Δελτίο Τύπου σχετικά με την υπογραφή απόφασης για την αναζήτηση αδρανών πόρων για λογαριασμό του Δημοσίου στους τομείς των Αδρανών Καταθέσεων, Εθνικών Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος  Σταϊκούρας, υπέγραψε απόφαση με την οποία αναθέτει το έργο της αναζήτησης αδρανών πόρων για λογαριασμό του Δημοσίου στους τομείς των Αδρανών Καταθέσεων, Εθνικών Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών ως εξής:

Ι. Αδρανείς Καταθέσεις

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Αν. Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

ΙΙ. Εθνικά Κληροδοτήματα

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

ΙΙΙ. Σχολάζουσες Κληρονομιές

Συντονιστής: Χρήστος Αυγουλάς, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Οι Υπεύθυνοι του έργου δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube