Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών:

Ι. Πεπραγμένα  (Ιούλιος 2012 – Φεβρουάριος 2013)

Κατά την προαναφερθείσα περίοδο έγιναν τα κάτωθι:

1. Απογραφή

Α. Η διαδικασία της απογραφής (καταγραφής) των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους–ΓΛΚ (δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, πολιτικών και στρατιωτικών) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Εκ των 435.000 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη τελικώς δεν απεγράφησαν 2.368 περιπτώσεις.

Για αυτές τις περιπτώσεις, διεκόπη η καταβολή της σύνταξης.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανήρχοντο στο ποσό των 24.008.082 ευρώ.

Από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 12.733.001 ευρώ.

Β. Για το υπόλοιπο ποσό των 11.275.086 ευρώ γίνεται αναζήτηση από την Υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση.

Γ. Από την διαδικασία της καταγραφής διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.000 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους. Εξ αυτών έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες όχι μόνο δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, αλλά δεν βρέθηκε το ποσό των 2.747.310 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Δ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται σε 693.841 ευρώ ανά μήνα.

2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal)

Η Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr)  παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α. Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους, όπως προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, νομοθεσία, έντυπα, κ.ά.

Β. Δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης με βάση στοιχεία που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος.

Γ.   Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός). Με τον τρόπο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με μια ματιά να εκτιμήσει το χρόνο κατά τον οποίο θα του καταβληθεί η πρώτη σύνταξή του.

Δ.   Κάθε ενδιαφερόμενος με συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του μπορεί να ενημερωθεί εξατομικευμένα και αναλυτικά για την πορεία της αίτησής του (αφορά αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 01.02.2013).

3. Απονομή Σύνταξης

Α. Τηρήθηκε, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά  προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη.

Β. Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και επετεύχθη σύντμηση του χρόνου αναμονής στο ΓΛΚ από 11 μήνες που ήταν τον Ιούλιο του 2012, στους 7 μήνες τον Φεβρουάριο του 2013.

4. Νομοθετική Ρύθμιση

Εισάγεται στη Βουλή των Ελλήνων, την επόμενη εβδομάδα, νομοσχέδιο διά του οποίου, πέραν πολλών άλλων, καθιερώνεται η καταβολή από την επομένη της εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία.

Το ανωτέρω ποσοστό του 50% διαμορφώνεται στο 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας 3 τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.

Με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος αμέσως μετά την έξοδό του από την υπηρεσία (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του) θα λαμβάνει προκαταβολή έναντι της σύνταξής του για διάστημα 8 μηνών κατ’ ανώτατο όριο.

Ταυτόχρονα τίθεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου.

ΙΙ. Βραχυχρόνιος προγραμματισμός (Μάρτιος 2013 – Αύγουστος 2013)

Α. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των μη απογραφεισών περιπτώσεων καταβολής σύνταξης και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων των υποθέσεων και των υπευθύνων για την παράνομη είσπραξη σύνταξης.

Β. Από την 31η Μαΐου αρχίζει η εφαρμογή της νέας ρύθμισης που αφορά την προκαταβολή στο δικαιούχο επί της σύνταξης αμέσως με την έξοδο από την ενεργό υπηρεσία.

Όσοι από 1η Ιουνίου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν μισθοδοτικό κενό.

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από την 1η Μαρτίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές, εν συνεχεία εντάσσονται στο νέο σύστημα και συνεπώς δεν θα έχουν και αυτοί μισθοδοτικό κενό.

Όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, από τον Ιούλιο του 2012 και μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου του 2013, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες τρίμηνες αποδοχές και οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται μέχρι την 30η Ιουνίου.

Γ. Επικαιροποείται και βελτιώνεται διαρκώς η Διαδικτυακή Πύλη και αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες  υπηρεσίες στους πολίτες.

Δ. Επιτυγχάνεται σύντμηση του χρόνου αναμονής των υποθέσεων συνταξιοδότησης με διαφάνεια μέχρι την οριστική εκκαθάριση (προβλέπεται και στο νομοσχέδιο).

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube