Ερώτηση για τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE

Η αναχρηματοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value για λόγους αποκατάστασης της φερεγγυότητάς της είναι, πράγματι, μία ενέργεια αναγκαία για την εξυγίανση του ασφαλιστικού κλάδου. Γίνεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον αντίξοο, δεν αποτελεί όμως μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Αντίθετα, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει υποστεί την πτώχευση μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, η διαχείριση της οποίας, ανατέθηκε από τον λαό με την ετυμηγορία του στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξε, όμως, καθόλου αποτελεσματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς δεν έχει επιτύχει να διασφαλίσει, έως σήμερα, 4 μήνες μετά, τα δικαιώματα καμίας ομάδας προσώπων (ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι), των οποίων το καθεστώς αγωνίας παρατείνεται, και μάλιστα σιωπηρά, με αδιαφορία, θα έλεγε κανείς, της παρούσας κυβέρνησης.

Τέσσερις μήνες μετά και ενόψει της νέας κατάστασης με την COMMERCIAL VALUE, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκπονήσει κανέναν σχεδιασμό. Ούτε για την σωτηρία της επιχείρησης, η οποία μάλιστα έχει, όχι μόνο σημαντικό μέγεθος (230 εργαζόμενοι, 920 άτομα δίκτυο και 450.000 ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ασφαλισμένους ζωής και υγείας), αλλά και θυγατρική ένα πιστωτικό ίδρυμα την Ασπίδα Τράπεζα. Ούτε, όμως, και για την προστασία του δικτύου, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων της, οι οποίοι επισημαίνουν, με σειρά επιστολών τους προς όλους τους αρμοδίους, το κενό χρηστής διοίκησης της εταιρείας αφενός και τις δυνατότητες πώλησής της, και συνεπώς αποφυγής της χρεοκοπίας της, αφετέρου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 1. Τέσσερις μήνες μετά την πτώχευση της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, ποιο στρατηγικό σχεδιασμό έχει εκπονήσει για την αντιμετώπιση νέων πτωχεύσεων σε συστημικά σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, όπως η COMMERCIAL VALUE;
 2. Τί επιπτώσεις θεωρεί πως μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πτώχευση στον ευρύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα;
 3. Τί προσπάθειες έχει μέχρι σήμερα κάνει το Υπουργείο για την διασφάλιση χρηστής διοίκησης προς πώληση ή την αναχρηματοδότηση της COMMERCIAL VALUE κατά τα πρότυπα των χρηματοπιστωτικών ομίλων σε όλη την Ευρώπη;
 4. Ποιος ο ρόλος και ποιες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός της ΕΠΕΙΑ σε όλα τα παραπάνω;

Ερώτηση για τα προβλήματα στη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λαμίας

Το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που βρίσκεται στη Λαμία εξυπηρετεί περίπου 1.400 ασφαλισμένους από τους Νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και εν μέρει του Νομού Βοιωτίας.

Το πρόβλημα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προέκυψε καθώς κατά το έτος 2009 όταν τέσσερις (4) εκ των πέντε (5) μόνιμων υπαλλήλων συνταξιοδοτήθηκαν. Στην παρούσα χρονική περίοδο το ΤΣΜΕΔΕ Λαμίας λειτουργεί με δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων, η μεν μία είναι μόνιμη υπάλληλος και Προϊσταμένη της υπηρεσίας η δε δεύτερη είναι συμβασιούχος με πρόγραμμα stage, η σύμβαση της οποίας λήγει το Μάρτιο του 2010. Ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων είναι η έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο έλεγχος των νοσηλίων, οι διακανονισμοί εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι για την επικύρωση εγγυητικών επιστολών χρειάζεται υπογραφή δύο μόνιμων υπαλλήλων, οπότε αναγκάζεται η μοναδική μόνιμη υπάλληλος να ζητά τη συνδρομή μονίμου υπαλλήλου της Περιφέρειας, με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα λειτουργίας, γραφειοκρατίας και κωλυσιεργίας.

Κατόπιν τούτου, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός: 

Ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου για την άμεση στελέχωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ Λαμίας ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και η ομαλή εξυπηρέτηση των 1.400 ασφαλισμένων του;

Εισήγηση στην Ερώτηση για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Λαμίας

Κυρία Υπουργέ,

Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω γιατί με την απάντησή σας συμβάλλατε τόσο στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου θέματος, όσο, θέλω να πιστεύω, και στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς στο Νομό Φθιώτιδας.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός κατάθεσης της Ερώτησης.

Η υπενθύμιση των προβλημάτων (σχετική Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχα καταθέσει και στις 31 Μαρτίου 2009), με την άσκηση συνετής και υπεύθυνης αντιπολίτευσης.

Προβλήματα των οποίων η επίλυση εκκρεμεί και εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας.

Να υπενθυμίσω ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί από το 1982 και εξυπηρετεί περίπου 90 μόνιμους ασθενείς (συν τα έκτακτα περιστατικά).

Ως εκ τούτου επιβάλλεται να λειτουργεί σε τρεις ημερήσιες βάρδιες προκειμένου να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες όλου του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.

Τα προβλήματα που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, και τα οποία με υπόμνημά του ο Σύλλογος Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση Νομού Φθιώτιδας σας έχει καταθέσει από τις 10 Νοεμβρίου του 2009, εστιάζονται κυρίως:

 • στην ελλιπή στελέχωσή της με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό,
 • στην παλαιότητα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, αλλά και
 • στη διατήρηση, ακόμη και σήμερα, της μονάδας στο Παλαιό Κτίριο του Νοσοκομείου Λαμίας.

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού, παρά τις προσπάθειες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, εδώ και ενάμισι δυστυχώς χρόνο, είναι αισθητή, καθώς στη Μονάδα υπηρετούν μόνο 2 Νεφρολόγοι για την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών, τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών και των νεφρολογικών ασθενών που νοσηλεύονται στις κλινικές του Νοσοκομείου.

Οι ελλείψεις σε εφημερίες καλύπτονται, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του Νοσοκομείου, με ιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής και από τη συνεισφορά των αγροτικών ιατρών, γεγονός που ούτε προβλέπεται στον Οργανισμό ούτε γίνεται σε άλλες Μονάδες.

Στο Νοσοκομείο της Λαμίας οι κενές θέσεις νεφρολόγων που εκκρεμούν είναι συνολικά τρεις, ενώ, η μια από αυτές, που προέκυψε από την αποχώρηση ιατρού, έχει ήδη προκηρυχτεί τέσσερις φορές από το Νοσοκομείο χωρίς επιτυχές αποτέλεσμα.

Τέλος, έχει ζητηθεί, κατ΄ επανάληψη, η πρόσληψη επικουρικών ιατρών Νεφρολογίας, χωρίς να παρουσιαστεί ενδιαφέρον.

Επίσης έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου σας η άδεια να παρακολουθούν την ειδικότητά τους στη Μονάδα ειδικευόμενοι Νεφρολόγοι για ενάμισι χρόνο.

Δεν έχει γίνει όμως ακόμη ο καθορισμός των θέσεων ειδικευόμενων Νεφρολόγων που αντιστοιχούν στη Μονάδα.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στον ιατρικό εξοπλισμό που είναι απαξιωμένος, δυσχεραίνει το έργο ιατρών και νοσηλευτών και επιβαρύνει τους νεφρολογικούς ασθενείς.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού συχνότατα προβλήματα στη λειτουργία των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, με συνέπεια το ημερήσιο πρόγραμμα αιμοκαθάρσεων των μόνιμων και έκτακτων περιστατικών να εφαρμόζεται με δυσκολία.

Έγινε διαγωνισμός για νέο εξοπλισμό, αλλά ακυρώθηκε λόγω μη ενδιαφέροντος από τις αντίστοιχες εταιρείες και θα πρέπει να επαναληφθεί.

Τέλος, ενώ πριν 3 χρόνια λειτούργησε το Νέο Νοσοκομείο Λαμίας, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αγνοήθηκε τελείως στη μελέτη κατασκευής του νέου κτιρίου.

Η Μονάδα είναι το μοναδικό τμήμα που δεν μεταφέρθηκε, αλλά παρέμεινε στον ίδιο χώρο του υπογείου του παλαιού κτιρίου που παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο, τη στιγμή που εξυπηρετεί χρόνιους ασθενείς που την επισκέπτονται μέρα παρά μέρα.

Τα λειτουργικά προβλήματα είναι πολλά εξαιτίας αυτής της κατάστασης, όπως η δυσχερής κάλυψη των ασθενών από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, η αδυναμία τήρησης των συνθηκών υγιεινής, η στενότητα των αιθουσών αιμοκάθαρσης, η έλλειψη βοηθητικών χώρων, οι παλιές εγκαταστάσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μελέτη κατασκευής του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και το Νεφρολογικό Τμήμα ετοιμάστηκε με ιδιωτική χρηματοδότηση στις αρχές του 2007.

Κα. Υπουργέ, στη φάση που έχει προχωρήσει το έργο, οποιαδήποτε άλλη λύση θα είναι πισωγύρισμα.

Άρα απαιτείται, άμεσα, η ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών και η εξασφάλιση της οριστικής ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.

Κυρία Υπουργέ,

Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης για τους ασθενείς.

Ο καθημερινός αγώνας των νεφροπαθών αποτελεί μήνυμα ελπίδας, δείγμα ατομικής και συλλογικής συνείδησης καθώς οι νεφροπαθείς πρώτα παλεύουν για να διατηρηθούν στη ζωή και στη συνέχεια, προσπαθούν να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής τους.

Γι αυτό και διαθέτουν αστείρευτες εσωτερικές δυνάμεις, κουράγιο και αντοχή για να μπορούν να συμβιβαστούν με τον απαιτητικό τρόπο ζωής τους.

Δεν αρκεί όμως μόνο η θέληση και η προσπάθειά τους.

Η Πολιτεία υποχρεούται να στηρίξει τον αγώνα τους, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις, βελτιώνοντας την παρεχόμενη φροντίδα.

Οφείλει να σκύψει με ουσιαστικό ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, τον προσωπικό αγώνα για επιβίωση, για κοινωνική ένταξη.

Να σταθεί με αληθινή συμπάθεια και αλληλεγγύη προς τους Νεφροπαθείς.

Ερώτηση για την Αποζημίωση Ελαιοπαραγωγών Νομού Φθιώτιδας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2009 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι «η Κυβέρνηση προχώρησε στην καταβολή 44 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ελαιοπαραγωγών βρώσιμης ελιάς κατόπιν σχετικής απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αποζημιώσεις 2 ευρώ ανά δένδρο για τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρινοτρήτη στην ελαιοπαραγωγή των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χαλκιδικής».

Επειδή, μέχρι σήμερα (45 ημέρες μετά τη σχετική ανακοίνωση), δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα (Ελεύθερος Τύπος, 27 Ιανουαρίου 2010) τα οποία παρουσιάζουν εμπλοκή στη διαδικασία των πληρωμών αποζημίωσης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Πότε θα υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση της Κυβέρνησης;

Ερώτηση για τη στήριξη της Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Η ελληνική κτηνοτροφία βιώνει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών. Οι έλληνες κτηνοτρόφοι όλων των κλάδων έχουν περιέλθει σε δεινή θέση και σε δραματικά αδιέξοδά όπως και ολόκληρες περιοχές οι οποίες αποζούν από την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Κατόπιν όλων αυτών Ερωτώνται ο κύριος και η κυρία Υπουργός,

 1. Με βάση το καινούργιο κοινοτικό καθεστώς, η κοινοτική εξισωτική αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μπορεί να καταβάλλεται από την 1η του χρόνου. Πότε προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταβάλει την εξισωτική αποζημίωση στους κτηνοτρόφους ;
 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε τη δυνατότητα για καταβολή εθνικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) μέχρι 15.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική  εκμετάλλευση μέχρι τέλους του 2010. Προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταβάλει de minimis ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους και σε τι ποσό ;
 3. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Έλληνες αγελαδοτρόφους γαλακτοπαραγωγής αναλογεί συνολικό ποσό 1,58 εκατ. € από τις έκτακτες κοινοτικές ενισχύσεις των 300 εκατ. € για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος από την πτώση των τιμών στο αγελαδινό γάλα. Πότε θα καταβληθούν στους αγελαδοτρόφους οι ενισχύσεις αυτές, σε πόσους και με τι κριτήρια ;
 4. Οι κτηνοτροφικές οργανώσεις επανειλημμένα έχουν ζητήσει το τριετές άτοκο  «πάγωμα» των κτηνοτροφικών χρεών και τη χορήγηση έκτακτης εθνικής ενίσχυσης 50 ευρώ ανά προβατίνα και κατσίκα και 250 ευρώ ανά αγελάδα και χοιρομητέρα, ως ελάχιστα μέτρα για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των κτηνοτρόφων, λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής και μείωσης των τιμών των ζωοκομικών προϊόντων και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταβολή εθνικών ενισχύσεων (de minimis). Σκοπεύει η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει τα αιτήματα αυτά ;
 5. Υφίσταται σημαντικό άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή, όπως το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση υποστήριζε ; Εάν ναι, τότε πότε και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για το κλείσιμο της ψαλίδας αυτής; Τι έχει προκύψει από τη μέχρι τώρα διενέργεια των ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος ;
 6. Μετά και την οριστική κατοχύρωση της φέτας ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ποια μέτρα ελήφθησαν ή θα ληφθούν για να μην υπάρξει στο μέλλον αμφισβήτηση της αυθεντικότητας του προϊόντος ;
 7. Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε η πρόθεση για απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και κτισμάτων ; Ελήφθησαν και ποια συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή ;
 8. Τα προγράμματα για τα σχέδια βελτίωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας έχουν το τελευταίο τρίμηνο ουσιαστικά «παγώσει». Πότε θα ξαναρχίσουν και με ποιους όρους ;
 9. Θα καταργηθεί ή όχι το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τα κτηνοτροφικά κτίσματα και εγκαταστάσεις ;
 10. Σκοπεύει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική χρήση 100% φρέσκου ελληνικού γάλακτος στο προϊόν που φέρει την ονομασία παραδοσιακό γιαούρτι;

Εισήγηση στην Επιτροπή για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί για κάθε κράτος-μέλος της ευρωζώνης το μεσοπρόθεσμο δεσμευτικό πλαίσιο οικονομικών και πολιτικών στόχων για τη διασφάλιση, με βιώσιμο τρόπο, της δημοσιονομικής σταθερότητας, από τη μια πλευρά, αλλά και την δημιουργία των προϋποθέσεων για την τόνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας, από την άλλη πλευρά.

Η τοποθέτηση, συνεπώς, όλων μας θα πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα, με σύνεση, με συνέπεια, με παραγωγικό τρόπο και με διάθεση συμβολής στην επίτευξη εθνικών οικονομικών στόχων, ειδικά υπό την παρούσα δύσκολη και δυσμενή, οικονομική συγκυρία.

Θα μας επιτρέψετε, όμως, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις επί της διαδικασίας, επί της σημερινής παρουσίασης του κυρίου Υπουργού στην Επιτροπή και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και επί της ουσίας, στο βαθμό που μπορέσαμε ή προλάβαμε – καλύτερα – να το μελετήσουμε.

Επί της διαδικασίας θέλω να παρατηρήσω τα εξής. Πρώτον, η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την παρουσίαση και υποβολή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης καταδεικνύει την άρνηση διαβούλευσης από την πλευρά της Κυβέρνησης, αφού βρίσκεται σε αναντιστοιχία με ό,τι είχε δεσμευτεί να πράξει. Φαίνεται ότι η διαβούλευση ήταν μόνο για αυτούς που συμφωνούν μαζί τους.

Σας θυμίζω ότι πρόσφατα, στις 4 Ιανουαρίου, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πεταλωτής, είχε αναφέρει ότι το Πρόγραμμα θα έρθει στα μέσα Ιανουαρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις 20 Ιανουαρίου θα αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Κάτι, το οποίο βλέπουμε να μη γίνεται. Στο σημερινό σημείωμα, το οποίο κατέθεσε η Κυβέρνηση στη δομή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αναφέρεται ότι το κείμενο Προγράμματος και Σταθερότητας θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, δεν είναι συζήτηση. Φαίνεται πως η διάθεση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για διαβούλευση και για πραγματικό διάλογο είναι χαμένη κάπου μεταξύ διαδικτύου και διαρροών.

Επί της παρουσίας του Υπουργού, εδώ στην Επιτροπή, αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέλω να πω τα εξής. Επιτέλους, σήμερα, η Κυβέρνηση κατέθεσε το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αφού η απουσία σχεδίου την είχε αναγκάσει να προβεί σε απανωτές υπαναχωρήσεις, διορθώσεις και αναπροσαρμογές. Το Πρόγραμμα, το οποίο ήταν τετραετές, έγινε τριετές. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από ένα μήνα – όπως είπε και ο κ. Τσίπρας – στις 14 Δεκεμβρίου, ο κ. Παπανδρέου είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «το τετραετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυτό το Πρόγραμμα, που εμείς έχουμε χρέος να το καταθέσουμε τον Ιανουάριο του 2010, θα αποτυπώνει ακριβώς αυτούς τους στόχους, τον οδικό χάρτη». Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα αυτός ο οδικός χάρτης άλλαξε.

Με την πρωτοβουλία, σήμερα, και την κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης άλλαξε ο Προϋπολογισμός του 2010. Υπενθυμίζω ότι στις 5 Νοεμβρίου του 2009, με την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, το έλλειμμα για το 2010 εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 9,4% του Α.Ε.Π.. Στις 20 Νοεμβρίου, με την κατάθεση του Προϋπολογισμού, το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω στο 9,1% του Α.Ε.Π., και στις 16 Δεκεμβρίου στη συνάντηση του κυρίου Υπουργού Οικονομικών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους, και σήμερα, στο σχέδιο αυτό φαίνεται ότι το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω στο 8,7% του Α.Ε.Π.. Αυτό σημαίνει ότι σε χρονικό διάστημα 40 ημερών η Κυβέρνηση βρήκε επιπλέον 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να μειώσει το έλλειμμα του 2010. Εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι σχέδιο.

Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε εκτενέστατα στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας. Για ποια αξιοπιστία, όμως, μιλάμε, όταν προχωράμε σε «λογιστικές ακροβασίες» στα μεγέθη του Προϋπολογισμού, αμφιταλαντεύσεις στην οικονομική πολιτική, στην εισοδηματική πολιτική, απόσυρση της απόσυρσης των αυτοκινήτων με τη διατήρηση, όμως, του εισπρακτικού μέτρου στα τέλη κυκλοφορίας, κατάθεση και στη συνέχεια απόσυρση της πρόχειρης, ασαφούς και αντίθετης προς το Σύνταγμα τροπολογίας για την αύξηση του φόρου δωρεών και γονικών παροχών, του παροπλισμού των επενδυτικών προοπτικών, της έλλειψης στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού. Αυτή η αναξιοπιστία επιδεινώνεται καθημερινά από τις επιπολαιότητες, τους αυτοσχεδιασμούς, τις αντιφατικές διαρροές, τις παλινωδίες, την αναβλητικότητα και την αναποφασιστικότητα της Κυβέρνησης.

Δυστυχώς, στις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ., αυτό έφερε περισσότερα προβλήματα στην οικονομία, περισσότερη ανασφάλεια στις συναλλαγές, περισσότερη σύγχυση στους πολίτες. Θα καταθέσω στα πρακτικά το δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μήνα ενισχύεται και βελτιώνεται, στη χώρα μας τους δύο τελευταίους μήνες – ενώ ανέβαινε κάθε μήνα – παρουσιάζει πτωτική τάση.

Ενδεικτική των παλινωδιών είναι και η μεταβολή στα έσοδα από την αύξηση της φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά και στα τσιγάρα. Θυμίζω ότι κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού είχατε πει ότι εκτιμάτε από την αναπροσαρμογή της φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά και στα τσιγάρα αναμένετε πρόσθετα έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τροπολογία, την οποία αποσύρατε, μιλήσατε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ και σήμερα στην παρουσίαση, την οποία κάνατε, μιλήσατε για 710 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, τι ισχύει 250 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο ή 710 εκατομμύρια ευρώ, που άλλαξαν σε δύο μέρες μαζί με την αλλαγή της τροπολογίας;

Μιλήσατε για κατάρρευση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Ο κύριος Υπουργός είπε χαρακτηριστικά, και στο Υπουργικό Συμβούλιο, για χαλάρωση των μηχανισμών είσπραξης των εσόδων. Θα σας πω, και φαίνονται αυτά τα στοιχεία σε ταμειακή βάση, ότι πράγματι, τους πρώτους 9 μήνες του 2009 είχαμε μια υστέρηση εσόδων της τάξεως περίπου του 30%. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η υστέρηση ήταν 13,2% και το Δεκέμβριο ήταν 17,2%. Για ποια χαλάρωση των μηχανισμών είσπραξης μιλάτε; Μήπως είναι δικό σας πρόβλημα;

Αναφερθήκατε σε προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες στο πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ο κύριος Υπουργός, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατέθεσε σχετικό πίνακα για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος δείχνει ότι το χαμηλότερο επίπεδο ελλείμματος που πετύχαμε ποτέ από το 1989, ήταν το 2006 και ήταν της τάξεως του -2,9%. Είπατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά σε ύφεση μετά το 1993, για να περάσετε και το μήνυμα ότι επί Νέας Δημοκρατίας και πάλι, υπήρξαν αρνητική ανάπτυξη και ύφεση. Θα καταθέσω και πάλι ένα σχετικό πίνακα, διότι δεν παρουσιάζετε όλη την αλήθεια. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης εμφανίζουν για πρώτη φορά άλλες εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1993, το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία. Αυτό, συνεπώς, δεν οφείλεται στις πολιτικές εκείνης της κυβέρνησης, αλλά στο ευρύτερο κλίμα, το οποίο υπήρχε τότε.

Αναφερθήκατε στην απόκλιση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Πράγματι, στην παρουσίαση, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, για πρώτη φορά μιλήσατε για τον οικονομικό κύκλο, δηλαδή για τη μείωση του Α.Ε.Π., που υπήρχε φέτος, δηλαδή για τη μείωση της συνολικής ζήτησης, για την αύξηση της επιστροφής φόρου, για την αύξηση των δαπανών για τόκους, για την αύξηση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, για την αύξηση των πρωτογενών δαπανών και για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού. Αυτό, όμως, που δεν παρουσιάσατε είναι τις όποιες «λογιστικές ακροβασίες» κάνατε μέσα σ’ αυτή τη χρονιά για το έλλειμμα του 2009, και προφανώς, την μη υιοθέτηση εξαγγελθέντων μέτρων της προηγούμενης κυβέρνησης, την οποία παρουσιάζεται σε συνημμένο πίνακα, ο οποίος υπάρχει στη σελίδα 71. Αυτός ο πίνακας δείχνει ότι δύο πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή ο φόρος σε τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα και η ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων, για τα οποία υπήρχε αρχική εκτίμηση συγκεκριμένου ποσού, αθροίσματος περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά είναι μηδενικά, διότι αποσύρατε τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Επειδή η Κυβέρνηση συχνά αναφέρεται στην προτεραιότητα που αποδίδει στις αναπτυξιακές πολιτικές, θέλω να καταθέσω ορισμένες παρατηρήσεις επί αυτού.

Πρώτον, η ολιγωρία της Κυβέρνησης, ήδη, από τις πρώτες ημέρες είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοινοτικών πόρων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Δεύτερον, η Κυβέρνηση αδυνατεί να διευκρινίσει, πώς προτίθεται να πληρώσει τα επιπλέον 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ από την υπερδέσμευση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Κατά τους τρεις πρώτους μήνες διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ., το ΕΣΠΑ έχει «παγώσει». Αυτό το χρονικό διάστημα καταχωρήθηκαν μόνο 129 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας τη συνολική απορρόφηση, όπως λέει και το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο 3,56%. Το 3,7%, που είχαμε αφήσει εμείς το καλοκαίρι, μας έφερνε στην πέμπτη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε αναθεώρηση της δομής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Σημειώνουμε ότι για τρεις μήνες δεν έχει συγκληθεί η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή και τέλος, έχουμε στην περίφημη αναμόρφωση του επενδυτικού νόμου, ο οποίος εκτιμούμε ότι δεν θα συμβάλει στους αναπτυξιακούς στόχους της Κυβέρνησης.

Οι προδιαγραφές είναι ακόμη άγνωστες.  Οι διευκρινιστικές κοινές Υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν μετά τον Ιούνιο.  Ενώ η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίοδο αξιολόγησης των νέων Επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι δυνατόν να καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για μετά το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ να κρατήσει το χειρότερο σενάριο, τότε ο νόμος μπορεί να ισχύσει και το 2011.  Εκτιμώ, ότι σ’ ορισμένα σημεία το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, είναι μάλλον πρόχειρο, και πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις ή να αλλάξετε κάποια πιστωτικά στοιχεία. 

Ο κύριος Υπουργός είπε ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα το 2012.  Το πρόγραμμα κύριε Υπουργέ, που κάνατε στο Υπουργικό Συμβούλιο μιλάει για το 2011, μάλλον πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία σας.  Αυτά που έχετε στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, μιλάτε για πάγωμα μισθών κατά από 2000 ευρώ.  Δεν υπάρχει πουθενά για αύξηση των μισθών πάνω από το πληθωρισμό.  Το είπε ο κύριος Υπουργός, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι προβλέπεται χορήγηση αύξησης πάνω από το πληθωρισμό. 

Παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Κυβέρνησης, παρότι αγνόησε πολλές από τις δικές μας προτάσεις, επισημαίνουμε τη θετική καταγραφή η οποία υπάρχει σε αρκετά σημεία, για τη μείωση του ελλείμματος του 2010. Φαίνεται στο σχέδιο ότι για το 2011 και 2012 δεν υπάρχει ούτε ένα κοστολογημένο μέτρο.  Θεωρούμε, ότι είναι ελλιπές, ανεπαρκές, σε ότι αφορά το βασικό στόχο και κυρίως δεν έχει επαρκή αντισταθμικά μέτρα, ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης. 

Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα μέτρα για την υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, για τη δημοσιοοικονομική προσαρμογή, συγκεκριμένα μέτρα για τη περιστολή των πρωτογενών δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών.  Σε κάθε περίπτωση εμείς θα παρακολουθούμε, θα μελετάμε βήμα προς βήμα στη πράξη των κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους.

 

Εισήγηση στην Ολομέλεια “Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών” | 13.1.2010

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η σοβαρότερη μεταπολεμικά, έπληξε, και συνεχίζει να επιβαρύνει, και την Ελληνική οικονομία. Η οικονομική δραστηριότητα έχει επιβραδυνθεί. Τα πραγματικά εισοδήματα συρρικνώνονται. Η ανεργία έχει αυξηθεί. Νοικυκυριά και επιχειρήσεις συμπιέζονται. Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, ανασφάλεια στις συναλλαγές, υποχώρηση του κύκλου εργασιών, συμπίεση της καθαρής χρηματοοικονομικής θέσης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο τέλος Νοεµβρίου του 2009, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αριθµός των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 19,1 χιλ. τεµάχια. Επίσης, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 6,8% τον Ιούνιο του 2009, από 5% το Δεκέμβριο του 2008, κυρίως λόγω των δανείων προς τις επιχειρήσεις.

Σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ροής των πιστώσεων στην αγορά και την αναθέρμανση της οικονομίας.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Ν.Δ., είχε προβεί σε σχετικές δράσεις, όπως ήταν η ενίσχυση της εγγύησης των καταθέσεων, η προστασία των δανειοληπτών και η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, κυρίως, μέσω της διοχεύτευσης 28 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα και της ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Πρωτοβουλίες που εναρμονίζονταν στη φιλοσοφία τους και ευθυγραμμίζονταν στις δράσεις τους με τα αντίστοιχα σχέδια παρέμβασης που είχαν ανακοινώσει και οι λοιπές οικονομίες της ευρωζώνης.

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, επί της αρχής, κινείται στη ίδια σωστή, επιθυμητή, κατεύθυνση. Διευκολύνει την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στον τραπεζικό δανεισμό. Χαλαρώνει τα κριτήρια επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Επιζητά την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερη μετά την πρόσφατη «ένεση ρευστότητας» στην οποία προέβη η Πολιτεία προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οφείλουμε όμως, μετά και τη σημερινή διατύπωση γνώμης επί των νομοθετικών διατάξεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πέρα από τις διαδικαστικές ενστάνσεις που η Τράπεζα διατυπώνει, να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

1η Επισήμανση. Η επέκταση της ρύθμισης χρεών, εκτός από τις ληξιπρόθεσμες, και στις ενήμερες οφειλές, δύναται να επιδράσει αρνητικά στη ρευστότητα και στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, στο κόστος του κεφαλαίου και στην πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα σήμερα που παρατηρείται φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό, καθιστώντας ανέφικτο το στόχο της Κυβέρνησης για διψήφιο ποσοστό πιστωτικής επέκτασης το 2010. Τέτοιες πρωτοβουλίες αυξάνουν τον ηθικό κίνδυνο, καθώς ευνοούν την ανεύθυνη πιστωτική συµπεριφορά των φυσικών ή νομικών προσώπων και την κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων, καθώς αποδυναµώνει το κίνητρο για συνεπή εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές. Οι τράπεζες, στο πλαίσιο των κανόνων προληπτικής εποπτείας, θα αυξήσουν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας με όποια μεθοδολογία και αν υιοθετείται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον 1ο Πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ. Οι αυξημένες δεσμεύσεις κεφαλαίων με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα κάνουν πιο «σφιχτές» τις τράπεζες στη χορήγηση νέων δανείων, θα διογκώσουν το κόστος δανεισμού.

2η Επισήμανση. Οι περιορισμοί στην επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δεν πρέπει να οδηγήσουν σε ανεπαρκή ή πλημμελή αξιοποίηση αυτής της πληροφόρησης, τιμωρώντας του συνεπείς οφειλέτες με την αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου στις δανειακές συμβάσεις. Είναι άλλωστε γεγονός ότι η πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών βελτιώνει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, ενισχύει την ορθολογική κατανομή των κεφαλαίων και περιορίζει σηµαντικά το κόστος δανεισμού.

3η Επισήμανση. Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις Διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και η πρόταση για αναμόρφωση του σχετικού Νόμου δεν συμβάλλει στους αναπτυξιακούς στόχους της Κυβέρνησης. Οι προδιαγραφές ενός νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι ακόμη άγνωστες, ενώ οι διευκρινιστικές κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) αναμένεται να εκδοθούν μετά τον Ιούνιο, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Παράλληλα, η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίοδο μάλιστα αξιολόγησης των νέων Επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πολύ πιθανόν να καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για μετά το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ αν επικρατήσει το χειρότερο σενάριο, η ισχύς του νέου Νόμου μπορεί να ξεκινήσει το 2011, με δυσμενείς συνέπειες για την ανάταξη της οικονομίας.

Και επειδή η Κυβέρνηση συχνά αναφέρεται στην προτεραιότητα που αποδίδει στις αναπτυξιακές πολιτικές, να καταθέσω ορισμένες παρατηρήσεις που καταδεικνύουν την αναντιστοιχία λόγων και έργων, δεσμεύσεων και πράξεων. Πιο συγκεκριμένα:

1ον. Η ολιγωρία της Κυβέρνησης, ήδη από τις πρώτες μέρες, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοινοτικών πόρων από το Γ’ ΚΠΣ.

2ον. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να διευκρινίσει πώς προτίθεται να πληρώσει τα επιπλέον 5,8 δισ. ευρώ της υπερδέσμευσης του Γ’ ΚΠΣ.

3ον. Κατά τους 3 πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ το ΕΣΠΑ πάγωσε τελείως. Αυτό το χρονικό διάστημα καταχωρήθηκαν μόνο 129 εκ. ευρώ, φτάνοντας τη συνολική απορρόφησή του στο 3,56% (από 3,07% τον Οκτώβριο του 2009).

4ον. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην αναθεώρηση της δομής και του τρόπου υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Πριν λοιπόν «ξεκινήσει» καλά-καλά, η Κυβέρνηση ακολουθεί μια λανθασμένη στρατηγική, η οποία αφ’ ενός θα καθυστερήσει περαιτέρω την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και αφ’ ετέρου θα «στεγνώσει» κι άλλο την αγορά.

5ον. Η Κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση, κατά το ήμισυ, του προϋπολογισμού των προκηρύξεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, από 1,3 δισ. ευρώ σε 590 εκατ. ευρώ. Η μείωση του προϋπολογισμού έρχεται σε μία χρονική συγκυρία κρίσιμη για την αγορά και πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν ήδη προετοιμασθεί να προχωρήσουν στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

6ον. Τέλος, σημειώνουμε ότι δεν έχει συγκλιθεί εδώ και 3 μήνες η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου με αποτέλεσμα τη μη έγκριση νέων επενδυτικών σχεδίων που είναι στο στάδιο της αξιολόγησης, τροποποιήσεων υλοποιούμενων σχεδίων και αποφάσεων ολοκλήρωσης των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών έργων.

 Συμπερασματικά, 100 ημέρες από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση δείχνει να μην έχει όχι μόνο ολοκληρωμένο, αλλά ούτε καν το παραμικρό, σχέδιο για την δημοσιονομική προσαρμογή και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι πλεόν καιρός, αν έχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, να το καταστήσει σαφές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς αγορές. Και σε ένα τέτοιο σχέδιο θα συμβάλλουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ερώτηση για την έκτακτη αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατανεμήθηκε το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες. Όπως δε αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου «για πρώτη φορά η κατανομή τέτοιας έκτακτης επιχορήγησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, μετά από σχετική γνώμη του Προεδρείου της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί». Παράλληλα, τονίζεται πως η απόφαση αυτή «σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, στη βάση αδιάβλητων κριτηρίων που δεν επιτρέπουν την παραμικρή αυθαιρεσία στη διαχείριση των πόρων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση» και προαναγγέλλεται ότι «στην κατεύθυνση αυτή θα αναμορφωθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων προς την αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία των θεσμικών φορέων της, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η διαφανής και δίκαιη κατανομή τους».

Ωστόσο, στην κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης δεν περιλαμβάνεται ο Νομός Φθιώτιδας και, ιδιαίτερα, ο Δήμος Πελασγίας που πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως πλημμυρόπληκτη περιοχή από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, στις 10.12.2009 το Δ.Δ. Γλύφας του Δήμου Πελασγίας υπέστη τρομερές καταστροφές λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων. Το ύψος του νερού, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε και τα 70εκατοστά, πλημμύρισε δεκάδες σπίτια και ολόκληρη την παραλιακή ζώνη της Γλύφας. Ο δρόμος από την Πελασγία προς τη Γλύφα καταστράφηκε σε δύο σημεία, αποκόπτοντας την κυκλοφορία από και προς το Δ.Δ Γλύφας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι τα απαιτούμενα έγγραφα απεστάλησαν εγκαίρως από τον Δήμο Πελασγίας στις 14.12.2009, 4 μόλις ημέρες μετά την θεομηνία.

Κατόπιν τούτων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

1)      Ο Νομός Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ο  Δήμος Πελασγίας (Δ.Δ. Γλύφας), με ποια αντικειμενικά, δίκαια και διαφανή κριτήρια δεν συμπεριλήφθηκε στην κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, καθόσον μάλιστα χρήζει άμεσης οικονομικής υποστήριξης ως «πλημμυρόπληκτη» περιοχή;

2)      Βάσει της ημερομηνίας υποβολής των αιτημάτων για αποζημίωση από θεομηνίες, πώς γίνεται ο Δήμος Πελασγίας (Δ.Δ Γλύφας) του Νομού Φθιώτιδας να μην συγκαταλέγεται, τη στιγμή που κατέθεσε αίτηση την 14.12.2009, ενώ ο Δήμος Σούρπης του Νομού Μαγνησίας, όμορος του Δήμου Πελασγίας, θα λάβει το τελικό ποσό των  40.761,00 ευρώ, έχοντας καταθέσει αίτημα την 21.12.2009, μεταγενέστερα δηλαδή  του Δήμου Πελασγίας;

TwitterInstagramYoutube