Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2014

5A14325AD776B724658843DB0262E700Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014:

«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δεκάμηνο του 2014:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ. ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, στο στόχο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, διαμορφώθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ ή στο 1,7% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,9 δισ. ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ ή στο 1,5% του ΑΕΠ, έναντι στόχου στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται χαμηλότερα έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ειδικότερα, κατά το δεκάμηνο του 2014, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 37,6 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αυτό οφείλεται, στις υψηλότερες επιστροφές φόρων, κατά 270 εκατ. ευρώ, στην είσπραξη 2 λιγότερων δόσεων του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, ύψους 885 εκατ. ευρώ, και στην αναμονή, από τους πολίτες, υλοποίησης του νέου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τονίζεται ότι οι εισπράξεις του ΕΝΦΙΑ, κατά τους 2 πρώτους μήνες συλλογής του, ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα 540 εκατ. ευρώ υστέρηση, σε σχέση με τους στόχους, στις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση εισπράχθηκαν τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και θα καταγραφούν τον τρέχοντα μήνα.

4ονΟι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος όσο και έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Διαμορφώθηκαν στα 33,8 δισ. ευρώ, περίπου 2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και 1,5 δισ. ευρώ καλύτερα από το στόχο του Μεσοπρόθεσμου.

Μάλιστα, το μήνα Νοέμβριο οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 160 εκατ. ευρώ ή 4% χαμηλότερες έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το δεκάμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες, ύψους 470 εκατ. ευρώ, για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας στην ανακοπή της πτωτικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης, οι δαπάνες τόκων είναι σημαντικά μειωμένες έναντι τόσο της περυσινής περιόδου (περίπου 450 εκατ. ευρώ) όσο και έναντι του στόχου (400 εκατ. ευρώ).

5ον. Έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περίπου 850 εκατ. ευρώ ή το 75% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των 300 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν, τον Οκτώβριο, στα Νοσοκομεία για την κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.

Διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 24% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, συμβάλλοντας στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη και υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014.

Αυτή η ικανοποιητική – μέχρι σήμερα – εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση, για στοχευμένες, θετικές παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2014, όπως η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Όσο μάλιστα επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο διευρύνονται οι βαθμοί ελευθερίας για την περαιτέρω μείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Άλλωστε, η εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή μας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube