Υπογραφή Υ.Α. για τις αποδοχές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, Αποκ. Διοικήσεων και στελεχών της Αυτοδιοίκησης | 27.7.2012

Σε συνέχεια τoυ Δελτίου Τύπου της 26ης Ιουλίου 2012, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χρήστου Σταϊκούρα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1ον. Οι αποδοχές του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Υπουργών (εξωκοινοβουλευτικών και μη) εξισώνονται με τις αποδοχές του Βουλευτή.

Τα ποσοτικά στοιχεία παρουσιάσθηκαν στο σχετικό Δελτίο Τύπου της 26.07.2012.

2ον. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης.

Παρατίθεται σχετικός πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις αποδοχές τους όπως ίσχυαν πριν την Υπουργική Απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της:

Κατηγορία

Ισχύουσες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)

Νέες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου

5.856,08

5.000,00

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

5.856,08

5.000,00

Περιφερειάρχης

5.270,47

4.500,00

Αντιπεριφερειάρχης

3.952,85

3.375,00

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

2.635,24

2.250,00

Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

5.270,47

4.500,00

Δήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων)

4.216,38

3.600,00

Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

3.162,28

2.700,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

2.635,24

2.250,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων)

2.108,19

1.800,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

1.581,14

1.350,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

2.108,19

1.800,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000 – 100.000 κατοίκων)

1.686,55

1.440,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

1.264,91

1.080,00

Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου

4.871,30

4.250,00

Α΄ Ειδικών Θέσεων

2.785,00

2.240,00

Β΄ Ειδικών Θέσεων

2.582,00

2.080,00

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube