Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τη διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ανακοινώνονται τα εξής:

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη, εντός του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία για τις επιστροφές επιπλέον φόρων ύψους 553 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Και τα οποία θα αυξήσουν το ποσό.

Το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, διαμορφώνεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Και εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός Φεβρουαρίου.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων συνεχίζεται μεθοδικά, εντατικά, αποτελεσματικά, με διαφάνεια, κάτω από αυστηρούς κανόνες.

Κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των επιλογών διοχέτευσης των δημοσίων πόρων και στην εδραίωση πολιτικών που δεν θα επιτρέψουν, στο μέλλον, τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών, η μέχρι σήμερα εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η πορεία αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης που υποβάλλονται και οι καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης συγκλίνουν στην επίτευξη του στόχου αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Ανταποκρινόμαστε έτσι, στο πλαίσιο του εφικτού, στη ζωτικής σημασίας ανάγκη της οικονομίας για ρευστότητα.


Πίνακας: Εξέλιξη διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Δεκέμβριος 2012 –Ιανουάριος 2013

 

Α/Α

Φορέας

Σκοπός αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης

Ποσό (εκατ. ευρώ)

Ολοκληρωμένα

1

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).Χορηγήθηκαν ήδη  2.426  εφάπαξ αξιοποιώντας τα 100 εκατ. ευρώ

180,00

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

12,00

2

Υπουργείο Εσωτερικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξόφληση οφειλών από 41 Δήμους

255,30

Οφειλές ΥΠΕΣ σε τρίτους

13,50

3

Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

50,00

Ηλεκτρομηχανική  Κύμης ΕΠΕ (Θυγατρική εταιρία της  Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ)

0,50

4

Υπουργείο Υγείας ΕΟΠΥΥ – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς (οφειλή ΟΠΑΔ)

164,00

5

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων Ελληνική συμμετοχή σε έργα υποδομής του ΝΑΤΟ

7,30

ΟΣΥ – Οδικές Συγκοινωνίες

13,40

6

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Λιμενικό Σώμα

8,30

Γ.Γ. Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

0,03

7

Υπουργείο Εξωτερικών Οφειλές σε διεθνείς οργανισμούς

8,70

8

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

6,20

9

Υπουργείο Παιδείας ΑΕΙ – ΤΕΙ & ΝΠ ΓΓΕΤ

8,70

10

Υπουργείο Οικονομικών (Φορολογικές Υπηρεσίες) Επιστροφές φόρων

234,10

                         Σύνολο Ολοκληρωμένα

962,03

Σε διαδικασία αξιολόγησης

1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΕΙ– ΤΕΙ & ΝΠ ΓΓΕΤ

17,80

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο & Αιγινήτειο)

18,90

2

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Γ.Γ. Ναυτιλίας

2,70

3

Υπουργείο Υγείας ΕΟΠΥΥ –Εκκαθαρισμένες Ληξιπρόθεσμες οφειλές  σε τρίτους  (ΙΚΑ 236 εκατ. & ΟΑΕΕ 62 εκατ. ευρώ)

298,00

Νοσοκομεία ΕΣΥ

261,00

4

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

7,60

5

Υπουργείο Εργασίας Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

49,60

6

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

135,00

Στρατιωτικά Νοσοκομεία

203,00

Λοιπές υποχρεώσεις ΥΕΘΑ

25,00

7

Υπουργείο Εσωτερικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξόφληση οφειλών από 101 Δήμους

393,60

8

Υπουργείο Οικονομικών (Φορολογικές Υπηρεσίες) Επιστροφές φόρων (ποσό ύψους 357,7 εκατ. ευρώ αφορά επιστροφή ΦΠΑ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, για την οποία εκκρεμεί γνωμοδότηση του ΝΣΚ)

553,10

 

Σύνολο προς αξιολόγηση

                                                                   1.965,30 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                                                                    2.927,33

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube