Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την παρουσίαση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, του Κειμένου της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ του 2012

europarlΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε, σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της EE, στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Κείμενο της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ του 2012.

Ζήτημα μεγάλης σημασίας για τα Ευρωπαϊκά όργανα.

Κατά την τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι οι διαστάσεις της αποδοτικότητας των πόρων και της λογοδοσίας των ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση συνιστούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 προσφέρει νέα εργαλεία ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία και να μειωθούν οι πιθανότητες μη ορθής αξιοποίησης των πόρων.

Επιπρόσθετα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, στις 18 Φεβρουαρίου, παρευρέθηκε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), κατά την οποία, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Προϋπολογισμό να ανταποκριθεί στην απαίτηση για ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας, επενδύσεων σε αναπτυξιακές δράσεις και υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αναγκαίος συνδυασμός ώστε η Ευρώπη να οδηγηθεί σε πορεία ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Δείτε το βίντεο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής εδώ.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τη συνεδρίαση της Επιτροπής εδώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube