Δελτίο Τύπου σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης στην Εκδήλωση του Facebook με τίτλο “Boost your Business”

Η χώρα, σε ένα κόσμο που αλλάζει και εξελίσσεται, ασχολείται με τον «μικρόκοσμό» της.

Την ίδια ώρα που άλλες χώρες «δείχνουν με το δάκτυλο το φεγγάρι», εμείς ακόμη «κοιτάμε το δάκτυλο».

Ενώ άλλες χώρες προοδεύουν, η χώρα μας «σέρνεται», το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών διαρκώς συρρικνώνεται, τα «λουκέτα» στην αγορά, η «επιχειρηματική μετανάστευση» και η «φυγή εγκεφάλων» πολλαπλασιάζονται, οι άμεσες, ξένες και εγχώριες, επενδύσεις υποχωρούν.

Το ζητούμενο συνεπώς σήμερα είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η χώρα να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.

Βιώσιμης όμως ανάπτυξης και όχι απλώς μεγέθυνσης της οικονομίας.

Κομβικό στοιχείο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Σημαντικός συντελεστής και αυξανόμενης σημασίας εφόδιο ανταγωνιστικότητας αποτελεί η υιοθέτηση και αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, δηλαδή εργαλείων πληροφορικής και διαδικτύου, από τις επιχειρήσεις.

Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η χρήση του Facebook. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, για το 2014, ο αντίκτυπος της χρήσης εργαλείων marketing μέσω Facebook, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν $27,7 δισ. για τον οικονομικό τομέα, ενώ δημιουργήθηκαν και 388 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.

Παρά όμως αυτές τις θετικές επιπτώσεις, δυστυχώς, σε μία πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, αποτυπώνεται η σημαντική υστέρηση της χώρας μας στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Εντούτοις η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εμφανίζεται συνειδητοποιημένη για τη σημασία του ψηφιακού χάσματος/κενού ανταγωνιστικότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδιάζει, παρά τη δύσκολη συγκυρία, να επενδύσει ψηφιακά τα προσεχή χρόνια, σε ολοκληρωμένα ψηφιακά εργαλεία εσωτερικής λειτουργίας, όπως είναι το ERP, το CRM και άλλα εξειδικευμένα λογισμικά διαχείρισης, και σε ολοκληρωμένα ψηφιακά εργαλεία πελατών, όπως είναι η ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα.

Εκτός της αναγκαιότητας προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, κομβικής σημασίας είναι η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Θέτοντας ως προτεραιότητα, έστω με καθυστέρηση, την επένδυση στη γνώση, με την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανοικτού, εξωστρεφούς, διεθνοποιημένου συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την καινοτομία και την τεχνολογία, προσαρμοσμένο απόλυτα στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube