Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014

xristos-staikourasΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2014:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 962 εκατ. ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του επικαιροποιημένου εφετινού στόχου περίπου κατά 1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το επτάμηνο του τρέχοντος έτους, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. ευρώ ή στο 1,8% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8 δισ. ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,1 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ.

Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του βελτιωμένου, επικαιροποιημένου, εφετινού στόχου περίπου κατά 1,3 δισ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται πολύ κοντά στον επικαιροποιημένο στόχο.

Ειδικότερα, κατά το οκτάμηνο του 2014:

  • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 32,9 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 325 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.
  • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 29,6 δισ. ευρώ, περίπου 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.
  • Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 31,8 δισ. ευρώ, περίπου 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από πέρυσι και 100 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις έναντι της περυσινής χρονιάς, παρά τα υψηλότερα κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι φορολογικά έσοδα, οφείλονται, κυρίως, σε 2 λόγους:

1ος. Πέρυσι, μεταφέρθηκαν, ήδη από τον Ιούλιο, αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα έσοδα.

2ος. Πέρυσι, οι επιστροφές φόρων ήταν 45% χαμηλότερες από την αντίστοιχη εφετινή περίοδο, βελτιώνοντας το αποτέλεσμα των εσόδων.

Ενώ και οι όποιες, μικρές, αποκλίσεις από τους εφετινούς στόχους οφείλονται, κυρίως, στην παράταση καταβολής των δόσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί, θα έπρεπε να έχουν ήδη εισπραχθεί 2 δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, συνολικού εκτιμώμενου ύψους 884 εκατ. ευρώ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Αφαιρώντας αυτά τα ποσά από τους στόχους, προκύπτει σημαντικά καλύτερη επίδοση στο σκέλος των εσόδων.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

5ονΟι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του επικαιροποιημένου στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 27 δισ. ευρώ, περίπου 1,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 1,2 δισ. ευρώ καλύτερα από το στόχο.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το οκτάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνεςύψους 595 εκατ. ευρώ, για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας στην ανακοπή της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο της περυσινής περιόδου (περίπου 565 εκατ. ευρώ) όσο και του στόχου (περίπου 285 εκατ. ευρώ).

6ον. Έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, χρονικά στα 2/3 του έτους 2014, έχουν διατεθεί 466 εκατ. ευρώ ή το 42% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό (αρχική πίστωση 1,12 δισ. ευρώ, υπόλοιπο προς χρήση 654 εκατ. ευρώ).

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (180 εκατ. ευρώ), κυρίως για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος όπως και την κάλυψη δαπανών τροφοδοσίας αλλοδαπών (23 εκατ. ευρώ), για τη λειτουργία του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (15 εκατ. ευρώ), για την επιχορήγηση των «Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων – ΕΑΣ ΑΕ» και της «ΕΛΒΟ ΑΕ» (25 εκατ. ευρώ), για την ενίσχυση των πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (8 εκατ. ευρώ), για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας (υπερωρίες σωφρονιστικών υπαλλήλων 2,5 εκατ. ευρώ), για την κάλυψη δαπανών εισιτηρίων εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας (7,8 εκατ. ευρώ), για την ενίσχυση αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων (11 εκατ. ευρώ), για αποζημιώσεις του προσωπικού της «ΕΡΤ ΑΕ» (32 εκατ. ευρώ), για επιχορήγηση στο Δήμο Κεφαλλονιάς λόγω του σεισμού (10 εκατ. ευρώ), για επιχορήγηση στον «ΟΑΣΘ ΑΕ» (20 εκατ. ευρώ), για επιδοτήσεις άγονων γραμμών (15 εκατ. ευρώ), για τη μίσθωση επιπλέον εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιπυρική περίοδο 2014 (5 εκατ. ευρώ) και για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας ναυσιπλοϊας του Λιμενικού Σώματος σε άγονες και παραμεθόριες περιοχές (8 εκατ. ευρώ).

7ονΟι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 30% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, συμβάλλοντας στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας.

Συνεπώς, για 3η συνεχόμενη χρονιά, η χώρα συνεχίζει να πορεύεται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του εφαρμοζόμενου προγράμματος.

Με θυσίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας  σταθεροποιούνται στην επίτευξη βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Δημιουργείται, έτσι, η αναγκαία βάση τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, όσο και για τον εξορθολογισμό πολιτικών που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube