Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο επτάμηνο του 2013:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο επτάμηνο του 2013 δείχνουν τα εξής:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ.

Το 1ο επτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε περαιτέρω.

Διαμορφώθηκε στο 1,9 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 7,5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 13,2 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν υπέρ-εξαπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το 1ο επτάμηνο του 2013, μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ, από 6,8% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ειδικότερα:

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του ΤακτικούΠροϋπολογισμού, είναι αυξημένα τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Επιβεβαιώνονται έτσι οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες.

Συγκεκριμένα:

  • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,4% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 8,1% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.
  • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 2,8% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.
  • Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν σε 27,7 δισ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με το στόχο που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.

Ειδικότερα, για το μήνα Ιούλιο, τα έσοδα προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού – εξαιρώντας για λόγους συγκρισιμότητας τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος – ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 416 εκατ. ευρώ ή κατά 9,4% έναντι του περυσινού Ιουλίου (4,4 δισ. ευρώ) και κατά 185 εκατ. ευρώ ή 4% έναντι του μηνιαίου στόχου (4,6 δισ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι:

  • Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν υστέρηση κατά 273 εκατ. ευρώ ή 32% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή και, συνεπώς, στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
  • Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσίασαν υστέρηση κατά 56 εκατ. ευρώ ή 30% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Αντίθετα:

  • Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπερέβησαν κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3% το μηνιαίο στόχο, γεγονός που αποδεικνύει ότι καλύπτεται η υστέρηση των δύο προηγουμένων μηνών που είχε προκληθεί από την παράταση στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.
  • Οι έμμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 247 εκατ. ευρώ ή κατά 11% έναντι του μηνιαίου στόχου.
  • Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το μήνα Ιούλιο ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του μηνιαίου στόχου, λόγω των εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδεικνύει ότι όντως η χώρα αρχίζει να εκμεταλλεύεται το αναπτυξιακό εργαλείο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Έτσι, το σύνολο των εσόδων προ επιστροφών φόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έφτασε τον Ιούλιο τα 7 δισ. ευρώ, γεγονός που υπερκάλυψε την υστέρηση των εσόδων που είχε καταγραφεί κατά το 1ο εξάμηνο του έτους.
  • Οι επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 305 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα και 9,2% έναντι του μηνιαίου στόχου, ενισχύοντας, το μήνα Ιούλιο, τη ρευστότητα της οικονομίας.
  • Στα προαναφερθέντα έσοδα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), η οποία αποτέλεσε μέρος της δόσης των 4 δισ. ευρώ μετά τη σχετική θετική αξιολόγηση των εταίρων μας και την απόφαση του Eurogroup της 8ης Ιουλίου 2013. Τονίζεται ότι, τα έσοδα αυτά δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα των SMPs θα καταγράφονται εφεξής στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (segregated account) και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 25,1 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ ή 10,2% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,9 δισ. ευρώ ή 7% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του έτους.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (104 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (15 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (133 εκατ. ευρώ), οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (117 εκατ. ευρώ) και οι επιδοτήσεις για την αγροτική ανάπτυξη (15 εκατ. ευρώ). Επίσης, χορηγήθηκε επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ) και αυξήθηκαν οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αποφυγής δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (57 εκατ. ευρώ).

Αρα, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 296 εκατ. ευρώ ή το 27% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 57% περίπου του συνολικού αποθεματικού που χρησιμοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1ο εξάμηνο του 2014), για την κάλυψη δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας, για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ και για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στο 2,1 δισ. ευρώ, χαμηλότερες οριακά έναντι της περυσινής περιόδου όσο και σημαντικά έναντι του στόχου.

Τελικό Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνουν την τάση  βελτίωσης της δημοσιονομικής πραγματικότητας της χώρας.

Καθιστούν όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη Γενική Κυβέρνηση στο τέλος του έτους.

Η επίτευξη του στόχου αυτού, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την παγίωση και βιωσιμότητα της επώδυνης, αλλά αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ταυτόχρονα θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

Θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και συνακόλουθα στη μείωση της ανεργίας.

Θα δρομολογήσει την αναζήτηση διαδικασιών, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους.

Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών να πιάσουν τόπο».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube