Δελτίο Τύπου σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 –

staikouras-708Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η δημοσιοποίηση των προσωρινών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015 αποτυπώνει τα εξής:

1ον. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν περίπου 1 δισ. ευρώ κάτω από το στόχο.

Μάλιστα, το μήνα Μάιο, αυτά ήταν μειωμένα κατά 870 εκατ. ευρώ ή κατά 24% έναντι του στόχου.

Η βασική αιτία είναι η μεγάλη και διευρυνόμενη υστέρηση των φορολογικών εσόδων, η οποία υπερβαίνει, σωρευτικά στο πεντάμηνο, το 1,6 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σημειώνεται ότι, μόνο το μήνα Μάιο, και παρά την ενεργοποίηση και επέκταση των νέων ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων έναντι του στόχου ήταν περίπου 750 εκατ. ευρώ.

2ον. Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται περίπου 2,6 δισ. ευρώ κάτω από το στόχο.

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι χαμηλότερες περίπου κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Ενώ, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στα 970 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι μειωμένες κατά περίπου 42%!

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστική και διευρυνόμενη εσωτερική στάση πληρωμών, η οποία έχει οδηγήσει σε «ασφυξία» και «παράλυση» την οικονομία.

Η κατάσταση δε, στην εκτέλεση των δαπανών, μήνα με το μήνα, επιδεινώνεται (η απόκλιση από τους στόχους ήταν -16 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015, -843 εκατ. ευρώ το 1ο δίμηνο, -1.516 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο, -2.037 εκατ. ευρώ το 1ο τετράμηνο του 2015 και -2.628 εκατ. ευρώ το 1ο πεντάμηνο του 2015).

Σε αυτή την υποεκτέλεση των δαπανών οφείλεται και το πρωτογενές πλεόνασμα που παρουσιάζει ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά ομολογεί την αποδοχή αυτής της πρακτικής και αναφέρει ότι «το μειωμένο ύψος των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες».

Προφανώς, αν η εκτέλεση των δαπανών ομαλοποιηθεί και αυτές επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του Προϋπολογισμού, δηλαδή αν αυξηθούν κατά 2,6 δισ. ευρώ, το καταγραφόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, μετατρέπεται αυτομάτως σε πρωτογενές έλλειμμα, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

3ον. Αυτή η εσωτερική στάση πληρωμών επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερέβησαν τα 4,1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2015, αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ ή κατά 37% από το Δεκέμβριο του 2014.

Αν μάλιστα προσθέσουμε και τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προσεγγίζουν, στο τέλος Απριλίου, τα 5 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν περίπου 9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, οπότε και άρχισε η μείωσή τους, περίπου κατά 70% την διετία 2013-2014, και διαμορφώθηκαν στα 3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, ενισχύοντας, ουσιαστικά, τη ρευστότητα στην οικονομία.

Η σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι του Δεκεμβρίου 2014, η οποία – κάθε μήνα – διευρύνεται, οφείλεται, κυρίως, στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (αύξηση κατά 23%), στα Νοσοκομεία (αύξηση κατά 56%), αλλά και στον πυρήνα του Κράτους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό (αύξηση κατά 387%).

Συμπερασματικά, η επί περίπου 5 μήνες ουσιαστική αδράνεια και «δημιουργική ασάφεια» έχουν πλέον μετρήσιμο κόστος για την οικονομία, όπως αυτό αποτυπώνεται και στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Και στο μεταξύ, αυτούς τους μήνες, χάθηκαν πολύτιμος χρόνος, αξιοπιστία και σύμμαχοι.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, καλούμε, και πάλι, για μία ακόμη φορά, για έναν ακόμα μήνα, την Κυβέρνηση να εργαστεί με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία που επετεύχθη με μεγάλες θυσίες των πολιτών τα προηγούμενα 2 χρόνια στη δημόσια οικονομία και να επανασυνδεθεί άμεσα με τη διαδικασία της ανάταξης της οικονομίας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube