Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο 7ο CEO Summit της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων για την πρόσκλησή της να παραστώ στο 7ο CEO Summit και να καταθέσω, κωδικοποιημένα, σκέψεις για την «Ελλάδα της Ανάκαμψης».

Θα προσέθετα και την «Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα, μετά την προσφυγή της, το 2010, στο Μηχανισμό Στήριξης, έχει βρεθεί σε μια επώδυνη δοκιμασία βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης και πρωτοφανούς ανεργίας.

Οι πολίτες, την τελευταία τριετία, κατέβαλαν τεράστιες θυσίες, τόσο σε όρους δημοσιονομικού εγχειρήματος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.

Σήμερα, μετά την τροποποίηση πριν από ένα χρόνο, στο μέτρο του εφικτού, του μίγματος της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής, το οποίο αποδεδειγμένα και αποδεκτά από τους εταίρους περιείχε εσφαλμένες προσεγγίσεις στον αρχικό σχεδιασμό, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι θυσίες αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

  • Η ύφεση επιβραδύνεται.
  • Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται.
  • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
  • Το κόστος δανεισμού μειώνεται.
  • Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.
  • Αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.
  • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
  • Οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής επιτυγχάνονται.

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα.

Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Αυτές, οι θετικές ενδείξεις, συνιστούν εφαλτήριο για τη συνέχιση του εγχειρήματος, και όχι αφορμή για εφησυχασμό.

Εφαλτήριο για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της δημοσιονομικής προσπάθειας με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές.

Πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπισθεί, παράλληλα με τη διαρθρωτική, και η κυκλική διάσταση του δημοσιονομικού εγχειρήματος.

Πολιτικές που θα εξασφαλίσουν ότι η Ελλάδα, το 2014, μετά από 6 έτη, θα εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Πολιτικές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που θα έχει ως στόχο την επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την ανάκαμψη αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η Ελλάδα της Ανάκαμψης», το 2014, θα στηριχθεί στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην ολοκλήρωση της προγραμματισμένης διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, στις διαρθρωτικές αλλαγές, κυρίως με την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος.

«Η Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης», από το 2014, θα στηριχθεί στην αύξηση των επενδύσεων και στην ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και στη διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Όμως, «Η Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης» πρέπει να στηριχθεί, σύμφωνα και με τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, σε παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, το σύγχρονο, ανταγωνιστικό και κοινωνικό κράτος, η επιχειρηματικότητα.

Και αυτό γιατί η παραγωγή, η συσσώρευση, η διάχυση και η αξιοποίηση της γνώσης, η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών, η ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και η ανθρώπινη ικανότητα συνδυασμού των άλλων συντελεστών παραγωγής για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η επιχειρηματικότητα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και τη διανομή του πλούτου.

Κυρίες και Κύριοι,

Πιστεύω ότι, σήμερα, η ορθή εθνική επιλογή είναι να προχωρήσουμε αταλάντευτα μπροστά, ώστε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα.

Δεν πρέπει να αναλώσουμε εθνική ενέργεια σε ομφαλοσκόπηση και πισωγυρίσματα.

Άλλωστε η πολιτική, κυρίως σε δύσκολες περιόδους, δεν ασκείται με ευσεβείς πόθους.

Δεν ασκείται όμως και με μυωπικές οπτικές, ιδεοληψίες, δογματισμούς, πρακτικές επιβολής.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει συγκλίσεις και δημιουργικές συνθέσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία ο επανακαθορισμός του ρόλου και της ευθύνης όλων μας.

Πολιτών, κοινωνίας, κράτους, πολιτικής και αγοράς.

Όλοι μας πρέπει να λειτουργήσουμε με πατριωτική συνείδηση, διορατικότητα, συναίνεση, υπευθυνότητα, σύνεση και ρεαλισμό.

Όλοι μας πρέπει να γίνουμε «από παθητικοί θεατές ενεργοί συμμετέχοντες».

Όπως είναι και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διαχρονικά. Σταθερά. Υπεύθυνα. 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube