Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο τετράμηνο του 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2013, ανακοινώνονται τα εξής:
«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του έτους δείχνουν τα εξής:
1ον. Το πρωτογενέςέλλειμμα διαμορφώθηκε στα 330 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Ο στόχος του προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,6 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι.
Μάλιστα το καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το στόχο, όσο προχωρά η εκτέλεση του Προϋπολογισμού παγιώνεται, και, τουλάχιστον στο 1ο τετράμηνο του έτους, διευρύνεται. Η θετική αυτή απόκλιση ήταν 840 εκατ. ευρώ τον πρώτο μήνα του έτους, 1,8 δισ. ευρώ το δίμηνο, 2,9 δισ. ευρώ το τρίμηνο και 3,3 δισ. ευρώ το τετράμηνο.
2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμούμειώθηκε.
Διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 2,4 δισ. ευρώ.
Ο στόχος ήταν για 5,7 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 9,2 δισ. ευρώ.
3ον. Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται και υπερβαίνουν το επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί (κατά 5% και 1% αντίστοιχα).
Όμως, τα καθαρά έσοδα προ επιστροφής φόρων είναι μειωμένα κατά 8% έναντι της περυσινής χρονιάς και κατά 3% έναντι του στόχου.
Και αυτό διότι οι επιστροφές φόρων, εξαιρουμένων αυτών των παρελθόντων ετών, και οι οποίες ανέρχονται στα 586 εκατ. ευρώ για εφέτος, είναι πολύ χαμηλότερες από πέρυσι.
Βέβαια, οι συνολικές επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 911 εκατ. ευρώ, υψηλότερες κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί και ο οποίος δεν λάμβανε υπόψη τη διάκριση μεταξύ επιστροφών φόρων της τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων ετών.
Σε κάθε περίπτωση, ο Απρίλιος είναι ο πρώτος μήνας του έτους που «πιάσαμε» τους στόχους στα φορολογικά έσοδα, ιδίως στους έμμεσους φόρους.
Και οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται στα μη-φορολογικά έσοδα.
Βέβαια, επαναλαμβάνεται ότι στο σκέλος των εσόδων απαιτείται διαρκής προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.
4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
Διαμορφώθηκαν στα 14,7 δισ. ευρώ, 12% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και 9% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο τετράμηνο.
Ειδικά το μήνα Απρίλιο οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ, 16% χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
5ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 836 εκατ. ευρώ έναντι 956 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2012, πολύ χαμηλότερα από τους στόχους του Προϋπολογισμού (1,7 δισ. ευρώ).
Συμπέρασμα: με τη συμπλήρωση του πρώτου τετραμήνου του έτους, η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται σταθερά.
Η Ελληνική κοινωνία, η οποία έχει υποστεί τεράστιες θυσίες για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί ρεαλιστικά πλέον να διαπιστώνει ότι οι θυσίες της βελτιώνουν τα δημοσιονομικά της χώρας.
Βεβαίως δεν εφησυχάζουμε.
Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη». 
 
Δείτε τα σχετικά διαγράμματα εδώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube