Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη δημοσίευση της νέας σειράς πινάκων του Μηνιαίου Δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης για το Φεβρουάριο 2014

482CA66DF3A01629CF44CE006360CBE1Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη δημοσίευση της νέας σειράς πινάκων του Μηνιαίου Δελτίου της Γενικής Κυβέρνησης:

«Αποτελεί προτεραιότητα για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η τακτική, έγκαιρη, έγκυρη, πλήρης και διαφανής ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβαίνει:

1ον. Στη δημοσιοποίηση του προσωρινού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα.

2ον. Στη δημοσιοποίηση του οριστικού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, το 2ο δεκαήμερο κάθε μήνα.

3ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης κάθε μήνα.

4ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Κρατικού Προϋπολογισμού σε τριμηνιαία βάση.

5ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Παρακαλούθησης Επίτευξης Στόχων Νομικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης σε τριμηνιαία βάση.

6ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Χρηματοδοτήσεων – Πληρωμών Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων κάθε μήνα.

7ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Δημόσιου Χρέους σε τριμηνιαία βάση.

Πλέον, από σήμερα και κάθε μήνα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα δημοσιεύει μια νέα σειρά πινάκων στο Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης.

Πίνακες που καταρτίζονται με επιστημονικά άρτια μεθοδολογία, καθώς και με πλήρη συμμόρφωση ως προς τις αρχές της ειλικρίνειας, της συνέπειας και της ορθής απεικόνισης.

Πίνακες που θα παρέχουν στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, το χρέος, τις εγγυήσεις και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους, των νομικών προσώπων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των ΔΕΚΟ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (κοινωνικά ταμεία και νοσοκομεία).

Πίνακες που περιλαμβάνουν και αναδρομικά δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται ως χρονολογικές σειρές (σε μηνιαία και ετήσια σωρευτική βάση).

Πίνακες που εναρμονίζονται πλήρως με τα διεθνή στατιστικά πρότυπα, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών της Ε.Ε. (ESA-95), γεγονός που καθιστά τα στοιχεία άμεσα συγκρίσιμα με αντίστοιχα στοιχεία ταμειακής βάσης άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Με αυτή την πρωτοβουλία, πρωτοβουλία τομή στην ενημέρωση των δημοσιονομικών στοιχείων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έρχεται να συμπληρώσει, να επικαιροποιήσει, να αναμορφώσει και να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο, σταθερό και ισχυρό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.

Όπως προκύπτει από τους πίνακες, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ κατά το 1ο δίμηνο του 2014 (από 1,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2013).

Έτσι η χώρα συνεχίζει, για 2η χρονιά, να έχει υψηλά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα.

Πρωτογενή πλεονάσματα που ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, αποτελούν προαπαιτούμενο για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και βοηθούν στη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος για τη χώρα μας θέτοντας την Ελληνική οικονομία σε τροχιά επιστροφής στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν επιτευχθεί με τόσο μεγάλο κόστος.

Με πίστη, εθνικό σχέδιο και αποφασιστικότητα πρέπει και μπορούμε, όπως έχει αποδειχθεί, να πετυχαίνουμε τους στόχους και ταυτόχρονα να διεκδικούμε καλύτερους όρους συνεργασίας από τους εταίρους και δανειστές μας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube