Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διακοπή της χορηγήσεως οικογενειακής παροχής σε 4 στελέχη της ΔΕΗ

Επειδή οι αλλαγές στην κατανομή των πόρων, για να είναι επιτυχείς, απαιτούν ακρίβεια στις ρυθμίσεις και αλήθεια στις διατυπώσεις και τα μηνύματα, με αφορμή τη διακοπή της χορηγήσεως οικογενειακής παροχής σε τέσσερα (4) στελέχη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., υπογραμμίζουμε τα κάτωθι:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταΐκούρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εξουσιοδότησε τον Εκπρόσωπο του Δημοσίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά τη συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως, που αφορούσε στην έγκριση των αμοιβών Μελών Δ.Σ., να μην εγκρίνει τη χορήγηση οικογενειακής παροχής στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως και σε όσα άλλα πρόσωπα φέρουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, τελούν υπό το αυτό νομικό καθεστώς και τυχόν λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, και, στο ίδιο πλαίσιο, να μην προεγκρίνει την ίδια παροχή για τα πρόσωπα αυτά για την τρέχουσα χρήση 2012.
Επισημάνθηκε, δε, ρητώς ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της χορηγήσεως της οικογενειακής παροχής αφορά αποκλειστικώς στα πρόσωπα που φέρουν τις εν λόγω ιδιότητες, με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube