Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ποσοστών ανεργίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά τη δημοσιοποίηση των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

«Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Με ολέθριες συνέπειες για την κοινωνία και οικονομία. Τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η δυσμενής αυτή κατάσταση αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην έκταση της ύφεσης καθώς και στην εκτόξευση της ανεργίας σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βιώνει αυτή την κατάσταση με ιδιαίτερη ένταση, τόσο ως προς το ύψος της ανεργίας όσο και ως προς τη διόγκωσή της.

Ως προς το ύψος, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 23,3% τον περυσινό Οκτώβριο, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας (ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 19,7%), ενώ το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο της χώρας είναι 18,2% (από πρόβλεψη στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για ανεργία 14,5% το 2011), πλήττοντας, κυρίως, τους νέους όπου το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών έφτασε τον Οκτώβριο του 2011 στο 45,5%.

Ως προς τη διόγκωση, η ανεργία στην περιφέρεια αυξήθηκε κατά 135% τη διετία Οκτώβριος 2009-2011.

Είναι σαφές πως συγκεκριμένες πολιτικές έχουν αποτύχει, είτε λόγω έμπνευσης είτε λόγω ανεπάρκειας της προηγούμενης Κυβέρνησης Παπανδρέου.

Και πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αλλά και να εμπλουτισθούν με πολιτικές που θα αντιστρέψουν την πτωτική πορεία της Οικονομίας, θα τονώσουν την απασχόληση, θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πραγματικής Οικονομίας και θα της προσδώσουν δυναμική μεγέθυνσης.

Με πολιτικές, όπως είναι ενδεικτικά:

  • Το «ξεπάγωμα» της χρηματοδότησης και κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής, όπως είναι οι οδικοί (ΠΑΘΕ και Ε65) και σιδηροδρομικοί άξονες (νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός). Αξιοποιώντας τόσο κοινοτικούς πόρους όσο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόγραμμα το οποίο διαρκώς συρρικνώνεται για να καλύψει κάποιες από τις «μαύρες τρύπες» του Προϋπολογισμού.
  • Την επιτάχυνση της κατασκευής έργων παραχώρησης με αυτοχρηματοδότηση, συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων μέσα από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
  • Την αποπληρωμή των οφειλών του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, οφειλές που έχουν συσσωρευθεί στο σύνολό τους την περίοδο 2010-2011, ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011.
  • Τη διασφάλιση, προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, όπως είναι οι ιαματικοί φυσικοί πόροι για το Νομό Φθιώτιδας. Κάτι που μπορεί να προκύψει με την προσέλκυση επενδύσεων σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατά σειρά, από ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικές επενδύσεις), μικτά σχήματα (ιδιωτικοί φορείς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Τη λήψη μέτρων, βραχυπρόθεσμα, για τη στήριξη του πρωτογενούς κλάδου και το «ξεπάγωμα» αγροτικών έργων υποδομής, και την προώθηση συγκροτημένων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα, για την ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση του «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» του Νομού και στη δημιουργία προοπτικών εξωστρέφειας της τοπικής γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
  • Τη δημιουργία Εμπορευματικού – Εφοδιαστικού Κέντρου για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και συναφών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες εφοδιαστικής – δηλαδή logistics και ελαφράς μεταποίησης, μιας και που λόγω της γεωγραφικής θέσης του Νομού, αυτός δύναται να αποτελέσει «αναπτυξιακό σταυροδρόμι», να καταστεί σημαντικός συγκοινωνιακός και εμπορικός κόμβος.

Και αυτές οι πολιτικές πρέπει να αναληφθούν και να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατό».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube