Δευτερολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης για την πορεία εξέλιξης των δημόσιων έργων στο Νομό Φθιώτιδας

Κύριε Υπουργέ,

Άκουσα με προσοχή την τοποθέτησή σας.

Η μετακύλιση ευθυνών στο παρελθόν όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν ωφελεί το δημόσιο διάλογο και δεν επιλύει τα προβλήματα.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, στη βάση της απάντησή σας, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις:

1η Παρατήρηση: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται και μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, μειώθηκε κατά 12% το 2010, παρά τις εκτιμήσεις σας για αύξηση κατά 8% στον προηγούμενο Προϋπολογισμό.

2η Παρατήρηση: Η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ από αυτές προς τις κατασκευαστικές εταιρείες.

3η Παρατήρηση: Η υλοποίηση των έργων, με συμβάσεις παραχώρησης, κινδυνεύει σήμερα να ακυρωθεί, εξαιτίας αδικαιολόγητων κυβερνητικών παραλείψεων και καθυστερήσεων.

Παραλείψεις και καθυστερήσεις στη διαδικασία απαλλοτριώσεων, στη χορήγηση των αναγκαίων αδειών, στην οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμού και στη μη έγκαιρη καταβολή του ΦΠΑ που οδηγούν τις δανείστριες τράπεζες στη διακοπή της ροής χρηματοδότησης αυτών των έργων, με κίνδυνο ακόμη και την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων.

4η Παρατήρηση: Σε ότι αφορά στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, και κυρίως τη σήραγγα του Καλλιδρόμου, αυτή κινδυνεύει με άμεση διακοπή εργασιών λόγω αδυναμίας τακτοποίησης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της συνακόλουθης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Αναγκαίες συνθήκες αφού η κατασκευή της σήραγγας αντιμετώπισε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, λόγω γεωλογικών και γεωτεχνικών φαινομένων, με αποτέλεσμα την μετατροπή του τεχνικού τρόπου κατασκευής.

Το σύνολο των ανωτέρω προβλημάτων και λύσεων έχει γίνει απολύτως αποδεκτό από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, αλλά το Υπουργείο αδρανεί.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η επί θύραις αίτηση για διακοπή των εργασιών, ίσως και εντός της εβδομάδας, η εγκατάλειψη του έργου και, εν τέλει, η επαναδημοπράτησή του, η οποία πέραν της καθυστερήσεως για χρόνο τουλάχιστον 2,5 – 3 έτη, θα επιφέρει και σημαντική αύξηση του κόστους (νέα σύμβαση, νέες τιμές, νέα εργοτάξια κ.λπ.).

Η διακοπή δε του Έργου θα επιφέρει απώλεια των εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων και σημαντική διακινδύνευση αναφορικά με την εξασφάλιση νέων κοινοτικών κονδυλίων.

Στα Τμήματα Θερμοπύλες-Λιανοκλάδι και Λιανοκλάδι-Λυγαριά οι εργασίες έχουν σταματήσει.

Ενώ, η Σήραγγα της Όθρυος, αναμένεται να ολοκληρωθεί, αντί του Απριλίου του 2011, στο τέλος του 2012.

5η Παρατήρηση: Σε ότι αφορά τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, τα βασικά προβλήματα είναι η τεράστια καθυστέρηση στην παράδοση ελεύθερων χώρων και η αδυναμία επίλυσης των θεμάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με τον βασικό σχεδιασμό.

Το αποτέλεσμα είναι η υπέρβαση του προϋπολογισμού κατασκευής και η παραβίαση των συμβάσεων Παραχώρησης με ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, με φυσικό επακόλουθο την επέλευση συμβατικών κυρώσεων.

Με ότι αυτό συνεπάγεται για το Ελληνικό Δημόσιο, τα δημόσια έργα, και τους εργαζόμενους σε αυτά.

6η Παρατήρηση: Το υπόλοιπο των έργων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ έχει σταματήσει, ενώ η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει και στην ολοκλήρωση των αντίστοιχων παράπλευρων οδών.

Ο πολλαπλασιασμός μάλιστα των διοδίων, εκεί που δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αποτελεί ένα ακόμη φορτίο για τους πολίτες του Νομού Φθιώτιδας.

Απεδείχθη μάλιστα ότι χρειάζονται δυναμικές αντιδράσεις προκειμένου η Κυβέρνηση, ετεροχρονισμένα, να πράξει το αυτονόητο: να χορηγήσει κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους Δημότες της περιοχής μέχρι το τέλος του περιόδου κατασκευής παράπλευρων οδών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Κυβέρνηση, όπως φάνηκε από τη σημερινή σας τοποθέτηση, φαίνεται να γνωρίζει τα προβλήματα.

Εκτιμώ ότι γνωρίζει και τις λύσεις.

Πρέπει, επιτέλους, να τα αντιμετωπίσει, και όχι, αμέτοχη, να τα παρακολουθεί.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube