Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Ολομέλεια για την «Κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους του 2008»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ως εισηγητής του Σχεδίου Νόμου «Κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους, Οικονομικού Έτους 2008», δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

«Η λογοδοσία της Κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιτελείται με την κατάθεση, συζήτηση και κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους. Διαδικασία που έχει ως στόχο να εκτιμήσουμε την προσήλωση των κυβερνητικών πολιτικών στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού, να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τις ενδεχόμενες αποκλίσεις του από τους στόχους που είχαν τεθεί, και να αναζητήσουμε τα πολιτικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν στις όποιες ενδεχόμενες αστοχίες των προβλέψεων.

Το 2008 εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη μεταπολεμικά παγκόσμια οικονομική κρίση. Πολλές εθνικές οικονομίες εισήλθαν στον κύκλο της στασιμότητας ή της ύφεσης ενώ η κρίση, έστω και με χρονική υστέρηση, έπληξε και την Ελληνική οικονομία. Η σταδιακή επιβάρυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην Ελλάδα είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές του 2008, ενώ η ουσιαστική επιβράδυνσή της ξεκίνησε το 3ο τρίμηνο του 2008 με το ρυθμό ανάπτυξης από 2,8% το 1ο εξάμηνο του 2008, να επιβραδύνεται στο 0,7% το 4ο τρίμηνο του έτους, για να διαμορφωθεί στο 2% για το 2008, πολύ χαμηλότερα από το 2007, αλλά πολύ υψηλότερα από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο.

Η οικονομική κρίση επηρέασε και τα μεγέθη του Προϋπολογισμού. Έτσι, τα στοιχεία του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2008 αποκλίνουν από τους στόχους που είχαν τεθεί με τον Προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της υστέρησης που παρουσίασαν τα έσοδα εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης και της αυξημένης επιστροφής φόρων. Την εικόνα ήρθε να επιβαρύνει η σημαντική, προς τα πάνω, αναθεώρηση του ελλείμματος μετά τη γνωστοποίηση νέων δημοσιονομικών στοιχείων από την Κυβέρνηση στις 21ης Οκτωβρίου του 2009 που αναθεώρησε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης από το 5,6% του ΑΕΠ στο 7,7% του ΑΕΠ το 2008, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική της Έκθεση της (Ιανουάριος 2010) εκφράζει τις αμφιβολίες της για μια σειρά από στοιχεία που οδήγησαν την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει, προς τα πάνω, το έλλειμμα του 2008 κατά 2,11 ποσοστιαίες μονάδες.»

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube