Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια για το Φορολογικό (video) | 29.7.2020

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, το μεταρρυθμιστικό του έργο, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού.

Μάλιστα, αυτές καθιστούν ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, καθώς και η Τροπολογία του Υπουργείου, επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους.

Περιλαμβάνουν φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωματώνουν – στην ελληνική νομοθεσία – Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγουν ένα νέο πρόγραμμα για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.

 

Συγκεκριμένα:

1ον. Δίνονται κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν τη φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Αυτοί θα υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 15 ετών, και με την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 

2ον. Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 10% των χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς τα τέκνα τους, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και παράλληλα να αναθερμανθεί η αγορά των ακινήτων.

 

3ον. Μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για το έτος 2019, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που εμφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις.

Μέτρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

 

4ον. Απαλλάσσονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας.

 

5ον. Καθίσταται ευνοϊκότερο το καθεστώς των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχημάτων, με στόχο την ανανέωση του σημερινού στόλου των αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με νέα, φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων, και μειώνεται ακόμα περισσότερο το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων.

 

6ον. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα του εργαζόμενου ή του εταίρου ή του μετόχου οι μετοχές που του παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος από την επιχείρηση, στα πλαίσια προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσεται από κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, συνολικής αξίας έως 300 ευρώ, που παρέχονται από τους εργοδότες.

Η ανάγκη θέσπισης της συγκεκριμένης παροχής κρίνεται απαραίτητη για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.

 

7ον. Μετατάσσονται στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, τα βιβλία μουσικής.

 

8ον. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.

 

9ον. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.

 

10ον. Συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με στόχο την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

 

11ον. Επιχορηγούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

12ον. Παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

13ον. Περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενσωμάτωση των οδηγιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατάξεις για την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής, που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, με βάση και διεθνείς πρακτικές, καθώς και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της χώρας.

 

14ον. Εισάγεται δέσμη μέτρων για την αποτροπή αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

 

15ον. Προβλέπεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας υπαλλήλου της ΑΑΔΕ που έχει υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

 

16ον. Επιβάλλονται αυστηρότερα πρόστιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

 

17ον. Παρατείνεται, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, η καταβολή ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις για τους συναλλασσόμενους με την εταιρεία Thomas Cook.

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, αξιολόγησε τα πολυδιάστατα προβλήματα που προέκυψαν από τη χρεοκοπία της εταιρείας, και προχώρησε σε παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Το ίδιο πράττει και σήμερα.

 

18ον. Αντιμετωπίζεται, κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, το δεκαετές πρόβλημα των ζημιωθέντων του Ασφαλιστικού Ομίλου «Ασπίς Πρόνοια».

Ενεργοποιείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, το οποίο συμβάλλει με 20 εκατ. ευρώ, ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά στους νόμιμους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής.

 

19ον. Χορηγείται, ως ελάχιστη ανταμοιβή στην προσφορά τους, ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ, από την 1η Αυγούστου 2020, στους Έλληνες οπλίτες που, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμμετείχαν στα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία – ακριβώς όπως τη ζήτησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου και με το ίδιο χρηματικό ποσό – η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει τους αγώνες και τιμά την προσφορά όλων όσοι έδωσαν μάχες στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση του Έθνους και της Πατρίδας.

 

20ον. Εισάγεται πρόγραμμα παροχής υποστήριξης, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.

 

Και σε αυτό το σημείο θα επιμείνω λίγο περισσότερο, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπα και στην Επιτροπή.

Για να μιλάμε όλοι σε αυτή την αίθουσα με ευθύνη και σοβαρότητα, με στοιχεία και ρεαλισμό.

 

Συγκεκριμένα:

1ον. Από τον Φεβρουάριο του 2019, δεν υφίσταται προστασία της Πρώτης Κατοικίας.

Η προστασία της Πρώτης Κατοικίας ξεκίνησε με την ψήφιση του Νόμου 3869/2010, μέσω δικαστικής διαδικασίας.

Στα τέλη του 2015, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε να λήξει η προστασία της Πρώτης Κατοικίας και θεσπίστηκε ο Νόμος 4346/2015, που έθεσε ως καταληκτική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Στις αρχές του 2019, δόθηκε, μονομερώς, παράταση της λήξης για 2 μήνες.

Τελικά, η προστασία της Πρώτης Κατοικίας έληξε τον Φεβρουάριο του 2019, από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Να υπενθυμίσω μάλιστα δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εκείνης της περιόδου, που υποστήριζε ότι «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους».

 

2ον. Μέχρι σήμερα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της συσσώρευσης στα Ειρηνοδικεία.

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων απορρίπτεται όταν φτάσει στο δικαστήριο, είτε διότι ο πολίτης δεν είναι επιλέξιμος ή γιατί διαπιστώνεται ότι δεν είχε τελικά οικονομική αδυναμία.

Η προστασία λοιπόν που έδωσε ο νόμος Κατσέλη ήταν προσωρινή και απλώς μετέθετε το πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή στην έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Έτσι, εκμεταλλεύτηκαν το πλαίσιο αυτό και οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για να κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν, εξαιτίας των καθυστερήσεων στα δικαστήρια.

Επίσης, ο νόμος Κατσέλη έδινε ρύθμιση του δανείου, δηλαδή ο πολίτης έπρεπε να καταβάλλει τις δόσεις που ορίζει το δικαστήριο στην τράπεζα για να διασώσει το σπίτι του.

 

3ον. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4605/2019, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019, παρείχε προστασία μόνο για 6 μήνες, καλύπτοντας συγκεκριμένη περίμετρο δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα, μόνο αυτούς που είχαν μη εξυπηρετούμενο δάνειο κατά την 31.12.2018.

Επίσης έθετε μία σειρά από αυστηρά κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, που αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής.

Εκτιμάται ότι κάλυπτε περίπου 90.000 δανειολήπτες.

Επίσης, ο νόμος αυτός έδινε ρύθμιση του δανείου, δηλαδή ο πολίτης έπρεπε να καταβάλλει την αξία του σπιτιού του στην τράπεζα για να μπορέσει να το διατηρήσει.

 

4ον. Όπως είπαμε, ο Νόμος 4605/2019 είχε διάρκεια 6 μηνών, και έληγε στις 31.12.2019.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέτεινε τη διάρκειά του για επιπλέον 7 μήνες, μέχρι την 31.07.2020.

Παράλληλα, εντόπισε μια σειρά προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου, όπως η κατάθεση πλήθους εγγράφων που ο πολίτης αδυνατούσε να προσκομίσει, και με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε, θεραπεύτηκαν, καταργώντας εντελώς την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

 

5ον. Παρά τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν, νομοθετικές και λειτουργικές, καθώς και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συμπατριωτών μας, το πλαίσιο προστασίας δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2020, μία βδομάδα πριν κλείσει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, υποβλήθηκαν 5.275 αιτήσεις.

Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις μισές έχουν ήδη υποβληθεί, από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, προτάσεις ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί 2.761 προτάσεις, εκ των οποίων οι 1.818 έχουν γίνει ήδη δεκτές από τους δανειολήπτες.

Αν συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του Δεκεμβρίου 2019, όταν και προχωρήσαμε στις βελτιώσεις που ανέφερα, τότε γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς αυτές τα στοιχεία θα ήταν πολύ χειρότερα.

 

Συμπέρασμα:

Η προστασία της πρώτης κατοικίας για το σύνολο των δανειοληπτών έληξε επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον Φεβρουάριο του 2019.

Επίσης, δεν έδινε οριστική προστασία σε όλους, αλλά αντίθετα, όσοι απορρίφθηκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με συσσωρευμένες οφειλές.

Διαδέχθηκε την κατάσταση αυτή ένα προσωρινό πλαίσιο προστασίας, που δεν ήταν για όλους, αλλά για μία μόνον μικρή περίμετρο δανειοληπτών, το οποίο και εμείς παρατείναμε για μεγαλύτερο διάστημα από την αρχική λήξη που όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

Το Υπ. Οικονομικών, μελετώντας προσεκτικά την κατάσταση που είχε παραλάβει, θέλησε να κάνει κάτι ουσιαστικό για την οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους.

Εντόπισε ότι η πλέον βιώσιμη λύση για τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας είναι η ρύθμιση της οφειλής με τον χρηματοδοτικό φορέα ή τον διαχειριστή κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και την τήρηση από αυτόν ενός πλάνου αποπληρωμής.

Όπως, δηλαδή, έκαναν όλα τα προστατευτικά νομοθετικά πλαίσια.

Έτσι, με συντονισμένες ενέργειες με τις τράπεζες, ενθαρρύνθηκαν οι απευθείας ρυθμίσεις με τους οφειλέτες.

Ενδεικτικό είναι ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, οι πολίτες ρύθμισαν πάνω από 270.000 δάνεια, ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην 1η κατοικία τους.

Αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονός, που το επικροτούμε και θέλουμε να το υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο.

Έτσι οι πολίτες έσωζαν στην πράξη το σπίτι τους, επειδή ρύθμιζαν και πλήρωναν τα χρέη τους.

Και πλήρωναν τα χρέη τους, γιατί τους δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, τόσο διαδικαστικά όσο και οικονομικά, με τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος τους, αφού μειώναμε σταθερά τους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε να στηρίξει την προσπάθεια των πολιτών να κάνουν συμφωνία ρύθμισης με την τράπεζα και να την τηρήσουν, για να διασώσουν την κατοικία τους.

Έτσι, με διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, επιδοτούμε, για 9 μήνες, όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Πρώτης Κατοικίας που βρήκαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται:

 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
 • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους.
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στο τέλος του 2018.

Ενδεικτικά, επιδοτούμε τη μηνιαία δόση των εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, 80% το 2ο τρίμηνο και 70% το 3ο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι διευρυμένα έναντι του προγράμματος της προηγούμενης Κυβέρνησης:

 • Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

Σημειωτέον ότι για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια είναι έτι ευνοϊκότερα.

Συμπερασματικά, με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους:

 • Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας!

 • Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

Έτσι δίνουμε λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία προστασία, στον Νόμο 4605/2019.

 • Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
 • Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 • Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
 • Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.

 

Και φυσικά να τονίσω ότι επεξεργαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα.

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα απαλλαγής από όλες τις οφειλές και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, πρόνοιες αφενός για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σημαντικές δράσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτού του κρίσιμου κοινωνικού προβλήματος.

Στόχος είναι η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, χωρίς περιθώρια εκμετάλλευσης του πλαισίου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Και ταυτόχρονα η διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών.

Κουλτούρα πληρωμών η οποία πρέπει και να ενισχυθεί!

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, τον τελευταίο μήνα, έχει φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τρία σημαντικά Νομοσχέδια.

Νομοσχέδια που προωθούν τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Κυβέρνησης.

Μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υλοποιείται νομοθετικό έργο που συμβάλλει επιτυχώς στην στήριξη της αγοράς εργασίας, στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Κυβέρνηση όμως δεν σταματάει εδώ.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία, μακριά από λαϊκισμούς.

 

video – Δείτε την Παρέμβαση – Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στον κ. Τσακαλώτο στην Ολομέλεια της Βουλής:

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή της Βουλής για το Φορολογικό Νομοσχέδιο (video) | 21.7.2020

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η σημερινή ημέρα είναι μια καλή ημέρα για την Ευρώπη και την Ελλάδα, μετά από δύσκολες, επίπονες συζητήσεις. Υπήρξε μια πολύ καλή συμφωνία για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των οικονομιών των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ωφελημένη από αυτή τη συμφωνία. Θα εισρεύσουν στη χώρα, από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, περισσότερα από 70 δισ. ευρώ την επόμενη εξαετία.

Απαιτείται σχέδιο, υπευθυνότητα, διορατικότητα, σκληρή δουλειά, ώστε οι πόροι να αξιοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό, κατά τον βέλτιστο τρόπο, με στόχο την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης έξυπνης και δίκαιης ανάπτυξης, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δημιουργία πολλών, καλών  θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου, προσβλέπουμε και στη δημιουργική συμβολή της Αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω, συνεπώς, αυτό που έχω πει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας. Καλώ τον Πρόεδρο, τον Σεπτέμβριο, να προχωρήσει σε μια συνεδρίαση με αντικείμενο αυτό το σχέδιο.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού.

Μάλιστα, οι παρούσες συνθήκες καθιστούν ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους.

Περιλαμβάνει φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωματώνει – στην ελληνική νομοθεσία – Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγει ένα νέο πρόγραμμα για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Δίνονται κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Αυτοί θα υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 15 ετών, και με την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 

2ον. Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 10% των χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς τα τέκνα τους, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και παράλληλα να αναθερμανθεί η αγορά των ακινήτων.

 

3ον. Μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για το έτος 2019, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που εμφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις.

Μέτρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 

4ον. Απαλλάσσονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019,  από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες, για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με άλλες μορφές, αλιευτικά σκάφη.

 

5ον. Καθίσταται ευνοϊκότερο το καθεστώς των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχημάτων, με στόχο την ανανέωση του σημερινού στόλου των αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με νέα, φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων, και μειώνεται ακόμα περισσότερο το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων.

 

6ον. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα του εργαζόμενου ή του εταίρου ή του μετόχου οι μετοχές που του παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος από την επιχείρηση, στα πλαίσια προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσεται από κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, συνολικής αξίας έως 300 ευρώ, που παρέχονται από τους εργοδότες.

Η θέσπιση της συγκεκριμένης παροχής κρίνεται απαραίτητη για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.

 

7ον. Μετατάσσονται στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, τα βιβλία μουσικής.

 

8ον. Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.

 

9ον. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.

 

10ον. Συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με στόχο την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

 

11ον. Επιχορηγούνται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

12ον. Παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

13ον. Περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενσωμάτωση των οδηγιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατάξεις για την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής, που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, με βάση και διεθνείς πρακτικές, καθώς και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της χώρας.

 

14ον. Εισάγεται πρόγραμμα παροχής υποστήριξης, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.

 

Και σε αυτό το σημείο θα επιμείνω λίγο περισσότερο.

Για να μιλάμε όλοι σε αυτή την αίθουσα με ευθύνη και σοβαρότητα, με στοιχεία και ρεαλισμό.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Από τον Φεβρουάριο του 2019, δεν υφίσταται προστασία της Πρώτης Κατοικίας.

Η προστασία της Πρώτης Κατοικίας ξεκίνησε με την ψήφιση του Νόμου 3869/2010, μέσω δικαστικής διαδικασίας.

Στα τέλη του 2015, συμφωνήθηκε η λήξη της προστασίας, και θεσπίστηκε ο Νόμος 4346/2015, που έθεσε ως καταληκτική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Στις αρχές του 2019, δόθηκε, μονομερώς, παράταση της λήξης για 2 μήνες.

Τελικά, η προστασία της Πρώτης Κατοικίας έληξε τον Φεβρουάριο του 2019, από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Να υπενθυμίσω μάλιστα δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εκείνης της περιόδου, που υποστήριζε ότι «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους».

 

2ον. Μέχρι σήμερα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της συσσώρευσης στα Ειρηνοδικεία.

Μεγάλος αριθμός υποθέσεων απορρίπτεται όταν φτάσει στο δικαστήριο, είτε διότι ο πολίτης δεν είναι επιλέξιμος ή γιατί διαπιστώνεται ότι δεν έχει οικονομική αδυναμία.

Η προστασία, λοιπόν, που έδωσε ο νόμος Κατσέλη ήταν προσωρινή και απλώς μετέθετε το πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή στην έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Έτσι, εκμεταλλεύτηκαν το πλαίσιο αυτό και οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για να κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν, εξαιτίας των καθυστερήσεων στα δικαστήρια.

Επίσης, ο νόμος Κατσέλη έδινε ρύθμιση του δανείου, δηλαδή ο πολίτης έπρεπε να καταβάλλει τις δόσεις που ορίζει το δικαστήριο στην τράπεζα για να διασώσει το σπίτι του.

 

3ον. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4605/2019, που ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019, παρείχε προστασία μόνο για 6 μήνες, καλύπτοντας συγκεκριμένη περίμετρο δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα, μόνο αυτούς που είχαν μη εξυπηρετούμενο δάνειο κατά την 31.12.2018.

Επίσης έθετε μία σειρά από αυστηρά κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, που αποτελούσαν απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής.

Εκτιμάται ότι κάλυπτε περίπου 90.000 δανειολήπτες.

Επίσης, ο νόμος αυτός έδινε ρύθμιση του δανείου, δηλαδή ο πολίτης έπρεπε να καταβάλλει την αξία του σπιτιού του στην τράπεζα για να μπορέσει να το διατηρήσει.

 

4ον. Όπως είπαμε, ο Νόμος 4605/2019 είχε διάρκεια 6 μηνών, και έληγε στις 31.12.2019.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέτεινε τη διάρκειά του για επιπλέον 7 μήνες, μέχρι τις 31.07.2020.

Παράλληλα, εντόπισε μια σειρά προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου, όπως η κατάθεση πλήθους εγγράφων που ο πολίτης αδυνατούσε να προσκομίσει, και με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε, επιλύθηκαν, καταργώντας εντελώς την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.

 

5ον. Παρά τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν, νομοθετικές και λειτουργικές, καθώς και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συμπατριωτών μας, το πλαίσιο προστασίας δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2020, υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις.

Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις μισές έχουν ήδη υποβληθεί, από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, προτάσεις ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί 2.691 προτάσεις, εκ των οποίων οι 1.770 έχουν γίνει ήδη δεκτές από τους δανειολήπτες.

Αν συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα με τα αντίστοιχα του Δεκεμβρίου 2019, όταν και προχωρήσαμε στις βελτιώσεις που ανέφερα, τότε γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς αυτές τα στοιχεία θα ήταν πολύ χειρότερα.

 

Συμπέρασμα:

Η προστασία της Πρώτης Κατοικίας για το σύνολο των δανειοληπτών έληξε επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον Φεβρουάριο του 2019.

Επίσης, δεν έδινε οριστική προστασία σε όλους, αλλά αντίθετα, όσοι απορρίφθηκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με συσσωρευμένες οφειλές.

Διαδέχθηκε την κατάσταση αυτή ένα προσωρινό πλαίσιο προστασίας, που δεν ήταν για όλους, αλλά για μία μόνο μικρή περίμετρο δανειοληπτών, το οποίο και εμείς παρατείναμε για μεγαλύτερο διάστημα από την αρχική λήξη που όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, μελετώντας προσεκτικά την κατάσταση που είχε παραλάβει, θέλησε να κάνει κάτι ουσιαστικό για την οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους.

Εντόπισε ότι η πλέον βιώσιμη λύση για τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας είναι η ρύθμιση της οφειλής με τον χρηματοδοτικό φορέα ή τον διαχειριστή κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και την τήρηση από αυτόν ενός πλάνου αποπληρωμής.

Όπως, δηλαδή, έκαναν όλα τα προστατευτικά νομοθετικά πλαίσια.

Έτσι, με συντονισμένες ενέργειες με τις τράπεζες, ενθαρρύνθηκαν οι απευθείας ρυθμίσεις με τους οφειλέτες.

Ενδεικτικό είναι ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, οι πολίτες ρύθμισαν πάνω από 270.000 δάνεια, ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην Πρώτη Κατοικία τους.

Αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονός, που το επικροτούμε και θέλουμε να το υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο.

Έτσι οι πολίτες έσωζαν στην πράξη το σπίτι τους, επειδή ρύθμιζαν και πλήρωναν τα χρέη τους.

Και πλήρωναν τα χρέη τους, γιατί τους δώσαμε αυτή τη δυνατότητα, τόσο διαδικαστικά όσο και οικονομικά, με τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, αφού μειώναμε σταθερά τους φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε να στηρίξει την προσπάθεια των πολιτών να κάνουν συμφωνία ρύθμισης με την τράπεζα και να την τηρήσουν, για να διασώσουν την κατοικία τους.

Έτσι, με διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, επιδοτούμε, για 9 μήνες, όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Πρώτης Κατοικίας που βρήκαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται:

 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
 • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους.
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στο τέλος του 2018.

Ενδεικτικά, επιδοτούμε τη μηνιαία δόση των εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, 80% το 2ο τρίμηνο και 70% το 3ο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι διευρυμένα έναντι του προγράμματος της προηγούμενης Κυβέρνησης:

 • Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).
 • Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

Σημειωτέον ότι για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια είναι έτι ευνοϊκότερα.

Συμπερασματικά, με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους:

 • Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας!

 • Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

Έτσι δίνουμε λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία προστασία, στον Νόμο 4605/2019.

 • Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.
 • Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
 • Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 • Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
 • Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.

 

Και φυσικά να τονίσω ότι επεξεργαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα.

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα απαλλαγής από όλες τις οφειλές και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, πρόνοιες αφενός για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σημαντικές δράσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτού του κρίσιμου κοινωνικού προβλήματος.

Στόχος είναι η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, χωρίς περιθώρια εκμετάλλευσης του πλαισίου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Και ταυτόχρονα η διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών.

Κουλτούρα πληρωμών η οποία πρέπει και να ενισχυθεί!

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, τον τελευταίο μήνα, έχει φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τρία σημαντικά Νομοσχέδια.

Νομοσχέδια που προωθούν τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Κυβέρνησης.

Μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα υλοποιείται νομοθετικό έργο που συμβάλλει επιτυχώς στην στήριξη της αγοράς εργασίας, στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Κυβέρνηση όμως δεν σταματάει εδώ.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κοινωνική ευαισθησία, μακριά από λαϊκισμούς.

Ο Υπουργός Οικονομικών απαντά στο ΚΙΝΑΛ στην Ολομέλεια για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης | 17.7.2020

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Επερώτηση που κατέθεσαν η Πρόεδρος και 21 Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε, σε ολόκληρο τον πλανήτη, μια πρωτόγνωρη κρίση.

Ακόμη και σήμερα, την έκταση και το βάθος της, δεν την γνωρίζουμε με ακρίβεια.

Γνωρίζουμε όμως ότι οι συνέπειές της είναι πολύπλευρες και έντονες.

Αυτή η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την αποτελεσματική παρέμβαση του Κράτους, με την υπεύθυνη και αλληλέγγυα στάση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και με γενναίες αποφάσεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση, η επιστήμη, το Κράτος και οι πολίτες δράσαμε, από την πρώτη στιγμή, με προνοητικότητα, μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και συντονισμό.

Στο πεδίο της οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η κρίση, σε κάθε φάση της.

Έτσι, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ελήφθησαν πολλά μέτρα, με στόχο την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήσαμε 59 εργαλεία:

 

1ον. Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ για τους μήνες Μάρτιο με Μάιο για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, και η ρύθμισή τους σε έως 24 δόσεις.

2ον. Η αναστολή πληρωμών δόσεων βεβαιωμένων οφειλών φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους και ατομικές επιχειρήσεις, και η ρύθμισή τους σε έως 24 δόσεις.

3ον. Η αναστολή πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και  ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα εξοφληθούν σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο, σε έως 24 δόσεις.

4ον. Η τρίμηνη παράταση πληρωμής προγραμματισμένων ρυθμίσεων οφειλών δόσεων.

5ον. Ο συμψηφισμός του 25% στον ΦΠΑ με μελλοντικές υποχρεώσεις.

6ον. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία.

7ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

8ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

9ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

10ον. Η επιστρεπτέα προκαταβολή.

11ον. Η άμεση αποπληρωμή όλων των εκκρεμουσών επιστροφών φόρων εισοδήματος επιχειρήσεων και ΦΠΑ έως και 30.000 ευρώ που βρίσκονται υπό τη διαδικασία ελέγχου.

12ον. Το μηναίο επίδομα 534 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από την κρίση, βάσει συγκεκριμένων κωδικών.

13ον. Η μηνιαία αποζημίωση 534 ευρώ για υπαλλήλους εταιρειών που έχουν πληγεί από την κρίση, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί τον Μάρτιο έως Σεπτέμβριο, βάσει συγκεκριμένων κωδικών.

14ον. Το μηνιαίο επίδομα 534 ευρώ για εργοδότες (με έως και 20 υπαλλήλους) που επλήγησαν από την κρίση,  βάσει συγκεκριμένων κωδικών.

15ον. Η ειδική αποζημίωση 600 ευρώ για έξι επιστημονικούς τομείς τον Απρίλιο.

16ον. Η κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

17ον. Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6%, για προϊόντα υγιεινής (μάσκες, γάντια κλπ).

18ον. Η αναστολή αποπληρωμής δόσεων ενήμερων δανείων έως τον Σεπτέμβριο, για επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.

19ον. Η κάλυψη από το Κράτος του μέρους του Δώρου Πάσχα που αναλογεί στη χρονική περίοδο της αναστολής της σύμβασης εργασίας.

20ον. Η παροχή 150 εκατ. ευρώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

21ον. Η εισαγωγή άδειας και αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζόμενους με παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, ενώ τα σχολεία ήταν κλειστά.

22ον. Η παροχή της δυνατότητας σε κάθε εργαζόμενο να μπορεί να απασχοληθεί με μερική απασχόληση, για 2 εβδομάδες ανά μήνα.

23ον. Η παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, για όλους τους άνεργους που το επίδομα έληγε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, κατά δύο μήνες.

24ον. Η μείωση του clawback στα νοσοκομεία.

25ον. Η αποζημίωση επιβατικών πλοίων.

26ον. Οι πρόσθετες υγειονομικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νέων προσλήψεων.

27ον. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ και Πολιτική Προστασία.

28ον.  Οι έκτακτες δαπάνες προς όλα τα Υπουργεία για τη προμήθεια Υγειονομικού υλικού.

29ον. Οι αναστολές πληρωμών των επιταγών των επιχειρήσεων που ανήκουν στους πληττόμενους από την κρίση ΚΑΔ, για 75 ημέρες.

30ον. Η κατάργηση πληρωμής δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

31ον. Το επίδομα ανεργίας, 400 ευρώ, σε 155.0000 φυσικά πρόσωπα που θεωρήθηκαν μακροχρόνια άνεργοι από τον Απρίλιο του 2019.

32ον. Η διατήρηση του περσινού υπολογισμού ΕΝΦΙΑ.

33ον. Η αναβολή υπολογισμού αντικειμενικών τιμών, που διατηρεί αμετάβλητους μία σειρά από φόρους.

34ον. Η χορήγηση 10 εκατ. ευρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του κλάδου του πολιτισμού.

35ον. Η μείωση 40% για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση (Μάρτιος έως Αύγουστος).

36ον. Η μείωση κατά 40% για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή καθώς και για τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα – εξαρτημένα μέλη των εν λόγω εργαζομένων.

37ον. Η αναστολή υποχρεώσεων πληρωμής φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο (Μάρτιος έως Ιούνιος).

38ον. Η έκπτωση φόρου, με τη μορφή συμψηφισμού, για ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο (Μάρτιος έως Αύγουστος).

39ον. Η αποζημίωση σε δήμους λόγω κορονοϊού.

40ον. Η μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου.

41ον. Η μείωση ΦΠΑ σε καφέ και ποτά για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου.

42ον. Η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 σε 90/10 για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου.

43ον. Η μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφου για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου.

44ον. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

45ον. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ.

46ον. Τα έξοδα διαφήμισης του ΕΟΤ.

47ον. Το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορονοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ).

48ον. Η μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

49ον. Το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης απασχόλησης, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αυξημένη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

50ον. Η κάλυψη του πρόσθετου κόστους για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που σχετίζεται με το δώρο Καλοκαιριού και Χριστουγέννων.

51ον. Η επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχιακούς εργαζόμενους.

52ον. Η ειδική αποζημίωση για εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό.

53ον. Η αποζημίωση ανά θέση επιβάτη (20 ευρώ ανά θέση) για αεροπορικές εταιρείες κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

54ον. Η μηδενική προκαταβολή φόρου για αεροπορικές εταιρείες.

55ον. Η μείωση φόρου για τους πιλότους.

56ον. Η κάλυψη του πρόσθετου κόστος για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας σχετικά με το δώρο Χριστουγέννων.

57ον. Η πρωτοβουλία να εκπίπτουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κατά 100%, αντί για 30%.

58ον. Η αποζημίωση σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους.

59ον. Η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο των υπαλλήλων εποχιακών επιχειρήσεων.

 

Η συνολική αξία αυτών των 59 μέτρων, σε πλήρη έκταση και εξέλιξη εκτιμάται στα 24 δισ. ευρώ.

Μπορεί μάλιστα να αυξηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και την δυναμική της οικονομίας, συνυπολογίζοντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό και ταμειακό χώρο.

Να υπενθυμίσω, βέβαια, ότι μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση έλαβε και εφαρμόζει όλα αυτά τα μέτρα χωρίς να έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Βασιστήκαμε στις δικές μας δυνάμεις, φροντίζοντας όμως να κρατήσουμε «καύσιμα» για τη φάση της ανάταξης της οικονομίας.

Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε κάνει συνετή και υπεύθυνη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.

Ταμειακά διαθέσιμα στα οποία έχουν προστεθεί, μέσα στην κρίση, 5 δισ. ευρώ από τις δύο εκδόσεις ομολόγων και 2 δισ. ευρώ από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, μέσω των οποίων αντλούνται μεγαλύτερα ποσά, με κόστος δανεισμού αντίστοιχο αυτού της προ-κορονοϊού εποχής.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα ταμειακά διαθέσιμα Κράτους και φορέων Γενικής Κυβέρνησης να ανέρχονται, σήμερα, στα 31 δισ. ευρώ, παρά το μεγάλο πακέτο στήριξης το οποίο λάβαμε.

Επιπλέον, η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένων των συνθηκών, ενώ εκτιμούμε ότι σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται ευρωπαϊκοί πόροι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και έσοδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πηγές που δημιουργήθηκαν, όπως είναι το πρόγραμμα SURE και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα μου επιτρέψετε να ανακοινώσω σήμερα ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά υλοποιεί Ελληνική Κυβέρνηση, αφού εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών για τη συστηματική και σοβαρή δουλειά που έκανε, με πολλές άλλες υπηρεσίες και με τους θεσμούς, για να το ολοκληρώσουμε.

Σήμερα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που θα εισαχθεί το βράδυ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδοτούμε για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία, όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Α΄ κατοικίας που βρήκαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται:

 • Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους
 • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους
 • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019)
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/1/22018).

Αναλυτικότερα:

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Το κράτος έρχεται αρωγός στους πολίτες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

 

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα:  επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι διευρυμένα έναντι του προγράμματος της προηγούμενης Κυβέρνησης:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

 

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

 

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους που έχουμε θέσει στο Υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους:

 • Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας!

 • Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

Έτσι δίνουμε λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία προστασία, στο Νόμο 4605/2019.

 • Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Υπενθυμίζω ότι, από τον Ιούλιο 2019 μέχρι και τέλος Μαΐου 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ.

Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις παρέχουν διαγραφή οφειλής περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια που ρυθμίζουν.

 • Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
 • Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 • Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία
 • Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως προανέφερα, η υγειονομική κρίση είναι μία κατάσταση δυναμική,  η οποία δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες σε κάθε φάση της.

Συνεπώς, και οι δικές μας παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι στατικές.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και, ανάλογα, προχωρούμε σε βελτιώσεις, επεκτάσεις ή διευρύνσεις των μέτρων που έχουμε λάβει.

Έχουμε στη διάθεση μας «πυρομαχικά», τα οποία ρίχνουμε στη μάχη όταν και όπου χρειάζεται.

Πιστεύω ότι με σχέδιο, πίστη στις δυνάμεις μας, αλληλεγγύη και συνοχή μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Και θα τα καταφέρουμε!

 

Δευτερολογία

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ή δρομολογεί ένα πλήθος από εναλλακτικά, συμπληρωματικά, σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

1ον. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

52.490 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 602 εκατ. ευρώ τον μήνα Μάιο.

Στη δεύτερη φάση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ήδη δοθεί 484,4 εκατ. ευρώ σε 60.804 επιχειρήσεις.

Ενώ πάνω από 88.000 επιχειρήσεις έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους.

Επιπλέον, ένας τρίτος κύκλος έχει σχεδιαστεί για τον Αύγουστο.

Ο στόχος είναι να δοθούν συνολικά 3 δισ. ευρώ.

 

2ον. Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για όλους τους μήνες της κρίσης του κορονοϊού, και η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο και έναρξη αποπληρωμής το 2021.

 

3ον. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία.

 

4ον. Ο συμψηφισμός του 25% στον ΦΠΑ, με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Έκαναν χρήση πάνω από 160.000 επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές ή επλήγησαν λόγω του κορονοϊού.

Το συνολικό ποσό της ωφέλειας για τις επιχειρήσεις αυτές ανήλθε σε περίπου 155 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας, μέσω του δικαιώματος συμψηφισμού, επιπρόσθετη ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

 

5ον. Η γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την απώλεια τζίρου κάθε επιχείρησης.

Μείωση που ξεκινάει από 30% και φτάνει μέχρι και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

 

6ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

 

7ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Έχουν συμβασιοποιηθεί 8.717 δάνεια, και έχουν εκταμιευθεί 7.199 δάνεια, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

 

8ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, θα φτάσουν, τελικά, τα 7 δισ. ευρώ.

Έχουν ήδη εγκριθεί 5.509 δάνεια, 5.199 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Έχουν εκταμιευθεί ήδη 246 δάνεια, εκ των οποίων 217 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 286 εκατ. ευρώ.

 

9ον. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, με το οποίο προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

10ον. Η αναστολή καταβολής δόσεων δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, είτε μέσω νομοθετικής ρύθμισης για όσους επλήγησαν από τον κορονοϊό είτε μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ οφειλετών και τραπεζών/διαχειριστών δανείων, για 6 ή/και περισσότερους μήνες.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι να έχει πραγματοποιηθεί αναστολή καταβολής δόσεων, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου του 2020, σε 284.710 δάνεια συνολικού ύψους περίπου 18,5 δισ. ευρώ.

 

Τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση του κορονοϊού, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Έλαβε μέτρα που απέτρεψαν τα «λουκέτα», ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση.

Και αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εαρινές Προβλέψεις της.

Αφού επισημαίνει ότι «τα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση αναμένεται να αποσοβήσουν ευρείας κλίμακας απολύσεις και πτωχεύσεις».

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 14.7.2020

Ομιλία στην Ολομέλεια Κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες
διατάξεις»

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει γίνει για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό την τόνωση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατέθεσε το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, με σκοπό την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.

Εταιρική διακυβέρνηση, που όπως υποδηλώνει και ο ίδιος ο όρος, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια εταιρεία.

Υπό τη στενότερη και πιο διαδεδομένη εκδοχή της, η οποία υιοθετείται και στο παρόν νομοσχέδιο, η εταιρική διακυβέρνηση αφορά πρωτίστως και κυρίως στις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ανώνυμες εταιρίες, όπου εμφανίζεται έντονα, λόγω της συγκριτικά πιο έντονα πολυμετοχικής σύνθεσης, το πρόβλημα της διάκρισης μεταξύ των ιδιοκτητών-μετόχων και της διοίκησης της εταιρείας.

Ο διαχωρισμός αυτός οδηγεί αναπόφευκτα στην εμφάνιση ενός σημαντικού προβλήματος, λόγω ακριβώς της δυνατότητας που έχουν οι ασκούντες τη διοίκηση να διοικούν την εταιρία στο πλαίσιο της εξουσίας που τους παρέχεται προς ίδιον όφελος και όχι προς όφελος των μετόχων-ιδιοκτητών, το γνωστό επιστημονικά ως «πρόβλημα αντιπροσώπευσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρική διακυβέρνηση εισάγει ρυθμίσεις και μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσει την υπαγωγή των συμφερόντων της Διοίκησης των εταιρειών στο γενικό εταιρικό συμφέρον και το συμφέρον των μετόχων-ιδιοκτητών τους, και ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης.

Υπό αυτή την οπτική, οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως οι παρόντες που προτείνονται προς ψήφιση, συνιστούν πρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου των εταιρειών και εξισορρόπησης των συμφερόντων των φορέων της επιχείρησης, πέραν και πάνω των ρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:

 • Σε πρώτο επίπεδο, η Πολιτεία, όπως πράττει με το παρόν νομοσχέδιο, εισάγει τους ελάχιστους, νομικά υποχρεωτικούς και δεσμευτικούς κανόνες χρηστής διοίκησης των εταιρειών.
 • Σε δεύτερο επίπεδο, οι εταιρείες, συνεπικουρούμενες από κώδικες διακυβέρνησης που έχουν αναπτύξει φορείς της αγοράς, δύνανται να υιοθετούν και εφαρμόζουν ακόμη πιο λεπτομερείς ή/και απαιτητικές αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία υγιούς, διαφανούς και αποτελεσματικής εταιρικής οργάνωσης, διοίκησης και κουλτούρας, γεγονός με προφανή και σημαντικά οφέλη για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρείες.

Ειδικότερα, η υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης συνδράμει αποφασιστικά στην επίτευξη των εξής θετικών αποτελεσμάτων για τις εταιρείες:

 • Πρώτον, η εφαρμογή διαδικασιών που υποστηρίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη σε όλα τα «ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας» [stakeholders], για παράδειγμα μετόχους, εργαζομένους, πιστωτές, τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρότερων και πιο μακροχρόνιων δεσμών.
 • Δεύτερον, οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης επιτρέπουν στις ίδιες της εταιρίες να εντοπίζουν άμεσα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν αδυναμίες, παραλείψεις ή αστοχίες, μειώνοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας κρίσης και το κόστος που αυτό συνεπάγεται.
 • Τρίτον, ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, καλλιεργείται το αίσθημα ευθύνης και ενισχύεται η προσφορά του προσωπικού της εταιρείας.
 • Τέταρτον, η καθιέρωση μηχανισμών λήψης εταιρικών αποφάσεων, κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, καλλιεργεί υπεύθυνη νοοτροπία, δημιουργεί ένα ευρύτερο όραμα και ένα πολύ ισχυρότερο κίνητρο σε όλα τα μέρη εντός της εταιρείας να συμμετάσχουν ενεργά για τη μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας.
 • Πέμπτον, η υιοθέτηση βέλτιστων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύει την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της.
 • Έκτον, η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας και βελτιώνει τις πιθανότητες και τους όρους εξωτερικής χρηματοδότησής της.
 • Τέλος, έβδομον, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από την ηγεσία των εταιριών επαυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης κοινών αξιών σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς εμπιστοσύνης όλων των παραγωγικών συντελεστών.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, που διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και εκτενή δημόσια διαβούλευση, είναι σύγχρονο, καθώς ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και αναμορφώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει από το 2002.

Είναι συμβατό με μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι συνεκτικό, καθώς ρυθμίζει συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγει κανόνες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου.

Είναι στοχευμένο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμόρφωση της εταιρείας με το νέο πλαίσιο και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Είναι ευέλικτο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που εισάγονται, επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών.

Το νέο πλαίσιο αφενός ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου δεν θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα,  επιδιώκεται η διευκρίνιση ζητημάτων τα οποία έχουν απασχολήσει τόσο τη νομική πράξη όσο και τη θεωρία.

Ειδικότερα:

1ον. Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των εισηγμένων  εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Σκοπός είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκροτείται από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

Επίσης, υπάρχει:

 • αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που έχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
 • η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2ον. Εισάγονται δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.

 • Η επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο είναι η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.
 • Και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.

 

3ον. Ορίζεται, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

4ον. Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας.

 • Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
 • Προβλέπεται υποχρέωση  θέσπισης  Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.

Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

 

5ον. Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει.
 • Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Δημιουργείται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Καθορίζεται η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου εισάγονται επίσης διατάξεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, καθώς και διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το παρόν Σχέδιο Νόμου αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική και διαυγή εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Επιπλέον, συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες.

Ευελπιστούμε ότι οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο βαθμό συμμόρφωσης στους κανόνες και στους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης.

Κάτι που θα ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται όμως και επιπλέον διατάξεις που αποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και μέσα στη δίνη του κορονοϊού, υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και προωθεί επενδύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Διατάξεις, με τις οποίες:

1ον. Προχωράει η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όπως είναι το Ελληνικό.

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται ένα αποφασιστικό και αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης.

Εισάγουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει η διανομή των ακινήτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τον Προτιμητέο Επενδυτή.

Περαιτέρω, στα ακίνητα που θα αποκτήσει, κατά πλήρη κυριότητα, το ΤΑΙΠΕΔ λαμβάνεται μέριμνα ώστε η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Προτιμητέου Επενδυτή να γίνεται με ομοιογένεια και ενιαίους κανόνες, που θα αφορούν όλους όσοι αποκτούν δικαιώματα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η μέριμνα αυτή εκδηλώνεται με τη θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού, που θα υπόκειται σε δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών και θα προδιαγράφει όρους και προϋποθέσεις που θα συνάπτονται για ζητήματα μορφολογικών χαρακτηριστικών των κατασκευών, αισθητικής ομοιομορφίας κ.λπ.

Βεβαίως, ο κανονισμός δεν θα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή η όποια ιδιωτική συμφωνία δεν μπορεί να αγνοεί την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού Κράτους.

 

 

 

2ον. Προωθείται η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όπως είναι αυτή των περιφερειακών λιμένων Βόλου και Αλεξανδρούπολης.

Με την προτεινόμενη διάταξη αίρονται σημαντικά εμπόδια, τα οποία καθυστερούσαν την αξιοποίησή τους, δρώντας αποθαρρυντικά για υποψήφιους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, διασαφηνίζεται το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ που εντάσσονται σε χερσαία ζώνη λιμένος, ώστε η διαχείριση και η εκμετάλλευση των εκτάσεων της λιμενικής ζώνης να μην κατακερματίζονται, αλλά να ανατίθενται σε έναν ενιαίο φορέα, στον οικείο οργανισμό Λιμένος, με σαφή τα όρια της ευθύνης του.

Αυτό, μάλιστα, γίνεται χωρίς να θίγεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ, ούτε οι αρμοδιότητές του ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

Παράλληλα, προστατεύονται τα συμφέροντα της ΓΑΙΟΣΕ.

Και αυτό γιατί στη σχετική διάταξη προβλέπεται καταβολή ανταλλάγματος στη ΓΑΙΟΣΕ, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

3ον. Ενισχύονται βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν επιχειρήσεις, κυρίως στη Θράκη.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων, έως 31.12.2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για μία πενταετία, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως είναι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων, όσων εκ των δικαιούχων έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, είναι η προηγούμενη παραίτησή τους από αυτό.

Με τη ρύθμιση αυτή στηρίζεται η βιωσιμότητα των εν λόγω επιχειρήσεων και ενισχύεται η προοπτική τους.

 

4ον. Προωθείται η απρόσκοπτη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών εκκρεμουσών διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισης, με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αναδιάρθρωση δημοσίων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μία μεταβατικού χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής ισχύος διάταξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

 

Συμπερασματικά, και με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, αποδεικνύεται ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και συνολικά της Κυβέρνησης είναι η υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.

Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, βήμα-βήμα, ξεπερνούμε τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες!

Κατάθεση Νομοτεχνικών Βελτιώσεων στο Σ/Ν ”Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών κ.ά. διατάξεις”| 7.7.2020

Δείτε το σχετικό video:

/ In Βουλή / By author / Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατάθεση Νομοτεχνικών Βελτιώσεων στο Σ/Ν ”Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών κ.ά. διατάξεις”| 7.7.2020

Ομιλία του ΥπΟικ στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (video) | 1.7.2020

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει γίνει για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτει το παρόν Σχέδιο Νόμου, με σκοπό την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, που διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και εκτενή δημόσια διαβούλευση, είναι σύγχρονο, καθώς ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και αναμορφώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει από το 2002.

Είναι συμβατό με μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι συνεκτικό, καθώς ρυθμίζει συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγει κανόνες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου.

Είναι στοχευμένο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμόρφωση της εταιρείας με το νέο πλαίσιο και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Είναι ευέλικτο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

 

Με τις διατάξεις που εισάγονται επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών.

Το νέο πλαίσιο αφενός ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου, δεν θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα,  επιδιώκεται η διευκρίνιση ζητημάτων τα οποία έχουν απασχολήσει τόσο τη νομική πράξη όσο και τη θεωρία.

Ειδικότερα:

 

1ον. Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

 • Η υποχρέωση των εισηγμένων  εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Σκοπός είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκροτείται από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

 • Η αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που έχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η πρόβλεψη ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση που κατά παρέκκλιση δεν είναι, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά ο Αντιπρόεδρος να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

 

2ον. Εισάγονται δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.

 • Η επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο είναι η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.
 • Η επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια, κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.

 

3ον. Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας.

 • Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
 • Προβλέπεται υποχρέωση  θέσπισης  Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.

Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

 

4ον. Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει.
 • Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Δημιουργείται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Καθορίζεται η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προβλέπονται κυρώσεις – ήτοι χρηματικά πρόστιμα – σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τον βαθμό υπαιτιότητας.

 

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου εισάγονται επίσης διατάξεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, καθώς και διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το παρόν Σχέδιο Νόμου αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική και διαυγή Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Επιπλέον, συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες (start ups).

Η Κυβέρνηση με την παρούσα μεταρρύθμιση αποδεικνύει ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, προωθεί ένα Σχέδιο Νόμου που στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση, που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία και την εμπέδωση αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης και που συνδράμει στην πορεία των εταιρειών προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ευελπιστούμε ότι και οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο βαθμό συμμόρφωσης στους κανόνες και στους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης.

Κάτι που θα ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 24.6.2020

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η ελληνική Κυβέρνηση έδρασε γρήγορα, αποτελεσματικά και αποφασιστικά για να περιορίσει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

 

 

 

Και συνεχίζει να ενεργεί με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Αποδεικνύεται ότι διαθέτει και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και, ταυτόχρονα, δυναμικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας.

Σχέδιο με βασικούς στόχους την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ή δρομολογεί ένα πλήθος από εναλλακτικά, συμπληρωματικά, σημαντικά εργαλεία, όπως ανέφερα εκτενώς χθες, κατά τη συνεδρίαση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Εργαλεία όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις, η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, ο συμψηφισμός του 25% στον ΦΠΑ, η σχεδιαζόμενη μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις, η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων, το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και φυσικά το νέο θεσμικό πλαίσιο, που συζητάμε σήμερα, για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου, για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου χορήγησης μικροπιστώσεων, προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών επιχειρήσεων.

Πλαίσιο που ξεκίνησε μεν να διαμορφώνει – πράγματι – η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά που τελικά ουδέποτε υλοποίησε.

Η σημερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωράει στη νομοθέτησή του, έχοντας συμπεριλάβει σημαντικές βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώσεις, αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και προτάσεων Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων φορέων.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο.

Εργαλείο που έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει, κυρίως, όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το υπό συζήτηση πλαίσιο έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων.

Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται:

 • στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
 • στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
 • σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στον χώρο εργασίας,
 • σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Το Σχέδιο Νόμου:

 • Είναι συνεκτικό, καθώς ενσωματώνει πρόνοιες που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά του.
 • Είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, όπως θα σας αναλύσω εκτενέστερα στη συνέχεια.
 • Είναι ρεαλιστικό, χωρίς να δημιουργεί περίεργα νομοθετικά και βαριά μορφώματα.
 • Είναι κοινωνικό, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Είναι καινοτόμο, καθώς εισάγει ένα εντελώς νέο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο παροχής ρευστότητας.
 • Είναι αυστηρό, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
 • Είναι ελκυστικό, αφού προβλέπονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων.
 • Είναι ευέλικτο, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να περιοριστεί η παραοικονομία και να προωθηθεί η υγιής επιχειρηματική κουλτούρα.

 

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου θεσπίζονται κανόνες που αφορούν:

 • την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων,
 • τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησής τους και
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

 

Ειδικότερα:

 • Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και θεσπίζεται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Ιδρύονται φορείς μικροχρηματοδοτήσεων που λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού.
 • Πρόσωπα που υπάγονται στο δημόσιο τομέα μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, με ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 60% του κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, που ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό κεφάλαιο.
 • Προβλέπεται έλεγχος καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και που ασκούν τον έλεγχο του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.

Ο έλεγχος καταλληλότητας εισάγεται προκειμένου τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα κύρους, εκπαίδευσης, περιουσιακής κατάστασης και εμπειρίας.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ορθή λειτουργία και διαφάνεια του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων.

 • Παρέχονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων, όπως η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και η απαλλαγή από την εισφορά του ν. 128/75.
 • Τηρείται μητρώο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο καταχωρίζονται τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα.
 • Προβλέπεται η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, που αφορούν το επιτόκιο, το συνολικό κόστος, τον αριθμό και το ποσό των δόσεων, τη διάρκεια αποπληρωμής, το περιεχόμενο και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δικαίωμα καταγγελίας, τη διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • Ορίζεται ότι η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως 10 έτη.
 • Δεν επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων.
 • Εκτός από τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων, τα ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στους δικαιούχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης, στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και καθοδήγηση.
 • Επίσης προβλέπεται, με νομοτεχνική βελτίωση, η υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος να συντάσσουν, ετησίως, Έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που θα υποβάλλεται στη Βουλή.

Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει, τόσο στο Υπουργείο όσο και στη Βουλή, να αξιολογούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων και να προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο θεσμός να πετύχει και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία.

 

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι η Κυβέρνηση εξέτασε λεπτομερώς τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει στη νομοθέτηση σχετικού πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία κ.ά., και ενσωμάτωσε, στο παρόν νομοσχέδιο, βέλτιστες πρακτικές, που να είναι όμως συμβατές με την ελληνική πραγματικότητα.

Οι διαφοροποιήσεις ανά χώρα είναι πολύ μεγάλες, όμως υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, τα οποία ενσωματώθηκαν και στο νομοθετικό πόνημα της Κυβέρνησης.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι συνεχίζει να στηρίζει την επιχειρηματική κοινότητα, και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις, όπως είπα και χθες, και συχνά επαναλαμβάνω, καλούνται να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και την επιτυχή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα διασφαλίσει βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Να πρωταγωνιστήσουν στη μετάβαση σε ένα καινούργιο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αυτό είναι το «κλειδί», ώστε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι – να επιτύχουμε το αναπτυξιακό άλμα που χρειάζεται η χώρα και να θέσουμε στέρεες βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές.

Και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, αλληλεγγύη, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά!

Ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή για τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων (video) | 23.6.2020

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στις Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής & Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό «σοκ».

Οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι μεγάλες και πολύπλευρες.

Από την πλευρά της, η ελληνική Κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να περιορίσει τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Και συνεχίζει να το πράττει, με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα.

Και, όπως αποδεικνύεται, το κάνει και με αποτελεσματικότητα.

Διαθέτει ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας.

Σχέδιο που ξεδιπλώνεται, σε διαφορετικές φάσεις και ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε φάσης.

Σχέδιο με τέσσερις βασικούς στόχους: την ενδυνάμωση της δημόσιας Υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το αντικείμενο μας είναι ένα από αυτά, είναι η ρευστότητα και θα σας μιλήσω για 9 συγκεκριμένα εργαλεία, που έχει υλοποιήσει η σημερινή Κυβέρνηση.

 

1ον. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Παρά τις ανακοινώσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι τον μήνα Μάιο θα δινόταν Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε 8.600 επιχειρήσεις, τελικά 52.490 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 602 εκατ. ευρώ τον μήνα Μάιο.

Δηλαδή – κατά μέσο όρο – περίπου 11.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Από αυτές, 7.598 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους, 30.006 επιχειρήσεις έχουν από 1 έως 5 εργαζόμενους και 11.480 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 έως 20 εργαζόμενους.

Δηλαδή, το 94% του συνόλου των βοηθούμενων επιχειρήσεων διαθέτει μέχρι 20 εργαζόμενους, αποδεικνύοντας έτσι ότι βοηθήθηκαν κυρίως οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις από 1 έως 50 εργαζόμενους, που συνιστούν το 86% του συνόλου των επωφελούμενων επιχειρήσεων, μοιράστηκαν το 80% των διαθέσιμων πόρων. Αυτό είναι στοιχείο όχι μόνο οικονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για να γίνει η εκταμίευση γρήγορα, χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα, τότε, στοιχεία Μαρτίου για τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων (μαθηματική συνάρτηση της πτώσης του τζίρου σε σχέση με το μέσο τζίρο των 3 ετών – καμία απόκλιση για καμία επιχείρηση).

Από τις επιχειρήσεις που βοηθηθήκαν, 21.085 ήταν ατομικές και 31.405 ήταν νομικά πρόσωπα.

Στη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία κανονικά ολοκληρωνόταν χθες και δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από φυσικά και νομικά πρόσωπα, η στήριξη θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και το ποσό που θα διατεθεί διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.

Το μόνο που αλλάξαμε χθες και ανακοινώσαμε είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η τρίτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου από την Ε.Ε.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πεδίο και δίνεται η δυνατότητα ένταξης και σε άλλες επιχειρήσεις.

Στη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα δικαιούχων είναι τα ακόλουθα: λιανικό εμπόριο μικρών ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παντοπωλείων, καταστημάτων ψιλικών, περιπτέρων, ειδών δώρων, φαρμακείων, αρτοποιείων, ανθοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, κομμωτηρίων, και κάθε κατάστημα λιανικής που διαθέτει ταμειακή μηχανή. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν οι πωλητές λαϊκών αγορών, όσοι εκμεταλλεύονται ταξί, καθώς και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους στους χώρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κτλ. Καλώ, συνεπώς, τους συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη αυτό το χρηματικό ποσό να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή.

 

Μέχρι σήμερα το πρωί, περίπου 114.000 επιχειρήσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό σχήμα.

Από αυτές μέχρι σήμερα, 68.000 είναι ατομικές επιχειρήσεις και 46.000 νομικά πρόσωπα.

 

2ον. Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για όλους τους μήνες της κρίσης του κορονοϊού, και η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο – εκτιμάμε γύρω στο 2,5%, πολύ λιγότερο από το μισό αυτού που ισχύει σήμερα για τις 24 δόσεις – και έναρξη αποπληρωμής το 2021.

 

3ον. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία.

 

4ον. Ο συμψηφισμός του 25% στο ΦΠΑ Μαρτίου, για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, και Α΄ τριμήνου, για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι 30/4, με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Έκαναν χρήση της ευχέρειας που νομοθετήθηκε πάνω από 160.000 επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές ή επλήγησαν λόγω του κορονοϊού.

Το συνολικό ποσό της ωφέλειας για τις επιχειρήσεις αυτές ανήλθε σε περίπου 155 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας, μέσω του δικαιώματος συμψηφισμού, επιπρόσθετη ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

Η ΑΑΔΕ, με εγκυκλίους που εξέδωσε, έδωσε διευκρινίσεις και οδηγίες για το πώς θα ασκηθεί το δικαίωμα του συμψηφισμού, με τις πρώτες επερχόμενες οφειλές για τις οποίες δεν έχει μετατεθεί η ημερομηνία καταβολής, καθώς και για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμψηφίσουν το εν λόγω ποσό έκπτωσης με οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους μηνός Απριλίου (με αρχική καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31/5).

Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις κατά τόπους ΔΟΥ (εφορίες) το επόμενο διάστημα.

 

5ον. Η σχεδιαζόμενη, γενναία, μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Τις επόμενες εβδομάδες η Κυβέρνηση θα αποφασίσει το ακριβές ύψος, ανάλογα με τα στοιχεία που θα έχει διαθέσιμα για τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων το προηγούμενο διάστημα.

 

6ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

 

7ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Όπως ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν ήδη εγκριθεί και προωθηθεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις, συνολικού ύψους 1,29 δισ. ευρώ, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η εκταμίευση των ποσών.

 

8ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουνίου, διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.

 

9ον. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, με το οποίο προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, και κυρίως των μικρών.

Πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το νέο αυτό πλαίσιο:

 • Είναι συνεκτικό, καθώς ενσωματώνει πρόνοιες που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά του.
 • Είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
 • Είναι ρεαλιστικό, χωρίς να δημιουργεί περίεργα μορφώματα, όπως είναι κάποια «παράλληλα τραπεζικά συστήματα».
 • Είναι κοινωνικό, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Είναι καινοτόμο, καθώς εισάγει ένα εντελώς νέο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο παροχής ρευστότητας.
 • Είναι αυστηρό αλλά όχι βαρύ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
 • Είναι ελκυστικό, αφού προβλέπονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων.
 • Είναι ευέλικτο, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να περιοριστεί η παραοικονομία και να προωθηθεί η υγιής επιχειρηματική κουλτούρα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κρίση του κορονοϊού, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Έλαβε μέτρα που απέτρεψαν τα «λουκέτα», ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση.

Και αυτό το αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εαρινές Προβλέψεις της.

Αφού επισημαίνει ότι «τα δημοσιονομικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση αναμένεται να αποσοβήσουν ευρείας κλίμακας απολύσεις και πτωχεύσεις».

Και αυτό τελικά συνέβη.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από το ΓΕΜΗ, από τον Μάρτιο έως το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, παρά την κρίση, έκλεισαν 2.736 λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση δεν θα σταματήσει εδώ.

Θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, λειτουργώντας με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αίσθημα δικαίου.

Προσφέροντάς τους βοήθεια, ώστε να ανακάμψουν από την εξωγενή παρούσα δοκιμασία, και παρέχοντας εφόδια και κίνητρα, προκειμένου να εισέλθουν σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Προς την κατεύθυνση αυτή προσδοκούμε και επιδιώκουμε να συνεισφέρει και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συγχρονιζόμενο με τον ταχύ βηματισμό της Κυβέρνησης.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις, τονίζω για άλλη μια φορά ότι καλούνται να αξιοποιήσουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, την κρατική αρωγή.

Να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής | 19.6.2020

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα  στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

 

 

Αποδεικνύεται ότι διαθέτει και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας.

Σχέδιο που ξεδιπλώνεται, μεθοδικά και αποφασιστικά όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, με σημαντικές πολιτικές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε φάσης της υγειονομικής κρίσης.

Σχέδιο με βασικούς στόχους την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ή δρομολογεί ένα πλήθος από εναλλακτικά, συμπληρωματικά, σημαντικά εργαλεία.

 

Επτά συγκεκριμένα Εργαλεία:

1ον. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ,  της οποίας η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη.

Στην πρώτη φάση, επειδή έχουμε πλέον τα οριστικά στοιχεία, 52.494 επιχειρήσεις έλαβαν σημαντικά χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 602 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή – κατά μέσο όρο – περίπου 11.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Από αυτές, 7.598 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους, 30.006 επιχειρήσεις έχουν από 1 έως 5 εργαζόμενους και 11.480 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 έως 20 εργαζόμενους.

Δηλαδή, το 94% του συνόλου των βοηθούμενων επιχειρήσεων διαθέτει μέχρι 20 εργαζόμενους, αποδεικνύοντας έτσι ότι βοηθήθηκαν κυρίως οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις από 1 έως 50 εργαζόμενους, που συνιστούν το 86% του συνόλου των επωφελούμενων επιχειρήσεων, μοιράστηκαν το 80% των διαθέσιμων πόρων. Αυτό είναι στοιχείο όχι μόνο κοινωνικής αποτελεσματικότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για να γίνει η εκταμίευση γρήγορα, χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα, τότε, στοιχεία Μαρτίου για τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων.

Στη δεύτερη φάση, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, η στήριξη θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και πολύ μεγαλύτερο ποσό, που καταρχήν διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.

Ήδη, η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με χθεσινοβραδινά στοιχεία από την ΑΑΔΕ, περίπου 47.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει ήδη αίτηση. Και καλούμε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να κάνουν τη σχετική αίτηση.

 

2ον. Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για όλους τους μήνες της κρίσης του κορονοϊού, και η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο – εκτιμάμε γύρω στο 2,5%, πολύ λιγότερο από το μισό αυτού που ισχύει σήμερα για τις 24 δόσεις – και έναρξη αποπληρωμής το 2021. Να άλλη μια σημαντική πηγή ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 

3ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

 

4ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Όπως ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν ήδη εγκριθεί και προωθηθεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις, συνολικού ύψους 1,29 δισ. ευρώ, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η εκταμίευση των ποσών.

 

5ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουνίου, διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.

Παρέχεται εγγύηση, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, έως 80% σε κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης, ενώ σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κάθε τραπεζικού ιδρύματος έως 40% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες.

 

6ον. Η σχεδιαζόμενη, γενναία, μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις.

 

7ον. Και φυσικά, το υπό συζήτηση νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

 

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση κινείται με γρήγορο βηματισμό και αποτελεσματικότητα.

Προσδοκούμε και επιδιώκουμε το τραπεζικό σύστημα να συμβαδίσει.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου, για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου χορήγησης μικροπιστώσεων, προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών επιχειρήσεων.

Πλαίσιο που ξεκίνησε μεν να διαμορφώνει – πράγματι – η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά που τελικά ουδέποτε υλοποίησε.

Η σημερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωράει στη νομοθέτησή του, έχοντας συμπεριλάβει σημαντικές βελτιώσεις, προσθήκες και διορθώσεις, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και σήμερα με τροπολογία και νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης, αλλά και προτάσεων Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων φορέων.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο.

Εργαλείο που έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το υπό συζήτηση πλαίσιο έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων.

Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται:

 • στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
 • στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στο χώρο εργασίας,
 • σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Θεσπίζονται κανόνες που αφορούν την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, την διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησής τους και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Το Σχέδιο Νόμου:

 • Είναι συνεκτικό, καθώς ενσωματώνει πρόνοιες που διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητά του.
 • Είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
 • Είναι ρεαλιστικό, χωρίς να δημιουργεί περίεργα μορφώματα, όπως είναι κάποια «παράλληλα τραπεζικά συστήματα».
 • Είναι κοινωνικό, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Είναι καινοτόμο, καθώς εισάγει ένα εντελώς νέο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο παροχής ρευστότητας.
 • Είναι αυστηρό αλλά όχι βαρύ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.
 • Είναι ελκυστικό, αφού προβλέπονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων.
 • Είναι ευέλικτο, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να περιοριστεί η παραοικονομία και να προωθηθεί η υγιής επιχειρηματική κουλτούρα.

 

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι συνεχίζει να στηρίζει την επιχειρηματική κοινότητα, και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, την κρατική αρωγή.

Να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την επιτυχή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα διασφαλίσει βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

InstagramYoutube