Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης για την επιστροφή ποσού 1,185 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

hristos-staikoyrasΟ Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε σήμερα Ερώτηση (υπ’ αριθ. πρωτ. 1221/27.03.2015) προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επιστροφή ποσού 1,185 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Ειδικότερα, η απόφαση του Eurogroup, της 20ης Φεβρουαρίου 2015, προβλέπει την 4μηνη παράταση ισχύος της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master FAFA). Ωστόσο, η εν λόγω απόφαση περικλείει κι έναν δυσμενή όρο για την Ελλάδα, σε σχέση με την τελευταία 2μηνη παράταση που είχε υπογράψει η προηγούμενη Κυβέρνηση: την επιστροφή στο ΕΤΧΣ ομολόγων, ύψους 10,933 δισ. ευρώ, που είχε στην κατοχή του το ΤΧΣ, και την επαναχορήγησή τους μόνο για λόγους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, στις σελίδες 2-6 της 3ης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που υπέγραψε η Κυβέρνηση, περιγράφεται η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ομολόγων από το ΤΧΣ στο ΕΤΧΣ.

Έτσι, στις 26 Φεβρουαρίου 2015, εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 292, 26.02.2015) για την επιστροφή από το ΤΧΣ στο ΕΤΧΣ ομολόγων αξίας 10,933 δισ. ευρώ, από τα 48,200 δισ. ευρώ που είχε συνεισφέρει σε κεφάλαιο με τη μορφή ομολόγων το ΕΤΧΣ.

Ωστόσο, ένα 1 μήνα αργότερα, όπως αποσαφηνίζεται και σε σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ (26.03.2015), κατά την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν χρησιμοποιηθεί από το ΤΧΣ ποσά προερχόμενα όχι μόνο από ομόλογα του ΕΤΧΣ αλλά και από μετρητά του ΤΧΣ από άλλες πηγές. Συνεπώς, τα μη χρησιμοποιηθέντα ομόλογα που επεστράφησαν, υπερέβαιναν σε αξία τη διαφορά των εισφερθέντων κεφαλαίων του ΕΤΧΣ και του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του ΤΧΣ από το συνολικό χρησιμοποιηθέν ποσό για ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση τραπεζών. Δηλαδή, με την επιστροφή στο ΕΤΧΣ ομολόγων αξίας 10,933 δισ. ευρώ, επεστράφηκε ουσιαστικά και ποσό 1,185 δισ. ευρώ που είχε προέλθει από άλλες πηγές εσόδων του ΤΧΣ και όχι αποκλειστικά από τα ομόλογα του ΕΤΧΣ. Κι όλα αυτά, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατες ταμειακές ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σταϊκούρας ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών:

  • Για ποιό λόγο το Υπουργείο Οικονομικών δεν έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και δανειστές και, κυρίως, δεν φρόντισε να διαμορφωθεί κατάλληλα το κείμενο της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω περιγραφείσες παραμέτρους για την επιστροφή των εν λόγω ομολόγων.
  • Για ποιό λόγο δεν φρόντισε να ενημερωθεί από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου του, το ΤΧΣ και τυχόν άλλους εμπλεκόμενους (Τράπεζα της Ελλάδος, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), ώστε τόσο στην Υπουργική Απόφαση όσο και στην 3η Τροποποίηση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, να εξειδικευτεί η σχετική απόφαση του Eurogroup και να εξασφαλιστεί, με κατάλληλη πλέον διατύπωση, το ακριβές και εύλογο ποσό που έπρεπε να επιστραφεί στο ΕΤΧΣ, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Αν οι όροι με τους οποίους θα γίνει η μελλοντική αξιοποίηση των μη χρησιμοποιηθέντων ομολόγων που επεστράφησαν στο ΕΤΧΣ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ίσχυαν μέχρι την επιστροφή τους ή νέοι, δυσμενέστεροι, με βάση τη νέα Κοινοτική Οδηγία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube