Χαιρετισμός του ΥπΟικ στην Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που διακρίθηκαν στο CR INDEX | 21.6.2022

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που διακρίθηκαν στο CR INDEX 2021-2022 του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι χαρά μου να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εκδήλωση, στην οποία, για 14η χρονιά, βραβεύονται ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εκδήλωση η οποία διεξάγεται σε μια περίοδο όπου για 3η συνεχόμενη χρονιά, τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια οικονομία, βρίσκονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, εξαιτίας διαδοχικών και επάλληλων εξωγενών κρίσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και απέναντι σε πρωτόγνωρες προκλήσεις, η ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, με μια οικονομική πολιτική φιλική στην επιχειρηματικότητα και σταθερά προσανατολισμένη στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας της πατρίδας μας.

Η περαιτέρω εδραίωση της εταιρικής ευθύνης αποτελεί, στο πλαίσιο αυτό, παράγοντα κρίσιμο.

Από τις αρχές της νέας χιλιετίας, τα κριτήρια ESG, το σύνολο δηλαδή προτύπων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των εταιρειών, καθώς και τις επιδόσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, συγκεντρώνουν συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Η δημοσιοποίηση εταιρικών πληροφοριών ESG αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθότι στην αναζήτησή τους για αποδοτικότερες και ασφαλέστερες επενδύσεις, οι επενδυτές στρέφονται στην αξιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη των αποφάσεων τους.

Καθώς οι δείκτες ESG αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, η ενσωμάτωση των αρχών υπευθυνότητας και βιωσιμότητας στην επιχειρησιακή στρατηγική προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα και συνακόλουθα, δε, καθίσταται σήμερα σαφές ότι η αναπτυξιακή προοπτική κάθε χώρας ευνοείται από την προώθηση της αειφορίας, τόσο στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα όσο και στο εθνικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διεθνείς τάσεις και δυναμικές, η Ελλάδα διαθέτει αδιαμφισβήτητα τη δυνατότητα να αναδειχθεί στον διεθνή επιχειρηματικό και επενδυτικό χάρτη.

Ως Κυβέρνηση επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτευχθεί ο εθνικός αυτός στόχος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών έχει συστηματικά προχωρήσει στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση μιας σειράς δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικής διακυβέρνησης:

1ον. Με τον ν. 4706, ήδη από το 2020 – και εν μέσω παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης – προωθήσαμε την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου, θέτοντας ρητά το νέο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της βιώσιμης εταιρικής ανάπτυξης.

2ον. Το «Ελλάδα 2.0», το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη χώρα.

Ένα πρότυπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.

3ον. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, προωθούμε τόσο την κατάρτιση στρατηγικών Βιώσιμης Χρηματοδότησης όσο και συνολικής αναβάθμισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες.

4ον. Παράλληλα με τη συστηματική συνεργασία μας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, το Υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.

Η Ομάδα – στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα – στοχεύει στη χορήγηση κατευθύνσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

5ον. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται να εντάξει στη στρατηγική της για το 2022 την έκδοση Κρατικού Πράσινου Ομολόγου.

Ανάλογα με τις συνθήκες, η έκδοση ενδέχεται να δρομολογηθεί προς το τέλος του έτους.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Για να πετύχουμε μια διατηρήσιμη, αειφόρο ανάπτυξη απαιτείται τόλμη και διορατικότητα.

Συγχαίρω θερμά τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που βραβεύονται σήμερα και που – σε περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας – διακρίθηκαν για τη θετική συμβολή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά.

Εκδηλώσεις όπως η σημερινή προβάλουν θετικά το γεγονός ότι – πλέον – η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και από τον βαθμό υπευθυνότητας και διαφάνειας με τον οποίον συνολικά αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικός τομέας και εργαζόμενοι –, με «πυξίδα» την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών, με όραμα, υπευθυνότητα, ενότητα, αυτοπεποίθηση, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, φιλικό προς τις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τις επόμενες γενιές!

2022-06-21 ΔΤ_Χαιρετισμός_ΥΠΟΙΚ_Τελετή_Βράβευσης_CR_Index

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube