Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου έχει ξεκινήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από το καλοκαίρι του 2012, μια στοχευμένη προσπάθεια με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές πράξεις.

Επιδίωξη είναι η εξυγίανση και η βελτίωση της αποδοτικότητας του εν λόγω πεδίου, με στόχο την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπάρχουν ήδη μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα.

Ειδικότερα:

1ον. Η υλοποίηση του μέτρου της προκαταβολής σύνταξης συνεχίζεται ομαλά και με εντατικό ρυθμό.

Τονίζεται, εκ νέου, ότι πρόκειται για συνταξιοδοτική ρύθμιση που είναι πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών μας και αποσκοπεί στην έμπρακτη στήριξη της καθημερινότητας μεγάλης μερίδας των συμπολιτών μας.

Την 10η μέρα κάθε μήνα πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων η προβλεπόμενη προκαταβολή σύνταξης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Έτσι, καταβλήθηκε στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η προκαταβολή σύνταξης για το μήνα Αύγουστο σε 4.752 υπαλλήλους, που αποχώρησαν από την Υπηρεσία μετά το Μάρτιο 2013 λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός αυτός ήταν 264 υπάλληλοι τον Ιούνιο και 1.126 υπάλληλοι τον Ιούλιο.

Μετά από τρεις μήνες υλοποίησης του μέτρου, προκύπτει ότι η προκαταβολή σύνταξης, σύμφωνα με τη σύγκριση των απολύτως καθαρών ποσών, έχει τελικά διαμορφωθεί περίπου στο 65% της τελικώς κανονισθείσας σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος υπάλληλος (μέση σύνταξη, Διευθυντής Υπουργείου με 35 έτη υπηρεσίας).

2ον. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης των δικαιούχων, οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση πριν από το Μάρτιο του 2013, ώστε να λάβουν το συντομότερο δυνατόν το σύνολο της σύνταξης που δικαιούνται.

Αποτέλεσμα της εν λόγω προσπάθειας και, ειδικότερα, της προόδου που έχει συντελεστεί την τελευταία περίοδο είναι να έχει μειωθεί, μεσοσταθμικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης από τους 11 – 12 μήνες το καλοκαίρι του 2012 στους 5 – 6 μήνες κατά την τρέχουσα περίοδο.

3ον. Συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων και αποκατάστασης δικαιοσύνης, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας, μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2013:

  • Οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1.929, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007).

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό, περίπτωση προς περίπτωση, των 1.929 μη καταγραφέντων συνταξιούχων.

  • Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.260 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατο τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

‒     Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 35.811.994 ευρώ.

‒     Ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκε το ποσό των 21.489.109 ευρώ.

‒     Για το υπόλοιπο ποσό των 14.322.885 ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την  διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται σε 865.888 ευρώ ανά μήνα.

Τα αποτελέσματα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αφορμή εφησυχασμού.

Αντιθέτως, συνιστούν έναυσμα εντατικοποίησης της προσπάθειας προκειμένου να αποκατασταθεί δικαιοσύνη σε ένα ευαίσθητο πεδίο όπως αυτό των συντάξεων, να συρρικνωθούν περισσότερο οι εκκρεμότητες προς τους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης πριν το Μάρτιο του 2013 και, μέσω της αύξησης προοπτικά του αριθμού των πολιτών που θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, να διευθετηθεί ουσιαστικά το πρόβλημα του μεγάλου εισοδηματικού κενού που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι συνταξιούχοι του Δημοσίου».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube