Δελτίο Τύπου για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιαν – Φεβ 2010

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

(Προσωρινά Διαθέσιμα Στοιχεία)

Βασικά Συμπεράσματα

  1. Τα καθαρά έσοδα το 1ο δίμηνο του 2010, προ έκτακτης εισφοράς επιχειρήσεων και επιστροφής φόρων, μειώθηκαν κατά 0,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 9,2%.
  2. Τα καθαρά έσοδα το 1ο δίμηνο του 2010, προ επιστροφής φόρων [μείωση και τελικά πάγωμα μέχρι 31.05.2010 της επιστροφής φόρων] αυξήθηκαν κατά 7,9%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 9,2%.
  3. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για ασφάλιση και περίθαλψη και της απόδοσης εσόδων τρίτων.
  4. Ο Φεβρουάριος ήταν πολύ χειρότερος από τον Ιανουάριο μήνας στα καθαρά έσοδα (προ και μετά της επιστροφής φόρων).
  5. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι περιορισμένες κατά 58,3%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,4% το 2010.

 

Ιαν

09

Ιαν

10

Μετ

(%)

Φεβ

09

Φεβ

10

Μετ. (%)

Ιαν – Φεβ

09

Ιαν – Φεβ

10

Μετ.

(%)

Στόχοι

(%)

Καθαρά Έσοδα

4.798

5.592

16,5

2.928

3.149

7,5

7.726

8.741

13,1

10,8

      Επιστροφή φόρων

688

432

-37,2

374

305

-18,4

1.062

737

-30,6

-6,1

      Έκτακτη εισφορά επιχειρήσεων

0

691

 

0

20

 

0

711

   
Καθαρά Έσοδα (προ επιστροφής φόρων)

5.486

6.024

9,8

3.302

3.454

4,6

8.788

9.478

7,9

9,2

Καθαρά Έσοδα (προ έκτακτης εισφοράς)

4.798

4.901

2,1

2.928

3.129

6,9

7.726

8.030

3,9

10,8

Καθαρά Έσοδα (προ επιστροφής

φόρων και έκτακτης εισφοράς)

5.486

5.333

-2,8

3.302

3.434

4,0

8.788

8.767

-0,2

9,2

                     
Δαπάνες

5.567

4.976

-10,6

4.373

4.007

-8,4

9.940

8.983

-9,6

-2,8

     Πρωτογενείς δαπάνες

4.681

4.370

-6,6

4.270

3.751

-12,2

8.951

8.121

-9,3

-1,9

     Τόκοι

886

606

-31,6

103

256

148,5

989

862

-12,8

5,1

                     
Π.Δ.Ε.                    
Έσοδα

44

87

97,7

84

46

-45,2

128

133

3,9

89,1

Δαπάνες

829

130

-84,3

1.071

663

-38,1

1.900

793

-58,3

7,4

                     
Έλλειμμα

1.554

-573

-136,9

2.432

1.476

-39,3

3.986

903

-77,3

-27,0

Έλλειμμα (προ έκτακτης εισφοράς)

1.554

118

-92,4

2.432

1.496

-38,5

3.986

1.614

-59,5

 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube