Δελτίο Τύπου σχετικά με το θέμα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) σε σχέση με το θέμα της απογραφής των συνταξιούχων του Δημοσίου (πολιτικών και ένστολων) σημειώνει τα κάτωθι:

  1. Μέχρι την 20η Αυγούστου δεν είχαν απογραφεί 6.972 άτομα.
  2. Για τις περιπτώσεις που δεν θα απογραφούν μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους από τις 24 Σεπτεμβρίου.
  3. Αρχίζει άμεσα η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη όσοι με δόλο εισέπρατταν τις συντάξεις αυτές.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube