Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την πορεία εξέλιξης των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιούλιο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την πορεία των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά τον μήνα Ιούλιο:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το μήνα Ιούλιο επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι οι όποιες, κατά το 1ο εξάμηνο του έτους, υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων, είναι αντιμετωπίσιμες.

Έτσι, ο εθνικός στόχος για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο τέλος του έτους καθίσταται όλο και πιο εφικτός.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εσόδων προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.769 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 14,3% έναντι του περυσινού Ιουλίου (4.172 εκατ. ευρώ) και κατά 118 εκατ. ευρώ ή 2,5% έναντι του μηνιαίου στόχου (4.651 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι:

  • Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν υστέρηση κατά 285 εκατ. ευρώ ή 33,7% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή και, συνεπώς, στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
  • Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσίασαν υστέρηση κατά ακόμη 56 εκατ. ευρώ ή 29,9% και το μήνα Ιούλιο έναντι των στόχων, λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

Αντίθετα:

  • Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπερέβησαν κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3% το μηνιαίο στόχο, γεγονός που αποδεικνύει ότι καλύπτεται η υστέρηση των δύο προηγουμένων μηνών που είχε προκληθεί από την παράταση στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.
  • Οι έμμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 247 εκατ. ευρώ ή κατά 11% έναντι των στόχων.
  • Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το μήνα Ιούλιο ανήλθαν σε 2.215 εκατ. ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του μηνιαίου στόχου (700 εκατ. ευρώ), λόγω των εισροών από την ΕΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι όντως η χώρα αρχίζει να εκμεταλλεύεται το αναπτυξιακό εργαλείο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Έτσι, το σύνολο των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιούλιο άγγιξε τα 7 δισ. ευρώ, γεγονός που υπερκάλυψε την υστέρηση των εσόδων που είχε καταγραφεί κατά το 1ο εξάμηνο του έτους.
  • Οι επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 314 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα και 12,7% έναντι του στόχου, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας.
  • Στα προαναφερθέντα έσοδα δεν περιλαμβάνεται το ποσό των 1.500 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), η οποία αποτέλεσε μέρος της δόσης των 4 δισ. ευρώ μετά τη σχετική θετική αξιολόγηση των εταίρων μας και την απόφαση του Eurogroup της 8ης Ιουλίου 2013. Τονίζεται ότι, τα έσοδα αυτά δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό 2013, καθώς απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα των SMPs θα καταγράφονται εφεξής στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν σε 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025. Δεδομένου ότι, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (segregated account) και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Καθίσταται, συνεπώς, προφανές ότι η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης και ιστορικά διογκωμένης ανεργίας, επιτρέπει συγκρατημένη, αλλά ρεαλιστική, αισιοδοξία και στο σκέλος των δημοσίων εσόδων.

Η μεγάλη και επώδυνη προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική κοινωνία έχει αποτέλεσμα.

Βέβαια, επαναλαμβάνεται ότι δε δικαιολογείται εφησυχασμός αλλά, αντίθετα, απαιτείται διαρκής και εντατική προσπάθεια.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ και η φοροδιαφυγή, παρά τις έμπρακτες και συνεχείς προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης –και με στοχευμένες μειώσεις φορολογικών συντελεστών– παραμένει εκτεταμένη.

Ο πρωταρχικός στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2013, που ταυτόχρονα αποτελεί και στόχο υψίστης εθνικής σημασίας, παραμένει σταθερός:

Επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

Η επίτευξη του στόχου αυτού, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την παγίωση και βιωσιμότητα της επώδυνης, αλλά αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ταυτόχρονα θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

Θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και συνακόλουθα στη μείωση της ανεργίας.

Θα δρομολογήσει την αναζήτηση διαδικασιών, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube