Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών στην εκδήλωση του ΥπΑΑΤ στη Στυλίδα | 8.10.2022

 Στυλίδα, 8 Οκτωβρίου 2022

 

Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών στην εκδήλωση «Ολοκλήρωση διαβούλευσης Πρόσκλησης Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027»

 

 

Η πρωτοβουλία LEADER, έχοντας ήδη συμπληρώσει 3 δεκαετίες στη χώρα μας, αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο, με καθοριστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας των τοπικών φορέων, συνέβαλλε στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προώθησε την απασχόληση.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κυβέρνηση για το μέλλον των ιδιωτικών επενδύσεων, στο πρόγραμμα LEADER, οι οποίες ενισχύουν το επενδυτικό περιβάλλον:

 1. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής ενός τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής εντός ενός έτους από την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων.
 2. Προβλέφθηκαν διατάξεις για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων υπηρεσιών του προγράμματος.
 3. Αυξήθηκε το ποσοστό προκαταβολής στις Ομάδες Τοπικής Δράσης για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων από 25% σε 50%.
 4. Δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης, στην περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, αλλά δεν είχε υπολογιστεί εξ’ αρχής από τον δικαιούχο.

 

Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δεσμεύοντας 253 εκατομμύρια ευρώ, για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων στα προγράμματα για την «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», βασισμένη στην προσέγγιση LEADER.

Κορυφαίος πυλώνας στη στήριξη των πολιτικών του αγροτικού τομέα, είναι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν ολοκληρωθεί ή ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έργα προϋπολογισμού άνω των 75 εκατ. ευρώ.

Μία σύντομη αναφορά στα έργα, ανά Δήμο, ορισμένα από τα όποια είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε τον Ιούλιο, σε αντίστοιχη εκδήλωση στον Δομοκό:

 • Για τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, έργα ανάπλασης, ανάδειξης περιβάλλοντος, αγροτική οδοποιία, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Δομοκού, έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης, το φράγμα πολλαπλών σκοπών στο Μπουγάζι, βελτίωση αγροτικών οδών, προϋπολογισμού4 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λαμιέων, αναπλάσεις χώρων δραστηριοτήτων, έργα αγροτικής οδοποιίας, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αρδευτικών δικτύων, προϋπολογισμού5 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Μακρακώμης, βελτίωση αρδευτικού δικτύου και αγροτική οδοποιία, προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λοκρών, ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης Αντιπυρικής Προστασίας και βελτίωση αγροτικών οδών, προϋπολογισμού2,6 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Στυλίδας, παρεμβάσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προϋπολογισμού 000 ευρώ.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως μεταφερόμενο, το έργο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας», προϋπολογισμού 41 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου με Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ύψους περίπου 11,6 εκατ. ευρώ.

 

Ταυτόχρονα, από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Γενικό Γραμματέα κ. Παπαγιαννίδη και τη Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων, τους οποίους και συγχαίρω τόσο για το έργο τους συνολικά όσο και για την απορροφητικότητα των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, αξιολογείται η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο μέτρο 4.3.1 (Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων).

Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ενδεικτικά τα έργα που αξιολογούνται προς ένταξη, για αρκετά εκ των οποίων έχω συζητήσει μαζί σας κ. Γενικέ, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και που αγγίζουν τα 19,5 εκατ. ευρώ:

 • Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αντικατάσταση υφιστάμενου υδραύλακα που αφορά τις περιοχές Κωσταλέξι, Φραντζή και Μεξιάτες, προϋπολογισμού 000 ευρώ.
 • Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στον ΤΟΕΒ Μεξιατών, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.
 • Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Καλαποδίου, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.
 • Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ξυνιάδας, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Δομοκού, σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης Νέου Μοναστηρίου και ευρύτερης περιοχής Δομοκού, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Καμένων Βούρλων, βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λαμιέων, εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Μεξιατών, προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Λοκρών, ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων, προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Μακρακώμης, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργίας αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ.
 • Για τον Δήμο Στυλίδας, εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, προϋπολογισμού 2,2εκατ. ευρώ.

 

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον συνάδελφο Υπουργό Γιώργο Γεωργαντά, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), με επιλέξιμα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με πόρους που εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκατ. ευρώ.

Τον προσεχή Δεκέμβριο αναμένεται να προκηρυχθεί η σχετική δράση υλοποίησης επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα, τη στήριξη και την ψηφιακή & οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ως Υπουργείο Οικονομικών, εργαζόμαστε συστηματικά, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και συμβάλλουμε στην προσπάθεια στήριξης των υποδομών του πρωτογενούς τομέα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση σε ένα τομέα που πρέπει – και μπορεί – να αναπτυχθεί περαιτέρω, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο λόγω των πολυεπίπεδων εξωγενών κρίσεων που βιώνουμε.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Σας ευχαριστώ.

 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση στη Στυλίδα:

 

Κατεβάστε τον Χαιρετισμό του Υπουργού εδώ:

2022-10-08 ΔΤ – Χαιρετισμός ΥπΟικ στην εκδήλωση του ΥπΑΑΤ στη Στυλίδα

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube