Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο πεντάμηνο του 2013:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του έτους δείχνουν τα εξής:

1ον. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε περίπου στο 1 δισ. ευρώ ή στο 0,5% του ΑΕΠ, έναντι 2,4 δισ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ο στόχος του προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 4,2 δισ. ευρώ το 1ο πεντάμηνο του έτους, όσο και το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η θετική απόκλιση έναντι του στόχου έχει σταθεροποιηθεί, μετά τον Μάρτιο, σε επίπεδα άνω των 3 δισ. ευρώ

Δηλαδή, παγιώνεται η ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού ως προς το σκέλος του πρωτογενούς ελλείμματος.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 3,9 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για 7,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 10,9 δισ. ευρώ, με στόχο για έλλειμμα 12,9 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, το έλλειμμα μειώθηκε στο 2,1% του ΑΕΠ το 1ο πεντάμηνο του έτους, από 5,6% του ΑΕΠ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε άλλωστε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται και υπερβαίνουν το επίπεδο των στόχων που έχει τεθεί.

Όμως, τα καθαρά έσοδα προ επιστροφής φόρων είναι μειωμένα κατά 8% έναντι της περυσινής χρονιάς και κατά 3% έναντι του στόχου.

Και αυτό διότι οι επιστροφές φόρων, εξαιρουμένων αυτών των παρελθόντων ετών, και οι οποίες ανέρχονται στα 592 εκ. ευρώ για εφέτος, είναι πολύ χαμηλότερες από πέρυσι.

Βέβαια, οι συνολικές επιστροφές φόρων ανέρχονται στο 1,1 δισ. ευρώ, όσες και ο στόχος της περιόδου, στόχος ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τη διάκριση μεταξύ επιστροφών φόρων της τρέχουσας χρήσης και παρελθόντων ετών.

4ον. Τα προ επιστροφών έσοδα, το 1ο πεντάμηνο του έτους, παρουσιάζουν υστέρηση 562 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους (248 εκατ. ευρώ στους άμεσους και 254 εκατ. ευρώ στους έμμεσους φόρους).

Ειδικότερα, το μήνα Μάιο, το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 144 εκατ. ευρώ ή κατά 4% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Η αρνητική απόκλιση έναντι του στόχου του Μαΐου 2013 οφείλεται, αποκλειστικά στους άμεσους φόρους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στα μειωμένα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 248 εκατ. ευρώ (54 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 302 εκατ. ευρώ) ή 82%, γεγονός που αποδίδεται:

(α) στη μη λειτουργία της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων στο χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, και

(β) στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων των εν λόγω προσώπων.

  • Στους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 140 εκατ. ευρώ ή 46%, γεγονός που αποδίδεται στην καθυστέρηση αποστολής του ΦΑΠ 2011. Τονίζεται ότι δεν έχει εισπραχθεί καθόλου ΦΑΠ 2011, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα είχε εισπραχθεί στο σύνολό του, δηλαδή άνω των 300  εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου.

Θετική απόκλιση έναντι των στόχων του Μαΐου παρουσίασαν: 

  • Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 38%.
  • φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 10%.
  • Ο ΦΠΑ καπνού και οι λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 44% και 77 εκατ. ευρώ ή 43% αντίστοιχα, επίδοση που οδήγησε ήδη στην ουσιαστική κάλυψη της σημαντικής υστέρησης που είχε καταγραφεί το πρώτο δίμηνο του έτους.
  • Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 118 εκατ. ευρώ ή 197%, λόγω των αυξημένων εισπράξεων του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που προήλθαν από την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
  • Τα έσοδα από καταργηθέντες ειδικούς λογ/σμους κατά 28 εκατ. ευρώ ή 38%.

Συνεπώς ο Μάιος είναι ο πρώτος μήνας που όχι μόνο «πιάνουμε», όπως έγινε και τον Απρίλιο, τους στόχους στους έμμεσους φόρους, αλλά τους υπερκαλύπτουμε (περίπου κατά 14%).

Αυτή η ενθαρρυντική εικόνα τους τελευταίους 2 μήνες στους έμμεσους φόρους, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των άμεσων φόρων που αναμένεται τους επόμενους μήνες με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή φόρων περιουσίας παρελθόντων ετών, εκτιμάται ότι θα καλύψει τις όποιες δημοσιονομικές αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Βέβαια, επαναλαμβάνεται ότι στο σκέλος των εσόδων δε δικαιολογείται εφυσυχασμός αλλά, αντίθετα, απαιτείται διαρκής προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, δημοσιονομικών ανισορροπιών και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, είναι ιδιαίτερα υψηλές.

5ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισ. ευρώ, 2,3 δισ. ευρώ ή 11% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,5 δισ. ευρώ ή 8% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο πεντάμηνο.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (103 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (14 εκατ. ευρώ), κοινωνικής χρηματοδότησης (20 εκατ. ευρώ) και κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (109 εκατ. ευρώ), ενώ χορηγήθηκε και επίδομα θέρμανσης (68 εκατ. ευρώ).

6ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο των επικαιροποιμένων στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 217 εκατ. ευρώ ή το 20% του συνολικού αποθεματικού.

Έναντι 526 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ή το 53% του συνολικού αποθεματικού.

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, κυρίως, για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, για την αντιμετώπιση δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας κ.α.

7ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στο 1,1 δισ. ευρώ, έναντι 1,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2012.

Συμπέρασμα: Με τη συμπλήρωση του 1ου πενταμήνου του έτους διαπιστώνεται ότι η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται.

Συνεπώς, καθίσταται εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από εφέτος.

Η Ελληνική κοινωνία, η οποία έχει σηκώσει τεράστια βάρη για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί ρεαλιστικά πλέον να διαπιστώνει ότι οι θυσίες της βελτιώνουν τα δημοσιονομικά της χώρας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, με αποφαστικότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά και μακριά από παίγνια μηδενικού αθροίσματος, εργάζεται για τη βιώσιμη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη συμπλήρωση του δημοσιονομικού εγχειρήματος με πολιτικές για την ανάταξη της οικονομίας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube