Δελτίο Τύπου σχετικά με την καταβολή της ετήσιας σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Ελληνικό Δημόσιο

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έκαναν αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 386/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια σταθερή απόδοση των προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών και αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, σε ποσοστό 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου (Ν. 3723/2008).

Με την αποδοχή της ανωτέρω Γνωμοδότησης επιβεβαιώνεται η υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο των σχετικών χρηματικών ποσών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube