Δελτίο Τύπου για την Απάντηση του ΥΠΑΑ&Τ σε Ερώτηση για το ΤΕΜΠΜΕ αγροτών

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα  Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, από κοινού με τους Βουλευτές της ΝΔ, κ.κ. Γ. Κασαπίδης και Θ. Καράογλου, κατέθεσαν στις 02.11.2010 Ερώτηση προς το ΥπΑΑ&Τ σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) αγροτών. Ειδικότερα, ζητήθηκε από το ΥπΑΑ&Τ να γνωστοποιήσει:

  • σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ίδρυσης του ΤΕΜΠΜΕ αγροτών,
  • για ποιο λόγο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ψευδώς διαβεβαιώνει την από Ιουλίου έγκριση του εγχειρήματος και, τέλος,
  • τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να επισπευστεί η όλη διαδικασία.

 

Στην Απάντησή του το ΥπΑΑ&Τ, αν και αναγνωρίζει τη σημασία σύστασης του εν λόγω Ταμείου στην ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων και παράλληλα στην επίτευξη μόχλευσης των κεφαλαίων που θα προσφερθούν, παρέχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στήριξης όσο το δυνατόν περισσότερων επενδύσεων στον αγροτικο-κτηνοτροφικό τομέα, αναφέρει πως:

  • «Η διαδικασία ενεργοποίησης του ΤΕΜΠΜΕ όσον αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, βρίσκεται στο στάδιο της άτυπης διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προηγείται από κάθε επίσημη υποβολή τροποποίησης του ΠΑΑ. Σημειωτέον ότι, δε μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης των αγροτών μέσω του ΤΕΜΠΜΕ χωρίς να υπάρχει η σχετική κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες θα κριθούν ως μη επιλέξιμες».
  • «Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και στο πλαίσιο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ (24.6.2010), την επικείμενη ενεργοποίηση της ανωτέρω δράσης, δεδομένου ότι ήδη είχε ξεκινήσει άτυπη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαβούλευσης και κοινοποιηθεί επίσημα το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι δυνατό να ενταχθεί η εν λόγω δράση στο ΠΑΑ».

 

Καθίσταται έτσι προφανές ότι η Κυβέρνηση (ΥπΑΑ&Τ) εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της άτυπης διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ίδρυση του Ταμείου, ότι η από Ιουλίου 2010 επικείμενη ενεργοποίηση του Ταμείου εξακολουθεί να επίκειται και, δυστυχώς, δεν δίδεται απάντηση για το τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα στη διαδικασία σύστασης του Ταμείου και να επισπευστεί η όλη διαδικασία.

 

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί «εργαλεία» που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της Οικονομίας της χώρας και εμμένει μονομερώς στην περιοριστική οικονομική πολιτική και τις υφεσιακές επιπτώσεις που αυτή επιφέρει.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube