Δήλωση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Κατά  την πεποίθησή μου στο, πράγματι, μεγάλης σημασίας ζήτημα της νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, και ιδιαίτερα στη χωροταξική δομή των νέων Δήμων του Νομού  Φθιώτιδας, τον πρώτο λόγο θα πρέπει να έχει η κοινωνία της κάθε περιοχής.

Ως Βουλευτής  σέβομαι τη βούληση της κάθε τοπικής  κοινωνίας και των συλλογικών οργάνων / φορέων της.

Κοινωνία  και όργανα τα οποία όμως αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της σχετικής πρωτοβουλίας.

Ως εκ τούτου, λυπάμαι που σ’ αυτή τη διαδικασία δεν μπορώ να προσεγγίσω θετικά ρυθμίσεις  που αποπνέουν προχειρότητα στο σχεδιασμό και που μερικές φορές αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας.

Οι μεγάλες  μεταρρυθμίσεις για να πετύχουν τους στόχους τους απαιτούν προσεγγίσεις οι οποίες θα πρέπει να εδράζονται σε ορθολογικά, κοινωνικά και οικονομικά, κριτήρια, και όχι να μετατρέπονται σε ασκήσεις μικροπολιτικής «κοπτοραπτικής».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube