Δελτίο Τύπου από την Ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτή Υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα και συμμετοχή ακόμη εννέα Βουλευτών της Ν.Δ. κατατέθηκε (23.12.2009), ερώτηση προς τις Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Διαμαντοπούλου, και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Κατσέλη, αναφορικά με τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) όλης της χώρας. Ειδικότερα, η ερώτηση, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των ενήλικων πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς κατά την περίοδο 2004  – 2008  εκπαιδεύτηκαν 240.975 πολίτες με χρηματοδότηση από το Γ’ Κ.Π.Σ. και το Ελληνικό Δημόσιο. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των ΚΕΕ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013» στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 – 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν ως αποτέλεσμα τη καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε, ενώ τα στελέχη τους και οι εκπαιδευτές δεν αμείβονται αν και απρόσκοπτα ασκούν τα καθήκοντά τους με οκτάωρη καθημερινή και αποκλειστική εργασία. Μεγαλύτερο, όμως, πλήγμα για το φορέα αποτελεί η αδυναμία των στελεχών των 58 Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας καθώς και της ομάδας έργου που τα συντονίζει πανελλαδικά, να ανταποκριθούν στα καθημερινά αιτήματα πληθώρας πολιτών που επικοινωνούν και επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την έναρξη των τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2009 – 2010. Έντονος προβληματισμός εκφράζεται και από τα στελέχη των Κ.Ε.Ε. για το εργασιακό τους μέλλον, αφού εργάζονται με συμβάσεις έργου οι οποίες – σύμφωνα με τις προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις – αναμένεται να καταργηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.»

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. ζητούν από τις Υπουργούς να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν τα Υπουργεία καθώς και το χρονικό ορίζοντά τους, αναφορικά με την επανέναρξη της χρηματοδότησης των Κ.Ε.Ε., την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους τρίτους, τα στελέχη και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, την άμεση έναρξη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα καθώς και τη θεσμική – νομοθετική κατοχύρωση των Κ.Ε.Ε. με την άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube