Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών στην εκδήλωση “Ring the Bell for Financial Literacy” του ΧΑΑ | 7.10.2021

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021

 

Δελτίο Τύπου

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εκδήλωση “Ring the Bell for Financial Literacy”, που πραγματοποίησε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή

 

 

Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για την τιμητική πρόσκληση που μου απηύθυνε να παραστώ στην εκδήλωση, κηρύσσοντας τη Λήξη της σημερινής Συνεδρίασης, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή.

 

Μία κοινή, παγκόσμια, πρωτοβουλία, προώθησης του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της σημασίας της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ενεργά το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, που πηγάζει από τα απτά αποτελέσματα των ορθών πολιτικών που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα της οικονομίας, αλλά από τη συνολική κυβερνητική στρατηγική.

Κυρίες και Κύριοι,

Η παγκόσμια βιβλιογραφία ορίζει την έννοια του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως τον «συνδυασμό γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς που είναι απαραίτητος για τη σωστή λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με στόχο την επίτευξη χρηματοοικονομικής ευημερίας».

Συνδυασμός που καθίσταται πλέον απαραίτητος, αφού καθημερινά καλούμαστε να λάβουμε μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας ορθές χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Και αυτό έγινε ακόμη πιο εμφανές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, η οποία μας κατέδειξε ότι η έλλειψη γνώσεων επί του πολυσύνθετου χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες σε πολίτες και οικονομίες των χωρών.

 

Επιπρόσθετα, η αύξηση και η πολυπλοκότητα των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι πλέον εύκολα προσβάσιμες – λόγω και της ψηφιοποίησης της οικονομίας – σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού – καθιστά αυτή τη γνώση ακόμη πιο αναγκαία.

Μελέτες και έρευνες, όμως, καταδεικνύουν ότι ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός αποτελεί ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει μία σαφή στόχευση.

Προσδοκούμε στη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, αλλά και τη μετεξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Προς αυτή την κατεύθυνση κάνουμε συγκεκριμένα βήματα.

1ον. Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών – προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και υπερχρέωσης του παρελθόντος – αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά.

 

2ον. Προχωράμε σε δράσεις για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών. Συγκεκριμένα:

  • Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διατάξεις για τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, αναβαθμίζει τις οργανωτικές δομές της εταιρείας, εισάγει σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.
  • Λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», που, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των προτάσεων της άτυπης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία είχε συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, συμβάλλουν στην προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση της Κεφαλαιαγοράς. Ενέργειες που αφορούν θέματα ρύθμισης της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ψηφιακής αναβάθμισής της – με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης – αλλά και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.

 

 

3ον. Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, όπως είναι αυτές που προάγει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μεταξύ άλλων, η συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τακτικών επισκέψεων επενδυτών και φοιτητών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Οι θετικές συνέπειες του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι πολυάριθμες και πολυεπίπεδες. Ωστόσο, απαιτείται ουσιαστική συνεργασία μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών για την ενίσχυση του.

Απαιτείται ο συνδυασμός ατομικής ευθύνης από πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και αποφασιστικότητας από την πλευρά της πολιτείας.

 

 

Ως Κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να υποστηρίξουμε δράσεις σε όλα τα πεδία της οικονομίας, με σκοπό τελικά τη διασφάλιση μιας ισχυρής και ανθεκτικής ανάκαμψης, η οποία ανοίγει το δρόμο για υψηλή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Και αυτό θα πράξουμε και σε αυτό το πεδίο.

 

2021-10-07 ΔΤ_Χαιρετισμός_ΥΠΟΙΚ_ΧΑ_Ring_the_Bell_for_Financial_Literacy

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube