Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Επιτροπή για τον «Κρατικό Προϋπολογισμό 2010»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Ειδικός Εισηγητής επί του Προϋπολογισμού του 2010, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Εισήγησή του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τον «Προϋπολογισμό 2010», μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας, δε σημαίνει ότι η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εγκλωβισμένη στις ανέφικτες προεκλογικές της υποσχέσεις και στην απουσία ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου ανάταξης της οικονομίας, θα πρέπει να καταφεύγει σε λογιστικές πρακτικές που είναι επιζήμιες για το επίπεδο της εθνικής ευημερίας, αφού επηρεάζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και το κόστος δανεισμού της. Πρακτικές, που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 2010, με πρωταρχικό και άμεσο δημοσιονομικό στόχο την αύξηση του ελλείμματος το 2009 και τη μείωσή του κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010.

Ως Ν.Δ. θεωρούμε, και το έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας και το σχετικό πολιτικό κόστος, ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων καθίσταται επιτακτική, άμεση και πιεστική. Για να επιτευχθεί ο στόχος της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και εξυγίανσης θα πρέπει:

1ον. Η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος να επικεντρωθεί κυρίως, αντίθετα απ’ ότι υιοθετείται με τον Προϋπολογισμό του 2010, κυρίως στην περιστολή των κρατικών δαπανών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων με ορθολογική κατανομή των δαπανών τους.

2ον. Η δημοσιονομική προσαρμογή, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επιτευχθεί με μόνιμα μέτρα, διαρθρωτικού χαρακτήρα. Μέτρα που φαίνεται να καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό της προσδοκώμενης δημοσιονομικής προσαρμογής στον Προϋπολογισμό του 2010.

3ον. Η βελτίωση των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει να εδράζεται στην υιοθέτηση και υλοποίηση δύσκολων, αλλά αναγκαίων, διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Η ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο και πολιτική βούληση. Απαιτείται συστηματική και συνεχής δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, συνολικά, ο πολιτικός λόγος της Κυβέρνησης είναι εγκλωβισμένος σε αντιφάσεις. Χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία, ασάφειες, ατολμία και υπαναχωρήσεις. Εξαντλείται σε θεωρούμενες καινοτόμες συμμετοχικές διαδικασίες. Απουσιάζει από αυτόν η τόλμη και η αποφασιστικότητα, παρά, πιθανόν, τις καλές προθέσεις. Αντί για τη λήψη μέτρων, η Κυβέρνηση εξαγγέλλει διάλογο. Αντί για μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση είναι χαμένη στο Διαδίκτυο προκειμένου να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό.

Σ’ αυτή τη λογική ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2010 είναι κατώτερος των περιστάσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός ανέξοδων ισορροπιών. Χωρίς μόνιμα και διατηρήσιμα μέτρα για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Χωρίς σοβαρό μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Χωρίς πολιτική βούληση. Χωρίς όραμα.»

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube