- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σήμερα, είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και να τον ενημερώσουμε επί σειράς θεμάτων της αρμοδιότητας του ΓΛΚ.

Συγκεκριμένα, επικεντρώσαμε:

1ον. Στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012. Διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεση, παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις ύφεση, και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ) το πρώτο ενδεκάμηνο του 2012, από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ). Ενώ το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,9 δισ. ευρώ (6,6% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ).

Οι εκτιμήσεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

2ον. Στη δημοσιονομική διαχείριση του 2ου εξαμήνου του έτους. Η λελογισμένη και χρηστή διαχείριση δίνει τη δυνατότητα ώστε η Κυβέρνηση να προβεί σε μια σειρά από έκτακτες δράσεις για την επίλυση κομβικού χαρακτήρα και κοινωνικής ευαισθησίας θεμάτων. Έτσι προχώρησε, ή προχωρά άμεσα:

3ον. Στην προώθηση δέσμης νομοθετικών ρυθμίσεων από το ΓΛΚ, από τις αρχές του 2013. Με αυτές:

4ον. Στην έναρξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι 7 εργάσιμες ημέρες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε, αναλυτικά και έγκαιρα, στις 29 Νοεμβρίου, στο ΓΛΚ. Τα πρώτα αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης Υπουργείων έχουν ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ, και αξιολογούνται ως προς την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που τέθηκαν από τα Μνημόνια Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τα άλλα Υπουργεία.

Αύριο, θα εκτελεστούν οι 2 πρώτες αποφάσεις:

Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του έτους, το ΓΛΚ θα διαθέσει πόρους για ληξιπρόθεσμες οφειλές για:

Το συνολικό ύψος που θα εκταμιευθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι με σχέδιο, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορεί η χώρα να επιτύχει τους στόχους της».

Share