Δελτίο τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη των οφειλών σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται σχετικά με την εξέλιξη των οφειλών σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, σύμφωνα και με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα εξής:

Α) Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 67,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (68,7 δισ. ευρώ) και κατά 9,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011 (76,7 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών, διαμορφώθηκαν στα 47,1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (47,6 δισ. ευρώ) και κατά 4,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011 (51,6 δισ. ευρώ).

Β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης στις 31.12.2012 ανέρχονταν στο ποσό των 670,1 εκατ. ευρώ, από 937,0 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2011, σημειώνοντας μείωση κατά 266,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στις 31.12.2012 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ήταν 670,1 εκατ. ευρώ ενώ στις 30.11.2012 ήταν 1.335,7 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μειώθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του 2012 κατά 665,6 εκατ. ευρώ.

Γ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κεντρικής Κυβέρνησης (απλήρωτες οφειλές πάνω από 90 ημέρες) στις 31.12.2012 ανέρχονταν στο ποσό των 524,2 εκατ. ευρώ, από 591,4 εκατ. ευρώ που ήταν στις  31.12.2011, σημειώνοντας μείωση κατά 67,2 εκατ. ευρώ. 

Η εν λόγω μείωση στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών οφείλεται, κυρίως, στην μείωση των οφειλών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (μείωση 98,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 31.12.2011).

Κατά συνέπεια οι οφειλές είναι μειωμένες στο τέλος του 2012.

Ειδικότερα, στις 31.12.2012 διαμορφώθηκαν σε 524,2 εκατ. ευρώ ενώ στις 30.11.2012 ήταν  900,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 376,0 εκατ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το μήνα Δεκέμβριο εξοφλήθηκε σημαντικό μέρος των οφειλών αυτών.

Δ) Το ποσοστό των φορεών της Κεντρικής Κυβέρνησης που καταχωρεί στοιχεία στο μητρώο δεσμεύσεων, το οποίο και αποτελεί εργαλείο ώστε να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων, ανήλθε στο 91% (421 από 462 φορείς), καλύπτοντας το διαρθρωτικό στόχο του Προγράμματος (από 70% το Σεπτέμβριο του 2012).

Από τα παραπάνω στοιχεία καθίσταται σαφές ότι σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή 462 φορέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επετεύχθη ταυτόχρονα μείωση των δημοσίων δαπανών, περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και περιορισμός των οφειλών του Κράτους.

Πρόκειται, συνεπώς, για εξελίξεις που καταδεικνύουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης κατά τους τελευταίους μήνες.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube