Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013: 

«Με τη συμπλήρωση του εννεαμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Καθίσταται έτσι όλο και πιο εφικτός ο εθνικός στόχος της επίτευξης ενός μικρού, βιώσιμου πρωτογενούς πλεονάσματος, στη Γενική Κυβέρνηση, από εφέτος.

Και αυτό χωρίς να περιλαμβάνεται η αναδρομική μείωση του επιτοκίου σε χορηγούμενα από τους εταίρους δάνεια.

Χωρίς τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs).

Χωρίς τα ποσά που αντιστοιχούν στα SMPs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Και με τις επιστροφές φόρων και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να εκτιμώνται ότι στο τέλος της χρονιάς θα διαμορφωθούν στο ύψος του Προϋπολογισμού, υψηλότερες μάλιστα από το 2012.

Διαφαίνεται, έτσι, να επιτυγχάνονται, για 2η συνεχόμενη χρονιά, οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής που είχαν τεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Καθιστώντας μάλιστα τη χώρα, σύμφωνα και με την τελευταία Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την καλύτερη Ευρωπαϊκή χώρα σε όρους κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς αποτελέσματος.

Όρους με τους οποίους θα πρέπει να αξιολογείται η δημοσιονομική προσαρμογή, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, ώστε να μην υπονομεύεται η ανάκαμψη της οικονομίας.

Από εφέτος, συνεπώς, οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας άρχισαν να πιάνουν τόπο, αφού αποτυπώνονται οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Δημιουργώντας, παράλληλα, τις συνθήκες για την αντιμετώπιση του ζητήματος του δημόσιου χρέους.

Στον Προϋπολογισμό του 2014 αυτά τα πρώτα σημαντικά επιτεύγματα κεφαλαιοποιούνται, παγιώνοντας τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και ενδυναμώνοντας τις συνθήκες για τη σταδιακή επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με σταθερά βήματα.

Ειδικότερα:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ κατά το εφετινό εννεάμηνο.

Εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα από τα SMPs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ.

Το εννεάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 2,1 δισ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,9 δισ. ευρώ.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 8,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 12,7 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου υπέρ-πενταπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το εννεάμηνο του 2013, μειώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ, από 6,6% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του ΤακτικούΠροϋπολογισμού, είναι αυξημένα τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Επιβεβαιώνονται, έτσι, για ακόμη μία φορά, οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι σημαντικές υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες, σε αντίθεση με τα όσα κάποιοι τότε υποστήριζαν.

Συγκεκριμένα:

  • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 5,5% έναντι του στόχου που είχε τεθεί.

Εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα από τα SMPs, αυτά παραμένουν αυξημένα κατά 525 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

  • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 4,1% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το εννεάμηνο του έτους.
  • Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 36,2 δισ. ευρώ, περίπου 818 εκατ. ευρώ ή 2,3% υψηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί.

Ειδικότερα, για το μήνα Σεπτέμβριο, τα έσοδα προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 470 εκατ. ευρώ έναντι του περυσινού μήνα και 340 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αυτή η υπέρβαση έναντι των στόχων επιτεύχθηκε για 2ο συνεχόμενο μήνα.

Τονίζεται ότι η απόκλιση έναντι των στόχων, στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, το επτάμηνο ήταν 1,1 δισ. ευρώ, στο οκτάμηνο μειώθηκε στα 728 εκατ. ευρώ, και στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα 432 εκατ. ευρώ, με τάση περαιτέρω συρρίκνωσης και προσέγγισης του ετήσιου στόχου, καθώς θα εξομαλύνονται οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος. Σημειώνεται ότι, η όποια τελική υστέρηση σε ταμειακή βάση θα υπερκαλυφθεί σε δημοσιονομική βάση, λόγω της ολοκλήρωσης των εισπράξεων των φόρων περιουσίας και άμεσων φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΦΑΠ 2011-2013) μέχρι και το Φεβρουάριο του 2014.

Να προστεθεί ότι οι επιστροφές φόρων, το μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, στα 330 εκατ. ευρώ, έναντι 138 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, και στόχου για 230 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα της οικονομίας.

4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 32,3 δισ. ευρώ, 2,6 δισ. ευρώ ή 7,4% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,6 δισ. ευρώ ή 4,8% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το εννεάμηνο του έτους.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (104 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (14 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (126 εκατ. ευρώ) και οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (101 εκατ. ευρώ).

Επίσης, χορηγήθηκε επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ), ενώ ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (264 εκατ. ευρώ).

Επίσης, το μήνα Σεπτέμβριο, χορηγήθηκαν οικογενειακά επιδόματα, ύψους 355 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, συμπερασματικά, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 350 εκατ. ευρώ ή το 32% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 70% περίπου του συνολικού αποθεματικού που είχε χρησιμοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ένα σημαντικό μέρος του λοιπού αποθεματικού θα μεταφερθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς για την κάλυψη αναγκών στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ, στο ίδιο με πέρυσι επίπεδο και σημαντικά χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Ωστόσο, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 40%, 28% και 32% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2012, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της τάσης απορρόφησης των επενδυτικών πόρων.

Πρόκειται για επενδυτικούς πόρους που πρέπει στο σύνολό τους, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να διοχετευθούν στην οικονομική δραστηριότητα, ώστε αφενός να ενισχυθεί περαιτέρω η προσπάθεια ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας και αφετέρου να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα του δημοσιονομικού εγχειρήματος».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube