Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών στην Ημερίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων | 31.1.2020

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου – Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην ημερίδα της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την διοργάνωση της ημερίδας, καθώς και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρωγή τους.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές που συμμετέχουν, καθώς η εμπειρία, το κύρος και η υψηλή κατάρτισή τους αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο και εχέγγυο επιτυχίας της ημερίδας.

Ημερίδα η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τεχνογνωσίας της Δημόσιας Διοίκησης στα θέματα κρατικών ενισχύσεων, και αφορά εξειδικευμένα θέματα αυτών.

Απευθύνεται στις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, στις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ και σε φορείς που χορηγούν ενισχύσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της ΚΕΜΚΕ, έχει συντονιστικό ρόλο στην διαχείριση υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, και αποτελεί το βασικό σημείο επαφής των ελληνικών αρχών για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του δεν εξαντλούνται στον συντονισμό, καθώς μέσω του εκ των προτέρων ελέγχου, συμβάλλει στην εδραίωση ασφάλειας δικαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Αυτό τον σημαντικό ρόλο, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αρχίσαμε να τον ενισχύουμε και να τον αναδεικνύουμε.

Συγκεκριμένα:

 • Συγκροτήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων – που προβλέπεται με το Ν. 4152/2013, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε – για τη διερεύνηση και επίλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.
 • Διαμορφώθηκε πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού της KEMKE με τα άλλα Υπουργεία, ώστε να αναπτυχθεί μία προληπτική διαδικασία των επιλογών πολιτικής ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.
 • Προωθήθηκε η πρόβλεψη αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο εγχειρίδιο νομοπαρασκευαστικής μεθοδολογίας.
 • Δρομολογείται η ενίσχυση σε υπηρεσιακό επίπεδο της ΚΕΜΚΕ.
 • Διοργανώνεται η ημερίδα για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με την DG Comp.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, το ρόλο του Υπουργείου Οικονομικών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα προχωράμε:

 • Στην επεξεργασία των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να διαμορφώσουμε ένα roadmap για κάθε περίπτωση, εστιάζοντας στις περιπτώσεις που μπορούμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν αμεσότερα.
 • Στην ανάπτυξη τακτικών συναντήσεων με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να έχουμε εικόνα για την πορεία των άλλων υποθέσεων, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον συντονισμό των υποθέσεων ανάκτησης.
 • Στην υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να προωθείται η ολοκληρωμένη επεξεργασία και διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.
 • Στη συνέχιση της συνεργασίας και προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός στενότερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων, για τον προληπτικό έλεγχο αλλά και τον συντονισμό των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων και την αποφυγή περιπτώσεων παράνομων και μη συμβατών με την Κοινή Αγορά ενισχύσεων.
 • Στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι όλο και λιγότερα μέτρα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση και επομένως είναι μεγαλύτερη η ευθύνη των κρατών-μελών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους Απαλλακτικούς Κανονισμούς, αλλά για την συνεκτική και ενιαία εφαρμογή των κανόνων στη χώρα.
 • Στην έγκαιρη συνεργασία για τα θέματα που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση ή και υλοποίηση μέτρων που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου απαιτείται, ώστε να επιταχύνεται η επίλυση των θεμάτων.

Κυρίες και Κύριοι,

Ευελπιστώ στην όσο καλύτερη συνεργασία και στη συντονισμένη δράση, για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων των κρατικών ενισχύσεων.

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση.

Κάθε επιτυχία!

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube