Δελτίο Τύπου σχετικά με επίσκεψη στην περιοχή της Ξυνιάδας Δομοκού και συζήτηση με τους κατοίκους για τον αγροτικό τομέα

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Νομού Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, επισκέφθηκε σήμερα την ευρύτερη περιοχή της Ξυνιάδας Δομοκού, όπου είχε συνάντηση και συζήτηση με κατοίκους της περιοχής.

Οι κάτοικοι εξέθεσαν στον κ. Χρήστο Σταϊκούρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο κύριο αντικείμενο ενασχόλησής τους, που είναι η αγροτική παραγωγή.

Η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής (λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ), η σημαντική κάμψη των τιμών, η απώλεια αγορών, η συρρίκνωση της ρευστότητας, οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο σύστημα διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων που καθιστούν τους αγρότες ευάλωτους απέναντι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και το σταθερά μειούμενο μερίδιο προστιθέμενης αξίας που λαμβάνουν οι αγρότες στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων έχουν οδηγήσει το καθαρό αγροτικό εισόδημα σε συρρίκνωση.

Ήταν κοινή διαπίστωση ότι ο αγροτικός τομέας, παρά τη φθίνουσα διαχρονικά συμμετοχή του στο εθνικό εισόδημα, συμβάλλει καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην τόνωση της απασχόλησης της χώρας μας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αριθμός των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, αυξάνεται τα τελευταία 2 χρόνια.

O Ν. Φθιώτιδας, λόγω του εύρους και της ποικιλίας των προϊόντων που παράγει η περιοχή, δύναται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και να αναπτυχθεί περαιτέρω, με την ενίσχυση της παραγωγικής του ικανότητας και την σωστή προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, απαιτείται μεταξύ άλλων:

  • η λήψη μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με το «ξεπάγωμα» των αγροτικών έργων υποδομής,
  • η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την παροχή της απαιτούμενης ρευστότητας στην αγροτική δραστηριότητα,
  • η προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» του Νομού,
  • η δημιουργία προοπτικών εξωστρέφειας της τοπικής γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
  • Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη βελτίωση της θέσης της τοπικής αγροτικής παραγωγής στις καταναλωτικές προτιμήσεις των πολιτών.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας κλείνοντας την παρέμβασή του τόνισε ότι «αυτό που πρέπει πρωταρχικά να αποφασιστεί στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς Πολιτείας όσο και από τους αγρότες και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, είναι το επιθυμητό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης για το μέλλον. Για τη Νέα Δημοκρατία, συνιστά πρωταρχική προτεραιότητα η “επένδυση” στο σύγχρονο αγρότη. Η μετεξέλιξή του από παραλήπτη και διαχειριστή επιδοτήσεων, σε δημιουργικό και εξωστρεφή επαγγελματία. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας μακροχρόνιας και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου που θα βασίζεται σε πολιτικές επενδύσεων και όχι επιδοτήσεων. Μια αναπτυξιακή πολιτική και όχι μια εισοδηματική πολιτική για τον αγροτικό τομέα».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube