Ολομέλεια: Ο Υπουργός Οικονομικών απαντά σε Επίκαιρη Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (video) | 9.4.2021

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απαντά στην Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με τις συμβάσεις υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας στην ΑΑΔΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

Δείτε τη Συζήτηση εδώ:

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στις Επιτροπές της Βουλής (video) | 6.4.2021

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει σήμερα, στις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, το ρεαλιστικά φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ένα Σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο, που βασικούς στόχους έχει την επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Στην τοποθέτησή μου θα επιδιώξω να ξεκαθαρίσω τι δεν ισχύει και τι ισχύει για αυτό το Σχέδιο.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ξεκινάω από το τι δεν ισχύει:

1ον. Το Σχέδιο δεν είναι μία γενική έκθεση ιδεών, ούτε ένα συνονθύλευμα σκέψεων, ούτε – προφανώς – μία συρραφή ατάκτως ερριμμένων προτάσεων άσκησης πολιτικής.

 

2ον. Το Σχέδιο δεν περικλείει πολιτικές που αντιβαίνουν στον ευρωπαϊκό οικονομικό σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ούτε προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

3ον. Το Σχέδιο δεν υποκαθιστά τακτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Επίσης, δεν περιλαμβάνει δράσεις, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει δημόσιες δαπάνες που εκτείνονται μετά τη λήξη του Σχεδίου, διότι οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

 

4ον. Το Σχέδιο δεν παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς στόχους, χάριν της οικονομικής μεγέθυνσης, μέσω της υιοθέτησης της «αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

Ενώ δεν μπορούν να αποδεσμευθούν πόροι, εάν δεν εκπληρωθούν συγκεκριμένα ορόσημα και στόχοι.

 

5ον. Το Σχέδιο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, δεν περικλείει – άμεσα – πολιτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού.

Ενδεικτικά, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Γι’ αυτά, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα SURE, για τη στήριξη της απασχόλησης.

Πρόγραμμα, από το οποίο η χώρα μας θα λάβει, συνολικά, 5,2 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο από το αρχικά κατανεμηθέν.

 

6ον. Το Σχέδιο, από μόνο του ως κείμενο, δεν μπορεί να αναμορφώσει το παραγωγικό πρότυπο της οικονομίας.

Απαιτείται, εν μέσω άλλων, η μεθοδική, συνεπής και συστηματική υλοποίησή του, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα όπως, άλλωστε, προβλέπεται, καθώς και η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με άλλες εθνικές – κλαδικές και τομεακές – πολιτικές, μέσω της κατάλληλης χρήσης των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων, χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έρχομαι τώρα στο τι ισχύει για το Σχέδιο:

1ον. Το Σχέδιο συνιστά μία σοβαρή, μεθοδική, συνεκτική, εμπροσθοβαρή και  κοστολογημένη δέσμη προτάσεων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, στις οποίες έχουν συμβάλει όλα τα Υπουργεία, μετά και από δημόσια διαβούλευση, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι φορείς των Υπουργείων θα είναι υπόλογοι, θα έχουν την κυριότητα του έργου και την ευθύνη για την επίτευξη των συμφωνημένων ορόσημων και στόχων.

 

2ον. Το Σχέδιο συνιστά το εφαλτήριο, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο.

Ένα παραγωγικό μοντέλο που θα καθιστά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας, ολοκληρωμένα και ισορροπημένα, την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

 

3ον. Το Σχέδιο στοχεύει να αντιμετωπίσει τις – μεσο-μακροπρόθεσμες – οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, μέσω της χρηματοδότησης ενός συνδυασμού βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Με τη διοχέτευση των – εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας – πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν από τον δανεισμό, σε στοχευμένες δράσεις και πολιτικές βιώσιμης ανάκαμψης, θα αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, που στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, είναι προσανατολισμένοι στη χρηματοδότηση οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα ζητά το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει.

 

4ον. Το Σχέδιο περικλείει πολιτικές συμβατές με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες πολιτικής, όπως αυτές αποτυπώνονται στους 6 Πυλώνες του Κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, το Σχέδιο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας, αλλά και για όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και με τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και τις αναγκαίες – για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους – επενδύσεις.

 

5ον. Το Σχέδιο λειτουργεί σε συνάφεια και συμπληρωματικά με το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά του προγράμματα.

Σε συνδυασμό με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα τρία αυτά εργαλεία δύνανται να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων που θα τοποθετηθούν στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα 9 έτη.

Αν τα αθροίσουμε, η αναλογία απολήψεων (εισροές) – αποδόσεων (εκροές/συνεισφορές) διαμορφώνεται σε 4,6/1.

Με απλά λόγια, για κάθε 1 ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, θα εισπράττουμε 4,6 ευρώ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση αυτών των πόρων, είναι η κύρωση, από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, της νέας απόφασης για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα, έγκαιρα, τον προηγούμενο μήνα, αυτό το έπραξε (ΦΕΚ 38Α/12.03.2021).

 

6ον. Παράλληλα, το Σχέδιο εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνέργειες, συνοχή και συνέπεια με τις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη Δίκαιη Μετάβαση, και τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο των άλλων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7ον. Το Σχέδιο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, που διαρθρώνονται σε 4 δέσμες προτάσεων οι οποίες συνθέτουν 18 επιμέρους άξονες:

 • Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 • Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών.
 • Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Κράτος.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.
 • Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας.
 • Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές.
 • Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης.
 • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης.
 • Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών.
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών.

 

8ον. Το Σχέδιο εδράζεται σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε επενδύσεις, παραγωγικότητα, εθνικό προϊόν και απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις, και χρησιμοποιώντας τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να συγκεντρώσει σημαντικά επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.

Με χρήση αυτών των μέσων, και αξιοποιώντας τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολικούς επενδυτικούς πόρους 57 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπληρώνεται από μια σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, και στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

9ον. Το Σχέδιο εδράζεται και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Περιέχει δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, τις ίσες ευκαιρίες και τον περιορισμό των ανισοτήτων.

Που προωθούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος.

Που ενισχύουν τις ψηφιακές δυνατότητες της εκπαίδευσης και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Που αυξάνουν την πρόσβαση σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές.

 

10ον. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές, η υλοποίηση των οποίων, μέσω της θετικής μακροοικονομικής επίδρασης, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την περαιτέρω – προοπτικά – μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κεντρικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην κατεύθυνση αυτή, στοχεύουμε στην ανασύνθεση των συστατικών του ΑΕΠ, ενισχύοντας περισσότερο τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της μεγέθυνσής του, και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, με την αξιοποίηση όλων των συντελεστών παραγωγής, παραδοσιακών και νέων.

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σημαντική αύξηση της απασχόλησης, και η ισχυρή ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, ώστε να περιοριστεί το μεγάλο επενδυτικό κενό της χώρας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Αύξηση της απασχόλησης, μέσω πολιτικών μείωσης της ανεργίας και αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ανέργων και των υποαπασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και οι νέοι.

Και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, της τόνωσης του παραγωγικού κεφαλαίου της οικονομίας, της προσέλκυσης και υλοποίησης νέων επενδύσεων και της προώθησης της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Και αυτά, επιδιώκεται να επιτευχθούν με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες.

Τους τελευταίους περίπου 20 μήνες, αποδείξαμε ότι αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις.

Αυτό αποτυπώνονται στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας, στην ενδυνάμωση της φωνής της στα διεθνή fora, στη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε φθηνό δανεισμό, στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της οικονομίας, και στη συνετή και διορατική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Αυτά τα στοιχεία πιστοποιούν την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μας και τοποθετούν τη χώρα μας σε ικανή θέση να αδράξει τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της, για να πετύχει την αναγκαία δυναμική επανεκκίνηση και την είσοδό της σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Ευκαιρίες, όπως είναι όχι μόνο η πρόσβαση στους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, αλλά και οι πολύ σημαντικοί πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς και η δημοσιονομική και νομισματική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα συμβάλει επίσης προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί.

Μπορεί όχι μόνο να σταθεί όρθια μετά από ένα πρωτοφανές παγκόσμιο σοκ, αλλά και εν μέσω αυτού να βελτιώσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Με την ίδια αποδοτική στρατηγική, με μεθοδικότητα, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, θα χαράξουμε τον δρόμο προς το μέλλον που μας αξίζει: μέλλον ευημερίας για όλους, και κυρίως για τις επόμενες γενιές!

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπές_Εθνικό_Σχέδιο_Ανάκαμψης_και_Ανθεκτικότητας_060421

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (video) | 1.4.2021

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σήμερα, με δική μου πρωτοβουλία, συγκαλείται η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.

Και το κάνω αυτό για 2η φορά μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 40 ημερών από την προηγούμενη συζήτησή μας, που είχε ως αντικείμενο τα «κόκκινα» δάνεια στα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διότι, σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη Κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε στην κοινοβουλευτική και κοινωνική λογοδοσία και στην πλήρη διαφάνεια.

Γι’ αυτό και ζήτησα, στην Επιστολή που απέστειλα τόσο στον Πρόεδρο της Βουλής όσο και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τη συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως και έγινε.

Ώστε να δοθούν, δημόσια, απαντήσεις.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μία σύντομη, ιστορική αναδρομή στην πορεία του τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία, είναι χρήσιμη για να «φρεσκάρουμε» τη μνήμη μας, διδακτική για να μην επαναλάβουμε σφάλματα του παρελθόντος και ερμηνευτική της σημερινής πραγματικότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.

Γιατί το καλύτερο «πρωταπριλιάτικο ψέμα» είναι οι πρόσφατες αναφορές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περί μη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος από τη σημερινή Κυβέρνηση.

Ευκαιρία λοιπόν να δούμε ποια Κυβέρνηση έχει δράσει για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Γιατί για εσάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η έννοια φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερη σημασία.

Παίζετε μαζί της «πολιτικά παιχνίδια».

Όπως αποδείξατε πρόσφατα, με την κύρωση της Σύμβασης για το Ελληνικό.

Όπου από τη μία υποστηρίζατε, και πάλι, ότι δεν προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον, και από την άλλη υπερψηφίζατε, επί της αρχής, τη Σύμβαση.

Για εμάς όμως, στο οικονομικό επιτελείο, η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι ο μοναδικός μας οδηγός.

Ας μιλήσουμε συνεπώς με στοιχεία.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Την προηγούμενη δεκαετία, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας βρέθηκαν, εξαιτίας της κρίσης αλλά – σημειώνω – και με δική τους σημαντική ευθύνη, αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις.

Αυτές οι προκλήσεις κατέστησαν αναγκαία τη διαμόρφωση πλαισίου στήριξής τους, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι καταθέσεις των πολιτών από τον κίνδυνο απώλειας και η πραγματική οικονομία από πλήρη κατάρρευση.

Το πλαίσιο ξεκίνησε να δημιουργείται έγκαιρα, από το 2008, από την τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν το «τσουνάμι» της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης χτύπησε την Ευρώπη.

Και συνεχίστηκε μεταγενέστερα, μέσα από τις 2 πρώτες ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτές του 2013 και του 2014.

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως επιβεβαιώνει και η Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, «η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα», ακόμη και στο 1ο τρίμηνο του 2015.

 

Κάτι που επιβεβαίωσε και η τότε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ, κα. Ντανιέλ Νουί, στις 7 Ιουνίου 2015.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι Ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι φερέγγυες και οι Ελληνικές εποπτικές αρχές έχουν κάνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα».

 

Ενδεικτικά, εξαιτίας επιλογών της περιόδου πριν το 2015, τα τραπεζικά ιδρύματα:

 • Επανέκτησαν μέρος των καταθέσεων.
 • Πραγματοποίησαν επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 8,3 δισ. ευρώ από τις αγορές.
 • Εξέδωσαν τίτλους αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
 • Μηδένισαν την εξάρτησή τους από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της ΕΚΤ.
 • Μειώθηκε δραστικά η ροή των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Ενώ τα συνολικά έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την αξιοποίηση του πακέτου ρευστότητας του 2008, από μερίσματα και προμήθειες, υπερέβησαν τα 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2014.

Επ’ ωφελεία των Ελλήνων φορολογουμένων.

 

Συνεπώς, 1ο Συμπέρασμα:

Η κατάσταση στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα – σταδιακά – σταθεροποιήθηκε, και μέχρι το 2014, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη σε αυτό.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή άλλαξε το 2015.

Η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, με λανθασμένους και ανερμάτιστους χειρισμούς, έφερε το τραπεζικό σύστημα αντιμέτωπο με μεγάλους κινδύνους.

Κίνδυνοι που διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, το 1ο εξάμηνο του 2015:

 • Οι συνολικές καταθέσεις και τα repos των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά περίπου 50 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης.

 

 • Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
 • Η αξία των τραπεζικών μετοχών που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο «κατέρρευσε», αφού, αυτή μειώθηκε κατά 80%.
 • Επεστράφησαν, με ευθύνη της Κυβέρνησης, τα 11 δισ. ευρώ του ΤΧΣ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 • Και τέλος, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας.

Και τολμάτε, Συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μιλάτε για προστασία δημοσίου συμφέροντος;

 

Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνει και η Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Δεκέμβριο του 2015, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, η εκροή καταθέσεων και το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω της χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος, κατέστησαν αναγκαία την εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, παρά την ανακεφαλαιοποίηση του 2014».

 

Το ίδιο επισημαίνει και η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούλιο του 2015, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, που προήλθαν από την αβεβαιότητα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών της Ελληνικής Κυβέρνησης το τελευταίο εξάμηνο», δηλαδή το 1ο εξάμηνο του 2015.

 

Τέλος, Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Οκτώβριο του 2015, υποστήριζε ότι οι νέες κεφαλαιακές ανάγκες οφείλονται στη χειροτέρευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος για το 2015 και τα επόμενα χρόνια, στα νέα, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, στους κεφαλαιακούς περιορισμούς, στη μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων, και στην αναμενόμενη αυξημένη ροή νέων επισφαλών δανείων.

Σε δεδομένα δηλαδή που διαμορφώθηκαν στην οικονομία το 2015.

 

Είναι ενδεικτικό ότι η Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το 2014, έδειξε ότι οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνταν από τις συστηµικές τράπεζες, ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση.

 

Αυτό δυστυχώς αντιστράφηκε πλήρως το 2015, καθώς στην αντίστοιχη άσκηση διαπιστώθηκε σημαντικό κεφαλαιακό έλλειμμα για όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

 

Εν προκειμένω, για την Τράπεζα Πειραιώς, οι κεφαλαιακές ανάγκες, αφού ελήφθησαν υπόψη ορισμένες ενέργειες από την τράπεζα, ανήλθαν στα 4,7 δισ. ευρώ.

 

Και τολμάτε, Συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μιλάτε για προστασία δημοσίου συμφέροντος;

 

Συνεπώς, 2ο Συμπέρασμα:

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαμόρφωση της ανάγκης μιας νέας, 3ης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το 2015.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ποιό ήταν όμως το αποτέλεσμα αυτή της 3ης, αχρείαστης ανακεφαλαιοποίησης;

 

1ον. Η ανακεφαλαιοποίηση προσέθεσε νέο κόστος στο Δημόσιο και αύξησε το δημόσιο χρέος.

Επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, κάτι που δεν υπήρχε ως ενδεχόμενο λίγους μήνες πριν.

 

2ον. Η ανακεφαλαιοποίηση απαξίωσε τις προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Να γίνω συγκεκριμένος:

Για την Εθνική Τράπεζα, η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, το 2013, έγινε με τιμή ανά μετοχή, στα 4,29 ευρώ.

Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, το 2014, στα 2,2 ευρώ.

Και η τρίτη, η «αριστερή» ανακεφαλαιοποίηση, το 2015, στα 0,02 ευρώ.

Για την Alpha Bank, η πρώτη, το 2013, έγινε με τιμή ανά μετοχή στα 0,44 ευρώ.

Η δεύτερη, το 2014, στα 0,65 ευρώ.

Και η τρίτη, το 2015, στα 0,04 ευρώ.

Πάμε και στις άλλες τράπεζες;

Eurobank: 1,5 ευρώ η πρώτη, 0,31 ευρώ η δεύτερη, και 0,01 ευρώ η τρίτη.

Τράπεζα Πειραιώς: 1,7 ευρώ η πρώτη, 1,7 ευρώ η δεύτερη, 0,03 ευρώ η τρίτη.

Μάλιστα η 3η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς έγινε με discount 99%!

Συνεπώς, το κόστος για τους παλαιούς επενδυτές, μικρούς και μεγάλους, ήταν τεράστιο.

Και τολμάτε, Συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μιλάτε για προστασία δημοσίου συμφέροντος και μικροεπενδυτών;

 

3ον. Η ανακεφαλαιοποίηση σχεδόν εκμηδένισε την αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ, δηλαδή των μετοχών που κατείχαν ουσιαστικά οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, από 11,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

Ενδεικτικά, η αξία των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς συρρικνώθηκε από τα 3,71 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, στα 641 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015!

 

Ενώ και τα ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ συρρικνώθηκαν.

Στο 26% στην Τράπεζα Πειραιώς, από 67%.

Στο 11% στην Alpha Bank, από 66%.

Στο 2,4% στην Eurobank, από 35%.

Στο 40% στην Εθνική, από 57%.

 

4ον. Η ανακεφαλαιοποίηση τροποποίησε, επί το δυσμενέστερο, τα σχέδια αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το αποτέλεσμα ήταν να προβλέπεται μεγάλη συρρίκνωση του δικτύου των τραπεζών, ακόμη πιο σημαντικές μειώσεις προσωπικού, και απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, κυρίως στο εξωτερικό.

 

Συνεπώς, 3ο Συμπέρασμα:

Το αποτέλεσμα της «αριστερής» ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών ήταν εξαιρετικά δυσμενές για τη χώρα, τους φορολογούμενους, τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους, και τους εργαζόμενους.

Και τολμάτε, Συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μιλάτε για προστασία δημοσίου συμφέροντος;

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτά έγιναν τότε, το 2015.

Μήπως όμως, παρά το τεράστιο κόστος, αντιμετωπίσθηκαν μεταγενέστερα τα προβλήματα που τότε δημιουργήθηκαν;

Μήπως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έστω και μετά την καταστροφή του 2015, επέτυχε τους στόχους που η ίδια έθεσε;

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τσίπρας, στις 5 Οκτωβρίου 2015, στις προγραμματικές δηλώσεις της τότε Κυβέρνησης, είχε τονίσει ότι «με τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων».

Υποστήριζε ότι, με την 3η ανακεφαλαιοποίηση, αυτό θα επιτυγχάνονταν.

 

Ο κ. Τσακαλώτος, στις 31 Οκτωβρίου 2015, είχε επισημάνει ότι στο τέλος του έτους [δηλαδή του 2015] θα είχε ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα είχε λυθεί και το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

 

Τα ίδια υποστήριζε, την ίδια ημέρα, και ο κ. Δραγασάκης.

 

Δυστυχώς για τη χώρα, επί 4 χρόνια, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε παταγωδώς.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Τον Ιούνιο του 2019, η αξία των μετοχών στις συστημικές τράπεζες διαμορφώθηκε στα 1,6 δισ. ευρώ, ακόμη χαμηλότερα και από το τέλος του 2015 (ήταν 2,4 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, η αξία των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς μεταβολή του ποσοστού του ΤΧΣ στο μεσοδιάστημα, συρρικνώθηκε περαιτέρω, από τα 642 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, στα 354 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

 

2ον. Τα «κόκκινα» δάνεια ανήλθαν, τον Μάρτιο του 2016, στα 107 δισ. ευρώ.

Στο υψηλότερο σημείο τους!

 

Δηλαδή, όταν όλη η Ευρώπη προχωρούσε μπροστά, εκμεταλλευόμενη το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, εμφανίζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των «κόκκινων» δανείων, η χώρα μας αποτελούσε «αρνητική» εξαίρεση.

Με αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου, να βρίσκεται, τον Ιούνιο του 2019, στο 43,6%, δηλαδή στο επίπεδο του 2014!

 

Και αυτή την αποτυχία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την παραδέχθηκε ο κ. Δραγασάκης, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στις 31 Ιανουαρίου 2019, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαστε η χώρα με τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια (…) αν δεν το προσέξουμε, μπορεί να κάνουμε ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες να απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Δυστυχώς, αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως να κληθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος.»

 

Και έλεγε την αλήθεια, για την εικόνα του τραπεζικού συστήματος που μας παρέδωσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!

 

Συνεπώς, 4ο Συμπέρασμα:

Επί 4 χρόνια, το πρόβλημα της διαχείρισης του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε οξύ και άλυτο.

Αυτή την δύσκολη κατάσταση κληρονομήσαμε, το καλοκαίρι του 2019.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρά αυτές όμως τις δυσκολίες, επί 1,5 έτος, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, κινούμαστε με σχεδιασμό, σοβαρότητα, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις.

Συγκεκριμένα:

 

1ον. Εφαρμόζουμε, με επιτυχία, το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Μία ολοκληρωμένη συστημική λύση, που ψηφίστηκε στο τέλος του 2019, και η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικά, θετικά αποτελέσματα.

Έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή όλες οι συστημικές τράπεζες, προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές, με συνολική ακαθάριστη αξία τιτλοποιήσεων  που ανέρχεται περίπου στα 32 δισ. ευρώ.

Αυτό οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση των «κόκκινων» δανείων.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στα 47 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020.

Δηλαδή, μειωμένα κατά 31% μέσα σε ένα έτος!

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, που αναγνωρίζεται, διεθνώς.

 

Πλέον, δρομολογούμε την επέκταση του Προγράμματος.

Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, γιατί, όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό αλλά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, μέχρι το τέλος του 2022, όλες οι συστημικές τράπεζες μπορούν να έχουν επιτύχει μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων, πιθανόν κάποιες και μέσα στο 2021.

Χαρακτηριστικά, και οι 4 συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν – τις προηγούμενες εβδομάδες – πιο επιθετικές στρατηγικές μείωσης των «κόκκινων» δανείων, με ένταξη χαρτοφυλακίων στην επέκταση του «ΗΡΑΚΛΗ».

Επί της ουσίας, μέσα στα 2 ½ έτη της διακυβέρνησής μας, θα έχει επιτευχθεί μία από τις μεγαλύτερες συστημικές μειώσεις του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία.

 

2ον. Νομοθετήσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το νέο αυτό πλαίσιο αντικαθιστά ένα σύνθετο πλέγμα διάσπαρτων μέτρων, που δεν κατάφεραν, τα προηγούμενα χρόνια, να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης χρεών προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι θα στηρίζονται από το Κράτος, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι δεν θα ενταχθούν στρατηγικοί κακοπληρωτές στο νέο σχήμα.

 

3ον. Υλοποιούμε το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στους πολίτες, νοικοκυριά και – πλέον από χθες και – επιχειρήσεις, που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης.

Παράλληλα, ενισχύουμε την κουλτούρα πληρωμών και επιβραβεύουμε, για πρώτη φορά, τους συνεπείς δανειολήπτες.

 

4ον. Ενισχύουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων.

Ενδεικτικά, με την υλοποίηση των 6 πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ήδη διοχετευθεί 7,3 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Ενώ, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, έχουν εκταμιευθεί δάνεια ύψους 7,5 δισ. ευρώ, σε 31.872 επιχειρήσεις.

 

5ον. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε την τραπεζική χρηματοδότηση, με τη σταδιακή διοχέτευση στην οικονομία των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Το ποσό που αναλογεί στη χώρα μας ανέρχεται στα 32 δισ. ευρώ, κυρίως επιχορηγήσεις, που θα κατευθυνθούν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Ποσό το οποίο διαμορφώνεται στα 57 δισ. ευρώ, εάν προσθέσουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα κινητοποιηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, με την αξιοποίηση και του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

 

Συνεπώς, 5ο Συμπέρασμα:

Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου, και συνολικά της Κυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, είναι τα τραπεζικά ιδρύματα να αποτελέσουν, ξανά, μοχλό ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και ενεργοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, με θετικές προοπτικές αλλά και προκλήσεις, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει την ταχεία αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει την κεφαλαιακή της ενίσχυση, μέσα από μία μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Γιατί όμως αυτή είναι αναγκαία;

Η απάντηση είναι, για μια σειρά από λόγους:

 

1ος. Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα είχε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων περίπου στο 45%, τον υψηλότερο στην Ελλάδα, και έναν από τους υψηλότερους μεταξύ των συστημικών τραπεζών υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Γίνεται κατανοητό ότι όταν η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα έχει «κόκκινο» το μισό χαρτοφυλάκιο δανείων της, υπάρχει:

 • πρόβλημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και
 • πρόβλημα δυνατότητας χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και διάχυσης της ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία.

 

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, το εποπτικό κόστος του να διακρατά μια τράπεζα «κόκκινα» δάνεια στον ισολογισμό της είναι υψηλό, και ολοένα αυξανόμενο.

Ενώ η μείωση των «κόκκινων» δανείων σε επίπεδο συστήματος είναι πρακτικά απαραίτητη, για να συμμετέχουμε στα βήματα που γίνονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς την τραπεζική ενοποίηση.

 

2ος. Το Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ», πράγματι, «ξεμπλόκαρε» τις πωλήσεις δανείων μέσω τιτλοποιήσεων, με ευεργετικές συνέπειες για τις τράπεζες και την οικονομία.

Εντούτοις, οι τράπεζες επωμίζονται σημαντικό κόστος από τις εν λόγω συναλλαγές.

Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος που προϋπολογίζει η Τράπεζα Πειραιώς για τις πωλήσεις δανείων εντός του 2021 και την εξυγίανση του ισολογισμού της, θα αφαιρέσει περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες από το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.

 

3ος. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020, στο 15,8%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9, ο δείκτης μειώνεται στο 13,8%.

Άρα είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς κεφαλαιακή ενίσχυση, είτε η τράπεζα δεν θα μπορούσε να εξυγιάνει τον ισολογισμό της, είτε θα έριχνε τους δείκτες φερεγγυότητας κάτω των ελαχίστων εποπτικών ορίων, με ότι αυτό συνεπάγεται, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την ευελιξία που έχει δείξει ο Ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός έως το 2022.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Υπήρξε όμως εναλλακτική της κεφαλαιακής ενίσχυσης;

Η απάντηση είναι αρνητική, για συγκεκριμένους λόγους.

 

1ος. Θα ξεκινήσω από το αυτονόητο.

Η μη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας θα παγίδευε το πιστωτικό ίδρυμα σε αδυναμία μεγέθυνσης του ισολογισμού της και παραγωγής οργανικών κερδών, εν μέσω ολοένα αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων και δυσχερούς πρόσβασης στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Αυτό πιθανότατα θα οδηγούσε σε εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης.

Και όπως ελπίζω καταλαβαίνουμε όλοι, το κόστος για καταθέτες και Δημόσιο από τυχόν εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης θα ήταν δυσβάστακτο, ενώ θα προέκυπτε ανεπανόρθωτο πλήγμα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

 

2ος. Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τους όρους για τη μετατροπή των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities – CoCos) σε κοινές μετοχές, που νομοθέτησε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχαν ήδη προεξοφλήσει τη μετατροπή του και απομειώσει την αξία του.

Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο, για να θυμίσω ορισμένα πράγματα:

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, της 2 Νοεμβρίου 2015, καθόριζε, μεταξύ άλλων, τους όρους και της προϋποθέσεις της μετατροπής.

Ποιοι ήταν αυτοί:

 • Οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλει τους καταβλητέους τόκους σε δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου.
 • Οι κάτοχοι ομολογιών δικαιούνται, στην 7η Επέτειο, να μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος.
 • Και τέλος, η τιμή μετατροπής για την Τράπεζα Πειραιώς ουσιαστικά ορίστηκε στην ονομαστική αξία των 6 ευρώ.

 

Η απώλεια της πρώτης πληρωμής του κουπονιού έγινε το 2018, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση της ίδιας της Τράπεζας, χωρίς να υπάρξει επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή του τοκομεριδίου, ύψους 166 εκατ. Ευρώ το 2020, απορρίφθηκε, το Νοέμβριο, από την ΕΚΤ.

Επίσης, το Δεκέμβριο του 2022, με βάση τους όρους που η προηγούμενη Κυβέρνηση νομοθέτησε, θα είχε δικαίωμα το ΤΧΣ να μετατρέψει τα CoCos σε κοινές μετοχές, στην ονομαστική αξία των 6 ευρώ.

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι δεδομένο ότι η τράπεζα χρειάζεται άμεση ενίσχυση κεφαλαίων, και ότι η ιδιωτική συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ήταν απίθανη, όσο υπήρχε ο κίνδυνος απίσχνασης των μετόχων από μετατροπή των CoCos σε κοινές μετοχές.

Κοινώς, η προηγούμενη Κυβέρνηση κατάφερε τα CoCos των 2 δισ. ευρώ, να έχουν μηδενική αξία.

Προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Και κάτι ακόμη:

Στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, επί ΣΥΡΙΖΑ, και συγκεκριμένα στη Γενική της Συνέλευση, στις 15 Νοεμβρίου 2015, αποφασίσθηκε, ρητώς, «η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων», προς το σκοπό «της μεγιστοποίησης της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην άντληση κεφαλαίων».

Αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε, και για να προσέχετε καλύτερα, κύριοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τις ανακοινώσεις σας.

 

Σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή νέων μετοχών για τους υφιστάμενους μετόχους, με προτιμησιακή διαχείριση.

 

 

Να αναφερθώ όμως λίγο και στο ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το Ταμείο, ως μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, δεσμεύεται να ενεργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση του σκοπού του, ο οποίος δεν είναι άλλος από την συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, χάριν δημοσίου συμφέροντος.

Όπως είναι άλλωστε γνωστό, το Ταμείο, όπως σαφώς ορίζει ο ιδρυτικός του νόμος, δεν ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, και λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπομένων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Υπό την ιδιότητα αυτή, το Ταμείο έχει ήδη εκφράσει, με την από 23 Νοεμβρίου 2020, ανακοίνωσή του, την ετοιμότητά του να στηρίξει την Τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κλείνω την τοποθέτησή μου, με την απάντηση σε ένα ακόμη ερώτημα:

Ποιες οι προοπτικές και τα οφέλη μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση;

Η Τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, προγραμματίζει σειρά ενεργειών που θα της επιτρέψουν να απορροφήσει τις ζημιές από τις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της πλάνο.

Ενδεικτικά, η Τράπεζα προγραμματίζει να αυξήσει τις καθαρές χρηματοδοτήσεις της προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά 10 δισ. ευρώ εντός της επόμενης 4ετίας, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτό είναι ένα όφελος που δεν είναι άμεσα μετρήσιμο.

Όπως επίσης δεν είναι μετρήσιμη η θετική επίπτωση στην πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας από την εξυγίανση του ισολογισμού της μεγαλύτερης τράπεζας και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για το σύστημα σύντομα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδιαίτερα σε χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, που είναι τραπεζο-κεντρική, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων, περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Η ανάγκη ταχείας και μεγάλης μείωσης των «κόκκινων» δανείων, εντός των επόμενων ετών, αποτελεί για την Κυβέρνηση, και για την οικονομία, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις.

Η διαχείριση αυτού του προβλήματος, και συνολικά η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα «ξεκλειδώσει» την ουσιαστική επανεκκίνηση της πιστωτικής επέκτασης.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι – μεταξύ άλλων – η προσέλκυση και η υλοποίηση νέων επενδύσεων, η αξιοποίηση αδρανών πόρων της οικονομίας και η περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας.

Όλα αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης.

 

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Οικονομικών_Τράπεζες_010421

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στις Επιτροπές της Βουλής | 30.3.2021

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας:
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την
κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει σήμερα στη Βουλή προς συζήτηση, το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», με στόχο, αυτή τη φορά, τη στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί, με μεγάλη επιτυχία, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για δανειολήπτες, οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και έχουν δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην 1η κατοικία. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, αφού ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα 3 μηνών, 23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο προσωρινό πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης, το οποίο είχε διάρκεια 13 μήνες.

Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που θα έχει καταβληθεί – μέχρι αύριο – στους δικαιούχους του προγράμματος θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. Μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου είχαν επιδοτηθεί 113.514 δάνεια και 72.134 δικαιούχοι.

 

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

 • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 • Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τα κριτήρια αυτά, είναι ανάλογα της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης:

 

 • Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
 1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
 2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
 3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
 4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά δάνειο.

 

 • Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά δάνειο.

 

 • Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δάνειο.

 

 • Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
 2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
 4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά δάνειο.

 

Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

 

Σχηματικά, τα κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(5)

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας  

600 €

0 ≤ 57 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 600 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση  ή Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας 5.000 € 1 – 9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 1 εκατ. € ≤ 150 χιλ. € ≤ 2,5 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 15.000 € 10 – 49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 5 εκατ. € ≤ 750 χιλ. € ≤ 10 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50.000 € 50 – 249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 25 εκατ. € ≤ 3,75 εκατ. € ≤ 50 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(5)

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας  

 

500 €

 

0

 

≤ 45 χιλ. €

 

≤ 25 χιλ. €

 

≤ 500 χιλ. €

Πολύ μικρή επιχείρηση ή  Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας 4.000 € 1 – 9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 850 χιλ. € ≤ 127,5 χιλ. € ≤ 2,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 12.500 € 10 – 49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 4,25 εκατ. € ≤ 637,5 χιλ. € ≤ 9 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 40.000 € 50 – 249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 21,25 εκατ. € ≤ 3,1875 εκατ. € ≤ 45 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

 

 

 

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(1)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(5)

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας  

300 €

0 ≤ 36 χιλ. € ≤ 15 χιλ. € ≤ 280 χιλ. €
Πολύ μικρή επιχείρηση ή  Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος Επαγγελματίας 2.500 € 1 – 9 ≤ 2 εκατ. € ≤ 550 χιλ. € ≤ 82,5 χιλ. € ≤ 1,25 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 7.500 € 10 – 49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 2,75 εκατ. € ≤ 412,5 χιλ. € ≤ 7 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 25.000 € 50 – 249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 13,75 εκατ. € ≤ 2,0625 εκατ. € ≤ 35 εκατ. € (μη υποθηκευμένη)

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος υπολογίζονται σε 100.000-150.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

 

Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στις 5 Απριλίου, έτσι ώστε, το αργότερο τον Μάιο, να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και τον μήνα Απρίλιο.

 

Με το πρόγραμμα αυτό, και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων. Ήδη, η οικονομική υποστήριξη μέσω των δύο Προγραμμάτων «Γέφυρα» για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι αρωγός της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, πιστεύει σε αυτή και της παρέχει ουσιαστική υποστήριξη. Επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

 

Παράλληλα, με σχέδιο, διορατικότητα, σύνεση και αποτελεσματικότητα, πράττει το βέλτιστο, προκειμένου το σύνολο της  κοινωνίας να βγει όρθιο από την υγειονομική κρίση και η οικονομία να επανεκκινήσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπές_Κοινωνικών_και_Οικονομικών_Υποθέσεων_ΣΝ_Υπουργείου_Υγείας_Γέφυρα_2_300321

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 23.3.2021

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

 


Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

 


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την τόνωση της δυναμικής και της βιώσιμης προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.

Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο τουΕλληνικού αποτελεί, σταθερά, μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού έργου.

Αφορά όμως και την ανάπτυξη του μεγαλύτερου και πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό.

Με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 τ.μ., θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

Η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ.
Αναμένεται να δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.
Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Είναι συνεκτική, καθώς περιλαμβάνει σε ένα νομοθέτημα τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα της επένδυσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Είναι αποτελεσματική, διότι επέρχεται η ιδιοκτησιακή ωρίμανση του έργου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου και την πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα για όλους τους μελλοντικούς αγοραστές.
Είναι πρακτική, καθώς ρυθμίζονται διάφορες διαδικαστικές εκκρεμότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
Είναι όμως κυρίως εμβληματική, διότι με αυτήολοκληρώνεται μια πράξη δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλυτικά θα εκθέσω στη συνέχεια αναφορικά με τη συμφωνία διανομής του ακινήτου.

Προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων και της άμεσης εκκίνησης του Επένδυσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

1ον. Την κύρωση της σύμβασης διανομής και του ειδικού διαγράμματος διανομής.

2ον. Τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά.

3ον. Τη ρύθμιση της διαδικασίας εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφάνειας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίουΚοσμά.

4ον. Την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου:

1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπογράφηκε, στις 9Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.

2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχοΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, στον κύριο του εδάφους.

5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ.

6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίουΚοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2εκατ. ευρώ.

7ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

8ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες – εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έρχομαι τώρα στη συμφωνία διανομής επί του ακινήτου.

Το αποτέλεσμα της διανομής της έκτασης αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη.

Όλα ξεκίνησαν από το μηδέν, από τη σημερινή Κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης για 99 χρόνια, η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας,αφορούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο.

Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και στον νόμο, «το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής συνετάγη έχοντας ως υπόβαθρο τα διαγράμματα τα οποία συνοδεύουν τις ΚΥΑ Μητροπολιτικού Πάρκου, ΚΥΑ Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών, και τις ΚΥΑ Ζωνών Ανάπτυξης».

Συνεπώς, ό,τι ορίζουν οι σχετικές ΚΥΑ για τον κοινόχρηστο αιγιαλό, τα ρέματα, τον μεγάλο διαμπερή πεζόδρομο που συνδέει τις γειτονιές ανατολικά με την παραλία, την έξοδο του πάρκου στη θάλασσα, τις εκτάσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας κ.λπ., όλα συνεχίζουν και ισχύουν απαρέγκλιτα.

Το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής δεν τροποποιεί, σε κανένα σημείο, ούτε το προεδρικό διάταγμα, ούτε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Ούτε θα μπορούσε άλλωστε, αφού δεν είναι πολεοδομικό σχέδιο ώστε να έχει την εξουσιοδότηση να τροποποιήσει εγκεκριμένες μελέτες.

Απεικονίζει απλώς όσα ορίζει η Σύμβαση, και η πληροφορία που ενσωματώνει, εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Παρουσιάζει δηλαδή μόνο τι διανέμεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ από το σύνολο των 6.008.076 τ.μ.

Και είναι σαφές και από το Διάγραμμα, ότι το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται κύριος ακριβώς του 30% αυτών. Σε όλη την υπόλοιπη έκταση κύριος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά η συμφωνία, δηλαδή ποια είναι τα τμήματα της έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ως εξής:

Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, δηλαδή της μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέωςαεροδρομίου.
Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά τετράγωνα της βόρειας ζώνης πολεοδόμησης, που προορίζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό μάλιστα κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης σε αυτήν δόμησης).
Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης της νοτιοανατολικής ζώνης ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικούτουρισμού.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να διευκρινίσω το εξής:

Αυτή τη στιγμή που διανέμεται το ακίνητο, δεν υπάρχουν επί του εδάφους κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, πολλώ δε μάλλον υλοποιηθεί, επί του εδάφους.

Οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται, επί του παρόντος, μόνο στις μελέτες για τις περιοχές πολεοδόμησης, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, όσο δεν υπάρχουν και δεν έχουν κατασκευαστεί.

Θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν στο μέλλον, μετά την μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτή.

Στη συνέχεια θα παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς/δικαιούχους.

Συνεπώς, η διανομή γίνεται στο συνολικό ακίνητο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, το θεσμικό όριο του οποίου επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, και η επιφάνεια του οποίου είναι 6.008.075 τ.μ.

Επί αυτής της συνολικής επιφάνειας διανέμεται η πλήρης κυριότητα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ, και σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ), το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να πάρει κατά πλήρη κυριότητα 30% της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και 30% της παράκτιας ζώνης.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη σχετική πρόταση Επιτροπής του ΤΕΕ, στο οποίο απευθύνθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και την οποία καταθέτω στα πρακτικά.

[Συνημμένο 1]

Όσον αφορά στο ζήτημα των περιφράξεων πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι ρυθμίσεις αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες:

Η μία αφορά στο σύνολο του Πόλου, κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφάλειας εργοταξίου και θα υλοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εξ ου και η διατύπωση στον νόμο αναφορικά με τις πρόδρομες εργασίες, όπου προβλέπεται «ανακατασκευή-επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης, για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου του ΜΠΕΑ».

Η δεύτερη αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα του Μητροπολιτικού Πόλου, και ειδικότερα στη δυνατότητα κατασκευής περιφράξεων εντός του γηπέδου του Πάρκου και εντός των γηπέδων των Ζωνών Ανάπτυξης.

Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις Περιοχές Πολεοδόμησης, όπως είναι η γειτονιά του Αγίου Κοσμά, για την οποία ισχύει προφανώς ό,τι ορίζει ο ΝΟΚ για τις περιφράξεις, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η ρύθμιση αυτή για το Πάρκο (έκτασης 2.000.000 τμ.), και τις Ζώνες Ανάπτυξης του Πόλου (έκτασης μέχρι και 630.000 τμ.), κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ακριβώς λόγω του μεγέθους τους και του πλήθους των διαφορετικών χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα υποδεχτούν, ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να λειτουργήσουν ως πολυ-λειτουργικοί χώροι (αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού κ.λπ.).

Για παράδειγμα, οι αθλητικοί χώροι παγίως διαθέτουν περίφραξη αν και είναι ανοικτοί στο κοινό, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις που, λόγω του προορισμού τους, πρέπει να είναι περιφραγμένες, όπως π.χ. το κτίριο του Κέντρου Ελέγχου της ΥΠΑ, η πρότυπη αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η πρότυπη αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κ.λπ.

Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα περιφράξεων εντός του ενιαίου γηπέδου του Πάρκου δίνεται ήδη από την ΚΥΑ Έγκρισης της Γενικής Οργάνωσης αυτού (ά.5).

Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για «κενά» της υφιστάμενης νομοθεσίας, που το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να καλύψει για να μπορεί να ξεκινήσει το έργο, με ασφάλεια και ταχύτητα.

Δεν οδηγούν την γειτονιά του Αγίου Κοσμά σε «gatedcommunity», καθώς δεν την αφορούν.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής μπορεί να γίνει τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά κριτήρια.

Θα ξεκινήσω με την ποιοτική αξιολόγηση της συμφωνίας:

Η ζώνη εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο,αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέωςαεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτή χωροθετείται το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 μέτρων), με το καζίνο.
Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο μέτωπο.
Αποτελεί, επίσης, μία ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.
Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου.
Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο, στον χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερηςπεριοχής της Μεσογείου.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική ζώνη του παρακτίου μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής.
Η υπάρχουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.
Στο ανατολικό όριο της ζώνης, προβλέπεται υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομοπεζογέφυρα πάνω από τη ΛεωφόροΠοσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω ζώνης, προβλέπονται διάφορες χρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και το εμβληματικόξενοδοχείο της μαρίνας.

Συμπέρασμα: Ο τεθείς στόχος της διακράτησης στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως.

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στη βόρεια ζώνη πολεοδόμησης «Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Ανάμεσα σε 2 σταθμούς Μετρό, επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότηματης πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνικού, το «Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου ΕλληνικούΑγίου Κοσμά» προορίζεται να αποτελέσει τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό και αναψυχή.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέρα από τη συμφωνία διανομής, το Υπουργείο Οικονομικών εξασφάλισε, μέσω συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, επιπλέον χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από φορείς ή/και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή δημόσια νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, για την προώθηση του τουρισμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, και τη στήριξη του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 3 ισόγειων χώρων, 300 τ.μ. έκαστος, υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη «Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», στο επιχειρηματικό κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί επίσης στην ίδια «Γειτονιά» και, τέλος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

Ας δούμε τώρα και την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής.

Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε στον θεσμοθετημένοτεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, δηλαδή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή.

Πράγματι, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατέθεσε τις απόψεις του, μαζί με την πρότασή του για τα προς διανομή ακίνητα.

Η ποσοτική σύγκριση της δομήσιμης επιφάνειας που πρότεινε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κατόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής:

50,36% περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 περισσότερα τ.μ.

[Συνημμένο 2]

Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Κλείνοντας, να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία:

1ον. Δρομολογούνται οι διαδικασίες, ώστε οι δωρεές, συνολικού ύψους 500.300 ευρώ, που κατέθεσαν, από τον περασμένο Απρίλιο, πολίτες και επιχειρήσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια 10 ασθενοφόρων.

Ασθενοφόρα τα οποία θα αγοραστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα μας διαβιβάσει το ΕΚΑΒ, και θα παραδοθούν από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων, εξαιτίας της πανδημίας, αναγκών του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθεί ένα ασθενοφόρο, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας – θα λάβουν από δύο ασθενοφόρα η καθεμία.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει ότι, παράλληλα με τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία κάθε πόρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Ως Υπουργός Οικονομικών, ευχαριστώ θερμά τους περισσότερους από 440 πολίτες και επιχειρήσεις που, υπό ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικά συνθήκες, συνέβαλαν με τις δωρεές τους στην κοινή, κρίσιμη μάχη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της.

Μάχη την οποία θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, μευπευθυνότητα, ενότητα και αλληλεγγύη.

2ον. Επιλύεται το ζήτημα της καταβολής στους πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) Α.Ε. των αποζημιώσεων που δικαιούνται κατόπιν της αποχώρησής τους, λόγω συνταξιοδότησης, και οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ Α.Ε.

Το συγκεκριμένο ζήτημα διευθετείται με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς αφορά σε βασικά εργασιακά δικαιώματα και με αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία εμπράκτως στηρίζει εν γένει την εργασία και τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματα.

Η καταβολή γίνεται άμεσα, κατόπιν υποβολής αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ρύθμιση αυτή αποδεικνύει την ειδική μέριμνα του Κράτους για την αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων προσώπων, τα οποία τύγχαναν εργαζόμενα σε εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση.

3ον. Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης, πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή.

Προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.

4ον. Παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2021, η ισχύς του Νόμου 4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID – 19.

5ον. Παρατείνεται εκ νέου, έως και την:

31η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6%, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη).
30ή Σεπτεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

6ον. Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Ειδικότερα:

α.Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.

β. Αυξάνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.

γ. Ειδικώς για το τρέχον έτος, ορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

δ. Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου (δημοτικός), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναφερόμενων επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς δημοπρασία.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_ΣΝ_Κύρωση_Σύμβασης_Ελληνικού_230321

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (video) | 18.3.2021

Η χώρα τα κατάφερε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στη χθεσινή έκδοση του 30ετούς ομολόγου.

Όπως είπε, η Ελλάδα προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση ενός 30ετούς ομολόγου, «για πρώτη φορά από 2008», και προσέθεσε ότι η έκδοση αυτή διακρίνεται για:

(1) τη σημαντική ζήτηση του ομολόγου: «Δείτε όλες τις αναφορές του διεθνούς Τύπου για το ύψος της ζήτησης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

(2) το χαμηλό κόστος δανεισμού: «Δείτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αντίστοιχη έκδοση τι κόστος δανεισμού έχει«, και

(3) την εξαιρετική ποιότητα της: «Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ξένοι θεσμικοί επενδυτές».

Είναι μια έκδοση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές, σε όλη την καμπύλη, ενώ καταδεικνύει και επιβεβαιώνει με ακόμα πιο εμφατικό τρόπο, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις χρέους που είχαν γίνει, «την εμπιστοσύνη διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας.

Μιλώντας κατά την τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που επεξεργάστηκε τη σύμβαση για τη διανομή του ακινήτου του Ελληνικού, ο κ. Σταϊκούρας έψεξε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν έκανε οποιαδήποτε αναφορά, εντός ή εκτός Κοινοβουλίου, για αυτή την επιτυχία «όχι της κυβέρνησης, αλλά της χώρας»: «Καμία ανακοίνωση, καμία αναφορά από την κατά τα άλλα λαλίστατη αξιωματική αντιπολίτευση».

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι με την έκδοση αυτή, η χώρα τα κατάφερε, με τις θυσίες της κοινωνίας, ενώ οι επενδυτές την εμπιστεύονται, όχι μόνο στις εκδόσεις χρέους, αλλά και για να κάνουν άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σημερινή Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών εδώ:

 

Βουλή: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 16.3.2021

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την τόνωση της δυναμικής και της βιώσιμης προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.

Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτελεί, σταθερά, μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού σχεδίου.

Αφορά όμως και την ανάπτυξη του μεγαλύτερου και πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό.

Με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 τ.μ., θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

 • Η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ.
 • Αναμένεται να δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του.
 • Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι συνεκτική, καθώς περιλαμβάνει σε ένα νομοθέτημα τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα της επένδυσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Είναι αποτελεσματική, διότι επέρχεται η ιδιοκτησιακή ωρίμανση του έργου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου και την πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα για όλους τους μελλοντικούς αγοραστές.
 • Είναι πρακτική, καθώς ρυθμίζονται διάφορες διαδικαστικές εκκρεμότητες και ενισχύεται περαιτέρω η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
 • Είναι όμως κυρίως εμβληματική, διότι με αυτή ολοκληρώνεται μια πράξη δημοσίου συμφέροντος, όπως αναλυτικά θα εκθέσω στη συνέχεια αναφορικά με τη συμφωνία διανομής του ακινήτου.

 

Προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων και της άμεσης εκκίνησης του Επένδυσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

1ον. Την κύρωση της σύμβασης διανομής και του ειδικού διαγράμματος διανομής.

2ον. Τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

3ον. Τη ρύθμιση της διαδικασίας εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφάνειας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

4ον. Την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου:

 

1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπεγράφη, στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.

Κάθε συγκύριος λαμβάνει διαιρετά πλέον τμήματα γης, όπως περιγράφονται στη σύμβαση,  κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα γενικά τα επ’ αυτών κτίρια και πάσης φύσης συστατικά, παραρτήματα, προσαυξήματα και παρακολουθήματα, και όλα τα σχετικά δικαιώματά τους, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις.

 

2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

 

3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

 

4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, στον κύριο του εδάφους.

 

5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ή μεταξύ των εκάστοτε ειδικών ή/και καθολικών διαδόχων τους, ενώ περαιτέρω περιγράφεται η σχετική διαδικασία ολοκλήρωσης της τροποποίησης αυτής.

 

6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων παραδρομών της κυρούμενης σύμβασης και ορίζεται ότι αυτή θα συντελείται με συμβολαιογραφική πράξη υποκείμενη σε μεταγραφή ή καταχώριση στο αρμόδιο – κατά περίπτωση – Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

 

7ον. Καθορίζεται ως χρονικό σημείο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της κυρούμενης Σύμβασης, εκείνο της μεταγραφής – άλλως καταχώρισης – στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου του ΦΕΚ δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου.

Το ίδιο χρονικό σημείο καθορίζεται και για την απώλεια της ιδιότητας των ως δημοσίων κτημάτων, των ακινήτων που με την κυρούμενη Σύμβαση περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ.

 

8ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, καθορίζονται και τα στάδια της σχετικής διαδικασίας μέχρι το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, να μεταβιβαστεί στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση εκ μέρους της του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

 

9ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι σχετικές φορολογικές και λοιπές απαλλαγές και ατέλειες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Συναφώς καθορίζονται και τα καταβλητέα δικαιώματα για τη μεταγραφή ή καταχώριση της εν λόγω σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου – κατά περίπτωση – Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου.

Τα ως άνω δικαιώματα καθορίζονται σε σχεδόν συμβολικά ποσά, λόγω του χαρακτήρα της συναλλαγής ως δημοσίου συμφέροντος, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ δύο δημοσίων νομικών προσώπων.

 

10ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», ή τον εγγυητή του, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες – εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Συναφώς, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών – εργασιών θα προηγηθεί σχετική συμφωνία μεταξύ του αγοραστή ή εγγυητή και των συγκυρίων του εδάφους, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, για τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και τη ρύθμιση της εποπτείας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έρχομαι τώρα στη συμφωνία διανομής επί του ακινήτου.

Το αποτέλεσμα της διανομής της έκτασης αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη.

Όλα ξεκίνησαν από το μηδέν, από τη σημερινή Κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης – πλην, προφανώς, κοινόχρηστων, κοινωφελών και κοινωνικής ανταποδοτικότητας χώρων – για 99 χρόνια, η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο.

Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση αφορούσε τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά των παιδιών μας θα καταστούν – με την ευρεία έννοια του όρου – ιδιοκτήτες τμήματος της επένδυσης.

Στα δικά μας μάτια, το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές ήταν και είναι τεράστιο.

 

Πολύ πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, και δεδομένων βέβαια του διαμορφωμένου θεσμικού πλαισίου και των ανειλημμένων συμβατικών δεσμεύσεων, προσδιορίσαμε τη βασική μας στόχευση.

Και αυτή δεν ήταν άλλη από την διακράτηση στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση.

Η ενίσχυση του τουρισμού, μέσω ενός μοναδικού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έργου, τέτοιας μάλιστα έκτασης αλλά και έντασης αστικής ανάπτυξης, αποτέλεσε τον οδηγό μας.

 

Αναλυτικά η συμφωνία, δηλαδή ποια είναι τα τμήματα της έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ως εξής:

 • Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2 (όπου θα βρίσκεται το καζίνο) της μη-πολεοδομούμενης ζώνης ανάπτυξης Α-Α1, δηλαδή της μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου.
 • Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά τετράγωνα της ζώνης πολεοδόμησης Α-Π4, που προορίζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολύ-λειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό, μάλιστα, κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης σε αυτήν δόμησης).
 • Συγκεκριμένα, περιέρχονται, κατά κυριότητα, στο Ελληνικό Δημόσιο τα οικοδομικά τετράγωνα 2 (με πρόσωπο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης), 9, 10, 6, όπως και τα οικοδομικά τετράγωνα 11 και 7 (με πρόσωπο επί των χώρων πρασίνου κατά μήκος του μεγάλου άξονα, που συνδέει τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με το παράκτιο μέτωπο) και, τέλος, το οικοδομικό τετράγωνο 18 με πρόσωπο στο πάρκο.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολόκληρης της ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής μπορεί να γίνει τόσο με ποιοτικά όσο και με ποσοτικά κριτήρια.

Θα ξεκινήσω με την ποιοτική αξιολόγηση της συμφωνίας:

 • Η ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περιοχής του τέως αεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτήν χωροθετείται το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 μέτρων), με το καζίνο.
 • Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και προς το παράκτιο μέτωπο.
 • Αποτελεί, επίσης, μία ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.
 • Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτικού τουρισμού, τουριστικές υποδομές – εκτός του καζίνο – όπως συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, κέντρο ευεξίας, spa, χώρους επαγγελματικών συναντήσεων κ.λπ., με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου.
 • Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκότημα με το καζίνο, στο χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
 • Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε ολόκληρη την ζώνη ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής.
 • Η υπάρχουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού.
 • Στο νοτιοανατολικό όριο της ζώνης ΠΜ-Α1, προβλέπεται υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομο-πεζογέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω ζώνης, προβλέπονται χρήσεις ξενοδοχειακές, εμπορικές (ανάπτυξη εμπορικού κέντρου), αναψυχής, ναυταθλητικές, ενώ προβλέπεται επίσης να αναπτυχθούν εστιατόρια και άλλες εξυπηρετήσεις. Ανάμεσα σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και το εμβληματικό ξενοδοχείο της μαρίνας.
 • Ουσιαστικά, η ζώνη ΠΜ-Α1 του παρακτίου μετώπου έρχεται ως συνέχεια της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2 του τουριστικού συγκροτήματος με το καζίνο, προκειμένου να το καταστήσει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, με καζίνο και μαρίνα. Δηλαδή, με χαρακτηριστικά στοιχεία μοναδικότητας, τα οποία συνεπάγονται τη μεγάλη σπουδαιότητα διατήρησης της πλήρους κυριότητας του συνόλου των ως άνω εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Συμπέρασμα: Ο τεθείς στόχος της διακράτησης στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστικών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως.

 

Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ζώνη πολεοδόμησης Α-Π4 «Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Ανάμεσα σε 2 σταθμούς Μετρό, επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνικού, το «Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» προορίζεται να αποτελέσει τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό και αναψυχή.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέρα από τη συμφωνία διανομής, το Υπουργείο Οικονομικών εξασφάλισε, μέσω συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, επιπλέον χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από φορείς ή/και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή δημόσια νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, για την προώθηση του τουρισμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, και τη στήριξη του αθλητισμού.

1ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή προς πολεοδόμηση ΑΠ-4 («Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης»), και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο Α-Π4.17.

2ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στο επιχειρηματικό κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή προς πολεοδόμηση ΑΠ-4 («Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης»).

3ον. Εξασφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 300 τ.μ. ισόγειου χώρου υψηλής προβολής και επισκεψιμότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου, και ειδικότερα στην περιοχή αθλητισμού.

 

Ας δούμε τώρα και την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας διανομής.

Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε στο θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, δηλαδή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή.

Πράγματι, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατέθεσε τις απόψεις του, μαζί με την πρότασή του για τα προς διανομή ακίνητα.

Η ποσοτική σύγκριση της δομήσιμης επιφάνειας που πρότεινε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κατόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής:

50,36% περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 περισσότερα τ.μ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ_Κύρωση_Σύμβασης_Ελληνικού_160321

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 11.3.2021

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής  κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τον Ιούλιο του 2020, οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την έξοδο από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Συμφώνησαν στη διάθεση 750 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών, μέσω του Next Generation EU, με ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων.

Παράλληλα, συμφώνησαν σε ένα πακέτο 1.074 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2021-2027.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Ελλάδα θα εισπράξει, τα προσεχή έτη, το μεγαλύτερο ποσό που έλαβε ποτέ από την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια: συνολικά, 72 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας «χρηματοδοτικό πακέτο», το οποίο θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά, για να ανακάμψει ταχύτερα και με μεγαλύτερο δυναμισμό η ελληνική οικονομία, αλλά και για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών, είναι να κυρωθεί, από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, η νέα απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη του 2014.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί το Next Generation EU, και θα ξεκλειδώσει ολόκληρο το δυναμικό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, υλοποιείται αυτή η προϋπόθεση.

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ας γίνω πιο συγκεκριμένος για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου.

Η Απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η νέα Απόφαση σηματοδοτεί την εκ βάθρων αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, προκειμένου να εξασφαλίσει άμεση και μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική ικανότητα για τα μέτρα στήριξης της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, και την αποφυγή περαιτέρω πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Δεδομένου ότι η στήριξη θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, οι νομικές  δεσμεύσεις για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τους εν λόγω πόρους θα  πρέπει να έχουν αναληφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η έγκριση των  πληρωμών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και στόχων που καθορίζονται στο  Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα καθαρή δανειοληπτική δραστηριότητα θα πρέπει να παύσει το αργότερο στα  τέλη του 2026, ενώ μετά το έτος αυτό, οι δανειοληπτικές πράξεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε πράξεις αναχρηματοδότησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρέους.

Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση επάρκειας πόρων, η νέα Απόφαση θεσμοθετεί τη μόνιμη αύξηση των ανωτάτων ορίων ιδίων πόρων σε 1,40% και 1,46% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη των πιστώσεων πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων αντίστοιχα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσματική και αδιάλειπτη χρηματοδότηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών πολιτικών, και αφετέρου των νέων προτεραιοτήτων και μελλοντικών προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη και προσωρινή αύξηση των εν λόγω ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων, με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από τον δανεισμό κεφαλαίων στο πλαίσιο του Next Generation EU.

Επιπρόσθετα, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία είσπραξης των υφιστάμενων ιδίων πόρων.

Ταυτόχρονα, εισάγεται ένας νέος πόρος, που υπολογίζεται βάσει των μη ανακυκλωμένων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος-μέλος και δεν ανακυκλώνονται.

Ο συγκεκριμένος πόρος έχει οικολογικό χαρακτήρα, ενθαρρύνει τη μείωση της ρύπανσης, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ενώ είναι και δίκαιος, καθώς λαμβάνει υπόψη το επίπεδο εισοδήματος κάθε κράτους-μέλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει διορθωτικό μηχανισμό για την εξάλειψη των αντιστρόφως προοδευτικών στοιχείων, η Ελλάδα επωφελείται, ετησίως, κατά 33 εκατ. ευρώ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελλάδα, μέσω της δέσμης Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και Ταμείου Ανάκαμψης, θα ωφεληθεί πολλαπλάσια σε σχέση με τις συνεισφορές της, σε πολλούς τομείς της οικονομίας, και με αποδέκτες το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, με βάση τις εθνικές κατανομές, η χώρα μας αναμένεται να λάβει κατά την επταετία 2021-2027 συνολικό πακέτο στήριξης ύψους έως και 71,9 δισ. ευρώ, και συγκεκριμένα 39,9 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι εθνικές συνεισφορές της χώρας μας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, κατά προσέγγιση, σε 15,5 δισ. ευρώ, για όλη την περίοδο, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

Από αυτά τα στοιχεία καταδεικνύεται το σημαντικό δημοσιονομικό όφελος για την χώρα μας, καθώς η αναλογία απολήψεων (εισροές) – αποδόσεων (συνεισφορές) διαμορφώνεται σε 4,6/1.

Με απλά λόγια, για κάθε ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, θα εισπράττουμε 4,6 ευρώ, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη επταετία, και συγκεκριμένα την περίοδο 2014-2020, η αναλογία απολήψεων προς αποδόσεις ήταν μικρότερη, στο 2,9/1.

Συνεπώς, σήμερα, η Ελλάδα είναι ακόμα πιο ευνοημένη!

Το καθαρό δημοσιονομικό ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 56,4 δισ. ευρώ, ή 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνοψίζοντας, η κύρωση της Απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βουλή των Ελλήνων, σε συνδυασμό με την κύρωση από τα Κοινοβούλια των υπολοίπων κρατών-μελών, θα μας επιτρέψει να δρέψουμε τα οφέλη που διεκδικήσαμε – και κερδίσαμε – στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2020.

Τα έσοδα που θα αντληθούν μέσω της εφαρμογής της υπό κύρωση Απόφασης, θα συμβάλουν στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και στον μετασχηματισμό της  οικονομίας.

Τα 72 δισ. ευρώ που δικαιούται η χώρα μας θα δώσουν σημαντική ώθηση στο αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας μας, εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, σκληρά, μεθοδικά και συγκροτημένα.

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο δεύτερο μέρος του Σχεδίου Νόμου, τροποποιείται ο Νόμος 3864/2010 που διέπει την λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή του τελευταίου σε μη εποπτικά επιβεβλημένες μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, δηλαδή σε αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έχουν τον χαρακτήρα κεφαλαιακής ενίσχυσης για κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων ή εξυγίανσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δεν επιτρέπεται στο ΤΧΣ να μετέχει σε αύξηση κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι ήδη μέτοχος, παρά μόνον εάν η αύξηση  αυτή είναι επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους.

Το γεγονός αυτό στερεί τη δυνατότητα από το ΤΧΣ να ανταποκριθεί ενεργά, λειτουργώντας όπως κάθε ιδιώτης μέτοχος, προς την κατεύθυνση προάσπισης της επένδυσής του, στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικά – και άρα όχι εποπτικά επιβεβλημένης – αποφασιζόμενης αύξησης κεφαλαίου.

Επομένως το ΤΧΣ, με το ισχύον σήμερα πλαίσιο, δεν διαθέτει τη δυνατότητα, αξιολογώντας τις συνθήκες, να αποφύγει την απομείωση της συμμετοχής του, ακόμα και όταν η διατήρηση της συμμετοχής θα του παρέχει δυνατότητα καλύτερων όρων αποεπένδυσης στο μέλλον.

Σήμερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καλύπτουμε το νομοθετικό αυτό κενό, που η προηγούμενη Κυβέρνηση διατήρησε, παρά τις κατ’ επανάληψη τροποποιήσεις του Νόμου επί των ημερών της.

Βέβαια, προς την πολιτική ορθότητα της νομοθετικής αυτής επιλογής της Κυβέρνησης, συνηγορεί άλλωστε και η από 3.11.2020 σχετική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σημειώνεται ότι «είναι καθήκον της [ενν. Κυβέρνησης] να μην επιτρέψει να υποτιμηθεί περαιτέρω η θέση του Ελληνικού Δημοσίου από μια μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ».

Τη θεσμική ορθότητα της νομοθετικής αυτής επιλογής διατρανώνει επίσης η από 25.2.2021 σχετική Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σημειώνει ότι «χαιρετίζει το γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μολονότι ο δρόμος της εξόδου από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση έχει, πλέον, ανοίξει, χάρη στα εμβόλια, είναι σαφές ότι για την επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτηθεί χρόνος.

Γι’ αυτό, άλλωστε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, σε συνδυασμό με την αποφυγή της πρόωρης απόσυρσης των μέτρων ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με την αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος μεταγενέστερα.

 

Δίχως αμφιβολία, η πανδημική κρίση προκάλεσε τεκτονικές αναταράξεις σε όλα τα πεδία.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε ένα μεγάλο τεστ, αναδεικνύοντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα, αλληλεγγύη και συντονισμένες αποφάσεις.

Αποφάσεις στις οποίες η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά και δημιουργικά, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της και αποκομίζοντας τουλάχιστον τα ίδια, ή και μεγαλύτερα, οφέλη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, στον ταραχώδη ένα χρόνο της υγειονομικής κρίσης, διεκδικήσαμε και πετύχαμε ως χώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εξής:

1ον. Δημοσιονομική ευελιξία.

Η Ελλάδα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, πέτυχε να έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Επωφελήθηκε, όπως όλες οι χώρες της Ένωσης, από τη γενική ρήτρα διαφυγής, που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020.

Ρήτρα που μας επέτρεψε να λάβουμε μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρεκκλίνοντας από τους δημοσιονομικούς κανόνες, στόχους και απαιτήσεις.

Μέτρα που φθάνουν ήδη τα 27 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και υπερβαίνοντας, κατά πολύ, οποιοδήποτε πακέτο στήριξης δόθηκε στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.

 

2ον.  Συμμετοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης που δημιούργησαν το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η Ελλάδα επωφελείται από τα «όπλα» νομισματικής στήριξης που έχει ρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη μάχη κατά του κορονοϊού, με κυριότερο το ειδικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας (ΡΕΡΡ), το οποίο έχει μεγάλη συμβολή στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, διευκολύνοντας, μαζί με την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, την πρόσβασή της σε φθηνό δανεισμό.

 

3ον. Υψηλούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγάλους ωφελημένους του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς εξασφάλισε από τα υψηλότερα κονδύλια σε σχέση με το ΑΕΠ της.

 

4ον. Θετικές αξιολογήσεις και εκταμιεύσεις πόρων.

Στον έναν χρόνο της υγειονομικής κρίσης, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, η χώρα μας ολοκλήρωσε, επιτυχώς, 4 αξιολογήσεις από του θεσμούς.

Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών συνοδεύτηκαν και από εκταμιεύσεις  πόρων, συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ενώ, σε όλες τις εκθέσεις της Κομισιόν αναγνωρίζεται η άμεση και ορθή παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Συνεχίζουμε δυναμικά, με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σύνεση, να χαράσσουμε πολιτικές και να διατυπώνουμε συνεκτικές προτάσεις για την επίτευξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ευημερίας και ισότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε τις κάτωθι προτεραιότητες:

1η. Τη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και το 2022, αφού σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα δεν αναμένεται νωρίτερα από το τέλος του επόμενου έτους.

 

2η. Τη διατήρηση των μέτρων στήριξης, μέχρι την πλήρη εδραίωση βιώσιμης ανάκαμψης, η οποία θα οδηγήσει σε δημοσιονομική ισορροπία.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.

 

3η. Την ταχεία εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ήμασταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αναλυτικό και ώριμο, πρώτο, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχέδιο που θα παρουσιαστεί, συνοπτικά, στην προσεχή σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη.

 

4η. Τη διασφάλιση ότι οι επιδιωκόμενες αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας θα επιτυγχάνουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων, θα προστατεύουν και θα ενθαρρύνουν τις δημόσιες επενδύσεις, και, τέλος, θα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα διεκδίκησε σθεναρά, και έλαβε στα ευρωπαϊκά fora, ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, εργαλεία και κονδύλια.

Επιπλέον, συνεισφέρει εποικοδομητικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα μέσα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της, ισχυροποιώντας τη φωνή της, και αποδεικνύοντας ότι, παρά τη δίνη της κρίσης, προτείνει, οραματίζεται και υλοποιεί.

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει πόρους και δημοσιονομικό χώρο, για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, για όσο χρειαστεί.

Δίχως να καταλήξουμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αλλά με σωφροσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε να οδηγήσουμε τη χώρα, με ασφάλεια, όσο πιο γρήγορα γίνεται, στο ξέφωτο της ανάκαμψης και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Ολομέλεια_ΣΝ_Ιδίων_Πόρων_110321

Ο Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (video) | 9.3.2021

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίσθηκε επί της Αρχής στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

 

 

 

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την ολοκλήρωση και της κατ’ άρθρων συζήτησης του σχεδίου νόμου στην επιτροπή, αναφέρθηκε στις θετικές προσεγγίσεις όλων των φορέων που κλήθηκαν σε ακρόαση για την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία. Απέρριψε ως «ακραία» την κριτική βουλευτών της αντιπολίτευσης περί «ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας», σχετικά με την δυνατότητα που παρέχεται στο ΤΧΣ να συμμετέχει με προϋποθέσεις σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών. Ειδικότερα ανέφερε πως στο τέλος του 2014, «η αποτίμηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, του Τ.Χ.Σ, στις ελληνικές τράπεζες ήταν στα 11,6 δισ. εκατ ευρώ, και στο τέλος του 2015 αυτή μειώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ» ενώ ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, ο υπουργός ανέφερε ότι «το 2014 ήταν στα 3.72 δισ. και στο τέλος του 2015 ήταν 630 εκατ, ευρώ – και τολμάτε να μιλάτε και να λέτε σ’ αυτήν την αίθουσα για ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας!».

Αναφερόμενος στις ανακεφαλοποιήσεις των προηγούμενων ετών και τα κόκκινα δάνεια, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι στις 31 Οκτωβρίου του 2015, ο τότε υπουργός Οικονομικών δήλωνε πως «στο τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και των κόκκινων δανείων» και αντί για αυτό φτάσαμε στα τέλη του 2016, τα κόκκινα δάνεια να βρίσκονται στο ανώτατο ύψος τους, στα 106 δισ. ευρώ και σήμερα, λόγω του επιτυχημένου σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ που εφάρμοσε η κυβέρνηση, αυτά έχουν περιοριστεί στα 59 δισ. ευρώ.

Για τις παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με αποτυχία στις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2020, ο Χ. Σταϊκούρας ανέφερε πως αυτός «πήγε καλύτερα στα μακροοικονομικά μεγέθη. Το ότι υπάρχουν αναπροσαρμογές, το ότι πρέπει κάθε φορά να ακολουθεί η δυναμική της οικονομίας τη δυναμική της υγειονομικής κρίσης, αυτό είναι αληθές. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζαμε ότι θα είναι τα επεκτατικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, τώρα λέμε 11,6.  Άρα θα πρέπει, πρώτα από όλα, να σταθμίσουμε τα δεδομένα και τα επαναξιολογούμε με βάση την εικόνα που έχουμε. Αν δείτε σήμερα και χθες, μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, αρχίζουν όλοι οι φορείς και προσεγγίζουν πάλι τα 4,5% με 5% ανάπτυξη το 2021, όταν πριν από μία βδομάδα λέγατε για 3% και 3,5%. Για αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί σε ακραίες εκφράσεις».

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, αναφερόμενους στο πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ, ανέφερε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις έχουν ως γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης κατανομής βαρών – και να διασφαλίζουν ότι η Ένωση έχει επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα για την κάλυψη δημοσιονομικών υποχρεώσεων, ακόμα και σε περιπτώσεις οικονομικών κλυδωνισμών. Πρόσθεσε πως η Ένωση θα εργαστεί για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων και θα θεσπίσει νέους πόρους, και ήδη έχει κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, προτάσεις για τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και για ψηφιακή εισφορά, με σκοπό την θέσπισή τους αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Ένωση, είπε ο υπουργός, θα εργαστεί κατά την περίοδο 2021 – 2027 για τη θέσπιση άλλων ιδίων πόρων, που μπορεί να περιλαμβάνουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 8.3.2021

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής  στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τον Ιούλιο του 2020, οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την έξοδο από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Συμφώνησαν στη διάθεση 750 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών, μέσω του Next Generation EU, με ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων.

Παράλληλα, συμφώνησαν σε ένα πακέτο 1.074 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2021-2027.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Ελλάδα θα εισπράξει, τα προσεχή έτη, το μεγαλύτερο ποσό που έλαβε ποτέ από την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια: συνολικά, 72 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας «χρηματοδοτικό πακέτο», το οποίο θα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά, για να ανακάμψει ταχύτερα και με μεγαλύτερο δυναμισμό η ελληνική οικονομία, αλλά και για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών, είναι να κυρωθεί, από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, η νέα απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αντικαταστήσει την αντίστοιχη του 2014.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί το Next Generation EU, και θα ξεκλειδώσει ολόκληρο το δυναμικό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, υλοποιείται αυτή την προϋπόθεση.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ας γίνω πιο συγκεκριμένος για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου.

Η Απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η νέα Απόφαση σηματοδοτεί την εκ βάθρων αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, προκειμένου να εξασφαλίσει άμεση και μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική ικανότητα για τα μέτρα στήριξης της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, και την αποφυγή περαιτέρω πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Δεδομένου ότι η στήριξη θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, οι νομικές  δεσμεύσεις για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τους εν λόγω πόρους θα  πρέπει να έχουν αναληφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η έγκριση των  πληρωμών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και στόχων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα καθαρή δανειοληπτική δραστηριότητα θα πρέπει να παύσει το αργότερο στα  τέλη του 2026, ενώ μετά το έτος αυτό, οι δανειοληπτικές πράξεις θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε πράξεις αναχρηματοδότησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρέους.

Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση επάρκειας πόρων, η νέα Απόφαση θεσμοθετεί τη μόνιμη αύξηση των ανωτάτων ορίων ιδίων πόρων σε 1,40% και 1,46% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη των πιστώσεων πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων αντίστοιχα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσματική και αδιάλειπτη χρηματοδότηση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών πολιτικών, και αφετέρου των νέων προτεραιοτήτων και μελλοντικών προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη και προσωρινή αύξηση των εν λόγω ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από τον δανεισμό κεφαλαίων στο πλαίσιο του Next Generation EU.

Με τη διοχέτευση των εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν από τον δανεισμό, σε στοχευμένες δράσεις και πολιτικές βιώσιμης ανάκαμψης των ευρωπαϊκών οικονομιών, θα αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, που στη δύσκολη αυτή συγκυρία είναι προσανατολισμένοι στην χρηματοδότηση οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας.

Δεδομένου ότι οι σχετικές δημοσιονομικές και ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα μειωθούν με τη σταδιακή αποπληρωμή των δανειακών κεφαλαίων και τη λήξη των δανείων, η προσωρινή αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων θα πρέπει να λήξει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058.

Επιπρόσθετα, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία είσπραξης των υφιστάμενων ιδίων πόρων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη παρακρατούν ως έξοδα είσπραξης το 25% των ποσών από τελωνειακά και συναφή έσοδα και απλοποιείται ο πόρος ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα, εισάγεται ένας νέος πόρος, που υπολογίζεται βάσει των μη ανακυκλωμένων απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος-μέλος και δεν ανακυκλώνονται.

Ο ενιαίος συντελεστής καταβολής είναι 0,80 ευρώ ανά χιλιόγραμμο.

Ο συγκεκριμένος πόρος έχει οικολογικό χαρακτήρα, ενθαρρύνει τη μείωση της ρύπανσης, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ενώ είναι και δίκαιος, καθώς λαμβάνει υπόψη το επίπεδο εισοδήματος κάθε κράτους-μέλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει διορθωτικό μηχανισμό για την εξάλειψη των αντιστρόφως προοδευτικών στοιχείων, η Ελλάδα επωφελείται, ετησίως, κατά 33 εκατ. ευρώ.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Ελλάδα, μέσω της δέσμης Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και Ταμείου Ανάκαμψης, θα ωφεληθεί πολλαπλάσια σε σχέση με τις συνεισφορές της, σε πολλούς τομείς της οικονομίας, και με αποδέκτες το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, με βάση τις εθνικές κατανομές, η χώρα μας αναμένεται να λάβει κατά την επταετία 2021-2027 συνολικό πακέτο στήριξης ύψους έως και 71,9 δισ. ευρώ, και συγκεκριμένα 39,9 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι εθνικές συνεισφορές της χώρας μας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, κατά προσέγγιση, σε 15,5 δισ. ευρώ, για όλη την περίοδο, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

Από αυτά τα στοιχεία καταδεικνύεται το σημαντικό δημοσιονομικό όφελος για την χώρα μας, καθώς η αναλογία απολήψεων (εισροές) – αποδόσεων (συνεισφορές) διαμορφώνεται σε 4,6/1.

Με απλά λόγια, για κάθε ευρώ που θα αποδίδουμε στην Ευρώπη, θα εισπράττουμε 4,6 ευρώ μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη επταετία, και συγκεκριμένα την περίοδο 2014-2020, η αναλογία απολήψεων προς αποδόσεις ήταν μικρότερη, στο 2,9/1.

Συνεπώς, σήμερα, η Ελλάδα είναι ακόμα πιο ευνοημένη!

Το καθαρό δημοσιονομικό ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 56,4 δισ. ευρώ, ή 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συνοψίζοντας, ο ενισχυμένος, φιλόδοξος και ευέλικτος προϋπολογισμός της νέας δημοσιονομικής περιόδου 2021-2027 αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, στην εκκίνηση της ανάκαμψης και στην προετοιμασία για ένα καλύτερο μέλλον για την επόμενη γενιά.

Η κύρωση της Απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βουλή των Ελλήνων, σε συνδυασμό με την κύρωση από τα κοινοβούλια των υπολοίπων κρατών-μελών, θα μας επιτρέψει να δρέψουμε τα οφέλη που διεκδικήσαμε – και κερδίσαμε – στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου του 2020.

Τα έσοδα που θα αντληθούν μέσω της εφαρμογής της υπό κύρωση Απόφασης, θα συμβάλουν στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και στον μετασχηματισμό της  οικονομίας.

Τα 72 δισ. ευρώ που δικαιούται η χώρα μας θα δώσουν σημαντική ώθηση στο αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας μας, εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα.

Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, σκληρά, μεθοδικά και συγκροτημένα.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο δεύτερο μέρος του Σχεδίου Νόμου, τροποποιείται ο Νόμος 3864/2010 που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή του τελευταίου σε μη εποπτικά επιβεβλημένες μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, δηλαδή σε αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έχουν τον χαρακτήρα κεφαλαιακής ενίσχυσης για κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων ή εξυγίανσης.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δεν επιτρέπεται στο ΤΧΣ να μετέχει σε αύξηση κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι ήδη μέτοχος, παρά μόνον εάν η αύξηση αυτή είναι επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους.

Το γεγονός αυτό στερεί την δυνατότητα από το ΤΧΣ να ανταποκριθεί ενεργά, λειτουργώντας όπως κάθε ιδιώτης μέτοχος, προς την κατεύθυνση προάσπισης της επένδυσής του, στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικά – και άρα όχι εποπτικά επιβεβλημένης – αποφασιζόμενης αύξησης κεφαλαίου.

Επομένως το ΤΧΣ, με το ισχύον σήμερα πλαίσιο, δεν διαθέτει τη δυνατότητα, αξιολογώντας τις συνθήκες, να αποφύγει την απομείωση της συμμετοχής του, ακόμα και όταν η διατήρηση της συμμετοχής θα του παρέχει δυνατότητα καλύτερων όρων αποεπένδυσης στο μέλλον.

Σήμερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καλύπτουμε το νομοθετικό αυτό κενό, που η προηγούμενη Κυβέρνηση διατήρησε, παρά τις κατ’ επανάληψη τροποποιήσεις του Νόμου επί των ημερών της.

Βέβαια, προς την πολιτική ορθότητα της νομοθετικής αυτής επιλογής της Κυβέρνησης, συνηγορεί άλλωστε και η από 03.11.2020 σχετική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σημειώνεται ότι «είναι καθήκον της [ενν. Κυβέρνησης] να μην επιτρέψει να υποτιμηθεί περαιτέρω η θέση του Ελληνικού Δημοσίου από μια μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ».

Τη θεσμική ορθότητα της νομοθετικής αυτής επιλογής διατρανώνει επίσης η από 25.02.2021 σχετική Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σημειώνει ότι «χαιρετίζει το γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης».

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ειδικότερα, ο κεντρικός σκοπός των προτεινόμενων διατάξεων είναι να επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, στο ΤΧΣ να μετέχει, μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του, σε αυξήσεις κεφαλαίου που δεν στοχεύουν στην κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων ή στην εξυγίανση.

Η δυνατότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΤΧΣ να επιλέξει τις καλύτερες – κατά το δυνατόν – συνθήκες για την αποεπένδυση, δίχως να εγκλωβίζεται σε απομειώσεις της συμμετοχής του, οι οποίες δεν οφείλονται σε επιλογή του, αλλά σε ενέργειες άλλων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η συμμετοχή του ΤΧΣ σε ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου υπόκειται τόσο σε ουσιαστικές, όσο και σε διαδικαστικές προϋποθέσεις, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του ΤΧΣ.

Συγκεκριμένα, ως ουσιαστικές προϋποθέσεις τάσσονται:

 • ότι η αύξηση δεν συνιστά κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια της μέχρι σήμερα λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς και
 • ότι στην αύξηση συμμετέχει παράλληλα, και με τους ίδιους όρους, ο ιδιωτικός τομέας.

Μάλιστα, η συμμετοχή του τελευταίου θα πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία, δηλαδή να είναι ουσιώδης.

Ταυτόχρονα, για τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου απαιτείται:

 • απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στην αύξηση συμβάλλει στην προστασία ή ακόμα και στη βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ, και
 • η συμμετοχή να γίνεται με όρους σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ισότιμους με ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, δηλαδή σε τιμή όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους από ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, και
 • η χρηματοδότηση της συμμετοχής στην αύξηση να γίνεται από διαθέσιμα του Ταμείου, ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

Επισημαίνεται ότι στη Γνώμη της ΕΚΤ σημειώνεται «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επικροτεί τα εχέγγυα που εισάγει το σχέδιο νόμου».

Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση εισάγει μια δυνατότητα – και όχι υποχρέωση – προς το ΤΧΣ, προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επενδυτικές συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ακριβώς επιδιώκει κάθε ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος επιθυμεί τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την επένδυσή του.

 

ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_ΣΝ_Ιδίων_Πόρων_080321

InstagramYoutube