για έγκριση».

Με βάση αυτή τη δήλωση, κακώς κάνετε την ερώτηση σε εμένα.

Έπρεπε να την κάνετε στην τότε Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην οποία και συμμετείχατε.

Αλλά είπαμε, ψευδαισθήσεις και οβιδιακές μεταμορφώσεις βρίσκουν πλήρη έκφραση στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.

 

Εν κατακλείδι, το Υπουργείο Οικονομικών με αίσθημα ευθύνης, ορθολογισμού και συνέπειας, διαμορφώνει τις κατάλληλες οικονομικές συνθήκες ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, με στοχευόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και τους περιορισμούς των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινοτικού δικαίου.

Και όσο εμείς θα αντιμετωπίζουμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας, θα αφήνουμε την Αντιπολίτευση στον κόσμο της αυταπάτης και των ψευδαισθήσεων.

Οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν.

Και αξιολογούν θετικά τη συνέπεια και τη σταθερότητα της σημερινής Κυβέρνησης.

 

2022-11-21 ΔΤ_Απάντηση_ΥΠΟΙΚ_Επίκαιρες_Ερωτήσεις

Κατάθεση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2023 | 21.11.2022

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

Κατάθεση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2023

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2023.

Ο Προϋπολογισμός του 2023 καταρτίστηκε υπό συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλείται να συγκεράσει προκλήσεις που αφορούν την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την υγειονομική κρίση που έχει οδηγήσει σε αυξημένες δαπάνες στο σύστημα υγείας, αλλά και τις επιπλέον, έναντι του 2019 και παρελθόντων ετών, δαπάνες για την αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας. Την ίδια στιγμή καλείται να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, σε χρονιά διεθνούς επιβράδυνσης ή και ύφεσης, αλλά και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ζωής και της ευημερίας όλων των πολιτών.

 

Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2023, είναι αυξημένοι και συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις συνθήκες εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική.

 

Ωστόσο, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από τα δημοσιονομικά μέτρα της πολιτείας. Ως αποτέλεσμα, για το 2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 5,6%, σχεδόν διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έναντι 5,3% που είχε προβλεφθεί στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, 4,5% που είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022 και 3,1% που είχε εκτιμηθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2022, τη στιγμή που ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται να αυξηθεί κατά 9,7%, εν μέσω διεθνών πληθωριστικών πιέσεων. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω και να διαμορφωθεί σε 12,7%, έναντι 13,9% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και 14,2% στον Προϋπολογισμό του 2022.

 

Το θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε εντός του 2022 από δημοσιονομικά μέτρα ύψους 4,8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μέτρα ύψους 4,4 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών, όπως ενδεικτικά είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7% συνολικά μέσα στο 2022, η μόνιμη και σημαντική μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), η επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών, η μείωση του τέλους κινητής τηλεφωνίας, η διπλή οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και τα σημαντικά κίνητρα για επέκταση της πλήρους απασχόλησης.

 

Για το 2023, υπό τις εξαιρετικά αβέβαιες συνθήκες διαμόρφωσης προβλέψεων, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 5%, έναντι 6,1% της Ευρωζώνης και 7,0% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,8%, έναντι μόλις 0,3% που εκτιμάται για τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ο Προϋπολογισμός του 2023 συνοδεύεται για δεύτερο έτος από τον προϋπολογισμό Επιδόσεων, επεκτείνοντας το πλαίσιο αξιολόγησης των προγραμμάτων των φορέων μέσω επιπλέον δεικτών μέτρησης (Key Performance Indicators) και δράσεων εξοικονόμησης δαπανών, αλλά και επέκτασης της αξιολόγησης του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος πολιτικών των φορέων. Επιπλέον, η λειτουργική ταξινόμηση που εισήχθη πέρυσι σε πρώτο βαθμό, επεκτείνεται στον δεύτερο βαθμό, ώστε να υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση της κατανομής των δαπανών ανά τομέα λειτουργίας του κράτους.

 

Ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι ο πρώτος Κρατικός Προϋπολογισμός τα τελευταία δώδεκα έτη, που καταρτίζεται εκτός του πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας. Συνεπώς πλέον, όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη απεικονίζονται μόνο με την κοινή μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και παραλείπονται πλέον εκτιμήσεις κατά πρόγραμμα.

 

Το γεγονός αυτό, ωστόσο, καταδεικνύει την εθνική ευθύνη απέναντι στις θυσίες των πολιτών τα τελευταία δώδεκα έτη, αλλά και στη νέα γενιά, να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, βασιζόμενοι σε ίδιες δυνάμεις, ακόμη και σε περιόδους αντίξοων διεθνών συγκυριών, όπως αυτή που διανύουμε. Οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, αναφορικά με το πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης, ήτοι ελλείμματος 2% του ΑΕΠ για το 2022 και πλεονάσματος 1,1% του ΑΕΠ για το 2023, αναθεωρούνται σε έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ για το 2022 και πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ για το 2023. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η δημοσιονομική ισορροπία για την εν λόγω περίοδο και διοχετεύονται οι απαραίτητοι πόροι, έχοντας χτίσει με διορατικότητα ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατά το νέο έτος.

 

Στο ανωτέρω αποτέλεσμα, για το 2023 έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των δημοσιονομικών μέτρων, ύψους 3,1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 1,1 δισ. ευρώ από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιπλέον 1 δισ. ευρώ για αυξημένες δαπάνες αντιμετώπισης του αυξημένου πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης.

 

Επιπλέον, για το έτος 2023 προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 8,3 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 3,6 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων, στο οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 440 έργα και εμβληματικές επενδύσεις ύψους 13,7 δισ. ευρώ.

 

Όπως αναφέρθηκε, η αβεβαιότητα γύρω από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που δυσχεραίνει τη διενέργεια ασφαλών προβλέψεων παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικό όπλο οικονομικής άμυνας της χώρας είναι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, κατευθύνοντας τους πόρους που είναι διαθέσιμοι, στον μετριασμό των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού στην ελληνική κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Παράλληλα, η τήρηση των ρεαλιστικών δημοσιονομικών στόχων είναι το διαβατήριο για την πρόσβαση στις αγορές, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η θετική οικονομική προοπτική της χώρας για τα επόμενα έτη.

2022-11-21 ΔΤ_Κατάθεση_Κρατικού_Προϋπολογισμού_έτους_2023

2022-11-21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 2022-11-21 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 2023

2022-11-21 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

Εξωδικαστικός: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 20.10.2022

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να φέρνει νομοθετική ρύθμιση που θα επέτρεπε στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (τα funds των κόκκινων δανείων) να προχωρούν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και σε πλειστηριασμούς έβαλε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε αυστηρές συστάσεις προς τράπεζες και εταιρείες «κόκκινων δανείων» προκειμένου όπως είπε «να ευθυγραμμιστούν με την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος (σ.σ. ιδιωτικού χρέους). Παρά την πρόοδο οι χρηματοδοτικοί φορείς υστερούν. Δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ούτε οι τράπεζες ούτε οι εταιρείες με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις. Προσδοκούμε να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους γιατί έχουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία».

 

Ακολουθεί η Ομιλία του Υπουργού:

 

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με
θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, συζήτηση και κατάθεση απόψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 στο πλαίσιο της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους».

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέμα της σημερινής Συνεδρίασης, όπως προκλήθηκε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πολιτική ηγεσία που επιλέγει, σταθερά την τελευταία τριετία, την κοινοβουλευτική ενημέρωση και την κοινωνική λογοδοσία όλων μας, Κυβέρνησης, εποπτικών αρχών και φορέων της αγοράς.

Με όρους ευθύνης και διαφάνειας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι μία από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, από την έναρξη της θητείας της, είναι η βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος του συνολικού ιδιωτικού χρέους.

Ιδιωτικό χρέος ήδη υψηλό από την έναρξη της θητείας της.

Και το οποίο, σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που διανύουμε τα τελευταία 2,5 έτη, υπάρχει ο κίνδυνος διόγκωσής του, όπως αντίστοιχος υφίσταται και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κρίσεις που δεν πρέπει όμως να αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο της χώρας και την ενδυνάμωση όλων των πτυχών της οικονομίας.

Και μέχρι σήμερα, τα έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον, ικανοποιητικά.

 

Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 55 δισ. ευρώ, στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, αποτρέποντας τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Μέτρα, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, τα προγράμματα «Γέφυρα Ι» και «Γέφυρα ΙΙ», τα προγράμματα εγγυοδοσίας, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, τα μέτρα επιδότησης του ενεργειακού κόστους, οι στοχευμένες ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.ά.

Ενώ θεσμοθετήσαμε την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πιστοληπτικής Επέκτασης, ενώ υφίσταται, από το 2020, και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία ρύθμιση οφειλών.

Ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών:

1ον. Το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, ως ποσοστό του συνολικού ιδιωτικού χρέους, παρουσιάζει πτωτική τάση κατά την τελευταία τριετία, περίοδο κατά την οποία και οι κίνδυνοι διόγκωσής του ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό του διαμορφώνεται στο 63,6% για το 1ο εξάμηνο του 2022, από 70% που ήταν το 2018.

 

2ον. Το ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώνεται στο 125,5%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία βρίσκεται σημαντικά πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 162,5%.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3ον. Τα «κόκκινα» δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών συρρικνώθηκαν σημαντικά, κυρίως μέσω της υλοποίησης του προγράμματος «Ηρακλής», μειωμένα στο 10% του συνόλου των δανείων στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022, από 44% τον Ιούνιο του 2019.

 

Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι, παρά την εξυγίανση που επιτυγχάνεται στους ισολογισμούς των τραπεζών, το χρέος ιδιωτών και επιχειρήσεων παραμένει εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2022, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διατηρούνται στις τράπεζες ανέρχονται στα 15 δισ. ευρώ και στις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στα 87 δισ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι το χρέος ιδιωτών και επιχειρήσεων δεν εξαφανίζεται μέσω της μεταφοράς του από τους ισολογισμούς των τραπεζών στις εταιρείες διαχείρισης.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι εταιρείες διαχείρισης να διαχειριστούν, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, το απόθεμα των «κόκκινων δανείων» που έχουν αναλάβει.

Αυτό προϋποθέτει και την πλήρη αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Ενός καινοτόμου εργαλείου το οποίο:

 • Πρωτοπορεί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς αντιμετωπίζει με τρόπο ολιστικό, ενιαίο και συνεκτικό την υπερχρέωση των φυσικών και νομικών προσώπων, κάτω από την ομπρέλα μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών.
 • Παράγει αυτοματοποιημένες, δίκαιες και βιώσιμες ρυθμίσεις οφειλών, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια, για οφειλές προς το Δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες και διαχειριστές δανείων, με δυνατότητα πολλών δόσεων και διαγραφής μέρους της οφειλής τους.

 

 

Στη σημερινή συνεδρίαση, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της εφαρμογής του νέου αυτού μηχανισμού.

1ον. Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα κρατικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 60.000 οφειλέτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα.

Από αυτούς, 32.000 οφειλέτες, δηλαδή πάνω από τους μισούς που έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, έχουν προσκομίσει τα οικονομικά τους στοιχεία, από τα οποία και προκύπτουν συνολικές οφειλές ύψους 19 δισ. ευρώ.

Ποσό που δυνητικά μπορεί να ρυθμιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ήδη, 9.000 οφειλέτες, με συνολικές οφειλές 5 δισ. ευρώ, έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους για ρύθμιση οφειλών.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 2 δισ. ευρώ τους τελευταίους 3 μήνες.

 

2ον. Το ποσοστό των ρυθμίσεων οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει αυξηθεί σημαντικά.

Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 1.498 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, περίπου το 70% πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο, με πολύ ευνοϊκούς όρους για τους οφειλέτες.

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες κατά τα τελευταίο διάστημα, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Από αυτές:

 • 697 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ, έχουν διενεργηθεί από τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης.
 • 801 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 93 εκατ. ευρώ, έχουν διενεργηθεί από το Δημόσιο.

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις, έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλής ποσοστού μέχρι και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η διάρκεια αυτών ανέρχεται μέχρι και τα 35 έτη.

 

3ον. Αναμένεται, από τους χρηματοδοτικούς φορείς, να ολοκληρώσουν άμεσα 1.093 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

 

4ον. Παρατηρείται σημαντική αύξηση στα ποσοστά έγκρισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων οφειλών από την πλευρά των χρηματοδοτικών φορέων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος έγκρισης για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κυμαινόταν κάτω από το 20%, ενώ για τον μήνα Αύγουστο εκτινάχτηκε στο 78%, και τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στο 64%.

 

Όμως, πέρα από τα στοιχεία σημαντικής προόδου, εξακολουθούν να υφίστανται στοιχεία προβληματισμού.

1ον. Οι πιστωτές εξακολουθούν να απορρίπτουν μεγάλο όγκο αιτημάτων ρύθμισης οφειλών.

Μέχρι στιγμής, έχουν απορριφθεί αιτήματα ρύθμισης οφειλών συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των εγκρίσεων στα αιτήματα ρύθμισης του τελευταίου διμήνου.

 

2ον. Τα ποσοστά εγκρισιμότητας των αιτημάτων ρύθμισης οφειλών εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά ανά χρηματοδοτικό φορέα.

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να κυμαίνονται από 11% μέχρι και 84% επί των συνολικών αιτημάτων ρύθμισης οφειλών, καταδεικνύοντας ότι δεν υφίσταται από την πλευρά των πιστωτών κοινή στρατηγική και προτεραιοποίηση στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μέσω του μηχανισμού.

 

3ον. Οι οφειλέτες συνεχίζουν να απορρίπτουν μεγάλο ποσοστό προτάσεων ρύθμισης οφειλών, συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζουν να παρουσιάζουν και καθυστερήσεις στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των αιτήσεών τους.

 

Συνεπώς, παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει συντελεστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Τόσο – κυρίως – οι χρηματοδοτικοί φορείς, όσο όμως και οι ίδιοι οι δανειολήπτες, πρέπει να συμβάλουν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Η πολιτεία, από τη δική της πλευρά, αναλαμβάνει συνεχώς δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.

Συγκεκριμένα:

1ον. Ολοκληρώσαμε, με επιτυχία, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καμπάνια καταγραφής και κατανόησης των λόγων απόρριψης των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τους δανειολήπτες, ώστε να προβούμε σε βελτιωτικές δράσεις.

 

2ον. Υλοποιούμε την ψηφιακή πλατφόρμα «myegdixlive», για την παροχή ταχύτερης, αμεσότερης και αποτελεσματικότερης ψηφιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

 

3ον. Προχωράμε, άμεσα, στη μείωση των περιθωρίων μεταξύ των επιτοκίων ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων και επιτοκίων αναφοράς, κατά 75 μονάδες βάσης, από το 3,25% στο 2,5% για τα δάνεια με εξασφάλιση, και κατά 150 μονάδες βάσης, από το 4,5% στο 3%, για τα δάνεια χωρίς εξασφάλιση αντίστοιχα.

 

4ον. Έχουμε συστήσει ομάδα εργασίας νομικών για την ανάληψη στοχευόμενων δράσεων αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 

Διαβάζω, από χθες, αναφορές σχετικά με ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τον Άρειο Πάγο.

Αναφορές με τίτλους όπως: «Η Κυβέρνηση παίρνει πίσω την τροπολογία για τους πλειστηριασμούς», «υπαναχωρεί η Κυβέρνηση στην τροπολογία», «υπαναχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών από την αρχική του πρόθεση να επιλύσει το θέμα νομοθετικά».

Ξεκάθαρες απαντήσεις:

1ον. Για να πάρει πίσω η Κυβέρνηση μία τροπολογία, αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί.

Τέτοια τροπολογία ουδέποτε κατατέθηκε.

2ον. Πράγματι προτάθηκε  προς το Υπουργείο Οικονομικών, από εκπροσώπους χρηματοδοτικών φορέων, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η οδός αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, δεδομένων και των νέων προκλήσεων που αναδύονται για όλους μας, όλοι οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να ευθυγραμμιστούν με την πολιτεία, για την αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους.

Μέχρι σήμερα, παρά την πρόοδο, οι χρηματοδοτικοί φορείς υστερούν, σημαντικά.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, του εξωδικαστικού μηχανισμού, δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ούτε οι τράπεζες ούτε οι διαχειριστές απαιτήσεων, με ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις.

Προσδοκούμε και πιέζουμε, τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την ταχεία υλοποίηση ρυθμίσεων.

Και έχουν ευθύνη γι’ αυτό, πρωτίστως απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Γιατί η επιτυχία υλοποίησης του νέου νόμου θα λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

 

2022-10-20 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Οικ_Υποθ_Εξωδικαστικό

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 20.10.2022

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 11 Μαΐου 2022, υπεγράφη στην Αθήνα, μετά από διαπραγμάτευση και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών Ελλάδας και Γαλλίας, η νέα αναθεωρημένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας των δύο χωρών και το Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει.

Με τη νέα αυτή Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αναθεωρείται η αρχική Σύμβαση που είναι σε ισχύ από το 1965, και αποτελεί μια από τις παλαιότερες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που διατηρούν και οι δυο χώρες, αποδεικνύοντας τους σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς της χώρας μας με τη Γαλλία προς όφελος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων και των δύο χωρών.

Με δεδομένο ότι οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αποτελούν τον πυρήνα της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, αναμένεται η αναθεωρημένη αυτή Σύμβαση να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών – εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας.

Στη νέα αυτή Σύμβαση αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις για την κατανομή της φορολογικής εξουσίας των κρατών σε διεθνές επίπεδο,  με βάση  την αναθεωρημένη από το 2017 έκδοση της Πρότυπης Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αυτό αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς η αντισυμβαλλόμενη χώρα αυτής της Σύμβασης είναι η Γαλλία, με την οποία έχουμε πολυεπίπεδες και σημαντικές οικονομικές συναλλαγές.

Η άρση των εμποδίων της διπλής φορολόγησης στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών και στην κίνηση των κεφαλαίων που αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα Ελλάδας ή Γαλλίας αντίστοιχα αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ όρο για το σταθερό φορολογικό καθεστώς στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Ένα τέτοιο φορολογικό περιβάλλον μπορεί να είναι ελκυστικό για επενδύσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, και μάλιστα σε τομείς τεχνολογικής αιχμής.

Η διαφάνεια και η ασφάλεια στις οικονομικές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων Ελλάδας και Γαλλίας και ταυτόχρονα η διαφύλαξη της φορολογητέας βάσης και των δύο χωρών είναι τα ζητούμενα.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η ενίσχυση της Σύμβασης με προβλέψεις για την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες επεξεργασίες και εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η νέα Διμερής Σύμβαση με τη Γαλλία παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας στους οικονομικά δρώντες, πολίτες και επιχειρήσεις.

Μπορεί δε να λειτουργήσει ως μοχλός στην οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο προς όφελος των δύο χωρών, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές, επάλληλες κρίσεις και μεγάλες προκλήσεις.

Θέλω να τονίσω ότι ανεξάρτητα από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις ή προσεγγίσεις, από καμία πλευρά δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης  των διεθνών – και διμερών – οικονομικών σχέσεων της χώρας μας, ιδίως σήμερα.

Γι’ αυτό αναζητούνται διαρκώς πρωτότυπες, δημιουργικές λύσεις, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο λόγω της οικονομικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά οικονομικά συστήματα ή και διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο πεδίο της φορολογίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ήδη διαπραγματεύεται ή προγραμματίζει διαπραγματεύσεις προκειμένου, αφενός, να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις (π.χ. Σουηδία), και αφετέρου, να επεκταθεί το δίκτυο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με νέες χώρες (π.χ. Αυστραλία, Ιαπωνία), με το βλέμμα στραμμένο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης των σχέσεων των χωρών.

2022-10-20 ΔΤ_Ομιλία ΥπΟικ Ολομέλεια

Προϋπολογισμός 2023: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικ. Υποθέσεων | 17.10.2022

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

 

 

 

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητάμε, σήμερα, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023.

Είναι ένας ιστορικός Προϋπολογισμός για την Ελλάδα, ένα ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας.

Και αυτό γιατί είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός τα τελευταία 12 έτη που καταρτίζεται εκτός πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας.

Κλείνει έτσι ένα δύσκολο, επίπονο κεφάλαιο για τη χώρα μας, έχοντας ήδη ανοίξει μια πιο ελπιδοφόρα σελίδα στο τόσο ρευστό περιβάλλον και απαιτητικό μέλλον που διαμορφώνουν οι διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις.

Ένα μέλλον που μπορούμε να κατακτήσουμε, από βελτιωμένη – παγκοσμίως – θέση, επιδεικνύοντας ήδη μεγάλες αντοχές, έχοντας ισχυρά εφόδια και διαθέτοντας υψηλή αυτοπεποίθηση.

Διότι στις αυξημένες δυσκολίες της περιόδου, από κοινού με την κοινωνία, δημιουργήσαμε ισχυρά θεμέλια, χτίσαμε ανθεκτικές γραμμές άμυνας και προβάλουμε θετικές προοπτικές.

Όλα αυτά αποτυπώνονται και στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

Ένας Προϋπολογισμός:

 • που καταγράφει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας,
 • που επιβεβαιώνει την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας,
 • που ενσωματώνει πολιτικές ενίσχυσης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην οικονομία,
 • που εδράζεται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα,
 • που επιβεβαιώνει τη μεταρρυθμιστική στρατηγική της Κυβέρνησης,
 • που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της εποχής για στήριξη της κοινωνίας, συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σχεδόν τρία χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας, και η Ευρώπη βρίσκεται, ξανά, αντιμέτωπη με μια νέα, πολυδιάστατη κρίση, που απειλεί οικονομίες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Έτσι, στην Ευρώπη, μετά την πρώτη σοβαρή πανδημία των τελευταίων 100 ετών, ζούμε την πρώτη μείζονα στρατιωτική σύρραξη των τελευταίων 75 ετών, και βιώνουμε το υψηλότερο πληθωριστικό κύμα των τελευταίων 50 ετών.

Διεθνείς οργανισμοί και υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής «κρούουν» τον κώδωνα του κινδύνου για σημαντική μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης ή ακόμη και για συρρίκνωση οικονομιών το 2023, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων χωρών.

Σ’ αυτό το παρατεταμένα απαιτητικό και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και δυναμική.

Αυτά αποτυπώνονται σε όλους, σχεδόν, τους βασικούς δείκτες της οικονομίας.

Ειδικότερα:

 

1ον. Το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται εντυπωσιακά.

Προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 5,3% για το 2022 και 2,1% για το 2023.

Το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί, σε τρέχουσες τιμές, τα 220 δισ. ευρώ το 2023, αγγίζοντας τα επίπεδα του 2010.

Πιθανόν, αυτές οι εκτιμήσεις να είναι – και πάλι – συντηρητικές.

Συνεπώς, στην «καρδιά» της ενεργειακής κρίσης, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, σχεδόν διπλάσιους του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Συγκαταλέγεται, δε, στις πλέον ανθεκτικές οικονομίες του πλανήτη, αφού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι περίπου το 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας θα δει τουλάχιστον 2 διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης εφέτος και το επόμενο έτος.

 

2ον. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά.

Αναμένεται να ανέλθουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2022.

Η Ελλάδα προσελκύει παγκόσμιους επενδυτικούς κολοσσούς, επεκτείνεται σε νέες αγορές, γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής.

Ενδεικτικά, η χώρα μας εξάγει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Οι πραγματικές εξαγωγές αγαθών καταγράφουν συνεπή ανοδική πορεία, φτάνοντας, το 2ο τρίμηνο του έτους, σε ρεκόρ της περιόδου ιστορικών στοιχείων, υπερβαίνοντας κατά 75% τον μέσο όρο τριμηνιαίου όγκου όλης της προ-πανδημίας περιόδου από το 1995!

Η δε εξαγωγική βάση διαφοροποιείται σημαντικά,  καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση στις εξαγωγές αγαθών υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες προσεγγίζουν πλέον ποσοστά βιομηχανοποιημένων χωρών, όπως είναι η Γερμανία.

 

3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται.

Έχει ήδη υποχωρήσει περισσότερο από 5 μονάδες σε σχέση με το 2019, προσεγγίζοντας πλέον, σε ετήσια βάση, το επίπεδο του 2010.

Αυτή η υποχώρηση είναι ιδιαίτερα εμφανής στις γυναίκες και τους νέους ανθρώπους.

Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τα 4,1 εκατ. πολίτες.

Το 2ο τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα κατέγραψε μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων από το αντίστοιχο προ-πανδημίας τρίμηνο για 7 από τους 10 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έναντι 6 κλάδων της ευρωζώνης.

 

4ον. Πρόσθετοι δείκτες και μεγέθη της οικονομίας επιδεικνύουν ανθεκτικότητα ή / και κινούνται ανοδικά.

Ενδεικτικά, βιομηχανική παραγωγή, μεταποίηση, κατασκευές, ταξιδιωτικές εισπράξεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, οικονομικά κλίμα, καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενώ και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνονται σχεδόν σε μονοψήφιο ποσοστό.

 

5ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται.

Η Ελλάδα βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που μπήκε σε αυτό το καθεστώς, το 2018.

Και αναβαθμίστηκε 11 φορές μέσα στην τελευταία τριετία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις.

 

Όλα αυτά τα επιτεύγματα, πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται, αποτελεσματικά, στις μεγάλες απαιτήσεις και τις πρωτοφανείς προκλήσεις της περιόδου.

Είναι επιτεύγματα συλλογικά, της κοινωνίας και της πολιτείας, για τα οποία εργαστήκαμε μεθοδικά, συνεκτικά και υπεύθυνα, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες.

Με μία κοινωνία σφυρηλατημένη αμυντικά μέσα από μακροχρόνιες δυσκολίες, και με μία Κυβέρνηση υπεύθυνη και σοβαρή, τα καταφέραμε!

Τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους.

Και αυτό αναγνωρίζονται από το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας.

 

Σήμερα, όμως, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, εξακολουθούμε να πλέουμε σε τρικυμιώδη διεθνή ύδατα.

Γι’ αυτό καλούμαστε να διαφυλάξουμε όλα όσα με κόπο – νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Κυβέρνηση – πετύχαμε.

Και να «χτίσουμε» πάνω σε αυτά, για να ισχυροποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας, και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τις προοπτικές του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.

Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες.

Συναισθανόμαστε τις αγωνίες των συμπατριωτών μας.

Κατανοούμε – απόλυτα – ότι το «κύμα» ακρίβειας που σαρώνει τον κόσμο, «ροκανίζει» τα εισοδήματα των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων, ασκώντας τρομερές πιέσεις σε εθνικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Και πράγματι, το πρόβλημα του υψηλού και επίμονου πληθωρισμού υπερβαίνει σε ένταση, εύρος και διάρκεια τις αρχικές εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γι’ αυτό και ο Προϋπολογισμός έχει ως βασικές προτεραιότητες αφενός τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και αφετέρου την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας μας.

Συγκεκριμένα:

 

1η Προτεραιότητα: Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολύ-επίπεδων κρίσεων.

Παρεμβάσεις γενναίες και αποτελεσματικές, όπως είναι:

 • Οι επιδοτήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Η αναδρομική επιστροφή σημαντικού ποσοστού της επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους για οικιακά τιμολόγια.
 • Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
 • Η οικονομική ενίσχυση των πολιτών, με κοινωνικά κριτήρια, για την σημαντική επιβάρυνση στα καύσιμα.
 • Η στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων με επιδοτήσεις, με τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, με την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο.
 • Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συμπατριωτών μας.

 

Συνολικά, με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της πορείας του ενεργειακού κόστους, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανέρχονται στα 12,4 δισ. ευρώ το 2022.

Το δημοσιονομικό κόστος αυτών διαμορφώνεται στα 4,7 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των παρεμβάσεων, τα 9,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 80% αυτών, κατευθύνεται στην επιδότηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Από αυτά, τα 3,5 δισ. ευρώ είναι για τα νοικοκυριά και τα 6,0 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις.

Ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή παρεμβάσεων, ύψους 4,3 δισ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

 

2η Προτεραιότητα: Η συνέχιση και ενίσχυση των φορο-ελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Έτσι, κοντά στις περισσότερες από 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας τριετίας, έρχονται να προστεθούν:

 • Η μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες.
 • Η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Η κατάργηση, υπό προϋποθέσεις, του τέλους επιτηδεύματος.
 • Η επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στα γυμναστήρια κλπ.
 • Η επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ για νέες οικοδομές.

 

Απόρροια της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής είναι η μείωση κατά 4% της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών το 2021, σε σχέση με το 2019.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση φορολογικής επιβάρυνσης ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Επίσης, μεταξύ άλλων, οι μειώσεις φόρων ενισχύουν τις επενδύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων, το 2023, αναμένεται να ανέλθει στα 4,9 εκατ. απασχολούμενους, ύψος που θα αποτελέσει ρεκόρ για όλη τη περίοδο διαθέσιμων στοιχείων από το 1995.

 

3η Προτεραιότητα: Η διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Εκτιμούμε ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 1,7% του ΑΕΠ το 2022, με τα δημόσια οικονομικά να επιστρέφουν σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023.

Επιπλέον, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, και να διαμορφωθεί περίπου στο 160% του ΑΕΠ το 2023.

Πεποίθησή μας είναι ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελούν το βασικά όπλα απέναντι στην αβεβαιότητα της περιόδου και τη μεταβλητότητα των αγορών, καθώς και διαβατήριο για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.

 

4η Προτεραιότητα: Η στήριξη και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Έτσι, πέραν της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, προχωράμε, μεταξύ άλλων, σε:

 • νέα αύξηση του κατώτατου μισθού,
 • σε σημαντική και μόνιμη αύξηση των συντάξεων,
 • στην αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του Ε.Σ.Υ.,
 • στην άμεση διευθέτηση παγίων μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

5η Προτεραιότητα: Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας.

Έτσι προχωράμε στην πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 2,3 εκατ. συμπατριωτών μας, χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερήλικων, δικαιούχων επιδομάτων ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργων, δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δικαιούχων επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ.

Η συνολική ενίσχυση αυτών, τόσο τον Απρίλιο που μας πέρασε όσο και τον προσεχή Δεκέμβριο, υπερβαίνει τα 820 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτής, της αύξησης των συντάξεων και του κατώτατου μισθού, της επιδότησης του ρεύματος και των καυσίμων, προχωράμε:

 • στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και
 • στην υλοποίηση πλέγματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της στέγασης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια.

Συνολικά, όπως επισημαίνει και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, οι κοινωνικές παροχές είναι αυξημένες κατά 1,6 δισ. ευρώ εφέτος και κατά 456 εκατ. ευρώ του χρόνου.

 

6η Προτεραιότητα: Η βέλτιστη και εμπροσθοβαρής αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας μας.

Ήδη, στο σκέλος των επιδοτήσεων έχουν ενταχθεί 372 έργα, προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ.

Ενώ στο δανειακό σκέλος έχουν υποβληθεί 160 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 7,14 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, πάνω από 1 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η προσήλωση στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου αναμένεται να αποφέρει επιτάχυνση της ετήσιας συμβολής στην ανάπτυξη στις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

 

7η Προτεραιότητα: Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας, με αυξημένες δαπάνες για φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων.

Η χώρα θωρακίζεται και ισχυροποιείται.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας παρουσίασα, όσο πιο συνοπτικά μπορούσα, την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, τις θετικές προοπτικές της, τις μεγάλες – κυρίως εξωγενείς – προκλήσεις, και τις πολιτικές προτεραιότητες αντιμετώπισης αυτών.

Θα ήθελα όμως, πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, να απαντήσω και σε 5 σημεία κριτικής της Αντιπολίτευσης, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθούν.

 

1ο Σημείο Κριτικής: Υποστηρίζει η Αντιπολίτευση ότι η βοήθεια προς τους πολίτες για την ενεργειακή κρίση δεν είναι αρκετή, ότι απαιτείται πρόσθετη, πολλών επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα, το 2022, δαπανά τους περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της κοινωνίας.

Οποιαδήποτε επιπλέον παρέμβαση, εκτός του κάθε φορά υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου, οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Το δε οικονομικό πρόγραμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με την πλειοδοσία ανεύθυνων παροχών, οδηγεί σε νέα μνημόνια.

Νομίζω τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήσαμε όλοι μας το πώς τιμολογούν οι αγορές τις δημοσιονομικές υπερβολές άλλων χωρών.

Ελπίζω, και αυτό, να είναι ένα καλό μάθημα απέναντι στην πολιτική ανευθυνότητα και τους οικονομικούς τυχοδιωκτισμούς.

 

2ο Σημείο Κριτικής: Υποστηρίζει η Αντιπολίτευση ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι οι αρχικές προβλέψεις ήταν εντελώς άστοχες.

Απάντηση:

1ον. Ο πληθωρισμός είναι επίμονα υψηλός σε ολόκληρη την Ευρώπη, «σπάζοντας» ιστορικά ρεκόρ πολλών δεκαετιών.

5 χώρες της ευρωζώνης, συγκεκριμένα η Ολλανδία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία, εμφανίζουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα.

Το ίδιο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία.

Το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Γερμανία εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά πληθωρισμού.

 

2ον. Οι όποιες μικρές αποκλίσεις της Ελλάδας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οφείλονται τόσο στις χαμηλές τιμές βάσης του 2021, όσο και στην υψηλότερη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με αποπληθωρισμό ή με πολύ χαμηλό πληθωρισμό για πολλούς μήνες του 2021!

Γι’ αυτό το λόγο οι σωρευτικές αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη, σε επίπεδο διετίας, είναι υψηλότερες της Ελλάδας (12,6% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, έναντι 13,6% στην Ευρώπη).

 

3ον. Όλες οι χώρες και οι διεθνείς φορείς έχουν αναθεωρήσει, επί τo δυσμενέστερο τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό, και για την Ελλάδα.

Ο πληθωρισμός σπάει, παγκοσμίως, ρεκόρ δεκαετιών.

Η αδυναμία αναγνώρισης της πραγματικότητας από την Αξιωματική Αντιπολίτευση προκαλεί – τουλάχιστον – θυμηδία.

 

3ο Σημείο Κριτικής: Υποστηρίζει η Αντιπολίτευση ότι η καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού οφείλεται στον «σαρωτικό» Φ.Π.Α., δηλαδή στην ακρίβεια.

Απάντηση:

Η Αντιπολίτευση, μετά τη αρχική σύγχυση μεταξύ της επιβολής νέων φόρων και των αυξημένων φορολογικών εσόδων, επανέρχεται, με νέο, και πάλι άστοχο αφήγημα.

Η αλήθεια είναι ότι το 75% των αυξημένων εσόδων από Φ.Π.Α. οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από τον τουρισμό και την αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, εξαιτίας της πολύ υψηλής ανάπτυξης.

Το υπόλοιπο ποσοστό, που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, επιστρέφει στο σύνολό του στην κοινωνία, μέσα από αύξηση δαπανών, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Τα δε συνολικά φορολογικά έσοδα είναι πράγματι σημαντικά αυξημένα το 2022 έναντι του 2021, τόσο όμως γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα του 2021 είχαν επιβληθεί υγειονομικοί περιορισμοί στην οικονομία και υπήρχε χαμηλή τουριστική κίνηση, όσο και γιατί το 2022 υπήρξαν αυξημένα εισοδήματα φυσικών προσώπων και αυξημένα κέρδη νομικών προσώπων, εξαιτίας της καλής πορείας της οικονομίας.

 

4ο Σημείο Κριτικής: Υποστηρίζει η Αντιπολίτευση, επικαλούμενη ευρωπαϊκές μελέτες, ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, εξαιτίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.

Απάντηση:

Οι τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα δημοσιεύθηκαν το 2021, και έχουν έτος αναφοράς το 2020.

Κατά συνέπεια, αναφέρονται στη χρονιά που ξέσπασε η πανδημία, ως αποτέλεσμα της οποίας πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες κατέγραψαν βαθιά ύφεση, με επίδραση στο ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας λόγω της εξάρτησης από τον κλάδο των υπηρεσιών υψηλής κοινωνικής επαφής, όπως στην Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία.

Εντούτοις, παρά τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ κατά 9,0% το 2020, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των νοικοκυριών που έλαβε η Κυβέρνηση ήταν αποτελεσματικά, και στήριξαν σχεδόν απόλυτα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (μείωση μόλις κατά 0,9%).

 

Από το 2021 και ύστερα, και με οδηγό την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι τα ποσοστά φτώχειας βρίσκονται σε πορεία αποκλιμάκωσης.

Σε πρόσφατο κείμενο εργασίας της που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο το 2022, η Επιτροπή παρουσιάζει αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες, το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα το 2021 έχει μειωθεί σε σχέση με το 2020 κατά μισή ως δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το ποσοστό του πληθυσμού σε υλική στέρηση.

Συγκεκριμένα, με έτος αναφοράς το 2021, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε καθοδική πορεία σε όλη την διάρκεια της παρούσας διακυβέρνησης.

Με δεδομένη την σημαντικά μεγαλύτερη – σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις – οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση απασχόλησης που ήδη καταγράφηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2022, αναμένουμε περαιτέρω μείωση του ποσοστού φτώχειας και για το τρέχον έτος, όταν τα τελικά στοιχεία γίνουν διαθέσιμα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως δείχνει η ελληνική και διεθνής εμπειρία, ο μόνος αποτελεσματικός και διατηρήσιμος τρόπος για να μειωθεί η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες μεσοπρόθεσμα είναι η αύξηση της απασχόλησης που δημιουργεί μια φιλοαναπτυξιακή οικονομική πολιτική.

Η κυβέρνηση ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την πολιτική, προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών, με σημαντική επιτυχία όπως διατυπώνεται στις εκθέσεις όλων των εγχώριων και διεθνών οργανισμών.

 

5ο Σημείο Κριτικής: Υποστηρίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση ότι αν είχε 50 δισ. ευρώ να μοιράσει, τότε θα κυβερνούσε μέχρι να βαρεθεί.

Απάντηση:

Καταρχάς, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, για πρώτη φορά, παραδέχεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενίσχυσε γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, «χτίζοντας» δίχτυ ασφαλείας πάνω από την κοινωνία.

Θυμίζω ότι επί δύο και πλέον έτη, υποστήριζε ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά και ότι οι παρεμβάσεις είναι ανεπαρκείς.

Σήμερα, κατέρρευσαν και αυτές οι αυταπάτες.

 

Και κάτι ακόμη: οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη της κοινωνίας, προήλθαν, στο σύνολό τους, από τις επιτυχημένες εκδόσεις κρατικών τίτλων.

Γι’ αυτό και σήμερα, τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα, της τάξεως των 38,5 δισ. ευρώ, από τα υψηλότερα – ως ποσοστό του ΑΕΠ – επίπεδα στην Ευρώπη.

Ταμειακά διαθέσιμα που δεν δημιουργήθηκαν μέσα από υπερ-πλεονάσματα και υπερ-φορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως έπραξε η προηγούμενη Κυβέρνηση, επιβαρύνοντας αφόρητα τη μεσαία τάξη.

Πολιτική που σήμερα αποδέχεται – λεκτικά – ότι ήταν λάθος της, αλλά τελικά, όπως έχει παραδεχθεί ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν ιδεολογική επιλογή της!

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το Προσχέδιο είναι ένας Προϋπολογισμός δύσκολων ισορροπιών, που καλείται να συγκεράσει προκλήσεις, μέσα σε ένα ασταθές, γεμάτο υψηλές αβεβαιότητες, ανοδικούς κινδύνους, νέες απειλές και μεγάλη μεταβλητότητα διεθνές περιβάλλον, που επηρεάζει και την Ελλάδα.

Είναι όμως και ένας Προϋπολογισμός συνέχειας, συνέπειας και σταθερότητας.

Είναι ένας Προϋπολογισμός που αναδεικνύει τις αυξημένες αντοχές, την σημαντική ανθεκτικότητα, τις ισχυρές δυνάμεις, τις μεγάλες δυνατότητες και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Είναι ένας Προϋπολογισμός που επισφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, μετά και το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Είναι ένας Προϋπολογισμός που αναδεικνύει την ευθύνη – όλων μας – απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας μας, απέναντι στις θυσίες των πολιτών και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι οδηγεί, ακόμα και μέσα στα φουρτουνιασμένα νερά, το «σκάφος» – με σταθερότητα και ασφάλεια – στον προορισμό του.

Δίχως να αλλάζει πορεία, με σύνεση, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

Την ίδια πορεία θα συνεχίσουμε, βασισμένοι στις ίδιες αρχές και αξίες.

Για μια πιο παραγωγική οικονομία!

Για  μια πιο δίκαιη κοινωνία!

Για μια πιο δυνατή Ελλάδα!

Για μια πιο ευημερούσα χώρα!

Για μια πιο ισχυρή πατρίδα!

 

2022-10-17 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Προσχέδιο_Προϋπολoγισμού_2023

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 6.10.2022

«Να επανέλθει στην πραγματικότητα» κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε παρέμβαση του νωρίτερα σήμερα στη συζήτηση που γίνεται στην ολομέλεια, επί του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων.

 

 

«Η κυβέρνηση με ένα συνεκτικό ρεαλιστικό πλέγμα μέτρων, που καλύπτει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι λειτουργεί υπεύθυνα, ψύχραιμα και δυναμικά», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αποδεικνύει, ότι μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει γενναία και αποτελεσματικά, όσο μπορεί περισσότερο, τους πολίτες απέναντι στο μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας, πανευρωπαϊκά, των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Αποδεικνύει ότι μπορεί να μειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Αποδεικνύει ότι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί κοινωνική πολιτική με πρόνοια για τους πιο αδύναμους. Αυτά διότι η οικονομική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης εκπέμπει συνέπεια, έχει συνέχεια και αποπνέει σταθερότητα».

Ο υπουργός είπε ότι ζούμε μια «δύσκολη εξωγενή κρίση που επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών και σημαντικά οικογενειακούς και κρατικούς προϋπολογισμούς». Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει χτίσει «αναχώματα».

Σε αυτά τα στοιχεία ο κ. Σταϊκούρας συμπεριέλαβε τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη φέτος με ρυθμούς 5,3%, «ρυθμοί υψηλότεροι των εκτιμήσεων που είχαν γίνει πριν από λίγους μήνες».

«Η χώρα αναπτύσσεται πολύ πιο ισχυρά, σαφέστατα, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πιθανότατα είμαστε και ανάμεσα στις πρώτες σε ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης φέτος», είπε ο υπουργός Οικονομικών που επισήμανε ότι σημειώνεται «ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων και ρεκόρ εξαγωγών» και αυτό σημαίνει, τόνισε, διαφοροποίηση των αγορών και θέσεις απασχόλησης. Στο κλίμα αυτό, ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η χρονιά κλείνει με ταξιδιωτικές εισπράξεις, υψηλότερες του 2019.

Όπως εξάλλου ενημέρωσε τη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών, «ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2022, ήταν 32% αυξημένος, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, σταθερές κάθε μήνα, είναι υψηλότερες κατά 30%. Η βιομηχανική παραγωγή, με υψηλό ενεργειακό κόστος, είναι αυξημένη κατά 8,4%. Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βελτιώθηκε».

Σε σχέση με την φορολογική ικανότητα των πολιτών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, είπε ότι «οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική φορολογική συνείδηση, έχουν αποπληρώσει ήδη το 56% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, το 62% του ΕΝΦΙΑ, οι επιχειρήσεις πλήρωσαν 1 δισ. ευρώ επιστρεπτέες προκαταβολές, ένα στα δύο ΑΦΜ, δηλαδή 252.000 ΑΦΜ, το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών, βεβαίως μειωμένο και με έκπτωση». Όλα αυτά, όπως είπε, συνιστούν το θετικό αποτέλεσμα των μειώσεων φόρων που έχει υλοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ταυτόχρονα δε, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, η ανεργία συρρικνώθηκε σημαντικά και οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξάνουν.

«Η ελληνική οικονομία έχει υψηλές αντοχές. Έχουμε χτίσει ισχυρά αναχώματα και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες κρίσεις», είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας που δεν αρνήθηκε ότι η χώρα έχει να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη εξωγενή κρίση, κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, που οδηγεί σε εκτόξευση του πληθωρισμού που στην Ελλάδα είναι στο επίπεδο 12,1%. Κάλεσε όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρος, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς το Βέλγιο έχει πληθωρισμό 12%, η Γερμανία 11%, η Εσθονία 24,2%, η Λιθουανία 22,5%, η Ολλανδία έχει 17,1%, η Αυστρία έχει 11%, Τσεχοσλοβακία έχει 13,6%. «Φαίνεται να ζούμε με την ακρίβεια, σε όλη την Ευρώπη, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Έχουν επικαιροποιηθεί προς το δυσμενέστερο όλες οι ευρωπαϊκές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, δείχνοντας ότι θα έχουμε υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και του χρόνου. Άρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας σχολίασε και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση των προβλέψεων του πληθωρισμού, σημειώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ίδια περίοδο πέρυσι, εκτιμούσε πληθωρισμό για την Ελλάδα 1% και τώρα εκτιμά 8,9%, το ΔΝΤ εκτιμούσε 0,4% για την Ελλάδα και τώρα λέει 6,1%. «Η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι είμαστε οι μόνοι που αναθεωρούμε τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό; Κάθε μήνα η ΕΚΤ αναθεωρεί τα στοιχεία. Είναι δυνατό σε ανακοινώσεις, να παρουσιάζεται η εικόνα ότι η ελληνική κυβέρνηση έπεσε έξω, όταν όλοι στην Ευρώπη έχουν πέσει έξω; Η κατάσταση είναι χειρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το πρόβλημα έχει μεγαλύτερη ένταση και θα διαρκέσει περισσότερο», είπε ο υπουργός Οικονομικών που τόνισε όμως ότι «η πολιτεία, με ρεαλιστικό, συνετό και γενναίο τρόπο, να ενισχύσει όσο μπορεί περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

«Φέτος είχαμε της τάξεως 13 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 4,7 δισ. είναι δημοσιονομικά. Τα άλλα προκύπτουν από το μηχανισμό που φτιάξαμε, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ώστε να επιδοτούνται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τα υπερκέρδη των εταιρειών», είπε ο υπουργός Οικονομικών και τόνισε πως στο τελευταίο Eurogroup «μοιράστηκε μελέτη» με συγκριτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα, μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, έχει δώσει το πιο γενναίο πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους 2% του ΑΕΠ. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που κάνει τη μεγαλύτερη ανάκτηση υπερκερδών εταιρειών στο πεδίο της ενέργειας, από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης.

«Επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ο μηχανισμός που χτίσαμε το καλοκαίρι, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά με σημαντική συμβολή των παρόχων, λειτουργεί, με τον καλύτερο εφικτό τρόπο και καλύπτουμε τμήμα της μεγάλης επιβάρυνσης που υφίστανται νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε ο κ. Σταϊκούρας και υπογράμμισε πως «αν δεν υπάρξει άμεσα κοινή ευρωπαϊκή λύση, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, ακόμα πιο γενναία ακόμα πιο ριζικά, το πρόβλημα στη ρίζα του». Δήλωσε πάντως αισιόδοξος ότι «θα φτάσει η Ευρώπη στο σημείο να αντιληφθεί ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λειτούργησε με αργά αντανακλαστικά, σε μια κρίση που επηρεάζει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες. Αυτό σε αντιδιαστολή, με την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαμε οι υπουργοί Οικονομικών, τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο του 2020, όταν έγκαιρα γενναία, αφήσαμε στην άκρη δημοσιονομικούς κανόνες και διοχετεύσαμε σημαντικούς πόρους στην πραγματική οικονομία».

Όμως, σημείωσε, σε αντίθεση με τον ρεαλισμό της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση λέει πως αυτά είναι λίγα και πρέπει η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα, αλλά τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ «οδηγούν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

«Εμείς τα ταμειακά διαθέσιμα, που κινούνται σε ασφαλή επίπεδα, τα χτίσαμε όταν βγαίναμε και βγαίνουμε στις αγορές, μέσα στο 2022, με αρκετά ευνοϊκούς όρους και λόγω της διεθνούς συγκυρίας αλλά και λόγω της εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση, σηκώσαμε αρκετά λεφτά. Σηκώσαμε 34,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα. Δηλαδή από ταμειακά διαθέσιμα 38 δισ., αυτή η κυβέρνηση σήκωσε από τις αγορές 34,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα. Έχει μεγάλη διαφορά συνεπώς, πως χτίζεις τα ταμειακά διαθέσιμα. Τα χτίζεις από την υπερφορολόγηση των πολιτών, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή από διορατικές εκδόσεις χρέους, όπως έχει κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ;», είπε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση μείωσε τους φόρους που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχτισε ταμειακά διαθέσιμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχτισε ταμειακά διαθέσιμα από την υπερφορολόγηση».

Σε σχέση με την αύξηση των εσόδων, ο υπουργός Οικονομικών είπε: «είναι συνδεόμενα με αύξηση εσόδων από τον τουρισμό κατά 7,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε έσοδα ΦΠΑ παραπάνω 1,4 δισ. ευρώ, από την αύξηση της ιδιωτικής πραγματικής κατανάλωσης 9 δισ. που αντιστοιχούν σε έσοδα ΦΠΑ 1,6 δισ.. Και υπάρχει πράγματι και ένα μέρος αύξησης που προέρχεται από τα υψηλότερα έσοδα, εξαιτίας της ακρίβειας. Και τι κάνουμε; Για παράδειγμα στα καύσιμα; Παίρνουμε τα υψηλότερα έσοδα εξαιτίας της ακρίβειας, που πληρώνουμε όλοι μας και τα επιστρέφουμε στους πολίτες που τα έχουν ανάγκη. Κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Έχουμε άλλο 1 δισ. αυξημένα έσοδα φυσικών προσώπων, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί και τα εισοδήματα, για το 2022. Υπολογίζονται σε 7%. Έχουμε και στα νομικά πρόσωπα αύξηση άλλα 500 εκατομμύρια».

 

ertnews.gr

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής | 21.9.2022

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για
την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

 

Μετράμε πλέον 2,5 χρόνια αλλεπάλληλων, σφοδρών, εξωγενών κρίσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική.

Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής.

Εκπέμπει ασφάλεια, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Συγκεκριμένα:

1ον. Το ΑΕΠ αυξάνεται εντυπωσιακά.

2ον. Η ανάπτυξη στηρίζεται, κυρίως, στην εντυπωσιακή αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται.

4ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται.

 

Τα παραπάνω σημαντικά και καθόλου αυτονόητα επιτεύγματα, απόρροια των θυσιών της κοινωνίας και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται, αποτελεσματικά, στις μεγάλες απαιτήσεις της περιόδου.

Περίοδος που παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με υψηλές αβεβαιότητες και πρωτόγνωρες προκλήσεις, που «θολώνουν» σημαντικά την καλή εικόνα της οικονομίας.

Και αυτό γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και επηρεάζει σημαντικά οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς.

Φαίνεται δε ότι η ένταση του προβλήματος θα είναι – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – οξύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, και η διάρκεια μεγαλύτερη.

 

Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες.

Συναισθανόμαστε την αγωνία των συμπατριωτών μας.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεχή και ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Όλα αυτά τα αποδεικνύουμε έμπρακτα, γενναία και αποτελεσματικά, χτίζοντας, την τελευταία τριετία, ένα αποδεδειγμένα επαρκές «δίχτυ» ασφαλείας πάνω από την κοινωνία, σεβόμενοι όμως και την ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, στη ΔΕΘ, μία νέα δέσμη μόνιμων και παροδικών μέτρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Τα συνολικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τις σημερινές εκτιμήσεις της πορείας της ενέργειας, ανέρχονται πλέον στα 12,4 δισ. ευρώ το 2022, από 8,5 δισ. ευρώ που εκτιμούσαμε τον Ιούνιο.

Από αυτά, το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 4,2 δισ. ευρώ, ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ για όλο το έτος.

Καθίσταται έτσι, εξαιτίας της καλής συνολικής εικόνας και πορείας της οικονομίας, εφικτός ο στόχος για πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ το 2022.

 

Από τα 12,4 δισ. ευρώ, τα 9,8 δισ. ευρώ είναι το κόστος επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Δηλαδή, το 80% των συνολικών παρεμβάσεων κατευθύνεται στη γενναία επιδότηση του αυξημένου κόστους στους λογαριασμούς.

Από αυτά, τα 3,8 δισ. ευρώ είναι για τα νοικοκυριά, και τα 6,0 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις.

 

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, μόνιμα και μη, είναι δημοσιονομικού κόστους 5,5 δισ. ευρώ.

Από αυτά, 3,65 δισ. ευρώ είναι μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα, που περιλαμβάνουν τόσο μειώσεις φόρων και εισφορών, όσο και αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Ενώ, 1,85 δισ. ευρώ είναι μη μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

 

Για την υλοποίηση αυτών των μέτρων, ψηφίζεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Κάτι που καθίσταται εφικτό χάρη στη μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

 

Σήμερα, ως Οικονομικό Επιτελείο, ερχόμαστε να υλοποιήσουμε, με την Τροπολογία, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

 

1η Παρέμβαση: Καταργείται, ΜΟΝΙΜΑ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το μέτρο αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, 500.000 δημοσίων υπαλλήλων και 1 εκατ. συνταξιούχων.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1,24 δισ. ευρώ.

Επίσης, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα και για το φορολογικό έτος 2022.

 

2η Παρέμβαση: Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά, από την 15η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους.

Η μείωση του κόστους στο πετρέλαιο θέρμανσης αφορά 1,3 εκατ. νοικοκυριά, και το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο, προ ΦΠΑ.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Το κόστος προβλέπεται στα 150 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο και 250 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης τους πρώτους μήνες του 2023.

Η παράταση θα αποφασιστεί στα τέλη του έτους, αναλόγως της εξέλιξης της τιμής των καυσίμων.

 

3η Παρέμβαση: Επεκτείνεται, και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

 

4η Παρέμβαση: Εξαιρούνται, για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, δηλαδή είναι ΜΟΝΙΜΟ μέτρο, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 1 έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον 3 μηνών εντός του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση.

Το μέτρο τυγχάνει εφαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου 2022.

Αφορά, δυνητικά, 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Η απώλεια εσόδων στον τακτικό προϋπολογισμό αντισταθμίζεται από αυξημένα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών.

 

5η Παρέμβαση: Αυξάνεται, κατά 50%, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Συγκεκριμένα αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ ετησίως, και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση δύο ή περισσότερων αιτούντων φοιτητών που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Αυτό το μέτρο αφορά 50.000 φοιτητές και σπουδαστές των ΙΕΚ.

Το κόστος ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ.

Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους του επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Δείτε τις απαντήσεις του Υπουργού σε βουλευτές της Αντιπολίτευσης:

 

Δείτε την τοποθέτηση του Υπουργού στο κλείσιμο της συζήτησης;

 

Κατεβάστε την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών εδώ:

2022-09-21 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_Τροπολογία_ΣΝ_ΔΕΚΟ_ΑΑΠΑ_ΚΜΠ

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 15.9.2022

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Διανύουμε μία ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο καθώς, η παγκόσμια και – πρωτίστως – η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυξημένες και πρωτόγνωρες προκλήσεις, που πηγάζουν από τις διαδοχικές και πολυεπίπεδες κρίσεις.

Μέσα σε αυτή την αλληλουχία κρίσεων, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταφέρει, με αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, να στέκεται δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας με γενναία και αποτελεσματικά μέτρα τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να μην παρακάμπτει και από τον αρχικό, στρατηγικό της σχεδιασμό.

Με αδιάλειπτη ένταση προχωρά την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε Νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται:

1ον. Ουσιαστικές και εις βάθος μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και για την ίδρυση – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

2ον. Διατάξεις για τη διευθέτηση χρόνιων ζητημάτων, όπως είναι η ανέγερση δικαστικών μεγάρων Λαμίας και Βόλου και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης στους πρώην ασφαλισμένους της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

3ον. Λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως είναι η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, με την αλλαγή του πλαισίου κρατικής αρωγής για την επιχορήγηση των πληγέντων από θεομηνίες.

4ον. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των διαδικασιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

5ον. Κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται ΚΑΙ στο πακέτο νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

 

Ειδικότερα, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι:

1ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, αναθεωρούμε και εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, με τις εν λόγω διατάξεις:

 • Ρυθμίζει, με πληρότητα, θέματα εποπτείας και ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, ενισχύοντας τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
 • Επαναπροσδιορίζει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
 • Θεσπίζει, για πρώτη φορά, διατάξεις για την πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Καινοτομεί με τη θέσπιση δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο, με προβλέψεις για τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με το νέο αυτό πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, προωθείται η αποτελεσματική κατανομή των κρατικών πόρων και η διαφανής και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.

 

2ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, προχωράμε στην ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών ως προς την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ασύμμετρη πληροφόρηση που οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ότι οι πιστωτές τείνουν να μην εγκρίνουν τις αιτήσεις δανειοδότησης οφειλετών που διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα – ελλείψει στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο – ή ότι οι οφειλέτες δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν, οπότε δημιουργούνται νέα «κόκκινα» δάνεια.

Βασικό έργο της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει – δωρεάν από την Αρχή – την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.

Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων θα είναι απόρρητη, θα διεξάγεται μόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ενώ η πρόσβαση άλλων φορέων στα δεδομένα του Συστήματος θα απαγορεύεται.

Η Αρχή θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, καθώς και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ενώ δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές.

Με τη δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, το οποίο θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα γίνεται καταγραφή – σε αναλυτική βάση – του ιστορικού πληρωμών, των ειδών των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 

Αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική, η οποία έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, ενδεικτικά, η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Με την επίλυση του ζητήματος της ασυμμετρίας πληροφόρησης επιτυγχάνεται δανειοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων με ευνοϊκότερους όρους, επιταχύνεται η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και δημιουργούνται – εν γένει – συνθήκες ασφάλειας και διαφάνειας στην αγορά.

Το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επίσης προστατευτικό των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, καθώς περιορίζεται η πιθανότητα δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

 

3ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, καταθέτουμε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, με τον οποίο αυξάνονται:

 • Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,5 δισ. ευρώ.
 • Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 200 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και κατά 200 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος.

Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και του «ταμείου» αυτής, καθιστά εφικτή την κατάρτιση και υλοποίηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των μέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν άμεσα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 1,7 δισ. ευρώ θα πάει για ηλεκτρικό ρεύμα για το 2022.

Από τα υπόλοιπα ποσά, 500 εκατ. ευρώ είναι περίπου το επίδομα Δεκεμβρίου για ευάλωτους συμπολίτες μας, 300 εκατ. ευρώ το επίδομα θέρμανσης, 140 εκατ. ευρώ η αύξηση των δικαιούχων του «Εξοικονομώ», 149 εκατ. ευρώ η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ υπάρχουν και τα υπόλοιπα κονδύλια, που αφορούν στις υπόλοιπες δράσεις.

 

4ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, προχωράμε στην αποζημίωση, με επιπλέον ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, των πρώην ασφαλισμένων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Με τη δεύτερη αυτή προκαταβολή γίνεται προσπάθεια να μετριαστεί το κόστος που έχουν υποστεί οι πρώην ασφαλισμένοι της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

 

5ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, μεριμνούμε για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας.

Ειδικότερα, τροποποιείται η χρήση γης συγκεκριμένων τμημάτων ακινήτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, τμήματα δημόσιου ακινήτου για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στον Βόλο.

 

6ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα της χώρας, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση αγροτών, φυσικών και νομικών προσώπων στην επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες από θεομηνίες.

Διευκολύνουμε τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις με την επιτάχυνση της προκαταβολής της επιχορήγησης για ζημίες από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής, και αποσαφηνίζουμε το πλαίσιο κρατικής αρωγής, προβλέποντας – ρητώς – ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται τόσο από φυσικά πρόσωπα, κατ’ επάγγελμα αγρότες, όσο και από νομικά πρόσωπα.

 

7ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, νομοθετούμε πλήθος λοιπών διατάξεων, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα:

 • Ενισχύουμε τον Δήμο Ελευσίνας, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το 2023, με την άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση στον Δήμο της χρήσης δύο δημοσίων κτιρίων, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον πολιτισμό της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα, στη συγκεκριμένη περιοχή, να πραγματοποιήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δράση του Υπουργείου Οικονομικών έχει έμμεσα οφέλη για την εθνική οικονομία, όπως την ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής και την απόκτηση διεθνούς προβολής ελληνικής πόλης, μαζί με την τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητάς της.

 

 • Στηρίζουμε τις ακριτικές περιοχές των νήσων Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας, επιλύοντας – με οριστικό τρόπο – ιδιοκτησιακά ζητήματα ακινήτων κατοίκων των ακριτικών αυτών περιοχών.

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Οικονομικών αποδεικνύει έμπρακτα τη μέριμνα της Κυβέρνησης για τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.

 

 • Προχωράμε, με ταχύτητα, την υλοποίηση του κυβερνητικού πάρκου στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, με χώρους διοίκησης και ελεύθερους χώρους πρασίνου.

Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται αναθέτουσα αρχή για το έργο, με αρμόδια οργανική μονάδα του τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Υπηρεσιών, με την απαραίτητη συνεπικούρηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

Το έργο της υλοποίησης του κυβερνητικού πάρκου είναι εμβληματικό για την οικονομία της χώρας και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Θα απελευθερωθούν πάνω από 100 κτίρια, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών.

 

 • Μεριμνούμε για την παραχώρηση κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν εντός του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά στους όμορους δήμους, δηλαδή στους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Η παραχώρηση των εδαφικών αυτών χώρων στους εν λόγω δήμους γίνεται για την αξιοποίησή τους με κοινωφελείς δραστηριότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 

 • Καταθέτουμε διατάξεις για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως χρηματοδοτικού πυλώνα της χώρας, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη έργων σε τομείς, όπως είναι η ενέργεια και οι υποδομές, με τελικό αποδέκτη του σχετικού οφέλους, την εθνική οικονομία.

 

 • Εισάγουμε αναγκαίες δημοσιονομικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής πιστώσεων για τα έσοδα από δωρεές σε χρήμα και την ανακατανομή των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, με στόχο την αμεσότερη ανταπόκριση σε απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω της επιπλέον παροχής ευελιξίας στον Υπουργό Οικονομικών.

 

 • Εισάγουμε επίσης αναγκαίες ρυθμίσεις για την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και για τη σύσταση οργανικής μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ενοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας ως εκπλήρωση ορόσημου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και για την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετράμε πλέον 2,5 χρόνια αλλεπάλληλων, σφοδρών, εξωγενών κρίσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική.

Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής.

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι λειτουργεί υπεύθυνα, μεθοδικά και δυναμικά.

Αποδεικνύει:

 • Ότι μπορεί να συνεχίζει να στηρίζει, γενναία και αποτελεσματικά, τους πολίτες απέναντι στο μεγαλύτερο κύμα ακρίβειας – πανευρωπαϊκά – των τελευταίων πολλών δεκαετιών.
 • Ότι μπορεί να συνεχίζει να υλοποιεί αναπτυξιακές πολιτικές, που αυξάνουν τον πλούτο της χώρας, δημιουργώντας ευκαιρίες και δουλειές για όλους.
 • Ότι μπορεί να συνεχίζει να ασκεί κοινωνική πολιτική, με πρόνοια για τους πιο αδύναμους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Και όλα αυτά, διότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνηση εκπέμπει συνέπεια, έχει συνέχεια και αποπνέει σταθερότητα.

Εκπέμπει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και προοπτική.

 

2022-09-15 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Οικονομικών_ΣΝ_ΔΕΚΟ_ΑΑΠΑ_ΚΜΠ

InstagramYoutube