Δελτίο Τύπου σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης με θέμα με την εύρυθμη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας –

C2974947D4E3528273B77F3277D4BC81Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε σήμερα την υπ’αριθμ. πρωτ. 3238/5.6.2015 Ερώτηση με θέμα την εύρυθμη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Εύρυθμη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας

Η ιδρυθείσα, με τον Ν.3258/2004 ΦΕΚ 144/29-07-2004, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας (Ι.Υ. Λαμίας), λειτούργησε, για πρώτη φορά, στις αρχές Ιουλίου 2008 (ιατροδικαστικές πράξεις από την 21.11.2008), στελεχωμένη με προσωπικό ασφαλείας, λόγω μη πλήρωσης αντίστοιχης μόνιμης οργανικής θέσης.
Στη συνέχεια, από το 2010, την οργανική θέση κλάδου Υ.Ε. Νεκροτομών της Ι.Υ. Λαμίας καταλαμβάνει δόκιμος υπάλληλος, ο οποίος όμως, δηλώνοντας αδυναμία άσκησης, δεν εκτελεί τα καθήκοντά του ως Νεκροτόμος, με συνέπεια το θέμα αυτό να βρίσκεται σε εκκρεμότητα ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ερώτημα της απόλυσης ή μη.
Η έλλειψη του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού διευθετήθηκε προσωρινώς με την πρόσληψη Νεκροτόμου (6.10.2014), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8-μήνης διάρκειας, με ημερομηνία λήξεως την 6η Ιουνίου 2015. Η λήξη της σύμβασης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική παύση λειτουργίας της Ι.Υ. Λαμίας (επισυνάπτεται Έγγραφο της Ι.Υ. Λαμίας, Αρ.Πρωτ.244/15 – 29.04.2015).
Το γεγονός της απλής έλλειψης Νεκροτόμου έχει ως συνέπεια να προωθούνται όλα τα περιστατικά θανατολογίας αρμοδιότητας της Ι.Υ. Λαμίας, από 26.5.2015, εκ περιτροπής, προς τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες Πειραιώς και Αθηνών, με επακόλουθο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος από την εμπλοκή των δικαστικών, εισαγγελικών και προανακριτικών αρχών και την απαξίωση ενός σύγχρονου εξοπλισμού.
Καθίσταται συνεπώς επιτακτική ανάγκη, η άμεση επαναφορά της Υπηρεσίας σε καθεστώς εύρυθμης και ουσιαστικής λειτουργίας της. Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
ο κ. Υπουργός:

1ον. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε πρόσληψη ατόμου εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της Υπηρεσίας, όπως άλλωστε αιτείται με έγγραφο της η εκτελούσα χρέη προϊσταμένου της Ι.Υ. Λαμίας (επισυνάπτεται Έγγραφο Αρ.Πρωτ.248/15 – 06.05.2015);
2ον. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση του χρονίζοντος, από το 2010, προβλήματος στελέχωσης της Ι.Υ. Λαμίας;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Χρήστος Σταϊκούρας

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube