Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συγκρότηση στο ΓΛΚ Ομάδας Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του σε σχέση με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) Ομάδα Εργασίας για την έρευνα των αρχείων του σε σχέση με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Η Ομάδα Εργασίας είναι η κάτωθι:

  1. Παναγιώτης Καρακούσης, Γενικός Διευθυντής, ως Συντονιστής
  2. Βασίλειος Κατριβέσης, Γενικός Διευθυντής, ως Αναπλ. Συντονιστής
  3. Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος, Διευθυντής, ως Μέλος
  4. Ελένη-Στυλιανή Ρωμαΐδου, Διευθύντρια, ως Μέλος
  5. Ιωάννης Μητρόπουλος, Εισηγητής, ως Μέλος

Ως Γραμματείς ορίζονται οι Εισηγήτριες:

     Αντιγόνη Κουλουμβάκη και Γεωργία Χαλούλου.

Α. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η έρευνα των αρχείων του Γ.Λ.Κ. σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Β. Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν θα λάβουν αποζημίωση για το έργο τους.

Γ. Η ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει το έργο της έως την 31/12/2012.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube