Δευτερολογία στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Ερώτησης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εγγραφής και φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία του Ν. Φθιώτιδας

Κυρία Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πολλές φορές, και στο πεδίο άσκησης της πολιτικής, η θεωρία απέχει από την πράξη.

Η βούληση από την υλοποίηση.

Και οι επιθυμίες από την πραγματικότητα.

Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η διάσταση θεωρίας και πράξης, νομοθετικού πλαισίου, υπουργικών αποφάσεων και υλοποίησης δράσεων, αποτυπώνεται στην περίπτωση της ασκούμενης από το Υπουργείο σας πολιτικής στο ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών ΡΟΜΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πολιτική, πρόχειρη και ευκαιριακή, που έχει ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο Νομό Φθιώτιδας:

  • Το μικρό ποσοστό εγγραφής παιδιών ΡΟΜΑ, περίπου 50.
  • Την απουσία διασφάλισης στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης, για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
  • Την απουσία συντονισμού των προσπαθειών από τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Την απουσία συνεννόησης και συνεργασίας, στην περίπτωση υγιεινής και εμβολιασμού των παιδιών ΡΟΜΑ, των τοπικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, του Νοσοκομείου, των Ιατρικών Κέντρων και των Φορέων Κοινωνικής Στήριξης.
  • Την υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως σε ότι αφορά την επάρκεια κτιριακών υποδομών και την πληρότητα τάξεων, για αυξημένο δυναμικό μαθητών.
  • Την οξεία αντίδραση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων υποδοχής και της τοπικής κοινωνίας.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα πρέπει να εξετάσει, με ιδιαίτερη προσοχή, ρεαλιστικότητα και προνοητικότητα, το πρόβλημα της σχολικής παρακολούθησης των παιδιών ΡΟΜΑ στην περιοχή της Λαμίας.

Γιατί ενώ η βούληση είναι κοινή, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες είτε δεν υφίστανται είτε δεν τηρούνται.

Για παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που διαμένουν σε καταυλισμούς, στις παρυφές της πόλης και τα οποία, σύμφωνα και με συμπεράσματα μελέτης, «έχουν πολύ έντονα προβλήματα τόσο αρχικής ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και παραμονής σε αυτό».

Άλλωστε, σύμφωνα με άλλα σχετικά επιστημονικά προγράμματα, «η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του κάθε επιλεγμένου οικισμού που διαβιούν παιδιά ΡΟΜΑ και κατ’ επέκταση των σχολείων όπου αυτά φοιτούν».

Στο πλαίσιο αυτό κρίνω σκόπιμο να συνεκτιμήσετε, μεταξύ άλλων επιλογών, την πρόταση του κ. Δημάρχου Λαμιέων, που εμπεριέχεται σε σχετική προς το Υπουργείο σας επιστολή διαμαρτυρίας, να ανασταλεί η εφαρμογή του Προγράμματος που αφορά τους μαθητές ΡΟΜΑ του εν λόγω καταυλισμού, προκειμένου η Πολιτεία, Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή, να προχωρήσει και να υλοποιήσει τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος οριστικής στέγασης των εν λόγω ΡΟΜΑ και ενσωμάτωσής τους στον κοινωνικό ιστό.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube