Δελτίο Τύπου από το Χαιρετισμό στην Ημερίδα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ., κ. Χρήστος Σταϊκούρας, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009, παρέστη στην Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, με θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Πράσινη Βίβλος για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής». Στο σύντομο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Ο τομέας της αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους της θαλάσσιας αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεγάλων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας. Συνεισφέρει στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας για τον ανθρώπινο οργανισμό, στην αειφόρο και βιώσιμη αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, στην ανάπτυξη κλάδων, κυρίως αυτού της υδατοκαλλιέργειας, με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

Ο αλιευτικός στόλος της χώρας μας, σύμφωνα και με στοιχεία του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου, αν και είναι ο πολυπληθέστερος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποτελείται κυρίως από σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (σε ποσοστό 92%), γι’ αυτό και από άποψη χωρητικότητας καταλαμβάνει μόλις το 5% του Κοινοτικού. Από το 2000 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος, στα πλαίσια της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχει μειωθεί, ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση της το 2002.

Τα προβλήματα του Ελληνικού αλιευτικού κλάδου, συναντώνται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπη. Αφορούν, κυρίως, την υπεραλίευση, που οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων και στην περικοπή των εισοδημάτων των αλιέων, την όξυνση του ανταγωνισμού, λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, τη μη καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων αλιέων, έπειτα από άσχημες καιρικές συνθήκες ή από αυξημένη μόλυνση των υδάτων, την έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των αλιέων, το υψηλό κόστος αλιευτικού εξοπλισμού, καυσίμων και αλιευτικών εφοδίων, τον υψηλό ανταγωνισμό με την ερασιτεχνική αλιεία, όπου η δράση είναι ανεξέλεγκτη, και τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα και με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013, η διαχείριση του κλάδου της αλιείας προσανατολίζεται στην επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας και των ιχθυοαποθεμάτων, με σεβασμό στα αιτήματα των καταναλωτών, τη βιομηχανία τροφίμων, την ίδια τη φύση.

Το πρόσφατο φαινόμενο θνησιμότητας των ψαριών στο Μαλιακό Κόλπο, όσο και αν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την Πολιτεία, ήρθε να αναδείξει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, το περιβαλλοντικό ζήτημα της περιοχής. Ήρθε να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ετοιμότητας και εγρήγορσης από όλους. Ήρθε να τονίσει την αναγκαιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων.  Μέτρων για την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής. Μέτρων στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των ελέγχων στα εργοστάσια και στα ελαιοτριβεία της περιοχής, της ενεργητικότερης δράσης του Λιμενικού Σώματος, της πληρέστερης λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών, και των επαρκέστερων ελέγχων των εισροών στον Κόλπο. Μέτρων για να ευδοκιμήσει και πάλι ο αλιευτικός κλάδος της περιοχής μας καθώς οι πλούσιοι αλιευτικοί πόροι του Μαλιακού Κόλπου, συμβάλλουν καθοριστικά στη μεγέθυνση της αγροτικής και περιφερειακής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής.»

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube