Δελτίο Τύπου σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ | 23.6.2016

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Τ., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) είναι θετική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ουσιαστικά, επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, στον Φεβρουάριο του 2015.

Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας, η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη – εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσης, να αρθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί, να συμμετάσχει η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ε.Κ.Τ. και να υπάρξει σταδιακά πιστωτική επέκταση, τα οποία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Δυστυχώς, όμως, το οδυνηρό ‘’αποτύπωμα’’ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στη δομή και λειτουργία του τραπεζικού τομέα, είναι απόλυτα ευκρινές.

Η ανερμάτιστη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η καταστροφική διαπραγμάτευση οδήγησαν τη χώρα στο να ‘’περιπλανάται’’ βυθιζόμενη, με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να βρεθεί αντιμέτωπο με μεγάλους κινδύνους. Οι κίνδυνοι, μάλιστα, διογκώθηκαν μετά την τραπεζική αργία και τους κεφαλαιακούς περιορισμούς.

Και αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, από τις αρχές του 2015:

• Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη εκροή από την αρχή της κρίσης

• Η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA) με υψηλότερο κόστος, το οποίο επιβάρυνε σημαντικά την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και μέρος του μετακυλίθηκε στο δανεισμό της πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα, ακόμη και μετά τη χθεσινή απόφαση της Ε.Κ.Τ. η εξάρτηση από τον ELA θα υπερβεί τα 60 δις ευρώ, από μηδενική εξάρτηση στο τέλος του 2014

• Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών επιδεινώθηκε, καθώς αυξήθηκαν ραγδαία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

• Η αξία των τραπεζικών μετοχών ‘’κατέρρευσε’’

• Και μία νέα ανακεφαλαιοποίηση κατέστη αναπόφευκτη, με μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους, απώλεια αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. Finansbank στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας), αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους, τεράστια ζημία για τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους, ιδιώτες και Δημόσιο.

Συμπέρασμα:

Η χθεσινή απόφαση είναι θετική. Όμως, για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην οικονομία προϋποθέτουν σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Προϋποθέτουν κυβερνητική αξιοπιστία και σοβαρότητα τα οποία σήμερα δεν υφίστανται».

2016-06-23 ΔΤ Δήλωση σχετικά με Απόφαση της ΕΚΤ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube