Δελτίο Τύπου από την ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της Commercial Value AAE

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value AAE. Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε τα εξής:

 

«Η αναχρηματοδότηση της ασφαλιστικής εταιρείας Commercial Value για λόγους αποκατάστασης της φερεγγυότητάς της είναι, πράγματι, μία ενέργεια αναγκαία για την εξυγίανση του ασφαλιστικού κλάδου. Γίνεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον αντίξοο, δεν αποτελεί όμως μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο καθώς ο ασφαλιστικός κλάδος ήδη έχει υποστεί την πτώχευση μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, η διαχείριση της οποίας, ανατέθηκε από τον λαό με την ετυμηγορία του στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η διαχείριση της κατάστασης από την παρούσα Κυβέρνηση δεν υπήρξε έως σήμερα καθόλου αποτελεσματική για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς δεν έχει επιτύχει να διασφαλίσει, τέσσερεις μήνες μετά, τα δικαιώματα καμίας ομάδας προσώπων (ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι), των οποίων το καθεστώς αγωνίας παρατείνεται, και μάλιστα σιωπηρά, καθώς είναι διάχυτη η αδιαφορία της Κυβέρνησης για την επίλυση του ζητήματος.

Τέσσερις μήνες μετά, και ενόψει της νέας κατάστασης με την COMMERCIAL VALUE, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκπονήσει κανέναν σχεδιασμό τόσο για τη σωτηρία της επιχείρησης, η οποία μάλιστα έχει, όχι μόνο σημαντικό μέγεθος, αλλά και θυγατρική ένα πιστωτικό ίδρυμα την Ασπίδα Τράπεζα, όσο και για την προστασία του δικτύου, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων της (230 εργαζόμενοι, 920 άτομα δίκτυο και 450.000 ασφαλισμένους, μεταξύ των οποίων και ασφαλισμένους ζωής και υγείας), οι οποίοι επισημαίνουν, με σειρά επιστολών τους προς όλους τους αρμοδίους, το κενό χρηστής διοίκησης της εταιρείας αφενός και τις δυνατότητες πώλησής της, και συνεπώς αποφυγής της χρεοκοπίας της, αφετέρου.»

 

Συνεπώς, ο κ. Σταϊκούρας επιθυμεί να ενημερωθεί από τον Υπουργό Οικονομικών για το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση πτωχεύσεων σε συστημικά σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, όπως η COMMERCIAL VALUE, έπειτα μάλιστα και από την πτώχευση της ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΕΓΑ, καθώς και τί επιπτώσεις θεωρεί πως μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πτώχευση στον ευρύτερο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, επιθυμεί να ενημερωθεί για τις προσπάθειες που έχει μέχρι σήμερα κάνει το Υπουργείο για την διασφάλιση χρηστής διοίκησης προς πώληση ή αναχρηματοδότηση της COMMERCIAL VALUE κατά τα πρότυπα των χρηματοπιστωτικών ομίλων σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, κλείνοντας την ερώτησή του ο κ. Σταϊκούρας ζητά να τον ενημερώσει ο κ. Υπουργός για το ρόλο, τις ενέργειες και το σχεδιασμό της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) σε όλα τα ανωτέρω.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube