- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Δελτίο Tύπου σχετικά με την κατάθεση Eρώτησης για την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε, σήμερα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 628/29.10.2015 Ερώτηση με θέμα την αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016.

 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

 

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Θέμα: Αποτίμηση νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016.

 

Σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2016, η παρούσα Κυβέρνηση, κατέχοντας την ιδιοκτησία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής («Μνημόνιο»), έχει ήδη εισηγηθεί, υιοθετήσει και υλοποιεί νέα δημοσιονομικά μέτρα, ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015-2016.

Μέτρα στην κατεύθυνση, κυρίως, της αύξησης των άμεσων και έμμεσων φόρων και των περικοπών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Όμως, αυτά τα μέτρα είναι υπολογισμένα σε καθαρή (net) και όχι σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση, που σημαίνει ότι το πραγματικό τους ύψος είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς φόροι και ασφαλιστικές εισφορές «χάνονται» από την υλοποίηση των μέτρων. Με αποτέλεσμα, η αρνητική τους επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Επίσης, ο λογαριασμός των μέτρων είναι ακόμη πιο υψηλός, αφού υπάρχουν μέτρα τα οποία, σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού (σελ. 45), «είτε δεν είναι μετρήσιμα είτε η διαδικασία ποσοτικοποίησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν».

Ενώ στο μεταξύ προκύπτουν και νέα δημοσιονομικά κενά, που απαιτούν τη λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.cnn.gr, προκύπτει εσφαλμένη εκτίμηση στα προσδοκώμενα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά 347 εκατ. ευρώ για το 2016, λόγω διπλοεγγραφής για τις εκτιμώμενες εισπράξεις από την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που ίσχυε για τον ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου.

Με αυτά τα δεδομένα,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 

1ον. Ποιό είναι το ύψος των δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2015-2016 σε ακαθάριστη (gross) ετήσια βάση; Να χορηγηθούν αναλυτικοί πίνακες με τις σχετικές εκτιμήσεις.

2ον. Από τα μέτρα που δεν είχαν ποσοτικοποιηθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού (σελ. 45), ποιά έχουν ποσοτικοποιηθεί σήμερα και ποιό είναι το ύψος τους;

3ον. Πως η Κυβέρνηση προτίθεται να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την πιθανή διπλοεγγραφή στο σκέλος των εσόδων από την κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά;

4ον. Πως η Κυβέρνηση προτίθεται να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την μη υλοποίηση άλλων μέτρων που η ίδια εισηγήθηκε, π.χ. από την αύξηση της φορολόγησης των ενοικίων;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Χρήστος Σταϊκούρας

Share