Δήλωση για τη μικροκομματική λογική της δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2010:

 

«Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2010, και η σύγκριση αυτής με το τελευταίο τρίμηνο του 2009, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, αποτυπώνουν τη μικροκομματική λογική με την οποία άσκησε δημοσιονομική πολιτική η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2010, μέσα από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των μεγεθών του «Μνημονίου», τα πρόσθετα μέτρα εκτός του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και τη δημιουργία ενός μεγάλου εσωτερικού χρέους του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, επέτυχε το 51% της συνολικής ετήσιας αύξησης των εσόδων και το 43% της συνολικής ετήσιας μείωσης των δαπανών.

Μάλιστα, περίπου το 1 δισ. ευρώ από τα 1,36 δισ. ευρώ της αύξησης των εσόδων του τελευταίου τριμήνου του 2010 οφείλεται στο έκτακτο μέτρο της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Η ίδια Κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2009, έπραξε ακριβώς το αντίθετο.

Ματαίωσε «ώριμες» δημόσιες εισπράξεις του 2009, μετέφερε εισπράξεις του 2009 στο 2010 και μετέθεσε πληρωμές του 2010 στο 2009.

Έτσι, εκείνη τη χρονική περίοδο, παρατηρήθηκε το 63% της συνολικής ετήσιας υστέρησης των εσόδων και το 39% της συνολικής ετήσιας αύξησης των δαπανών.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πράξεις και παραλείψεις της, διόγκωσε το έλλειμμα του 2009 επιδιώκοντας την επίρριψη της αποκλειστικής ευθύνης για τα πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αδιαφορώντας για τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτή η επιλογή θα είχε για την Οικονομία και την κοινωνία.

Δυσμενείς επιπτώσεις που γίνονται, καθημερινά, ορατές στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

 

    12μηνο

 

(1)

9μηνο

 

(2)

Οκτ.–Δεκ.

 

(3)

Οκτ. – Δεκ. /

Σύνολο Έτους

(3) / (1)

2009 Μείωση

Εσόδων

3.212 1.174 2.038 63,4%
Αύξηση

Δαπανών

10.160 6.215 3.945 38,8%
2010 Αύξηση

Εσόδων

2.646 1.285 1.361 51,4%
Μείωση

Δαπανών

6.447 3.674 2.773 43,0%

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube