Χαιρετισμός Αν. ΥπΟικ. Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση στη Λαμία με τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Johannes Hahn

Επίτροπε Hahn,

Σας καλωσορίζω στη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στη Λαμία, με τη μακραίωνη ιστορία, αφού στην περιοχή της έχουν συντελεστεί σημαντικά γεγονότα.

Ενδεικτικά αναφέρω τη μάχη των Θερμοπυλών, με τον ισχυρό συμβολισμό που αυτή έχει για ολόκληρη την Ευρώπη.

Την Ευρώπη η οποία τις τελευταίες δεκαετίες ενοποιείται.

Αυτή τη διαδικασία ενοποίησης, όλοι οι εταίροι, οφείλουμε, με ισοτιμία και αλληλεγγύη, να την εμβαθύνουμε.

Κύριε Επίτροπε,

Εμείς οι Έλληνες, σε αυτή την ιστορική διαδικασία της ενοποίησης, είμασταν από τους πρώτους, είμαστε και θα είμαστε δημιουργικά παρόντες.

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση.

Εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο επισκέψεων του Επιτρόπου στις Περιφέρειες της χώρας, με τις οποίες επιδιώκεται να επικοινωνηθεί και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των πόρων για την άμβλυνση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ύφεσης, έχει επιταχύνει την αξιοποίησή τους, αυξάνοντας την απορροφητικότητά τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του περυσινού έτους, ο στόχος απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, που είχε τεθεί στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, υπερκαλύφθηκε.

Η Ελλάδα έφθασε στο 118% του στόχου και οι απορροφήσεις ανήλθαν στα 4,6 δισ. ευρώ.

Τους τελευταίους 18 μήνες αξιοποιήθηκαν σχεδόν όσα είχαν επενδυθεί τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έφθασε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, στο ύψος του Προϋπολογισμού, προσθέτοντας 6,65 δισ. ευρώ ρευστότητα στην οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι,

Προκλήσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στόχος παραμένει η επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά ανάκαμψης και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με στροφή στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στις επενδύσεις.

Αλλά και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, κυρίως της υψηλής, μακροχρόνιας ανεργίας.

Το νέο ΕΣΠΑ, που θα ανέλθει στα 20,8 δισ. ευρώ, αυξημένο μετά από διαπραγματεύσεις κατά 37%, ενσωματώνει τις εθνικές προτεραιότητες σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλαίσιο.

Πλέον κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα.

Θα υλοποιηθούν πρωτοβουλίες και έργα για την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου, την κατάρτιση, την απασχόληση, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, το περιβάλλον, τις μεταφορές.

Ειδικότερα, στη νέα προγραμματική περίοδο, οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% των πόρων του ΕΣΠΑ, από 22% την προηγούμενη περίοδο.

Και αυτό σηματοδοτεί μία πρόκληση για τις Περιφέρειες.

Μία πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο, παρά τους αυξημένους πόρους που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υφίσταται τις συνέπειες μιας στατιστικής στρέβλωσης.

Η Στερεά Ελλάδα ανήκει, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, στην κατηγορία των Περιφερειών «Σε Μετάβαση» (Transition Regions) ενώ, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, βρισκόταν σε καθεστώς «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης» (Phasing In).

Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό οφείλεται στην απομάκρυνση της βιομηχανίας εκτός των διοικητικών ορίων της Αττικής και στην εγκατάστασή της στις όμορες περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, Νομοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έτσι, δεν καταμετρούνται διαπεριφερειακές μεταβιβάσεις συντελεστών εργασίας και εισοδήματος μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, που αν και παράγονται στην Στερεά Ελλάδα, μεταφέρονται στην Αττική.

Συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, παρά το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες και να παρατηρούνται υστερήσεις σε διάφορους τομείς, η Περιφέρεια κατηγοριοποιείται τελικά σε καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, με αποτέλεσμα να διαχειρίζεται λιγότερους πόρους.

Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να προσεγγίζεται η πραγματική κατάσταση με πιο ορθολογικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες αυτής της στατιστικής στρέβλωσης σε Περιφέρειες όπως η Στερεά Ελλάδα, έχει αποφασιστεί να δωθούν περισσότεροι πόροι από τον εθνικό Προϋπολογισμό.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, η κοινοτική συνδρομή για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα ανέλθει στα 166 εκατ. ευρώ.

Συνυπολογίζοντας και την εθνική συμμετοχή, η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διαχειριστεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας θα ξεπεράσει κατά πολύ τον Προϋπολογισμό της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, αγγίζοντας τα 300 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 2013, πετύχαμε τη σταθεροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και των δημόσιων οικονομικών της.

Ενώ δημιουργήθηκαν και οι προϋποθέσεις για λήξη της παρατεταμένης ύφεσης το 2014.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των τεράστιων, των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας.

Αυτές οι ενδείξεις σταθεροποίησης της κατάστασης άρχισαν να διαφαίνονται και στην πραγματική οικονομία.

Για να ενισχυθούν όμως, και κυρίως για να μην είναι προσωρινές, θα πρέπει να μην τροφοδοτήσουν τον εφησυχασμό.

Αλλά, αντίθετα, να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη συνέχιση της προσπάθειας και για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές.

Σήμερα, εντός του δεδομένου δημοσιονομικού πλαισίου και σε περιβάλλον σταδιακά βελτιούμενης οικονομικής συγκυρίας, οι διαρθρωτικοί πόροι είναι βασικό εργαλείο πολιτικής για την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας.

Ελπίζω να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube