Δελτίο Τύπου σχετικά με την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε καταθέσει  (12.4.2010) Αναφορά προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Ειδικότερα, η Αναφορά αναφερόταν σε δύο ζητήματα:

  • στην άμεση ολοκλήρωση  παρεμβάσεων (Σ1 και Σ2) και αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης, καθώς και στις υποδομές κοινής ωφελείας (Ύδρευση, Δημοτικός Φωτισμός), και
  • στο πάγιο και βασικό αίτημα της δημοτικής αρχής και των κατοίκων του Αγίου Κωνσταντίνου που αφορά στην καθαίρεση και απομάκρυνση της παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Στη σχετική απάντησή του το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει τα κάτωθι:

«Όσον αφορά την εργολαβία «Κατασκευή έργων προστασίας Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου», στο συμβατικό της αντικείμενο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των τεχνικών εκβολής των συλλεκτήρων Σ1, Σ2, Σ3 προς τη θάλασσα.

  • Το τεχνικό εκβολής του συλλεκτήρα Σ1 ξεκίνησε στις 18.2.2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 6.5.2010.
  • Το τεχνικό εκβολής του συλλεκτήρα Σ2 θα ξεκινήσει στις 7.5.2010 λόγω αιτήματος του Δήμου Αγ. Κωνσταντίνου για μη ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών στις εκβολές των συλλεκτήρων Σ1 και Σ2, προκειμένου η όχληση των κατοίκων και των επαγγελματιών να είναι η μικρότερη δυνατή και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20.7.2010
  • Το τεχνικό εκβολής του συλλεκτήρα Σ3 ξεκίνησε στις 30.11.2009 και ολοκληρώθηκε στις 12.4.2010, πλην των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Στις 22.3.2010 δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για ολοκλήρωση των εργασιών στο τεχνικό Σ3 μέχρι 31.3.2010, η οποία δεν επετεύχθη, λόγω αντίδρασης της Δημοτικής Αρχής που δεν επιτρέπει μέχρι σήμερα την ολοκλήρωση των εργασιών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη συνημμένη στη σχετική Αναφορά επιστολή του Δήμου Αγ. Κωνσταντίνου.

Επιπλέον, όσον αφορά το αίτημα του Δήμου του Αγίου Κωνσταντίνου για κατασκευή σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο του έργου «Διευθετήσεις τεχνικών έργων, έργα αποστράγγισης και απορροής ομβρίων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων» για τη σύνταξη μελέτης και την υλοποίηση σηματοδοτούμενων διαβάσεων το ταχύτερο δυνατόν.

Τέλος, για την οριστική διαμόρφωση της Εθνικής Οδού στο παραλιακό μέτωπο θα συνταχθεί κυκλοφοριακή μελέτη στα πλαίσια της υπό ανάθεσης μελέτης «Μελέτη βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube