- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Δελτίο Τύπου από τη Συνάντηση του Ευρωπαϊκό Λαϊκού Κόμματος στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας συμμετείχε την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 στη Συνάντηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που έλαβε χώρα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ κ. Παπαδήμου, τη συμμετοχή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κ. Stark, άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΚΤ και του Προέδρου του ΕΛΚ κ. Martens.

Στη διάρκεια αυτής συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις στρατηγικές εξόδου των Ευρωπαϊκών οικονομιών από την κρίση, τις δομικές ανισορροπίες στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, και τις πολιτικές προληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των περιστάσεων, στη θετική και υπεύθυνη στάση που θα ακολουθήσει η Ν.Δ. ως Αξιωματική Αντιπολίτευση παρακολουθώντας την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρμογή στην πράξη των Κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους.

Στη συνέχεια της Συνάντησης ακολούθησαν ειδικές συνεδριάσεις με τα στελέχη της ΕΚΤ, οι οποίες επικεντρώθηκαν στα φαινόμενα ανισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία, στην αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου που διέπει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως οι στρατηγικές εξόδου των κρατών-μελών της Ευρωζώνης απαιτούν την προώθηση πρωτοβουλιών και πολιτικών, αφενός για τη διασφάλιση με βιώσιμο τρόπο της δημοσιονομικής σταθερότητας και αφετέρου την άμεση επιστροφή σε ρυθμούς υψηλής οικονομικής μεγέθυνσης, δίνοντας έμφαση στις νέες πηγές ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στην εδραίωση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ευρωστία και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Share